Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Otyłość jako narastający problem położniczy Ewa Wender-Ożegowska Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Ewa Wender-Ożegowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Otyłość jako narastający problem położniczy Ewa Wender-Ożegowska Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Ewa Wender-Ożegowska."— Zapis prezentacji:

1 Otyłość jako narastający problem położniczy Ewa Wender-Ożegowska Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Ewa Wender-Ożegowska Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

2 CGN Mascie-Taylor et al. J Physiol Anthropol 2007

3 Odsetek kobiet z BMI >30 kg/m 2 Berghoefer et al. BMC Public Health, 2008

4 CIĄŻA-GDM ZABURZENIAENDOKRYNOLOGICZNEZABURZENIAMETABOLICZNE HIPERINSULINEMIA IGT IGT CUKRZYCA TYPU 2 DYSLIPIDEMIA ZESPÓŁ METABOLICZNY NADCIŚNIENIE WĄTROBA JAJNIK SHBG SHBG IGFBP IGFBP ANDROGENY OTYŁOŚĆ

5 OTYŁOŚĆ w Polsce częstość występowania otyłości w populacji ciężarnych szacuje się na 10-27% rozpoznawanie otyłości u kobiety ciężarnej: masa ciała przed zajściem w ciążę >90 kg masa ciała podczas pierwszej wizyty >110-120% należnej masy ciała BMI w czasie ciąży >30 kg/m 2 BMI u ciężarnych – czynnik predykcyjny zachorowania na cukrzycę ciążową (u kobiet nieciężarnych BMI ma wartość predykcyjną w przewidywaniu chorobowości i umieralności)

6 OTYŁOŚĆ zaburzenia metaboliczne u otyłej ciężarnej: OTYŁA CIĘŻARNA dyslipidemia: TG HDL hiperinsulinemia podwyższone stężenie leptyny przewlekły stan zapalny: IL-6 CRP dysfunkcja śródbłonka nadciśnienie w ciąży odległe powikłania: choroby układu sercowo-naczyniowego odległe powikłania: cukrzyca typu 2 odległe powikłania u potomstwa jako skutek ekspozycji in utero (DM typ 2)

7 OTYŁOŚĆ przewlekłe nadciśnienie tętnicze występuje u 27-35% ciężarnych z nadmierną masą ciała, nadciśnienie indukowane ciążą rozpoznawane jest u 27-38% otyłych ciężarnych, podczas gdy w grupie ciężarnych o prawidłowej masie ciała stwierdza się je w 3-19% cukrzyca przedciążowa rozpoznawana u 19% pacjentek z otyłością znacznego stopnia cukrzyca ciążowa rozpoznawana u 8% otyłych ciężarnych zwiększone ryzyko zakażeń układu moczowego, częstsze występowanie powikłań w postaci odmiedniczkowego zapalenia nerek zwiększone ryzyko wystąpienia zespołu bezdechów sennych zwiększona częstość zgonów wewnątrzmacicznych płodów zwiększona częstość wad cewy nerwowej u płodów (skutek matczynej hiperinsulinemii towarzyszącej otyłości) powikłania ciąży u kobiety otyłej:

8 OTYŁOŚĆ przewlekłe nadciśnienie tętnicze występuje u 27-35% ciężarnych z nadmierną masą ciała, nadciśnienie indukowane ciążą rozpoznawane jest u 27-38% otyłych ciężarnych, podczas gdy w grupie ciężarnych o prawidłowej masie ciała stwierdza się je w 3-19% cukrzyca przedciążowa rozpoznawana u 19% pacjentek z otyłością znacznego stopnia cukrzyca ciążowa rozpoznawana u 8% otyłych ciężarnych zwiększone ryzyko zakażeń układu moczowego, częstsze występowanie powikłań w postaci odmiedniczkowego zapalenia nerek zwiększone ryzyko wystąpienia zespołu bezdechów sennych zwiększona częstość zgonów wewnątrzmacicznych płodów zwiększona częstość wad cewy nerwowej u płodów (skutek matczynej hiperinsulinemii towarzyszącej otyłości) powikłania ciąży u kobiety otyłej:

9 Bhattacharya et al. BMC Public Health, 2007 [%]

10 Stan przedrzucawkowy nadciśnienie ciążowe indukcja porodu pilne cięcie cesarskie krwotok poporodowy martwe urodzenie Bhattacharya et al. BMC Public Health, 2007 OR względem grupy ciężarnych o prawidłowym BMI

11 [%] Powikłania położnicze w grupie ciężarnych z cukrzycą, w zależności od BMI – dane własne

12 OTYŁOŚĆ powikłania okołoporodowe u kobiety otyłej: częstość powikłań okołoporodowych wzrasta o 55% w porównaniu z populacją rodzących o prawidłowej masie ciała częstość cięć cesarskich u pierworódek o nadmiernej masie ciała wynosi 32%, ponadto znacząco wzrasta odsetek operacji powikłanych nadmierną utratą krwi (38% otyłych pacjentek w porównaniu z 13% u pacjentek nie otyłych) dwukrotnie większa częstość występowania dystocji barkowej (1,8% w porównaniu z 0.8% w populacji rodzących o prawidłowej masie ciała) zwiększona częstość makrosomii (30% u kobiet ważących >135 kg) i noworodków o urodzeniowej masie ciała >90 percentyla (15% u kobiet ważących powyżej 90 kg, w porównaniu do 4% u pacjentek o prawidłowej masie ciała) trudniejsze znieczulenie częstsze występowanie okołoporodowej i poporodowej atonii macicy

13 powikłania okołoporodowe u matki noworodka z LGA OTYŁOŚĆ Niedowład macicy Krwotoki poporodowe Zwiększona częstość porodów operacyjnych Urazy krocza i odbytu Konieczność transfuzji krwi

14 OTYŁOŚĆ prowadzenie ciąży u kobiety otyłej: otyła ciężarna ze współistniejącymi innymi chorobami przewlekłymi (cukrzyca, nadciśnienie) bez dodatkowych schorzeń wywiad internistyczny i rodzinny ustalenie dokładnego wieku ciążowego (otyłe kobiety miesiączkują nieregularnie, cykle bezowulacyjne) edukacja w zakresie diety – zalecany przyrost masy ciała: 6,5-11 kg przy pierwszej wizycie test obciążenia glukozą regularne pomiary RR korekta dotychczasowego leczenia badanie HbA 1c, ścisła kontrola glikemii, EKG, DUB, klirens kreatyniny badanie USG, ocena anatomii płodu oznaczenie markerów wad wrodzonych w surowicy ponowny OGTT (jeżeli pierwsze badanie prawidłowe) kontrola RR intensywna kontrola glikemii i RR, leczenie badanie USG, ocena rozwoju płodu i jego masy konsultacja anestezjologiczna I trymestr II trymestr III trymestr intensywna kontrola glikemii i RR, leczenie

15 Życie płodowe: insuliny w płynie owodniowym insuliny w płynie owodniowym niedożywienie matki we wczesnej ciążyniedożywienie matki we wczesnej ciąży cukrzyca ciążowacukrzyca ciążowa nadmierny przyrost masy ciała w ciążynadmierny przyrost masy ciała w ciąży otyłość u matkiotyłość u matki zaburzenia wzrastania płoduzaburzenia wzrastania płodu Diabetes Spectrum 2005; 18:213 OTYŁOŚĆ Czynniki ryzyka otyłości Otyłość u jednego z rodziców 4-krotnie wyższe ryzyko otyłości w wieku dorosłym Otyłość u obojga rodziców 13-krotnie wyższe ryzyko otyłości w wieku dorosłym

16 Łożysko Odżywianie kcal kcal Indeks glikemiczny Indeks glikemiczny Białko Białko Fe i Ca Fe i CaŚrodowisko TemperaturaTemperatura Hipoksja Hipoksja Papierosy Papierosy Stan naczyń łożyska Leki Physiol Rev 2005; 85: 571 Patologia CVD CVD DM1, DM2, IFG, IGT, IR DM1, DM2, IFG, IGT, IR Dyslipidemia Dyslipidemia Otyłość Otyłość Osteoporoza Osteoporoza Hiperkortyzolizm Hiperkortyzolizm GH/IGF GH/IGF Nowotwory Nowotwory Choroby układu oddechowego Choroby układu oddechowego Choroby psychiczne Choroby psychiczne Narządy rozmiar i fenotyp Serce (kardiomiocyty, tętnice wieńcowe, mięśnie gładkie naczyń, śródbłonke)Serce (kardiomiocyty, tętnice wieńcowe, mięśnie gładkie naczyń, śródbłonke) Mózg Mózg Wątroba Wątroba Nadnercza Nadnercza Trzustka (wyspy i liczba kk B) Trzustka (wyspy i liczba kk B) Nerki Nerki Płuca Płuca Tłuszcz (liczba i rozmiar adipocytów) Tłuszcz (liczba i rozmiar adipocytów) Mięśnie Mięśnie Kości KościVaskulogeneza/Angiogeneza

17 Okres niemowlęcy: przekarmianieprzekarmianie karmienie mlekiem krowimkarmienie mlekiem krowim nadmierny przybór masy ciała w pierwszych czterech miesiącach życianadmierny przybór masy ciała w pierwszych czterech miesiącach życia Diabetes Spectrum 2005; 18:213 Okres dzieciństwa: Nadmierny przybór masy ciała między 4 a 7 rokiem życiaNadmierny przybór masy ciała między 4 a 7 rokiem życia

18

19 Powikłania u dzieci matek z cukrzycą ciążową w okresie od 3-10 roku życia: 30% przejawia cechy otyłości (gr. kontrolna- 7% dzieci) (gr. kontrolna- 7% dzieci) ( K. Wróblewska- Seniuk, E. Wender-Ożegowska, 2006) OTYŁOŚĆ Otyłość a cukrzyca ciążowa

20 Boney, C. M. et al. Pediatrics 2005;115:e290-e296 Występowanie zespołu metabolicznego w zależności od urodzeniowej masy ciała i matczynej cukrzycy ciążowej

21 Ryzyko rozwoju (HR) zespołu metabolicznego u dzieci urodzonych z LGA przez matki zdrowe i z GDM Boney, C. M. et al. Pediatrics 2005;115:e290-e296

22

23 Czynniki genetyczne Czynniki środowiskowe Klasa I Klasa II Zdrowy styl życia Przekarmianie/mała aktywność fizyczna Wolna biologia starzenia się organizmu Spowolnienie programu szybkiego starzenia Niszczenie programu wolnego starzenia Akceleracjaprogramu szybkiego starzenia InsulinaIGF-1 Epigenom

24 Śmiertelność a wskaźnik BMI 20-29 30-39 Wiek Względne ryzyko BMI (kg/m 2 )

25

26 Cukrzyca typu 2 – szczyt góry lodowej – wielu składników i faz nasilenia choroby HiperglikemiaMakroangiopatiaMikroangiopatia Stadium III Cukrzyca Stadium II UpośledzenieTolerancjiGlukozy Stadium I PrawidłowaTolerancjaGlukozy Poposiłkowa hiperglikemia Poposiłkowa hiperglikemia Wątrobowa produkcja glukozy Wątrobowa produkcja glukozy Transport glukozy do komórki Transport glukozy do komórki Niedobór insuliny AterogenezaHiperinsulinemiaInsulinooporność Lipogeneza Lipogeneza Otyłość Iloraz talia/biodro Iloraz talia/biodro TG HDL HDLNadciśnienie geny cukrzycowe

27 Zmiana trybu życia Obniżenie masy ciała (zmniejszenie brzusznej tkanki tłuszczowej) Zmiana przyzwyczajeń dietetycznych Leki Edukacja pacjentek metody pozwalające zmniejszyć otyłość OTYŁOŚĆ

28 [%] (Modifiable Risk Factors for Developing Diabetes Among Women With Previous Gestational Diabetes. Prev Chronic Dis. 2007 ; 4(1): A07. )

29 (Modifiable Risk Factors for Developing Diabetes Among Women With Previous Gestational Diabetes. Prev Chronic Dis. 2007 ; 4(1): A07. ) OR względem grupy kontrolnej

30 Mała aktywność fizyczna, nadwaga i otyłość to najłatwiej poddające się zmianie czynniki ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2. Knowler WC. N Engl J Med. 2002;346(6):393–403 Modyfikacja stylu życia- 150 minut/tygodniowo umiarkowanej aktywności fizycznej, zdrowa dieta i spadek masy ciała o 5-10% ZNAMIENNIE WPŁYWAJĄ NA ZAPOBIEGANIE LUB OPÓŹNIENIE ROZWOJU DM 2. Dlatego kobiety po GDM powinny być informowane o istniejącym zagrożeniu i nakłaniane do zmiany trybu życia. (U.S. Department of Health and Human Services. The Surgeon General's call to action to prevent and decrease overweight and obesity. Rockville (MD): Public Health Service, Office of the Surgeon General; 2001.)

31 związek między wystąpieniem GDM, przedciążowym BMI i aktywnością fizyczną OTYŁOŚĆ

32 FOT. HO REUTERS Dziękuję za uwagę

33 Występowanie zespołu metabolicznego w zależności od urodzeniowej masy ciała i matczynej cukrzycy ciążowej 0.88–2.61.1331.52 Noworodki męskie vs. żeńskie 0.83–2.50.1911.44 GDM vs. grupa kontrolna 1.03–3.19.0391.81 Otyłość ciężarne vs. szczupłe 1.25–3.82.0062.19 LGA vs. AGA 95% CI for Hazard Ratio pHR Badany parametr


Pobierz ppt "Otyłość jako narastający problem położniczy Ewa Wender-Ożegowska Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Ewa Wender-Ożegowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google