Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Otyłość jako narastający problem położniczy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Otyłość jako narastający problem położniczy"— Zapis prezentacji:

1 Otyłość jako narastający problem położniczy
Ewa Wender-Ożegowska Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

2 CGN Mascie-Taylor et al. J Physiol Anthropol 2007

3 Odsetek kobiet z BMI >30 kg/m2
Berghoefer et al. BMC Public Health, 2008

4 OTYŁOŚĆ CIĄŻA- GDM ZABURZENIA ZABURZENIA ENDOKRYNOLOGICZNE
METABOLICZNE IGT HIPERINSULINEMIA CUKRZYCA TYPU 2 WĄTROBA JAJNIK DYSLIPIDEMIA SHBG IGFBP ANDROGENY ZESPÓŁ METABOLICZNY NADCIŚNIENIE CIĄŻA- GDM

5 OTYŁOŚĆ w Polsce częstość występowania otyłości w populacji ciężarnych szacuje się na 10-27% rozpoznawanie otyłości u kobiety ciężarnej: masa ciała przed zajściem w ciążę >90 kg masa ciała podczas pierwszej wizyty > % należnej masy ciała BMI w czasie ciąży >30 kg/m2 BMI u ciężarnych – czynnik predykcyjny zachorowania na cukrzycę ciążową (u kobiet nieciężarnych BMI ma wartość predykcyjną w przewidywaniu chorobowości i umieralności)

6 zaburzenia metaboliczne u otyłej ciężarnej:
OTYŁOŚĆ zaburzenia metaboliczne u otyłej ciężarnej: dyslipidemia: TG HDL odległe powikłania: cukrzyca typu 2 hiperinsulinemia OTYŁA CIĘŻARNA podwyższone stężenie leptyny odległe powikłania u potomstwa jako skutek ekspozycji in utero (DM typ 2) przewlekły stan zapalny: IL CRP dysfunkcja śródbłonka odległe powikłania: choroby układu sercowo-naczyniowego nadciśnienie w ciąży

7 powikłania ciąży u kobiety otyłej:
OTYŁOŚĆ powikłania ciąży u kobiety otyłej: przewlekłe nadciśnienie tętnicze występuje u 27-35% ciężarnych z nadmierną masą ciała, nadciśnienie indukowane ciążą rozpoznawane jest u 27-38% otyłych ciężarnych, podczas gdy w grupie ciężarnych o prawidłowej masie ciała stwierdza się je w 3-19% cukrzyca przedciążowa rozpoznawana u 19% pacjentek z otyłością znacznego stopnia cukrzyca ciążowa rozpozna wana u 8% otyłych ciężarnych zwiększone ryzyko zakażeń układu moczowego, częstsze występowanie powikłań w postaci odmiedniczkowego zapalenia nerek zwiększone ryzyko wystąpienia zespołu bezdechów sennych zwiększona częstość zgonów wewnątrzmacicznych płodów zwiększona częstość wad cewy nerwowej u płodów (skutek matczynej hiperinsulinemii towarzyszącej otyłości)

8 powikłania ciąży u kobiety otyłej:
OTYŁOŚĆ powikłania ciąży u kobiety otyłej: przewlekłe nadciśnienie tętnicze występuje u 27-35% ciężarnych z nadmierną masą ciała, nadciśnienie indukowane ciążą rozpoznawane jest u 27-38% otyłych ciężarnych, podczas gdy w grupie ciężarnych o prawidłowej masie ciała stwierdza się je w 3-19% cukrzyca przedciążowa rozpoznawana u 19% pacjentek z otyłością znacznego stopnia cukrzyca ciążowa rozpozna wana u 8% otyłych ciężarnych zwiększone ryzyko zakażeń układu moczowego, częstsze występowanie powikłań w postaci odmiedniczkowego zapalenia nerek zwiększone ryzyko wystąpienia zespołu bezdechów sennych zwiększona częstość zgonów wewnątrzmacicznych płodów zwiększona częstość wad cewy nerwowej u płodów (skutek matczynej hiperinsulinemii towarzyszącej otyłości)

9 [%] Bhattacharya et al. BMC Public Health, 2007

10 OR względem grupy ciężarnych o prawidłowym BMI
Stan przedrzucawkowy nadciśnienie ciążowe indukcja porodu pilne cięcie cesarskie krwotok poporodowy martwe urodzenie Bhattacharya et al. BMC Public Health, 2007

11 [%] Powikłania położnicze w grupie ciężarnych z cukrzycą, w zależności od BMI – dane własne

12 powikłania okołoporodowe u kobiety otyłej:
OTYŁOŚĆ częstość powikłań okołoporodowych wzrasta o 55% w porównaniu z populacją rodzących o prawidłowej masie ciała częstość cięć cesarskich u pierworódek o nadmiernej masie ciała wynosi 32%, ponadto znacząco wzrasta odsetek operacji powikłanych nadmierną utratą krwi (38% otyłych pacjentek w porównaniu z 13% u pacjentek nie otyłych) dwukrotnie większa częstość występowania dystocji barkowej (1,8% w porównaniu z 0.8% w populacji rodzących o prawidłowej masie ciała) zwiększona częstość makrosomii (30% u kobiet ważących >135 kg) i noworodków o urodzeniowej masie ciała >90 percentyla (15% u kobiet ważących powyżej 90 kg, w porównaniu do 4% u pacjentek o prawidłowej masie ciała) trudniejsze znieczulenie częstsze występowanie okołoporodowej i poporodowej atonii macicy

13 powikłania okołoporodowe u matki noworodka z LGA
OTYŁOŚĆ Niedowład macicy Krwotoki poporodowe Zwiększona częstość porodów operacyjnych Urazy krocza i odbytu Konieczność transfuzji krwi

14 prowadzenie ciąży u kobiety otyłej:
OTYŁOŚĆ prowadzenie ciąży u kobiety otyłej: ze współistniejącymi innymi chorobami przewlekłymi (cukrzyca, nadciśnienie) otyła ciężarna bez dodatkowych schorzeń wywiad internistyczny i rodzinny ustalenie dokładnego wieku ciążowego (otyłe kobiety miesiączkują nieregularnie, cykle bezowulacyjne) edukacja w zakresie diety – zalecany przyrost masy ciała: 6,5-11 kg I trymestr korekta dotychczasowego leczenia badanie HbA1c, ścisła kontrola glikemii, EKG, DUB, klirens kreatyniny przy pierwszej wizycie test obciążenia glukozą regularne pomiary RR badanie USG, ocena anatomii płodu oznaczenie markerów wad wrodzonych w surowicy II trymestr intensywna kontrola glikemii i RR, leczenie ponowny OGTT (jeżeli pierwsze badanie prawidłowe) kontrola RR badanie USG, ocena rozwoju płodu i jego masy konsultacja anestezjologiczna III trymestr intensywna kontrola glikemii i RR, leczenie

15 Czynniki ryzyka otyłości
Życie płodowe:  insuliny w płynie owodniowym niedożywienie matki we wczesnej ciąży cukrzyca ciążowa nadmierny przyrost masy ciała w ciąży otyłość u matki zaburzenia wzrastania płodu 4-krotnie wyższe ryzyko otyłości w wieku dorosłym Otyłość u jednego z rodziców 13-krotnie wyższe ryzyko otyłości w wieku dorosłym Otyłość u obojga rodziców Diabetes Spectrum 2005; 18:213

16 Patologia Łożysko Odżywianie kcal Środowisko Stan naczyń łożyska Leki
Indeks glikemiczny Białko Fe i Ca Środowisko Temperatura Hipoksja Papierosy Stan naczyń łożyska Leki Narządy rozmiar i fenotyp Serce (kardiomiocyty, tętnice wieńcowe, mięśnie gładkie naczyń, śródbłonke) Mózg Wątroba Nadnercza Trzustka (wyspy i liczba kk B) Nerki Płuca Tłuszcz (liczba i rozmiar adipocytów) Mięśnie Kości Vaskulogeneza/ Angiogeneza Patologia CVD DM1, DM2, IFG, IGT, IR Dyslipidemia Otyłość Osteoporoza Hiperkortyzolizm GH/IGF Nowotwory Choroby układu oddechowego Choroby psychiczne Łożysko Physiol Rev 2005; 85: 571

17 Okres niemowlęcy: Okres dzieciństwa: przekarmianie
karmienie mlekiem krowim nadmierny przybór masy ciała w pierwszych czterech miesiącach życia Okres dzieciństwa: Nadmierny przybór masy ciała między 4 a 7 rokiem życia Diabetes Spectrum 2005; 18:213

18

19 Otyłość a cukrzyca ciążowa
Powikłania u dzieci matek z cukrzycą ciążową w okresie od 3-10 roku życia: 30% przejawia cechy otyłości (gr. kontrolna- 7% dzieci) ( K. Wróblewska- Seniuk, E. Wender-Ożegowska, 2006)

20 Występowanie zespołu metabolicznego w zależności od urodzeniowej masy ciała i matczynej cukrzycy ciążowej Boney, C. M. et al. Pediatrics 2005;115:e290-e296

21 Ryzyko rozwoju (HR) zespołu metabolicznego u dzieci urodzonych z LGA
przez matki zdrowe i z GDM Boney, C. M. et al. Pediatrics 2005;115:e290-e296

22

23 Insulina IGF-1 Epigenom Czynniki genetyczne Czynniki środowiskowe
Klasa I Klasa II „Zdrowy” styl życia Przekarmianie/mała aktywność fizyczna Wolna biologia starzenia się organizmu Spowolnienie programu „szybkiego” starzenia Niszczenie programu „wolnego” starzenia Akceleracja programu „szybkiego” starzenia

24 Śmiertelność a wskaźnik BMI
Względne ryzyko Wiek 20-29 30-39 BMI (kg/m2)

25

26 Cukrzyca typu 2 – „szczyt góry lodowej” – wielu składników i faz nasilenia choroby
Stadium III Cukrzyca Makroangiopatia Hiperglikemia Mikroangiopatia Stadium II Upośledzenie Tolerancji Glukozy Poposiłkowa hiperglikemia  Wątrobowa produkcja glukozy  Transport glukozy do komórki  Niedobór insuliny Stadium I Prawidłowa Tolerancja Glukozy Aterogeneza Hiperinsulinemia Insulinooporność TG HDL Nadciśnienie Lipogeneza  Otyłość Iloraz talia/biodro  geny cukrzycowe

27 metody pozwalające zmniejszyć otyłość
Zmiana trybu życia Obniżenie masy ciała (zmniejszenie brzusznej tkanki tłuszczowej) Zmiana przyzwyczajeń dietetycznych Leki Edukacja pacjentek

28 [%] (Modifiable Risk Factors for Developing Diabetes Among Women With Previous Gestational Diabetes. Prev Chronic Dis ; 4(1): A07. )

29 OR względem grupy kontrolnej
(Modifiable Risk Factors for Developing Diabetes Among Women With Previous Gestational Diabetes. Prev Chronic Dis ; 4(1): A07. )

30 Mała aktywność fizyczna, nadwaga i otyłość to najłatwiej poddające się zmianie czynniki ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2. Knowler WC. N Engl J Med. 2002;346(6):393–403 Modyfikacja stylu życia- 150 minut/tygodniowo umiarkowanej aktywności fizycznej, zdrowa dieta i spadek masy ciała o 5-10% ZNAMIENNIE WPŁYWAJĄ NA ZAPOBIEGANIE LUB OPÓŹNIENIE ROZWOJU DM 2. Dlatego kobiety po GDM powinny być informowane o istniejącym zagrożeniu i nakłaniane do zmiany trybu życia. (U.S. Department of Health and Human Services. The Surgeon General's call to action to prevent and decrease overweight and obesity. Rockville (MD): Public Health Service, Office of the Surgeon General; 2001.)

31 OTYŁOŚĆ związek między wystąpieniem GDM, przedciążowym BMI i aktywnością fizyczną

32 Dziękuję za uwagę FOT. HO REUTERS

33 Otyłość ciężarne vs. szczupłe 1.25–3.82 .006 2.19 LGA vs. AGA
Występowanie zespołu metabolicznego w zależności od urodzeniowej masy ciała i matczynej cukrzycy ciążowej 0.88–2.61 .133 1.52 Noworodki męskie vs. żeńskie 0.83–2.50 .191 1.44 GDM vs. grupa kontrolna 1.03–3.19 .039 1.81 Otyłość ciężarne vs. szczupłe 1.25–3.82 .006 2.19 LGA vs. AGA 95% CI for Hazard Ratio p HR Badany parametr


Pobierz ppt "Otyłość jako narastający problem położniczy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google