Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ISAD (G) na poziomie zespołu Andrzej Klubiński, Anna Laszuk, Warszawa, 7 grudnia 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ISAD (G) na poziomie zespołu Andrzej Klubiński, Anna Laszuk, Warszawa, 7 grudnia 2006."— Zapis prezentacji:

1 ISAD (G) na poziomie zespołu Andrzej Klubiński, Anna Laszuk, Warszawa, 7 grudnia 2006

2 ISAD – opis zespołu Blok identyfikacyjny Blok identyfikacyjny Blok proweniencji i archiwizacji Blok proweniencji i archiwizacji Blok opisu zawartości (treści) i układu akt Blok opisu zawartości (treści) i układu akt Blok udostępniania / wykorzystania Blok udostępniania / wykorzystania Blok materiałów uzupełniających Blok materiałów uzupełniających Blok uwag Blok uwag Blok kontrolny Blok kontrolny

3 Elementy niezbędne opisu - Sygnatura - Tytuł (nazwa) - Twórca - Data(y) - Rozmiary opisywanego obiektu - Poziom opisu

4 Elementy ISAD (G) w polskich przepisach metodycznych decyzja nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie ewidencji zasobu archiwalnego w archiwach państwowych – baza danych SEZAM – kartoteka zespołów (zbiorów) decyzja nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie ewidencji zasobu archiwalnego w archiwach państwowych – baza danych SEZAM – kartoteka zespołów (zbiorów) decyzja Nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie struktury i zawartości komputerowych baz danych tworzonych i użytkowanych w archiwach państwowych decyzja Nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie struktury i zawartości komputerowych baz danych tworzonych i użytkowanych w archiwach państwowych

5 3.1.1 Kod(y)/ sygnatura(y) [Numer archiwum, numer zespołu, cd numeru] Kod kraju (PL) - uwzględniony w przygotowywanej wersji 6.2 bazy danych SEZAM 1/30/059/4/11302/12/0

6 Numery archiwów w systemie informacji

7 3.1.2 Tytuł [Nazwa zespołu/zbioru] [Nazwa zespołu/zbioru] Powiatowa Komisja Wyborcza w Sokółce – G Zbiór dokumentów pergaminowych i papierowych – G Archiwum rodziny Pinoccich – G Pinocciana – D Pinocciana – D

8 3.1.2 Tytuł [Nazwa zespołu/zbioru] Warszawskie Komitety Cenzury – G Varsavskij Cenzurnyj Komitet – O Urząd Stanu Cywilnego w Stężycy - G Standesamt Leopoldsfahrt – O

9 3.1.3 Daty [Daty krańcowe] 1954-1972 [1871] 1880-1930 1879-1944 [1969] [1601] 1879-1943 [2000] XVIII-XX w.

10 Daty – odcinki chronologiczne 19941994-19941954-19721954-1972 [1601] 1879-1943 [2000] [1601] 1879-1943 [2000] 1601-1878, 1879-1943, 1944-2000 1524-1767 1541-1543, 1545-1547, 1551-1551, 1572-1572, 1575-1575,1578-1580, 1582- 1584, 1592-1623, 1629-1629, 1631-1631,1633-1636, 1643-1644, 1646- 1646, 1650-1650, 1663-1664,1682-1682, 1693-1693, 1727-1728, 1731- 1732, 1736-1737,1743-1748, 1750-1751, 1755-1767

11 3.1.4 Poziom opisu - uwzględniony w przygotowywanej wersji 6.2 bazy danych SEZAM - przewidziany jako obowiązkowy element w bazach danych tworzonych lokalnie ( decyzja Nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie struktury i zawartości komputerowych baz danych tworzonych i użytkowanych w archiwach państwowych )

12 3.1.5 Rozmiary i nośnik opisywanego obiektu (liczba, wielkość, rozmiary) [rozmiar zespołu] j.a. mb. 21 0,25 210 2,85 98 1,02 1271 34,70

13 [rozmiar rodzajów dokumentacji] j.a. mb. j.a. mb. aktowe materiały archiwalne 152 2,80 przedmioty użytkowe 2 0,00 nagrania 1 0,00 fotografia 24 0,00 dzieła sztuki 3 0,00

14 3.2.1. Nazwa twórcy(ów) [materiałów archiwalnych] [nazwa twórcy] Okręgowy Urząd Górniczy w Żarach - G Okręgowy Urząd Górniczy – T Zbiór Mirosława Izdebskiego związany z dziejami wsi Wiśniew - G Mirosław Izdebski – T Centralna Szkoła Szybowcowa Aeroklubu Polskiego w Lesznie – G Centralna Szkoła Szybowcowa Aeroklubu Polskiego w Lesznie – G Aeroklub Leszczyński – I Aeroklub Leszczyński – I Centrum Szybowcowe Aeroklubu PRL – I Centrum Szybowcowe Aeroklubu PRL – I Centrum Wyszkolenia Lotniczego Aeroklubu PRL w Lesznie – I Wyczynowa Szkoła Szybowcowa – I

15 3.2.2 Historia ustroju / biografia twórcy [dzieje aktotwórcy – instytucje/ciała zbiorowe] oficjalne nazwy oficjalne nazwy daty istnienia daty istnienia podstawy prawne podstawy prawne funkcje, cele [statutowe] i rozwój funkcje, cele [statutowe] i rozwój hierarchia urzędowa hierarchia urzędowa struktura wewnętrzna instytucji struktura wewnętrzna instytucji właściwość terytorialna właściwość terytorialna wcześniejsze nazwy i ich odmiany wcześniejsze nazwy i ich odmiany

16 praktyka tezy historyczne tezy historyczne uogólnienia dotyczące procesów historycznych uogólnienia dotyczące procesów historycznych oceny działalności instytucji oceny działalności instytucji

17

18

19 3.2.2 Historia ustroju / biografia twórcy [dzieje aktotwórcy - osoba] pełne nazwisko, imię/imiona pełne nazwisko, imię/imiona posiadane tytuły posiadane tytuły data urodzenia i data zgonu data urodzenia i data zgonu miejsca zamieszkania miejsca zamieszkania typ prowadzonej działalności typ prowadzonej działalności zajęcia i zajmowane urzędy i ważne osiągnięcia zajęcia i zajmowane urzędy i ważne osiągnięcia

20 3.2.2 Historia ustroju / biografia twórcy [dzieje aktotwórcy - rodzina] daty i główne miejsca pobytu, narodowość, miejsca pobytu narodowość funkcje, dziedziny działalności

21 3.2.3 Dzieje zespołu [wstęp do inwentarza]

22 3.2.4 Bezpośrednie źródło pochodzenia: przejęcia lub przekazania do archiwum [przekazujący – w module księgi nabytków] [wstęp do inwentarza]

23 3.3.1 Przedstawienie zakresu i zawartości (treści) [zawartość zespołu] [zawartość zespołu] Sąd Obwodowy w Malborku 1-29 odpisy ksiąg łanowych i rejestry podatku gruntowego 30-31 akta zagród dziedzicznych 32-294 księgi gruntowe 295-1449 akta gruntowe

24 3.3.2 Informacja o selekcji, brakowaniu i przekazywaniu do archiwów [wstęp do inwentarza]

25 3.3.3 Dopływy materiałów archiwalnych [moduł księgi nabytków; rubryka 7 karty zespołu] - nab. 27/1950, 32/1950, 38/1950, nab. 53/1951, nab. 334/1956, nab. 625/1958, nab. 794/1961, nab. 1376/1969, ub. 988/1987, dopływ wew. z Min. Oświaty /1989, ubytek na rzecz zespołu 283 /1991, nab. 3757/2004 - nab. 3339/2000, 3358/2000, dopływ wew. z Min. Aprowizacji /2003 - poz. 545 z dn. 4.04.1997, poz. 609 z dn. 17.12.2001, poz. 610 z dn. 17.12.2001, poz. 611 z dn. 19.12.2001, poz. 612 z dn. 21.12.2001, poz. 614 z dn. 31.12.2001, poz. 618 z dn. 7.05.2002, poz. 639 z dn. 31.12.2002 - nab.: 1459/1983, 1514/1983, 1543/1984, 1589/1985, w wyniku skontrum doinwentaryzowano 138 j.a.; przes. Ub. 218/2003, 219/2003, 220/2003

26 3.3.4 Sposób uporządkowania [wstęp do inwentarza] -wewnętrzna struktura -zastosowana metoda uporządkowania

27 3.4.1 Warunki decydujące o udostępnianiu [dostępność] tak taknieczęściowowarunkowo

28 3.4.2 Warunki decydujące o reprodukowaniu Prawa autorskie Jeżeli nie ma żadnych ograniczeń, nie jest konieczne stwierdzanie tego faktu.Jeżeli nie ma żadnych ograniczeń, nie jest konieczne stwierdzanie tego faktu.

29 3.4.3 Język / pismo [język] należy podawać w formie skrótów: pol., ang., czes., fr., hebr., łac., niem., ros., rus., słowac., ukr., wł. (zgodnie z J. Paruch, Słownik Skrótów, wyd. II, Warszawa 1992)

30 3.4.4 Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych [stan zachowania] Istotne warunki fizyczne (warunki przechowywania) mające wpływ na wykorzystanie obiektu

31 3.4.5 Archiwalne pomoce informacyjne [pomoce archiwalne] Lista wyborupomoce dodane bez ewidencjibaza danych inna x 342 indeks geograficzny indeks nazw geograficznych x 71 indeks osobowybaza danych MAPY x 16 indeks rzeczowy baza danych KITA x 20 inne pomoce inny rodzaj pomocy x 364 inwentarz drukowanybaza danych SCRINIUM x 11 inwentarz kartkowyinwentarz kartkowy przyjęty x 2311 inwentarz kartkowy roboczy baza danych IZA x 285 inwentarz książkowyinwentarz elektroniczny x 938 przewodnik po zespolesumariusz x 3 spis zdawczo-odbiorczyprotokół zdawczo-odbiorczy x 18 spis roboczy pomoce zbiorcze x 818

32 3.5.1 Istnienie oryginałów i miejsce ich przechowywania 3.5.2 Istnienie kopii i miejsce ich przechowywania 3.5.3 Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi 3.6.1 Uwagi [informacje dodatkowe wstęp do inwentarza] informacje o częściach zespołów w innych instytucjach informacje o częściach zespołów w innych instytucjach informacje o mikrofilmach, kopiach cyfrowych informacje o mikrofilmach, kopiach cyfrowych informacje o bazach danych informacje o bazach danych

33 3.5.4 Uwagi o publikacji [bibliografia] Należy umieścić wszystkie publikacje, które dotyczą lub są oparte o wykorzystanie, badanie lub analizę opisywanego obiektu. Zasada ta dotyczy także publikacji tekstów źródłowych.

34 3.7.1 Uwagi archiwisty 3.7.2 Reguły i zwyczaje 3.7.3 Data(y) sporządzenia opisu [wstęp do inwentarza] autor opisu autor opisu źródła przygotowania opisu źródła przygotowania opisu przepisy metodyczne będące podstawą opracowania zespołu przepisy metodyczne będące podstawą opracowania zespołu data data

35 www.archiwa.gov.pl


Pobierz ppt "ISAD (G) na poziomie zespołu Andrzej Klubiński, Anna Laszuk, Warszawa, 7 grudnia 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google