Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedszkole nr 57"Mały Książę" we Wrocławiu 52-023 Wrocław ul. Chorzowska 55 71 798 68 00

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedszkole nr 57"Mały Książę" we Wrocławiu 52-023 Wrocław ul. Chorzowska 55 71 798 68 00"— Zapis prezentacji:

1

2

3 Przedszkole nr 57"Mały Książę" we Wrocławiu 52-023 Wrocław ul. Chorzowska 55 71 798 68 00 http://p57wroclaw.edupage.org e-mail: przedszkole57@o2.pl

4 Godziny otwarcia przedszkola: 6:30 – 17:00

5 Tworzenie środowiska edukacyjnego sprzyjającego harmonijnemu, wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień w oparciu o ich twórczą aktywność. Zapewnienie bezpiecznego pobytu w przedszkolu, w życzliwej atmosferze akceptacji i zrozumienia

6 Zdrowy, aktywny, twórczy, o różnorodnych umiejętnościach przedszkolak- dumą rodziców i przedszkola

7 W pracy z dziećmi realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego, w oparciu o 16 obszarów

8 1)Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach intelektualnych i fizycznych 2) Wspieranie aktywności i samodzielności dzieci, kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych 3) Wspomaganie rozwoju mowy dzieci 4) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych 5)Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci

9 6) Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych 7) Wychowanie przez sztukę- rozwijanie umiejętnośi wypowiadania się poprzez małe formy teatralne 8) rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, śpiew, taniec 9) rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez różne formy plastyczne 10) Wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez zabawy konstrukcyjne 11) Pomaganie w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych, w unikaniu zagrożeń

10 12) Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym 13) Edukacja matematyczna 14) Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania 15) Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej, współnoty narodowej) 16) Przygotowanie do posługiwania się językiem obcym- nowożytnym

11 Dzień w przedszkolu

12 Zajęcia poranne wprowadzające dzieci w temat dnia, zabawy ruchowe, czynności samoobsługowe. Przygotowanie do śniadania 8.30 – 9.00 9.00 - 9.30 Śniadanie. Realizacja zadań wychowawczo- edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka w oparciu o podstawę programową. 9.30 – 10.30 6.30-8.30 schodzenie sie dzieci 10.30- 12.00 Zabawy i gry sportowe organizowane w ogrodzie przedszkolnym, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, spacery, wycieczki

13 12.00-12.30 I danie obiadowe 12.30-12.45 Zabiegi higieniczne i samoobsługowe. 12.45-14.15 Odpoczynek na leżakach 14.15-14.30 Czynności samoobsługowe i higieniczne 14.30-15.00 II danie obiadowe 15.00-17.00 Wspólne i indywidualne formy pracy z dziećmi, zabawy, gry dydaktyczne, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci

14 Rytmika Gimnastyka ogólnorozwojowa Szkoła Miękkiego Padania Zajęcia z języka angielskiego Zajęcia logopedyczne Zajęcia taneczno- muzyczne

15 Wrzesień  Żegnaj przedszkole- witaj szkoło! Październik  Pasowanie maluszków na Przedszkolaka  Dzień Edukacji Narodowej Listopad  Konkurs piosenki patriotycznej  Przegląd piosenki „Co jesienią gra?” Grudzień  Wizyta Świętego Mikołaja  Wigilia w przedszkolu Styczeń  Święto Babci i Dziadka Luty  Zabawa karnawałowa  Święto Małego Księcia Marzec  Powitanie wiosny Kwiecień  Zajączek wielkanocny Maj  Dzień Mamy i Taty Maj/Czerwiec  Zakończenie roku przedszkolnego Czerwiec  Pożegnanie starszaków  Dzień Dziecka

16  dobro  miłość  prawdę  akceptację  przyjaźń  piękno  sprawiedliwość  odpowiedzialność

17  Aktywny, dociekliwy, kreatywny i ambitny  Otwarty i tolerancyjny, życzliwie nastawiony do świata i ludzi  Dbający o zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz innych  Wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości  Dąży do osiągnięcia sukcesu, radzi sobie z porażkami  Odpowiednio przygotowany do obowiązku szkolnego

18  włączanie rodziców w wewnątrz przedszkolne procesy opiekuńczo - dydaktyczno – wychowawcze,  organizacja cyklicznych spotkań i prelekcji dla rodziców ze specjalistami,  zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem/placówką poprzez organizację uroczystości przedszkolnych, festynów, zajęć otwartych,  przekazywanie rzetelnej i obiektywnej informacji o rozwoju ich dziecka, jego osiągnięciach i sukcesach.

19 Opłata za przedszkole na konto do 15 każdego miesiąca podane w umowie ściśle określoną kwotę.

20 Opłata stała: 1,00 Opłata za wyżywienie:  140,70 (za 3 posiłki)/mies.  84,00 (za 2 posiłki)/mies.

21 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Przedszkole nr 57"Mały Książę" we Wrocławiu 52-023 Wrocław ul. Chorzowska 55 71 798 68 00"

Podobne prezentacje


Reklamy Google