Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praktyczne wprowadzenie do sieci LAN

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praktyczne wprowadzenie do sieci LAN"— Zapis prezentacji:

1 Praktyczne wprowadzenie do sieci LAN
Urządzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urządzeń zewnętrznych komputera Praktyczne wprowadzenie do sieci LAN

2 Cel zajęć W toku lekcji nauczysz się:
architektur i topologii sieci komputerowych, rozróżniać urządzenia umożliwiające łączenie komputerów, jak połączyć dwa komputery skrętką i jak skonfigurować połączenie między nimi, korzystać z poleceń ping i tracert. Wprowadź ogólne cele prezentacji – możesz je potem rozbić na szczegóły na slajdzie agendy.

3 Agenda Architektury i topologie sieci komputerowych,
Urządzenia umożliwiające łączenie komputerów, Połączenie dwóch komputerów skrętką, Korzystanie z poleceń ping i tracert. Wprowadź zagadnienia, które zostaną omówione w trakcie lekcji, w kolejności w której będą omawiane.

4 Przypomnienie WAN (ang. Wide Area Network)
rozległa sieć komputerowa łącząca, urządzenia znacznie oddalone od siebie geograficznie. swoim zasięgiem obejmuje kraje, a nawet całe kontynenty, przepustowość – od kilku kb/s do kilkuset Mb/s, MAN (ang. Metropolitan Area Network) miejska sieć komputerowa łącząca, urządzenia i węzły rozlokowane na obszarze o średnicy do ok. 50 km, swoim zasięgiem obejmuje obszar miast, osiedla przepustowość – od kilku Mb/s do setek Mb/s, Wprowadź informacje dotyczące wcześniej opanowanej wiedzy, jeżeli chcesz coś przypomnieć

5 Przypomnienie LAN (ang. Local Area Network)
lokalna sieć komputerowa, łącząca od kliku do kilkudziesięciu niezależnych urządzeń rozmieszczonych na niewielkim obszarze (np., biuro, instytucja, mieszkanie), odległość między parą stacji nie przekracza kilku kilometrów, ze względu na odległości, koszy budowy sieci są dużo mniejsze niż koszty instalacji sieci rozległej, Szybkość transmisji zdecydowanie większa niż w WAN i MAN – od 1 Mb/s do kilku Gb/s. Wprowadź informacje dotyczące wcześniej opanowanej wiedzy, jeżeli chcesz coś przypomnieć

6 Agenda Architektury i topologie sieci komputerowych,
Urządzenia umożliwiające łączenie komputerów, Połączenie dwóch komputerów skrętką, Korzystanie z poleceń ping i tracert. Wprowadź zagadnienia, które zostaną omówione w trakcie lekcji, w kolejności w której będą omawiane.

7 Architektury i topologie sieci komputerowych
Architektura sieci komputerowych głównym zadaniem jest ograniczenie złożoności sieci, umożliwienie komunikacji heterogenicznego sprzętu komputerowego, przekazywanie informacji, między stacjami końcowymi zorganizowane jest w postaci warstw, definiuje protokoły, formaty przesyłanych wiadomości i inne standardy, do których powinni dostosowywać się producenci sprzętu i oprogramowania.

8 Architektury i topologie sieci komputerowych
Topologia sieci – sposób rozmieszczenia węzłów (komputery, drukarki sieciowe, serwery i inne), do których dołączona jest sieć. Sieci przewodowe topologia magistrali (bus), topologia pierścienia (ring), topologia gwiazdy (star), topologia drzewa (tree), topologia kraty (mesh). Sieci bezprzewodowe topologia gwiazdy, topologia kraty.

9 Architektury i topologie sieci komputerowych
Topologia gwiazdy (sieć bezprzewodowa) obecnie najczęściej wykorzystywana, budowana jest w oparciu o punkt dostępowy (Access Point), komputery nie komunikują się bezpośrednio między sobą, lecz za pośrednictwem access pointu, umożliwia także dołączenie bezprzewodowej sieci WLAN do przewodowej LAN, a w konsekwencji także i do Internetu,

10 Architektury i topologie sieci komputerowych
Topologia gwiazdy (sieć bezprzewodowa) sieć zbudowaną w oparciu o tą topologię można praktycznie do woli powiększać poprzez dołączanie kolejnych punktów dostępowych.

11 Architektury i topologie sieci komputerowych
Topologia gwiazdy (sieć przewodowa) sieć zawierająca jeden centralny węzeł (serwer), do którego zostają przyłączone pozostałe elementy składowe sieci za pomocą koncentratora lub przełącznika, awaria jednego łącza nie powoduje unieruchomienia całej sieci,

12 Architektury i topologie sieci komputerowych
Topologia gwiazdy (sieć przewodowa) większość zasobów sieci znajduje się w komputerze centralnym przetwarzającym i zarządzającym siecią, pozostałe komputery zwane terminalami są stacjami przygotowania danych lub mają niewielkie możliwości obliczeniowe. Zalety łatwa konserwacja i lokalizacja uszkodzeń centralne sterowanie i centralna programowa diagnostyka sieci możliwe wysokie szybkości transmisji (warunek - szybki komputer centralny)

13 Agenda Architektury i topologie sieci komputerowych,
Urządzenia umożliwiające łączenie komputerów, Połączenie dwóch komputerów skrętką, Korzystanie z poleceń ping i tracert. Wprowadź zagadnienia, które zostaną omówione w trakcie lekcji, w kolejności w której będą omawiane.

14 Urządzenia łączące komputery
Karta radiowa PCI. radiowy odpowiednik karty sieciowej znanej z sieci przewodowych, karta sieciowa (NIC - Network Interface Card) służy do przekształcania pakietów danych w sygnały, które są przesyłane w sieci komputerowej., każda karta NIC posiada własny, unikatowy w skali światowej adres fizyczny, znany jako adres MAC.

15 Urządzenia łączące komputery
Karta radiowa PCMCIA. radiowy odpowiednik karty sieciowej znanej z sieci przewodowych, za pomocą karty radiowej komputer komunikuje się z innymi kartami radiowymi lub z punktem dostępowym, sieci złożone tylko z komputerów wyposażonych w karty radiowe nazywamy sieciami punkt do punktu, natomiast sieci, w których klienci bezprzewodowi komunikują się ze sobą poprzez punkt dostępowy nazywamy sieciami stałymi.

16 Urządzenia łączące komputery
Modem dostępowy urządzenie elektroniczne, którego zadaniem jest zamiana danych cyfrowych na analogowe sygnały elektryczne (modulacja) i na odwrót (demodulacja) tak, aby mogły być przesyłane i odbierane poprzez linię telefoniczną (a także łącze telewizji kablowej lub fale radiowe), dzięki modemowi można łączyć ze sobą komputery i urządzenia, które dzieli znaczna odległość.

17 Urządzenia łączące komputery
Access Point (punkt dostępowy) urządzenie nadawczo-odbiorcze pozwala on połączyć wielu użytkowników bezprzewodowych za pomocą fal radiowych, umożliwia podłączenie swoich bezprzewodowych użytkowników do sieci kablowej przez standardowy port Ethernet. dwa punkty dostępowe, połączone ze sobą drogą radiową i jednocześnie włączone każdy do innej sieci kablowej przez port Ethernet - łączą dwie sieci kablowe LAN

18 Urządzenia łączące komputery
Router router to urządzenie sieciowe, które określa (routing) następny punkt sieciowy do którego należy skierować pakiet danych, router używany jest przede wszystkim do łączenia ze sobą sieci WAN, MAN i LAN, router tworzy i utrzymuje tablicę routingu, która przechowuje ścieżki do konkretnych obszarów sieci,

19 Urządzenia łączące komputery
Regenerator (repeater) urządzenie stosowane w telekomunikacji do regeneracji sygnału wiele technologii telekomunikacyjnych ma ściśle określony zasięg sygnału w kablu (związany z zakłóceniami i pochłanianiem energii), który można wydłużyć przez wstawienie urządzenia wzmacniającego "na kablu".

20 Urządzenia łączące komputery
Koncentrator (hub) urządzenie łączące wiele komputerów w sieci o topologii gwiazdy, najczęściej podłączany jest do komputera głównego (serwera, często podłączonego do Internetu), zaś do koncentratora podłączane są komputery będące stacjami roboczymi.

21 Urządzenia łączące komputery
Most (bridge) urządzenie, które przesyłają ramki danych na podstawie adresów MAC. aby określić, jakie urządzenia znajdują się w poszczególnych segmentach, mosty odczytują źródłowe adresy MAC w pakietach danych. mosty mogą blokować pakiety, których nie trzeba przekazywać dalej poza lokalny segment.

22 Końcówki skrętki (RJ-45)
Krosowy Wykorzystywane są przewody zielony, pomarańczowy, biało – zielony, biało – pomarańczowy. Prosty

23 Agenda Architektury i topologie sieci komputerowych,
Urządzenia umożliwiające łączenie komputerów, Połączenie dwóch komputerów skrętką, Korzystanie z poleceń ping i tracert. Wprowadź zagadnienia, które zostaną omówione w trakcie lekcji, w kolejności w której będą omawiane.

24 Połączenie dwóch komputerów skrętką
do bezpośredniego połączenia z sobą dwóch komputerów potrzebujemy kabel sieciowy tzw. cross-over, dwie karty sieciowe (po jednej karcie sieciowej w każdym komputerze),

25 Połączenie dwóch komputerów skrętką

26 Połączenie dwóch komputerów skrętką
Dla uniknięcie kłopotów z połączeniem i udostępnianiem danych (szczególnie w przypadku gdy posiadany system to XP lub W2k) musimy pamiętać o: każdy komputer musi posiadać inną nazwę logujemy się do Sieci MS Networks (we właściwościach karty sieciowej wybieramy Klient sieci MS Networks) nazwa Grupy Roboczej musi być identyczna w każdym komputerze zainstalowane protokoły sieciowe identyczne w każdym komputerze (powinien wystarczyc protokol TCP/IP) w opcjach protokołu TCP/IP dla Windows 2000/XP/2003 należy włączyć NetBIOS przez TCP/IP (zakładka WINS)

27 Połączenie dwóch komputerów skrętką
Ustawienie komputerów Pierwszy komputer: klient sieci MS Networks udostępnianie plików i drukarek protokół TCP/IP dla karty sieciowej IP maska podsieci załączamy NetBIOS przez TCP/IP Drugi komputer: klient sieci MS Networks udostępnianie plików i drukarek protokół TCP/IP dla karty sieciowej IP maska podsieci załączamy NetBIOS przez TCP/IP

28 Agenda Architektury i topologie sieci komputerowych,
Urządzenia umożliwiające łączenie komputerów, Połączenie dwóch komputerów skrętką, Korzystanie z poleceń ping i tracert. Wprowadź zagadnienia, które zostaną omówione w trakcie lekcji, w kolejności w której będą omawiane.

29 Korzystanie z poleceń ping i tracert
Polecenie ping weryfikuje łączność na poziomie protokołu IP z innym komputerem obsługującym protokół TCP/IP, wysyłając komunikaty żądania echa protokołu, potwierdzenia odpowiednich komunikatów odpowiedzi echa są wyświetlane razem z czasami opóźnienia.

30 Korzystanie z poleceń ping i tracert
Polecenie ping w wierszu poleceń Start -> Uruchom -> cmd, wyślij pakiet ping na adres

31 Korzystanie z poleceń ping i tracert
Polecenie tracert ustala ścieżkę do lokalizacji docelowej przez wysłanie komunikatów typu Echo Request do lokalizacji docelowej, stopniowo zwiększając wartości pola czasu wygaśnięcia (TTL, Time to Live), wyświetlana ścieżka jest listą bliskich interfejsów routerów znajdujących się na ścieżce między hostem źródłowym a lokalizacją docelową, interfejs bliski jest interfejsem routera znajdującym się na ścieżce najbliżej hosta wysyłającego komunikat.

32 Korzystanie z poleceń ping i tracert
Polecenie tracert w wierszu poleceń Start -> Uruchom -> cmd, prześledź drogę do witryny

33 Ćwiczenie Jeżeli chcesz przejść do ćwiczenia wykorzystaj ten slajd

34 Ćwiczenia zobacz jakie urządzenia tworzą sieć w pracowni, spróbuj odpowiedzieć za co są odpowiedzialne, korzystając z poleceń ping i tracert, wskaż urządzenia znajdujące się na terenie pracowni widoczne na raporcie tracert.

35 Podsumowanie Po zakończeniu tej lekcji będziesz wiedział i umiał:
jakie są architektury i topologie sieci komputerowych, rozróżniać urządzenia umożliwiające łączenie komputerów, jak połączyć dwa komputery skrętką i jak skonfigurować połączenie między nimi, korzystać z poleceń ping i tracert. Użyj slajdu, celem podsumowania zdobytych przez ucznia umiejętności

36 Pytania Daj możliwość zadania pytań dotyczących prezentacji.

37 Ćwiczenia Połącz dwa komputery za pomocą urządzenia wskazanego przez prowadzącego przy pomocy skrętki i skonfiguruj komunikację między nimi, Połącz dwa komputery bezpośrednio za pomocą skrętki i skonfiguruj komunikację między nimi,


Pobierz ppt "Praktyczne wprowadzenie do sieci LAN"

Podobne prezentacje


Reklamy Google