Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urządzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urządzeń zewnętrznych komputera Praktyczne wprowadzenie do sieci LAN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urządzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urządzeń zewnętrznych komputera Praktyczne wprowadzenie do sieci LAN."— Zapis prezentacji:

1 Urządzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urządzeń zewnętrznych komputera Praktyczne wprowadzenie do sieci LAN

2 2 Cel zajęć W toku lekcji nauczysz się: architektur i topologii sieci komputerowych, rozróżniać urządzenia umożliwiające łączenie komputerów, jak połączyć dwa komputery skrętką i jak skonfigurować połączenie między nimi, korzystać z poleceń ping i tracert.

3 3 Agenda Architektury i topologie sieci komputerowych, Urządzenia umożliwiające łączenie komputerów, Połączenie dwóch komputerów skrętką, Korzystanie z poleceń ping i tracert.

4 4 Przypomnienie rozległa sieć komputerowa łącząca, urządzenia znacznie oddalone od siebie geograficznie. swoim zasięgiem obejmuje kraje, a nawet całe kontynenty, przepustowość – od kilku kb/s do kilkuset Mb/s, WAN (ang. Wide Area Network) miejska sieć komputerowa łącząca, urządzenia i węzły rozlokowane na obszarze o średnicy do ok. 50 km, swoim zasięgiem obejmuje obszar miast, osiedla przepustowość – od kilku Mb/s do setek Mb/s, MAN (ang. Metropolitan Area Network )

5 5 Przypomnienie lokalna sieć komputerowa, łącząca od kliku do kilkudziesięciu niezależnych urządzeń rozmieszczonych na niewielkim obszarze (np., biuro, instytucja, mieszkanie), odległość między parą stacji nie przekracza kilku kilometrów, ze względu na odległości, koszy budowy sieci są dużo mniejsze niż koszty instalacji sieci rozległej, Szybkość transmisji zdecydowanie większa niż w WAN i MAN – od 1 Mb/s do kilku Gb/s. LAN (ang. Local Area Network)

6 6 Agenda Architektury i topologie sieci komputerowych, Urządzenia umożliwiające łączenie komputerów, Połączenie dwóch komputerów skrętką, Korzystanie z poleceń ping i tracert.

7 7 Architektury i topologie sieci komputerowych głównym zadaniem jest ograniczenie złożoności sieci, umożliwienie komunikacji heterogenicznego sprzętu komputerowego, przekazywanie informacji, między stacjami końcowymi zorganizowane jest w postaci warstw, definiuje protokoły, formaty przesyłanych wiadomości i inne standardy, do których powinni dostosowywać się producenci sprzętu i oprogramowania. Architektura sieci komputerowych

8 8 Architektury i topologie sieci komputerowych Topologia sieci – sposób rozmieszczenia węzłów (komputery, drukarki sieciowe, serwery i inne), do których dołączona jest sieć. Sieci przewodowe topologia magistrali (bus), topologia pierścienia (ring), topologia gwiazdy (star), topologia drzewa (tree), topologia kraty (mesh). Sieci bezprzewodowe topologia gwiazdy, topologia kraty.

9 9 Architektury i topologie sieci komputerowych Topologia gwiazdy (sieć bezprzewodowa) obecnie najczęściej wykorzystywana, budowana jest w oparciu o punkt dostępowy (Access Point), komputery nie komunikują się bezpośrednio między sobą, lecz za pośrednictwem access pointu, umożliwia także dołączenie bezprzewodowej sieci WLAN do przewodowej LAN, a w konsekwencji także i do Internetu,

10 10 Architektury i topologie sieci komputerowych Topologia gwiazdy (sieć bezprzewodowa) sieć zbudowaną w oparciu o tą topologię można praktycznie do woli powiększać poprzez dołączanie kolejnych punktów dostępowych.

11 11 Architektury i topologie sieci komputerowych Topologia gwiazdy (sieć przewodowa) sieć zawierająca jeden centralny węzeł (serwer), do którego zostają przyłączone pozostałe elementy składowe sieci za pomocą koncentratora lub przełącznika, awaria jednego łącza nie powoduje unieruchomienia całej sieci,

12 12 Architektury i topologie sieci komputerowych Topologia gwiazdy (sieć przewodowa) większość zasobów sieci znajduje się w komputerze centralnym przetwarzającym i zarządzającym siecią, pozostałe komputery zwane terminalami są stacjami przygotowania danych lub mają niewielkie możliwości obliczeniowe. Zalety łatwa konserwacja i lokalizacja uszkodzeń centralne sterowanie i centralna programowa diagnostyka sieci możliwe wysokie szybkości transmisji (warunek - szybki komputer centralny)

13 13 Agenda Architektury i topologie sieci komputerowych, Urządzenia umożliwiające łączenie komputerów, Połączenie dwóch komputerów skrętką, Korzystanie z poleceń ping i tracert.

14 14 Urządzenia łączące komputery radiowy odpowiednik karty sieciowej znanej z sieci przewodowych, karta sieciowa (NIC - Network Interface Card) służy do przekształcania pakietów danych w sygnały, które są przesyłane w sieci komputerowej., każda karta NIC posiada własny, unikatowy w skali światowej adres fizyczny, znany jako adres MAC. Karta radiowa PCI.

15 15 Urządzenia łączące komputery radiowy odpowiednik karty sieciowej znanej z sieci przewodowych, za pomocą karty radiowej komputer komunikuje się z innymi kartami radiowymi lub z punktem dostępowym, sieci złożone tylko z komputerów wyposażonych w karty radiowe nazywamy sieciami punkt do punktu, natomiast sieci, w których klienci bezprzewodowi komunikują się ze sobą poprzez punkt dostępowy nazywamy sieciami stałymi. Karta radiowa PCMCIA.

16 16 Urządzenia łączące komputery urządzenie elektroniczne, którego zadaniem jest zamiana danych cyfrowych na analogowe sygnały elektryczne (modulacja) i na odwrót (demodulacja) tak, aby mogły być przesyłane i odbierane poprzez linię telefoniczną (a także łącze telewizji kablowej lub fale radiowe), dzięki modemowi można łączyć ze sobą komputery i urządzenia, które dzieli znaczna odległość. Modem dostępowy

17 17 Urządzenia łączące komputery urządzenie nadawczo-odbiorcze pozwala on połączyć wielu użytkowników bezprzewodowych za pomocą fal radiowych, umożliwia podłączenie swoich bezprzewodowych użytkowników do sieci kablowej przez standardowy port Ethernet. dwa punkty dostępowe, połączone ze sobą drogą radiową i jednocześnie włączone każdy do innej sieci kablowej przez port Ethernet - łączą dwie sieci kablowe LAN Access Point (punkt dostępowy)

18 18 Urządzenia łączące komputery router to urządzenie sieciowe, które określa (routing) następny punkt sieciowy do którego należy skierować pakiet danych, router używany jest przede wszystkim do łączenia ze sobą sieci WAN, MAN i LAN, router tworzy i utrzymuje tablicę routingu, która przechowuje ścieżki do konkretnych obszarów sieci, Router

19 19 Urządzenia łączące komputery urządzenie stosowane w telekomunikacji do regeneracji sygnału wiele technologii telekomunikacyjnych ma ściśle określony zasięg sygnału w kablu (związany z zakłóceniami i pochłanianiem energii), który można wydłużyć przez wstawienie urządzenia wzmacniającego "na kablu". Regenerator (repeater)

20 20 Urządzenia łączące komputery urządzenie łączące wiele komputerów w sieci o topologii gwiazdy, najczęściej podłączany jest do komputera głównego (serwera, często podłączonego do Internetu), zaś do koncentratora podłączane są komputery będące stacjami roboczymi. Koncentrator (hub)

21 21 Urządzenia łączące komputery urządzenie, które przesyłają ramki danych na podstawie adresów MAC. aby określić, jakie urządzenia znajdują się w poszczególnych segmentach, mosty odczytują źródłowe adresy MAC w pakietach danych. mosty mogą blokować pakiety, których nie trzeba przekazywać dalej poza lokalny segment. Most (bridge)

22 22 Końcówki skrętki (RJ-45) Prosty Krosowy Wykorzystywane są przewody zielony, pomarańczowy, biało – zielony, biało – pomarańczowy.

23 23 Agenda Architektury i topologie sieci komputerowych, Urządzenia umożliwiające łączenie komputerów, Połączenie dwóch komputerów skrętką, Korzystanie z poleceń ping i tracert.

24 24 Połączenie dwóch komputerów skrętką do bezpośredniego połączenia z sobą dwóch komputerów potrzebujemy kabel sieciowy tzw. cross-over, dwie karty sieciowe (po jednej karcie sieciowej w każdym komputerze), Połączenie dwóch komputerów skrętką

25 25 Połączenie dwóch komputerów skrętką

26 26 Połączenie dwóch komputerów skrętką Dla uniknięcie kłopotów z połączeniem i udostępnianiem danych (szczególnie w przypadku gdy posiadany system to XP lub W2k) musimy pamiętać o: –każdy komputer musi posiadać inną nazwę –logujemy się do Sieci MS Networks (we właściwościach karty sieciowej wybieramy Klient sieci MS Networks) –nazwa Grupy Roboczej musi być identyczna w każdym komputerze –zainstalowane protokoły sieciowe identyczne w każdym komputerze (powinien wystarczyc protokol TCP/IP) –w opcjach protokołu TCP/IP dla Windows 2000/XP/2003 należy włączyć NetBIOS przez TCP/IP (zakładka WINS)

27 27 Połączenie dwóch komputerów skrętką Pierwszy komputer: –klient sieci MS Networks –udostępnianie plików i drukarek –protokół TCP/IP dla karty sieciowej –IP –maska podsieci –załączamy NetBIOS przez TCP/IP Ustawienie komputerów Drugi komputer: –klient sieci MS Networks –udostępnianie plików i drukarek –protokół TCP/IP dla karty sieciowej –IP –maska podsieci –załączamy NetBIOS przez TCP/IP

28 28 Agenda Architektury i topologie sieci komputerowych, Urządzenia umożliwiające łączenie komputerów, Połączenie dwóch komputerów skrętką, Korzystanie z poleceń ping i tracert.

29 29 Korzystanie z poleceń ping i tracert weryfikuje łączność na poziomie protokołu IP z innym komputerem obsługującym protokół TCP/IP, wysyłając komunikaty żądania echa protokołu, potwierdzenia odpowiednich komunikatów odpowiedzi echa są wyświetlane razem z czasami opóźnienia. Polecenie ping

30 30 Korzystanie z poleceń ping i tracert w wierszu poleceń Start -> Uruchom -> cmd, wyślij pakiet ping na adres Polecenie ping

31 31 Korzystanie z poleceń ping i tracert ustala ścieżkę do lokalizacji docelowej przez wysłanie komunikatów typu Echo Request do lokalizacji docelowej, stopniowo zwiększając wartości pola czasu wygaśnięcia (TTL, Time to Live), wyświetlana ścieżka jest listą bliskich interfejsów routerów znajdujących się na ścieżce między hostem źródłowym a lokalizacją docelową, interfejs bliski jest interfejsem routera znajdującym się na ścieżce najbliżej hosta wysyłającego komunikat. Polecenie tracert

32 32 Korzystanie z poleceń ping i tracert w wierszu poleceń Start -> Uruchom -> cmd, prześledź drogę do witryny Polecenie tracert

33 33 Ćwiczenie

34 34 Ćwiczenia zobacz jakie urządzenia tworzą sieć w pracowni, spróbuj odpowiedzieć za co są odpowiedzialne, korzystając z poleceń ping i tracert, wskaż urządzenia znajdujące się na terenie pracowni widoczne na raporcie tracert.

35 35 Podsumowanie Po zakończeniu tej lekcji będziesz wiedział i umiał: jakie są architektury i topologie sieci komputerowych, rozróżniać urządzenia umożliwiające łączenie komputerów, jak połączyć dwa komputery skrętką i jak skonfigurować połączenie między nimi, korzystać z poleceń ping i tracert.

36 36 Pytania

37 37 Ćwiczenia Połącz dwa komputery za pomocą urządzenia wskazanego przez prowadzącego przy pomocy skrętki i skonfiguruj komunikację między nimi, Połącz dwa komputery bezpośrednio za pomocą skrętki i skonfiguruj komunikację między nimi,


Pobierz ppt "Urządzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urządzeń zewnętrznych komputera Praktyczne wprowadzenie do sieci LAN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google