Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ISAD (G) na poziomie zespołu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ISAD (G) na poziomie zespołu"— Zapis prezentacji:

1 ISAD (G) na poziomie zespołu
Andrzej Klubiński, Anna Laszuk, Warszawa, 7 grudnia 2006

2 ISAD – opis zespołu Blok identyfikacyjny
Blok proweniencji i archiwizacji Blok opisu zawartości (treści) i układu akt Blok udostępniania / wykorzystania Blok materiałów uzupełniających Blok uwag Blok kontrolny

3 Elementy niezbędne opisu
Sygnatura Tytuł (nazwa) Twórca Data(y) Rozmiary opisywanego obiektu Poziom opisu

4 Elementy ISAD (G) w polskich przepisach metodycznych
decyzja nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie ewidencji zasobu archiwalnego w archiwach państwowych – baza danych SEZAM – kartoteka zespołów (zbiorów) decyzja Nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie struktury i zawartości komputerowych baz danych tworzonych i użytkowanych w archiwach państwowych

5 [Numer archiwum, numer zespołu, cd numeru]
3.1.1 Kod(y)/ sygnatura(y) [Numer archiwum, numer zespołu, cd numeru] Kod kraju (PL) - uwzględniony w przygotowywanej wersji 6.2 bazy danych SEZAM 1/30/0 59/4/11 302/12/0

6 Numery archiwów w systemie informacji

7 [Nazwa zespołu/zbioru]
3.1.2 Tytuł [Nazwa zespołu/zbioru] Powiatowa Komisja Wyborcza w Sokółce – G Zbiór dokumentów pergaminowych i papierowych – G Archiwum rodziny Pinoccich – G Pinocciana – D

8 [Nazwa zespołu/zbioru]
3.1.2 Tytuł [Nazwa zespołu/zbioru] Warszawskie Komitety Cenzury – G Varsavskij Cenzurnyj Komitet – O Urząd Stanu Cywilnego w Stężycy - G Standesamt Leopoldsfahrt – O

9 3.1.3 Daty [Daty krańcowe] 1954-1972 [1871] 1880-1930 1879-1944 [1969]
[1601] [2000] XVIII-XX w.

10 Daty – odcinki chronologiczne
1994 [1601] [2000] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

11 - uwzględniony w przygotowywanej wersji 6.2 bazy danych SEZAM
3.1.4 Poziom opisu - uwzględniony w przygotowywanej wersji 6.2 bazy danych SEZAM - przewidziany jako obowiązkowy element w bazach danych tworzonych lokalnie (decyzja Nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie struktury i zawartości komputerowych baz danych tworzonych i użytkowanych w archiwach państwowych)

12 3.1.5 Rozmiary i nośnik opisywanego obiektu (liczba, wielkość, rozmiary)
[rozmiar zespołu] j.a mb. ,25 ,85 ,02 34,70

13 [rozmiar rodzajów dokumentacji]
j.a mb. aktowe materiały archiwalne ,80 przedmioty użytkowe ,00 nagrania ,00 fotografia ,00 dzieła sztuki ,00

14 3.2.1. Nazwa twórcy(ów) [materiałów archiwalnych]
Okręgowy Urząd Górniczy w Żarach - G Okręgowy Urząd Górniczy – T Zbiór Mirosława Izdebskiego związany z dziejami wsi Wiśniew - G Mirosław Izdebski – T Centralna Szkoła Szybowcowa Aeroklubu Polskiego w Lesznie – G Aeroklub Leszczyński – I Centrum Szybowcowe Aeroklubu PRL – I Centrum Wyszkolenia Lotniczego Aeroklubu PRL w Lesznie – I Wyczynowa Szkoła Szybowcowa – I

15 3.2.2 Historia ustroju / biografia twórcy
[dzieje aktotwórcy – instytucje/ciała zbiorowe] oficjalne nazwy daty istnienia podstawy prawne funkcje, cele [statutowe] i rozwój hierarchia urzędowa struktura wewnętrzna instytucji właściwość terytorialna wcześniejsze nazwy i ich odmiany

16 praktyka tezy historyczne uogólnienia dotyczące procesów historycznych
oceny działalności instytucji

17

18

19 3.2.2 Historia ustroju / biografia twórcy
[dzieje aktotwórcy - osoba] pełne nazwisko, imię/imiona posiadane tytuły data urodzenia i data zgonu miejsca zamieszkania typ prowadzonej działalności zajęcia i zajmowane urzędy i ważne osiągnięcia

20 3.2.2 Historia ustroju / biografia twórcy
[dzieje aktotwórcy - rodzina] daty i główne miejsca pobytu, narodowość, miejsca pobytu narodowość funkcje, dziedziny działalności

21 3.2.3 Dzieje zespołu [wstęp do inwentarza]

22 [przekazujący – w module księgi nabytków]
3.2.4 Bezpośrednie źródło pochodzenia: przejęcia lub przekazania do archiwum [przekazujący – w module księgi nabytków] [wstęp do inwentarza]

23 3.3.1 Przedstawienie zakresu i zawartości (treści)
[zawartość zespołu] Sąd Obwodowy w Malborku 1-29 odpisy ksiąg łanowych i rejestry podatku gruntowego 30-31 akta zagród dziedzicznych księgi gruntowe akta gruntowe

24 3.3.2 Informacja o selekcji, brakowaniu i przekazywaniu do archiwów
[wstęp do inwentarza]

25 3.3.3 Dopływy materiałów archiwalnych
[moduł księgi nabytków; rubryka 7 karty zespołu] - nab. 27/1950, 32/1950, 38/1950, nab. 53/1951, nab. 334/1956, nab. 625/1958, nab. 794/1961, nab. 1376/1969, ub. 988/1987, dopływ wew. z Min. Oświaty /1989, ubytek na rzecz zespołu 283 /1991, nab. 3757/2004 - nab. 3339/2000, 3358/2000, dopływ wew. z Min. Aprowizacji /2003 - poz. 545 z dn , poz. 609 z dn , poz. 610 z dn , poz. 611 z dn , poz. 612 z dn , poz. 614 z dn , poz. 618 z dn , poz. 639 z dn - nab.: 1459/1983, 1514/1983, 1543/1984, 1589/1985, w wyniku skontrum doinwentaryzowano 138 j.a.; przes. Ub. 218/2003, 219/2003, 220/2003

26 3.3.4 Sposób uporządkowania
[wstęp do inwentarza] wewnętrzna struktura zastosowana metoda uporządkowania

27 3.4.1 Warunki decydujące o udostępnianiu
[dostępność] tak nie częściowo warunkowo

28 3.4.2 Warunki decydujące o reprodukowaniu
Prawa autorskie „Jeżeli nie ma żadnych ograniczeń, nie jest konieczne stwierdzanie tego faktu.”

29 3.4.3 Język / pismo [język] należy podawać w formie skrótów: pol., ang., czes., fr., hebr., łac., niem., ros., rus., słowac., ukr., wł. (zgodnie z J. Paruch, Słownik Skrótów, wyd. II, Warszawa 1992)

30 3.4.4 Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych
[stan zachowania] Istotne warunki fizyczne (warunki przechowywania) mające wpływ na wykorzystanie obiektu

31 3.4.5 Archiwalne pomoce informacyjne
[pomoce archiwalne] Lista wyboru pomoce dodane bez ewidencji baza danych inna x 342 indeks geograficzny indeks nazw geograficznych x 71 indeks osobowy baza danych MAPY x 16 indeks rzeczowy baza danych KITA x 20 inne pomoce inny rodzaj pomocy x 364 inwentarz drukowany baza danych SCRINIUM x 11 inwentarz kartkowy inwentarz kartkowy przyjęty x 2311 inwentarz kartkowy roboczy baza danych IZA x 285 inwentarz książkowy inwentarz elektroniczny x 938 przewodnik po zespole sumariusz x 3 spis zdawczo-odbiorczy protokół zdawczo-odbiorczy x 18 spis roboczy pomoce zbiorcze x 818

32 [informacje dodatkowe
3.5.1 Istnienie oryginałów i miejsce ich przechowywania Istnienie kopii i miejsce ich przechowywania Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi Uwagi [informacje dodatkowe wstęp do inwentarza] informacje o częściach zespołów w innych instytucjach informacje o mikrofilmach, kopiach cyfrowych informacje o bazach danych

33 3.5.4 Uwagi o publikacji [bibliografia]
Należy umieścić wszystkie publikacje, które dotyczą lub są oparte o wykorzystanie, badanie lub analizę opisywanego obiektu. Zasada ta dotyczy także publikacji tekstów źródłowych.

34 [wstęp do inwentarza] autor opisu źródła przygotowania opisu
3.7.1 Uwagi archiwisty Reguły i zwyczaje Data(y) sporządzenia opisu [wstęp do inwentarza] autor opisu źródła przygotowania opisu przepisy metodyczne będące podstawą opracowania zespołu data

35


Pobierz ppt "ISAD (G) na poziomie zespołu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google