Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nasza gmina się zmienia !

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nasza gmina się zmienia !"— Zapis prezentacji:

1 Nasza gmina się zmienia !
Zespół Szkół w Przegini Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II Nasza gmina się zmienia ! Gmina Jerzmanowice- Przeginia

2 O gminie Gmina Jerzmanowice - Przeginia położona jest w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim. Funkcjonuje jako gmina wiejska dzieląca się na jednostki strukturalne (wsie). Gmina Jerzmanowice - Przeginia obejmuje 8 sołectw: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Łazy, Przeginia, Racławice, Sąspów i Szklary. Siedzibą władz gminnych jest miejscowość Jerzmanowice położona w centralnej części obszaru gminy. Dwuczłonowa nazwa powstała w 1976r. z połączenia dwóch odrębnych gmin.

3 Gmina Jerzmanowice-Przeginia
Sołectwa wchodzące w skład Gminy

4 Herb Gminy Został on stworzony od podstaw w 1997 roku dając początek lokalnej tradycji heraldycznej. W języku heraldyki herb gminy Jerzmanowice - Przeginia należy opisać: w polu czerwonym, trzy góry złote, a na najwyższej półtora krzyża srebrnego z takąż krzywaśnią. Gmina posiada także flagę, chorągiew i sztandar.

5 wypis z protokołów Rady Gminy
Z archiwum… Przed 1990 r. na czele gminy stał Naczelnik. W czerwcu 1990 r. odbyła się pierwsza inauguracyjna sesja Rady Gminy, którą otworzyła przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej pani Teresa Kiełkowicz. Radni uroczyście odśpiewali hymn państwowy. Rada Gminy liczyła 20 radnych. Na trzecim posiedzeniu Zarząd wybrał wójta – pana Józefa Hrabia. Od 2002 r. wójt wybierany jest w wyborach bezpośrednich przez mieszkańców, a Rada Gminy liczy 15 osób. Obecnie wójtem jest pan Adam Piaśnik. wypis z protokołów Rady Gminy

6 To dzięki nim osiągnęliśmy sukces

7 A tak to się zaczęło… Mieszkańcy gminy podjęli szereg inicjatyw gospodarczych w swoich sołectwach przy udziale radnych i sołtysów. Założono we wszystkich miejscowościach wodociągi, zgazyfikowano wszystkie sołectwa, połowa obszaru gminy posiada kanalizację. Dokonano remontu drogi krajowej nr 94 relacji Kraków - Katowice. Wybudowano kilka budynków kubaturowych w Przegini, Jerzmanowicach, Saspowie i Racławicach. Powstały remizy strażackie w Sąspowie, w Racławicach, w Jerzmanowicach i w Przegini. Wybudowano również 3 domy kultury: w Racławicach, Przegini, Jerzmanowicach.

8 Otwarcie drogi

9 Mieszkańcy spieszą z pomocą
Mieszkańcy poszczególnych sołectw włączyli się finansowo do inwestycji realizowanych przez Gminę. Pomagali finansowo oraz fizycznie przy budowie wodociągów i gazociągów. Wkład mieszkańców przy budowie wodociągów wynosił 30% a przy budowie gazociągów ponad 50%. Przy budowie kanalizacji pomagało 30% -50% mieszkańców. Dzięki zaangażowaniu i wysiłkowi ludności powstała linia telefoniczna.

10 To nie tak ! Nie wszystkie sprawy zawsze układają się po myśli mieszkańców. Bywało, że mieszkańcy okazali swoje niezadowolenie poprzez: dwukrotną blokadę drogi krajowej z powodu nadmiernego ruchu i w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i swoim dzieciom, referendum w sprawie odwołania wójta w 2009r. również na zebraniach wiejskich wyrażają krytyczne zdania i uwagi, co do opieszałości wykonania niektórych działań.

11 Gmina pomaga „…Jak wiadomo na naszym terenie mogą zdarzać się powodzie, śnieżyce a ostatnio była ogromna awaria prądu. Dlatego aby pomóc mieszkańcom wykonywane są odwodnienia, cieki wodne. W czasie awarii prądu (podczas tegorocznej zimy przyp. autora) urząd zakupił agregat prądotwórczy. W pomoc zaangażowana była również straż pożarna by jak najszybciej uporać się z problemem…” Wypowiedź byłego radnego pana Czesława Pęgla.

12 Bezpieczeństwo Gmina dba o bezpieczeństwo swoich mieszkańców. Dwa razy w tygodniu policja pełni dyżury na terenie gminy. Czuwa systematycznie nad utrzymaniem porządku publicznego. Również na drodze krajowej dochodzi do częstych kontroli kierowców. Dla uczniów organizowane są prelekcje na temat bezpieczeństwa. Uczniowie uczestniczą w turniejach wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

13 Młodzież a gmina Podczas odsłonięcia pomnika poświęconego ofiarom wojen na cmentarzu w Przegini, młodzież z Zespołu Szkół przedstawiła przygotowany przez siebie program artystyczny. W Jerzmanowicach powstało hasło reklamowe „Młodzi głosują” . Uczniowie uczestniczyli w uroczystościach patriotycznych obchodzonych na terenie gminy oraz w Krakowie, brali udział w różnych konkursach organizowanych przez wójta. Gimnazjaliści byli współtwórcami strategii rozwoju gminy.

14 Odsłonięcie pomnika

15 Ach te tradycje! W naszej gminie kultywowane są lokalne tradycje z dziedziny kultury. Istnieją 3 orkiestry dęte, 8 kół gospodyń wiejskich, grupy śpiewacze, 2 ludowe zespoły sportowe, muzyczne zespoły młodzieżowe. Grupa muzyczna „Sokoliki” pod przewodnictwem pana Wasyla Stefaniuka obchodziła w 2009r. 10-lecie swojej działalności. Wszystkie wymienione grupy uświetniają swoimi występami wszelkie lokalne imprezy środowiskowe.

16 Koło gospodyń wiejskich
Koło gospodyń z Przegini

17 A co z oświatą? Gmina przejęła szkoły i dba o nie. W naszych szkołach wiele się zmieniło: są ocieplone, wyremontowane, powstały pracownie komputerowe, mamy dostęp do Internetu. Przy Zespole Szkół w Przegini, gdzie mieści się również przedszkole powstał plac zabaw dla dzieci. Posiadamy także nowo wyremontowaną salę gimnastyczną. W Jerzmanowicach powstało prywatne przedszkole. W Szkole Podstawowej w Przegini, Czubrowicach, Racławicach oraz w gimnazjum w Jerzmanowicach realizowane są programy unijne.

18 Zmiany, ciągłe zmiany...

19 Środowiskowy Dom Samopomocy – Ognisko Terapeutyczne
Maria Cieślik w 1999 roku przekonała Rodziców, wychowujących osoby niepełnosprawne, aby utworzyć miejsce gdzie dzieci, młodzież spędzałyby czas wśród "takich samych„. Pomogli rodzice dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy, pracownice GOPS, nauczycielki, radny powiatowy, lekarze, mieszkańcy. W tym czasie nie było takich miejsc na wsi. Pani Maria Cieślik opracowała program zajęć. Problem osób niepełnosprawnych, odizolowanych od środowiska, zdanych tylko na opiekę rodziny, nie był rozwiązany od lat. Ognisko działa od 2000r. w Jerzmanowicach.

20 Centrum Kształcenia na Odległość
Centrum Kształcenia na Odległość jest multimedialną pracownią komputerową, wyposażoną w 10 stanowisk podłączonych do Internetu. W ramach projektu, przez minimum 20 godzin w tygodniu mieszkańcy naszej gminy mogą brać udział w szkoleniach e-learningowych bądź po prostu rozpocząć swoją przygodę z komputerem Centrum jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Udostępnia 50 różnego rodzaju kursów.

21 Gmina – Mieszkańcy Mieszkańcy - Gmina
Aby dobrze się porozumiewać organizuje się zebrania wiejskie, na których prezentowane są wnioski, ważne informacje, sprawozdania. Poprzez tablice ogłoszeń informuje się ludność o ważnych wydarzeniach. Gmina posiada stronę internetową gdzie zamieszczane są informacje a także można zapoznać się z kalendarzem imprez, które odbywają się na terenie miejscowości. Mieszkańcy mogą uczestniczyć w sesjach rady gminy. Mogą pisać petycje, listy, radni pełnią dyżury dla mieszkańców. Od kilkunastu lat wydawana jest gazeta lokalna „Ostaniec”.

22 Plusy i minusy Plusy Minusy Unijna pomoc finansowa,
Większy rozwój biznesu, Powszechna prywatyzacja. Polepszyła się komunikacja minibusowa do miast. Wybudowano drogi boczne co wiąże się z mniejszą ilością wypadków. Brak miejsc pracy, Brak zainteresowania pracą w rolnictwie (nie opłacalność), Brak odbiorców produktów rolnych, Brak bazy turystycznej.

23 A co dalej ? W perspektywicznym planie Gmina stawia na rozwój gospodarczy, kulturowy i turystyczny. Planuje się: zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w celu dostosowania terenów budowlanych do potrzeb mieszkańców, dalszą rozbudowę kanalizacji w poszczególnych miejscowościach, zbudowanie nowej sali gimnastycznej w Przegini, zagospodarowanie terenów wokół szkół, wykonanie elewacji remizy i domu strażaka, planuje się budowę chodnika po stronie południowej przy drodze krajowej 94,

24 A co dalej ? likwidację dzikich wysypisk śmieci i dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów, dalsza rozbudowa oczyszczalni ścieków, przekształcenie gminy w gminę ekologiczną, rozbudowa bazy turystycznej, wyznaczenie szlaków rowerowych, rozwój turystyki wspinaczkowej, „Rodzinna Niedziela” – stworzenie systemu gminnych miejsc biwakowych w formie tzw. „łączek rekreacyjnych”, w dalszym planie być może powstanie farma wiatrowa.

25 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Sylwia Tyliba , kl. IIb Katarzyna Chajduła , kl. IIb Sylwia Rogozik r, kl. IIb Publiczne Gimnazjum Nr2 im. Papieża Jana Pawła II w Przegini. mgr Małgorzata Musielak


Pobierz ppt "Nasza gmina się zmienia !"

Podobne prezentacje


Reklamy Google