Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wrocław 2002 Maria Hanna Niżankowska, Maria Muzyka-Woźniak 190 LAT OKULISTYKI UNIWERSYTECKIEJ WE WROCŁAWIU Specjalna Sesja historyczna Dzień Polsko-Niemiecki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wrocław 2002 Maria Hanna Niżankowska, Maria Muzyka-Woźniak 190 LAT OKULISTYKI UNIWERSYTECKIEJ WE WROCŁAWIU Specjalna Sesja historyczna Dzień Polsko-Niemiecki."— Zapis prezentacji:

1 Wrocław 2002 Maria Hanna Niżankowska, Maria Muzyka-Woźniak 190 LAT OKULISTYKI UNIWERSYTECKIEJ WE WROCŁAWIU Specjalna Sesja historyczna Dzień Polsko-Niemiecki Nasza Przeszłość, Teraźniejszość i Przyszłość Wrocław

2 Wrocław 2002 Jezuicka Akademia LEOPOLDINA (Breslau) Akademia VIADRINA (Frankfurt nad Odrą) Król Pruski Fryderyk Wilhelm III UNIVERSITAS WRATISLAVIENSIS (1811)

3 Wrocław 2002 Fakultet Medyczny: anatomia anatomia fizjologia fizjologia interna interna chirurgia chirurgia położnictwo położnictwo okulistyka okulistyka Dr Traugott Wilhelm Gustav BENEDICT ( ) profesor zwyczajny chirurgii i okulistyki

4 Wrocław 2002 ROZWÓJ KATEDRY I KLINIKI OKULISTYKI pod kierunkiem Prof. BENEDICTA – ambulatorium chirurgiczno-oczne w prywatnym mieszkaniu profesora w prywatnym mieszkaniu profesora – Klinika Chirurgii i Okulistyki w byłym domku ogrodnika w byłym domku ogrodnika w byłym seminarium nauczycielskim since 1855 w Allerheiligen Hospital (obecny Szpital im. Babińskiego) (obecny Szpital im. Babińskiego)

5 Wrocław 2002 De morbis oculi humani inflamatoriis De morbis oculi humani inflamatoriis (Lipsk 1811) monografia na temat operacji zaćmy monografia na temat operacji zaćmy(1814) Handbuch der praktische Augenheilkunde Handbuch der praktische Augenheilkunde (5 tomów - Lepzig ) PUBLIKACJE – Profesor chirurgii i okulistyki - 8 x Dziekan Wydziału Lekarskiego - 8 x Dziekan Wydziału Lekarskiego Rektor Uniwersytetu FUNKCJE UNIWERSYTECKIE

6 Wrocław Albrecht Theodor Mitteldorf ( ) 1857 – doc. Richard Foerster KATEDRA I KLINIKA OKULISTYKI profesor zwyczajny chirurgii i okulistyki dyrektor Kliniki Chirurgiczno-Okulistycznej w Allerheiligen Hospital

7 Wrocław 2002 Dyrektor Instytutu Fizjologii Eksperymentalnej na uniwersytecie Wrocławskim w latach Mistrz Mittelsdorfa i Foerstera Mistrz Mittelsdorfa i Foerstera Jan Ewangelista Purkynie Observationes Physiologicae granice pola widzenia dla światła białego i barw (pierwszy projekt polomierza ) granice pola widzenia dla światła białego i barw (pierwszy projekt polomierza ) Doktor h.c. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odblaski Purkyniego odblaski Purkyniego czerwony refleks z dna oka czerwony refleks z dna oka objaw widzenia własnych naczyń siatkówki objaw widzenia własnych naczyń siatkówki zjawisko Pukyniego widzenia barw w warunkach mezopowych zjawisko Pukyniego widzenia barw w warunkach mezopowych

8 Wrocław fotometr (pomiar czułości siatkówki na światło) (pomiar czułości siatkówki na światło) 1867 – perymetr łukowy Richard FOERSTER Richard FOERSTER lata – Privat-Docent Prywatna Klinika Okulistyczna Prywatna Klinika Okulistyczna

9 Wrocław oficjalne oddzielenie okulistyki od chirurgii w Niemczech Richard Foerster ( ) Profesor zwyczajny okulistyki Profesor zwyczajny okulistyki Dyrektor Królewskiej Uniwersyteckiej Dyrektor Królewskiej Uniwersyteckiej Kliniki Okulistycznej Kliniki Okulistycznej

10 Wrocław –decyzja budowy samodzielnego gmachu 1876 – Królewska Uniwersytecjka Klinika Okulistyczna na Burgu Königliche Universitäts-Augenklinik am Burg 40 łóżek centralne ogrzewanie gorącej wody kanały wentylacyjne sala wykładowa pracownia mikroskopowa leczenie wyłącznie w ramach dobroczynności leczenie wyłącznie w ramach dobroczynności (pobyt dzienny do 1,0 marki) (pobyt dzienny do 1,0 marki) cele naukowe i dydaktyczne cele naukowe i dydaktyczne

11 Wrocław Beziehungen der Allgemeinleiden und Organerkrankungen des Sehorgans - Graefe-Saemisch I wyd. des Sehorgans - Graefe-Saemisch I wyd. Richard FOERSTER Richard FOERSTER lata lata Dyrektor Uniwersyteckiej Kliniki Okulistycznej Dziekan Fakultetu Medycznego 1884 Rektor Uniwersytetu FUNKCJE UNIWERSYTECKIE

12 Wrocław 2002 UCZNIOWIE I WSPÓŁPRACOWNICY FOERSTERA Hermann Ludwig Cohn ( ) habilitacja 1874 – profesor nadzwyczajny okulistyki Publikacje z zakresu krótkowzroczności szkolnej szkolnej Słynni pacjenci : SchliemannSchliemann - odkrywca Troi - odkrywca Troi Cosima WagnerCosima Wagner - córka F. Liszta - córka F. Liszta

13 Wrocław 2002 Hugo Magnus ( ) habilitacja Ophthalmoskopischer Atlas - Lipsk Lipsk 1872 Arthur Grenouv Breslau habilitacja UCZNIOWIE I WSPÓŁPRACOWNICY FOERSTERA

14 Wrocław 2002 Bolesław Wicherkiewicz ( ) od 1923 Klinika Oczna Klinika Oczna organ organ Polskiego Towarzystwa Okulistycznego profesor zwyczajny okulistyki i Dyrektor Katedry i Klinki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie Twórca pierszego polskiego periodyku okulistycznego Postęp Okulistyczny UCZNIOWIE I WSPÓŁPRACOWNICY FOERSTERA

15 Wrocław 2002 Prof. Dr Wilhelm UHTHOFF ( ) – Profesor zwyczajny okulistyki i dyrektor Uniwersyteckiej Kliniki Okulistycznej

16 Wrocław 2002 Max Straße – budowa nowego gmachu Klinki Okulistyki marek Tiergarten Straße

17 Wrocław 2002 Od 1901 r. w tym gmachu mieści się akademicka Klinika Okulistyczna 68 m dł. 2 klatki schodowe 68 łóżek 2 sale operacyjne biblioteka sala wykładowa 90 m 2 pracownia bakteriologiczna i anatomopatologiczna

18 Wrocław 2002 Prof. Wilhelm UHTHOFF ( ) PRACE BADAWCZE neurookulistyka neurookulistyka objaw Uhthoffa- patognomoniczny dla SM objaw Uhthoffa- patognomoniczny dla SM chirurgia jaskry chirurgia jaskry analiza efektywności cyclodializy, przedniej i tylnej sklerotomii, analiza efektywności cyclodializy, przedniej i tylnej sklerotomii, sklero-irydektomii w porównaniu z irydektomią Graefego sklero-irydektomii w porównaniu z irydektomią Graefego (na podstawie ok własnych operacji) (na podstawie ok własnych operacji)

19 Wrocław Rektor Uniwersytetu przewodniczący DOG (Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft) W. Uhthoff and T. Axenfeld wydają Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde W 1908 kobiety uzyskały prawo do studiowania na niemieckich uniwersytetach Uhthoff życzył kobietom, aby nie traciły swojej kobiecości i były studiującymi kobietami a nie kobiecymi studentami Prof. Wilhelm UHTHOFF

20 Wrocław 2002 UCZNIOWIE Theodor AXENFELD ( ) Leopold HEINE ( ) Prof. Wilhelm UHTHOFF Georg LENZ ( ) 1911 – profesor nadzwyczajny 1911 – profesor nadzwyczajny twórca i kierownik twórca i kierownik Miejskiej Klinki Okulistycznej Miejskiej Klinki Okulistycznej w Szpitalu Wszystkich Świętych w Szpitalu Wszystkich Świętych

21 Wrocław 2002 Alfred BIELSCHOWSKY ( ) Ślązak pochodzenia żydowskiego Ślązak pochodzenia żydowskiego urodzony w Namysłowie urodzony w Namysłowie studia medyczne we Wrocławiu, studia medyczne we Wrocławiu, Heidelbergu, Berlinie, Lipsku Heidelbergu, Berlinie, Lipsku 1912 Profesor zwyczajny okulistyki i dyrektor Kliniki Okulistyki w Marburgu i dyrektor Kliniki Okulistyki w Marburgu Profesor zwyczajny okulistyki i dyrektor Kliniki Okulistyki we Wrocławiu i dyrektor Kliniki Okulistyki we Wrocławiu

22 Wrocław A. Bielschowskys emigruje do USA A. Bielschowskys emigruje do USA Dr Otto Lippmann – uczeń A. Bielschowskiego akcje prowokacyjne akcje prowokacyjne organizowane przez S.A. organizowane przez S.A. Wykład - Wroclaw A. Bielschowsky odchodzi z Uniwersytetu we Wrocławiu A. Bielschowsky odchodzi z Uniwersytetu we Wrocławiu dramatyczna sytuacja Żydów dramatyczna sytuacja Żydów na uniwersytecie po 1933 na uniwersytecie po 1933

23 Wrocław 2002 Alfred BIELSCHOWSKY in USA 1935 – profesor okulistyki w Darmouth Eye Institute, Hanover (New Hampshire) Hanover (New Hampshire) Dyrektor Darmouth Eye Institute, Hanover (New Hampshire) nagła śmierć w Nowym Jorku (krwotok wewnątrzczaszkowy) Darmouth College Cementary

24 Wrocław 2002 Alfred BIELSCHOWSKY ( ) ( ) jeden z twórców współczesnej neurookulistyki objaw Bielschowskiego (zdysocjowana pionowa dywergencja) objaw Bielschowskiego (zdysocjowana pionowa dywergencja) test pochylenia głowy Bielschowskiego (objaw niedowładu n. IV) test pochylenia głowy Bielschowskiego (objaw niedowładu n. IV) syndrom Bielschowskiego-Lutza-Cogana (ophthalmoplegia międzyjądr.) syndrom Bielschowskiego-Lutza-Cogana (ophthalmoplegia międzyjądr.) objaw głowy lalki Bielschowskiego (ruchy oczu wywoł. skrętem głowy) objaw głowy lalki Bielschowskiego (ruchy oczu wywoł. skrętem głowy) syndrom Rothaaa-Bielschowskiego (pseudo-ophthalmoplegia) syndrom Rothaaa-Bielschowskiego (pseudo-ophthalmoplegia) itd. itd. Towarzystwo Bielschowskiego w Wiesbaden, zrzeszające strabologów i nerooftalmologów

25 Wrocław 2002 Walter DIETER ( ) Doc. Dieter mianowany Dyrektorem Katedry i Kliniki Okulistyki (przynależność do NSDAP i SS) brak znaczących prac tego ośrodka, brak aktywności kongresowej i publikacyjnej styczeń Prof. W. Dieter opuszcza Festung Breslau styczeń Prof. W. Dieter opuszcza Festung Breslau po wojnie – praktyka okulistyczna w Kilonii Zmarł w 1973 w Arnis/Schlei (Schleswig-Holstein)

26 Wrocław FESTUNG BRESLAU Katedra Św. Jana Chrzciciela

27 Wrocław FESTUNG BRESLAU Ul. Powstańców Śląskich w 1945

28 Wrocław FESTUNG BRESLAU Widok z wieży Ratusza w kierunku północno-wschodnim

29 Wrocław 2002 Profesorowie Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie Prof. A. Bednarski zmarł w 1941 Profesorowie Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie Prof. A. Bednarski zmarł w 1941 Prof. J.M. Grzędzielski ( ) Prof. J.M. Grzędzielski ( ) Zamordowany przez Gestapo w czasie masakry profesorów lwowskich nocą 4 lipca 1941 Transporty Polaków wysiedlonych ze wschodnich terenów Polski

30 Wrocław 2002 Witold Juliusz Kapuściński ( ) 1945 – doc. Kapuściński organizuje Klinikę Okulistyki przy pomocy lekarzy ze Lwowa i Poznania przy pomocy lekarzy ze Lwowa i Poznania profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Kliniki Okulistyki i kierownik Katedry Kliniki Okulistyki Wydziału Medycyny Politechniki Wydziału Medycyny Politechniki i Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego Prof. Stanisława Drozdowska ( )

31 Wrocław LECZENIE 2. NAUCZANIE 1953 ruiny Wroclawia PIERWSZEZADANIA

32 Wrocław 2002 Wiktor Arkin wyd Ignacy Abramowicz wyd.1957 wyd.1957 Stanisław Altenberger wyd Henryk Melanowski wyd. 1951

33 Wrocław 2002 Witold Juliusz Kapuściński ( ) Profesor zwyczajny okulistyki we Wrocławiu 180 prac naukowych (50 w piśmiennictwie zagranicznym) 180 prac naukowych (50 w piśmiennictwie zagranicznym) Delegat Polski w Societé Française dOphtalmologie Paris 1954

34 Wrocław 2002 Prace badawcze pod kierunkiem W.J. Kapuścińskiego Prof. Eugenia Ogielska dr hab. Patomechanizmzapalenia błony naczyniowej oka współpraca Prof. Remky z Monachium

35 Wrocław 2002 Chwila zadumy starego bacy

36 Wrocław 2002 Badania pod kierunkiem W.J. Kapuścińskiego Prof. Alfred Huszcza ( ) Immunologiczne i kliniczne problemy w keratoplastyce dr. hab.

37 Wrocław 2002 Badania pod kierunkiem W.J. Kapuścińskiego Prof. Piotr Hańczyc ( ) Chirurgiczne leczenie wysokiej krótkowzroczności dr. hab.

38 Wrocław 2002 Badania pod kierunkiem W.J. Kapuścińskiego Maria Hanna Niżankowska autoregulacja siatkówkoego przepływu krwi wczesna nieinwazyjna diagnostyka zaburzeń mózgowego przepływu krwi za pomocą ODM Weigelina i Labsteina wczesna nieinwazyjna diagnostyka zaburzeń mózgowego przepływu krwi za pomocą ODM Weigelina i Labsteina oftalmodynamotrofia (ODG) Hagera w niewydolności krążenia mózgowego oftalmodynamotrofia (ODG) Hagera w niewydolności krążenia mózgowego dr. hab.

39 Wrocław 2002 Badania pod kierunkiem W.J. Kapuścińskiego doc. Lech Baran ( ) Fotogrametria i planimetria dna oka dr. hab. Hemodynamika naczyń mózgowych za pomocą OMD

40 Wrocław 2002 Zmiany w polskich uniwersytetach Zniesienie Katedry Okulistyki Instytut Układu Nerwowego i Narządów Zmysłów utrata autonomii mniej badań stagnacja Prof. W.J. Kapuściński odchodzi na emeryturę Protest studencki w 1968 roku Laboratorium Biofizyki Okulistycznej Klinika Oczna

41 Wrocław 2002 Piotr HAŃCZYC ( ) ( ) docent profesor 1994 – odejście na emeryturę Kierownik Kliniki

42 Wrocław – stan wojenny w Polsce Styczeń 1982 – internowanie dr W.C. Kapuścińskiego juniora (syna Prof. W.J. Kapuścińskiego) (syna Prof. W.J. Kapuścińskiego) – doc. M.H. Niżankowska pracuje na Uniwersytecie w Oran (Algieria) 1984 – nagła śmierć doc. Lecha Barana śmierć Prof. W.J. Kapuścińskiego

43 Wrocław czerwca 1989 – zmiany polityczne w Polsce Odbudowa autonomii Kliniki Ocznej zniszczony i nigdy nie odnawiany budynek zniszczony i nigdy nie odnawiany budynek brak sprzętu brak sprzętu

44 Wrocław 2002 Prof. Maria Hanna Niżankowska od 1994 roku – Kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki AM we Wrocławiu rok 1995 – święcimy 50-lecie Katedry Okulityki na polskim Uniwersytecie we Wrocławiu

45 Wrocław 2002 Prof. Maria Hanna Niżankowska Prorektor ds. Nauki Akademii Medycznej we Wrocławiu we Wrocławiu

46 Wrocław Założenie Fundacji Na Rzecz Zapobiegania Slepocie Nowy sprzęt o wartości Euro utworzenie pokojów badań modernizacja bloku operacyjnego budowa sieci komputerowej i nowego pomieszczenia biblioteki lampy szczelinowe tonometry aplanacyjne Fundus-Cameralasery mikroskopy operacyjne USGwitrektomy fako i inne...

47 Wrocław Stypendia dla młodych lekarzy Europa (Belgia, Niemcy, Anglia) Europa (Belgia, Niemcy, Anglia) Izrael Izrael USA USA ZESPÓŁ SZKLISTKOWO-SIATKÓWKOWY Stypendia w Klinice Okulistyki Uniwersytetu w Marburgu

48 Wrocław – pierwszy przeszczep rąbka rogówki ZESPÓŁ ROGÓWKOWY

49 Wrocław Badania nad jaskrą – naczyniowe czynniki ryzyka

50 Wrocław 2002 ORYGINALNE PODRĘCZNIKI Katedry i Kliniki Okulistyki AM we Wrocławiu

51 Wrocław 2002 TŁUMACZENIA

52 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wrocław 2002 Maria Hanna Niżankowska, Maria Muzyka-Woźniak 190 LAT OKULISTYKI UNIWERSYTECKIEJ WE WROCŁAWIU Specjalna Sesja historyczna Dzień Polsko-Niemiecki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google