Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego"— Zapis prezentacji:

1 I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE podejmowane i realizowane w roku szkolnym 2009/2010 I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie

2 W celu uzyskania trafnej identyfikacji problemu dotyczącego uzależnień oraz innych szkodliwych zjawisk i patologii dokonujemy wszechstronnej diagnozy środowiska szkolnego Zostały przeprowadzone anonimowe ankiety wśród uczniów: ▪ dotyczące palenia papierosów, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz przemocy w rodzinie; ▪ diagnozujące poczucie bezpieczeństwa młodzieży; ▪ badające oczekiwania uczniów klas pierwszych wobec szkoły. Analiza ankiet, obserwacja, rozmowy, analiza dokumentacji szkolnej, pozwoliły na podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania jakichkolwiek zagrożeń występujących w szkole. Rodzice uczniów zostali zapoznani z wynikami tych badań podczas ogólnej wywiadówki. Podczas spotkania z rodzicami zostało podkreślone znaczenie rodziny jako jedynego i najskuteczniejszego środka w walce z pojawiającym się problemem narkomanii wśród młodych ludzi.

3 SZKOLNA DEBATA O LEGALIZACJI MARIHUANY SPOTKANIE UCZNIÓW Z EKSPERTAMI W DZIEDZINIE PROFILAKTYKI ODBYŁO SIĘ DNIA 26 IV 2010r.

4 W rozmowie uczestniczyło pięciu prelegentów: ks. prof. zw. dr hab
W rozmowie uczestniczyło pięciu prelegentów: ks. prof. zw. dr hab. Jan Śledzianowski z Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Komendant Powiatowy Policji we Włoszczowie nadkom. Sławomir Sędybył, psycholog z Poradni Zdrowia Psychicznego p. Marzena Dudek, kurator sądowy dla dorosłych Sądu Rejonowego we Włoszczowie p. Joanna Mesjasz oraz terapeuta ds. uzależnienia od narkotyków reprezentujący Stowarzyszenie Pomocy Arka Noego p. Sławomir Barańczyk. Młodzież reprezentowały dwie grupy uczniów: zwolennicy ewentualnej legalizacji marihuany oraz jej zdecydowani przeciwnicy. Zaproszenie na debatę przyjęli również: kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego p. dr Robert Ślęzak, ks. prałat Edward Terlecki, p. Anna Malinowska z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej p. Beata Dolaś oraz p. Aleksandra Włodarczyk z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Szkolna debata o legalizacji marihuany zgromadziła na sali nauczycieli oraz uczniów klas pierwszych i drugich. Dzięki ciekawym wypowiedziom prelegentów jak również licznym i dociekliwym pytaniom od młodzieży, debata miała bardzo wysoką temperaturę, która nieco opadła dopiero po ponad dwóch godzinach intensywnej rozmowy. Debatę zakończyła symboliczna zamiana miejsc przeciwników i zwolenników legalizacji marihuany. Miejsca zwolenników legalizacji marihuany świeciły pustkami.

5 SPOTKANIE MŁODZIEŻY Z PRZEDSTAWICIELAMI POLICJI – AUTORKSA PREZENTACJA KOMENDANTA S. SĘDYBYŁA PN. „BEZPIECZNY UCZEŃ – JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ” SPOTKANIE ODBYŁO SIĘ 26 II 2010r. UCZESTNICZYLI W NIM UCZNIOWIE WSZYSTKICH KLAS PIERWSZYCH odpowiedzialność prawna nieletnich w przypadku nieprzestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii; propagowanie wśród uczniów właściwego zachowania w czasie imprez masowych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów sportowych; walka z piractwem drogowym i edukacja uczniów jako przyszłych bądź obecnych uczestników ruchu drogowego; projekcja filmu „Życie jest zbyt cenne … nie zostawiaj go na drodze”

6 ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS – POWIATOWY KONKURS WIEDZY O UZALEŻNIENIACH I CHOROBIE AIDS KONKURS ODBYŁ SIĘ 9 XII 2009r.WZIĘLI W NIM UDZIAŁ UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Z POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej przybliżenie zagrożeń i skutków wywołanych wirusem HIV zrozumienie problemu AIDS pogłębienie wiedzy młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z uzależnieniem kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych Mając na uwadze zgubny wpływ środków uzależniających na zdrowie, psychikę i postawy młodzieży, mamy nadzieję, że nasze działania prozdrowotne przyniosą wymierne efekty w zakresie kształtowania właściwych zachowań młodych ludzi.

7 PROFILAKTYKA ZDROWOTNA – WSPÓŁPRACA Z ŚWIĘTOKRZYSKIM KLUBEM AMAZONKI PRZY ŚWIĘTOKRZYSKIM CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH Spotkanie uczennic klas maturalnych z lekarzem onkologiem z Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, które miało charakter pogadanki o czynnikach wpływających na zwiększenie liczby zachorowań na raka piersi, objawach i szansach na wyleczenie w poszczególnych etapach choroby oraz metodach leczenia. Po spotkaniu odbyły się badania palpacyjne piersi. Przebadanych zostało 45 maturzystek. SPOTKANIE Z LEKARZEM ONKOLOGIEM ODBYŁO SIĘ 9 III 2010r. Zajęcia profilaktyczne z uczennicami klas drugich przeprowadzone przez p. prezes Świętokrzyskiego Klubu Amazonki filia we Włoszczowie połączone z projekcją filmu edukacyjnego - poruszony został problem samobadania piersi, gdyż samobadanie jest jednym z czynników ograniczających ryzyko rozwoju wcześnie wykrytych zmian chorobowych. SPOTKANIE Z AMAZONKĄ ODBYŁO SIĘ 3 III 201OR.

8 SZKOLNY WOLONTARIAT – PRAWIDŁOWE I WARTOŚCIOWE PRZEŻYWANIE CZASU WOLNEGO PRZEZ MŁODZIEŻ BĘDĄCE ALTERNATYWĄ DLA KONSUMPCYJNEGO STYLU ŻYCIA I UZALEŻNIEŃ Stała współpraca z Rodzinnym Domem Dziecka we Włoszczowie (systematyczne odwiedzanie dzieci, pomoc przy odrabianiu lekcji i w nauce, wartościowe spędzanie z nimi ich czasu wolnego, organizowanie w szkole zbiórek gier, zabawek i książek oraz paczek z okazji dnia św. Mikołaja) Akcje charytatywne na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Nagłowicach (z okazji Mikołajek oraz Dnia Dziecka) Włączenie się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (zbiórka pieniędzy przez wolontariuszy , pełnienie funkcji opiekunów wolontariuszy) Akcje charytatywne na rzecz uczniów naszej szkoły, wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne, np. włączenie się do Ogólnopolskiej Akcji Choinki Nadziei.

9

10 WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIEM POMOCY ARKA NOEGO
Cykl spotkań uczniów z terapeutą zajmującym się profilaktyką uzależnień pn. „Nałogowcem jest po trosze każdy”. SPOTKANIA ODBYŁY SIĘ: 29 XI 2009r. 4 I 2010r. 7 I 2010r. w których uczestniczyli uczniowie klas I, II, III. Spotkanie uczniów z ludźmi uwikłanymi w środki uzależniające, którego celem było zachęcenie uczniów do mówienia ,,nie’’ dealerom i kolegom promującym narkotyki czy alkohol, poznanie brutalnej prawdy o uzależnieniu, a także zastanowienie się nad samym sobą i swoją przyszłością w kontekście uzależnień. W opinii uczniów taka forma zapobiegania popełnianiu błędów przez młodzież wydaje się dużo trafniejsza niż „suche” pogadanki i prezentacje.

11 GRUPA TEATRALNA 106 KILO MIŁOŚCI
SZKOLNE WARSZTATY FOTOGRAFICZNE I MUZYCZNE, ZAJĘCIA POZALEKCYJNE ORAZ KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ GRUPA TEATRALNA 106 KILO MIŁOŚCI (przygotowała kilka wymownych pantomim poruszających problem uwikłania się młodego człowieka w nałogi oraz odizolowania od najbliższych). Szkolna Grupa Teatralna zaprezentowała swój program podczas konferencji zorganizowanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną pod hasłem „Kobieta w rodzinie – nadzieje i zagrożenia” w dniu 16 III 2010r.

12 Wieczór Poezji (uczniowie dla których muzyka i poezja to ogromna pasja zaprezentowali swoją twórczość; udowodnili, że dzisiejsza młodzież to nie tylko papierosy, alkohol czy narkotyki, ale potrafią też zrobić coś mądrego i sensownego). Wieczór Poezji dla mieszkańców powiatu odbył się dnia 26 XI 2009r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego.

13 Opracowała: Monika Rembas – pedagog szkolny I LO Sikorskiego
Dziękuję za uwagę  Opracowała: Monika Rembas – pedagog szkolny I LO Sikorskiego


Pobierz ppt "I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google