Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bankowość elektroniczna. Definicja Bankowość elektroniczna to „bezkontaktowa” forma realizacji usług bankowych - bez konieczność odwiedzania banku Polega.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bankowość elektroniczna. Definicja Bankowość elektroniczna to „bezkontaktowa” forma realizacji usług bankowych - bez konieczność odwiedzania banku Polega."— Zapis prezentacji:

1 Bankowość elektroniczna

2 Definicja Bankowość elektroniczna to „bezkontaktowa” forma realizacji usług bankowych - bez konieczność odwiedzania banku Polega na: ● Eliminacji papierowych zleceń klientów ● Automatyzacji procesów realizjacji i przetwarzania zleceń ● Automatyzacji elektronicznego obiegu informacji pomiędzy bankiem a klientem

3 Home banking ● Oprogramowanie instalowane na komputerze klienta ● Dostęp on-line (w czasie rzeczywistym) lub off-line (zlecenie realizowane niezależnie od czasu jego złożenia) ● Bezpośrednie połączenie poprzez modem z bankiem – większe bezpieczeństwo

4 Internet banking ● Nowsze rozwiązanie ● Zastosowanie przeglądarki internetowej ● Zlecenia realizowane w czasie rzeczywistym ● Klient nie musi posiadać własnego oprogramowania

5 Formy bankowości elektronicznej ● Dodatkowa usługa oferowana posiadaczom tradycyjnych rachunków bankowych, rozwiązanie to najczęściej podwyższa koszty prowadzenia rachunku ● Usługa oferowana tylko dla posiadaczy specjalnie w tym celu założonego „elektronicznego” rachunku, obsługiwanego przez oddzielny dział w banku ● Bank wirtualny, kontakt z klientem wyłącznie poprzez media elektroniczne, z powodu niższych kosztów działalności oferuje znacznie korzystniejsze oprocentowanie

6 Początki bankowości wirtualnej ● Pierwszy bank wirtualny to Security First Network Bank, który powstał w 1995 roku ● Pierwszy bank wirtualny w Polsce: m- Bank powstał w 2000 roku

7 Inne formy komunikacji z bankiem ● Email – przelewy za pomocą poczty elektronicznej (Inteligo) lub informacja o stanie rachunku (mBank) ● Telegazeta – sprawdzenie stanu konta poprzez dekoder Polsatu (Investbank) ● Telefon komórkowy – informacja o zmianie stanu konta lub potwierdzenie wykonania transakcji poprzez SMS (mBank), dostęp do internetu poprzez protokół WAP: m-banking (mobile banking)

8 Zabezpieczenia ● Uwierzytelnianie proste, w oparciu o – Hasło – Identyfikator ● Uwierzytelnianie silne – Token – Certyfikat użytkownika – Karta chipowa

9 Token ● Urządzenie uwierzytelniające, które jest unikalne dla każdego klienta ● Każdy token posiada własny algorytm szyfrujący, który może zna jedynie bank ● Token buduje kod w oparciu o klucz prywatny użytkownika, własny miernik czasu, wcześniej wprowadzone do urządzenia ciągi liczb ● Generowany przez token kod jest ważny tylko przez krótki okres czasu, po jego upływie trzeba powtórzyć całą operację szyfrowania

10 Karta chipowa ● Do uruchomienia karty chipowej użytkownikowi potrzebny jest: czytnik, połączony przejściówką z klawiaturą i zainstalowane w tym celu oprogramowanie ● Po błędnym wprowadzeniu PIN-u i hasła zapasowego następuje zablokowanie (uszkodzenie) karty ● Zarówno token, jak i inne urządzenia należy zniszczyć po zakończeniu użytkowania

11 Rodzaje kart chipowych ● Karty wstępnie ładowane – z góry określona liczba jednostek pieniężnych na karcie, – mogą mieć możliwość doładowania ● Karty wielofunkcyjne: – liczba jednostek pieniężnych zależna od stanu rachunku bankowego właściciela – wiele funkcji: bankowa, płatnicza, w przyszłości istnieje możliwość połączenia jej z książeczką ubezpieczeniową, dowodem osobistym i innymi dokumentami

12 Zabezpieczenia systemu ● Firewall ● Rejestracja aktywności użytkownika ● Blokowanie konta po kilku nieudanych próbach logowania ● Wylogowanie po pewnym okresie nieaktywności użytkownika ● Dane szyfrowane za pomocą protokołu SSL (128 bitowy klucz) ● Powiadamianie klienta o stanie rachunku lub konta poprzez SMS

13 Dostęp do konta ● Aktywny (najszerszy dostęp do konta, możliwość dokonywania przelewów zewnętrznych) ● Półaktywny (np. przelewy możliwe tylko na wcześniej zdefiniowane rachunki) ● Pasywny (bez możliwości dokonywania zmian stanu konta) Im większy zakres dostępnych operacji na koncie, tym silniejsze zabezpieczenia

14 Karty płatnicze ● Debetowe (pokrywają koszty transakcji do wysokości środków zgromadzonych na rachunku bankowym) ● Obciążeniowe (posiadają limit zadłużenia, środki pochodzą z rachunku bankowego klienta, klient jest najczęściej zobowiązany spłacać co miesiąc całość długu, konieczność zapłaty prowizji) ● Kredytowe (posiadają limit zadłużenia, nie jest konieczne posiadanie rachunku bankowego, najwyższe prowizje od dokonanych transakcji)

15 Organizacje emitujące karty płatnicze ● Visa International ● Eurocard ● MasterCard ● American Express ● Diners Club ● JCB ● Access ● w Polsce: PolCard S.A. Pierwszą plastikową kartę płatniczą wyemitował Diners Club w 1958 roku

16 Bankowość terminalowa ● Bankomaty: – CD (Cash Dispenser) – działają w systemie off-line, tylko wypłata gotówki, z powodu ograniczonych informacji o kliencie odpowiednio mniejszy limit wypłat – ATM (Automated Teller Machine) – system on-line oferują więcej funkcji: wypłata gotówki, zakładanie lokat, przelewy, zmiana nr PIN karty, wyciąg z konta ● POS (Point of Sale terminal) – weryfikacja kart płatniczych, w miejscach realizacji transakcji ● Kioski multimedialne – głównie funkcja informacyjna, najczęściej bez możliwości wypłaty gotówki

17 Korzyści z bankowości elektronicznej ● Eliminacja konieczności dojazdu do placówki banku, oczekiwanie w kolejkach (najczęściej wymieniana przez klientów niedogodność) ● Niższe koszty przeprowadzenia transakcji dla banku ● Dostęp do usług bankowych praktycznie 24h na dobę ● Deklarowany poziom zadowolenia klientów banków wirtualnych wyższy od klientów tradycyjnych banków ● Personalizacja usług bankowych – ich dopasowanie do różnych potrzeb klientów

18 Bibliografia ● Krzysztof Borowski: „Bankowość elektroniczna” ● Beata Świecka: „Bankowość elektroniczna”, CeDeWu, Warszawa 2004 ● http://www.republika.pl/banki_elektroniczne/


Pobierz ppt "Bankowość elektroniczna. Definicja Bankowość elektroniczna to „bezkontaktowa” forma realizacji usług bankowych - bez konieczność odwiedzania banku Polega."

Podobne prezentacje


Reklamy Google