Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania podjęte przez Powiat Ostrołęcki na rzecz aktywizacji rynku pracy po pożarze Zakładu Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych Łyse 26 marca 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania podjęte przez Powiat Ostrołęcki na rzecz aktywizacji rynku pracy po pożarze Zakładu Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych Łyse 26 marca 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Działania podjęte przez Powiat Ostrołęcki na rzecz aktywizacji rynku pracy po pożarze Zakładu Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych Łyse 26 marca 2011 r. Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 W wyniku pożaru Zakładu Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych w 2009 roku pracę straciło 1500 osób Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Struktura zarejestrowanych osób, według poziomu wykształcenia Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce zrealizowane w latach 2009 – 2010, skierowane m.in. do byłych pracowników Zakładu Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych: 1. Program „Droga do zatrudnienia” na kwotę 1 mln zł, gdzie wsparcie otrzymało 200 osób bezrobotnych w postaci: szkoleń – 51 osób (opiekunka środowiskowa, prawo jazdy kat. C i C+E, szkolenie specjalistyczne dla uprawnionych kierowców, świadectwo energetyczne, spawacz), staży – 105 osób, 30 osób podjęło działalność gospodarczą, 10 przedsiębiorców wyposażyło i doposażyło stanowiska pracy. Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 2.Program „Droga do zatrudnienia II” objął wsparciem 1073 osoby bezrobotne poprzez udział (wartość 8 mln zł): 356 osób w szkoleniach (kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. C, C+E, glazurnik, operator koparko - ładowarki kl. III, spawacz), 763 osób uzyskało praktyczne umiejętności do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy (staże), 100 osób aktywizowano zawodowo w ramach umów o pracę finansowanych na zasadzie robót publicznych, 126 osób podjęło działalność gospodarczą, 49 osób zostało zatrudnionych na wyposażonych i doposażonych stanowiskach pracy. Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Projekt Powiatu Ostrołęckiego „Nowa perspektywa”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość projektu wynosi 4.531254,84 PLN, Lata 2010-2011 Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Cele projektu Celem głównym projektu jest aktywizacja 245 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w Ostrołęce – byłych pracowników ZPM „JBB” w Łysych oraz członków ich rodzin, posiadających zameldowanie na terenie powiatu ostrołęckiego. Cele szczegółowe: Umożliwienie podniesienia kwalifikacji lub zdobycie nowych umiejętności, Nabycie praktycznych umiejętności zawodowych oraz dostosowanie ich do aktualnych potrzeb rynku pracy, Dywersyfikacja doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności zawodowych, Zmniejszenie bezrobocia wśród osób zamieszkałych na terenie gminy Łyse i gmin ościennych. Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Co zapewnia projekt Staże zawodowe, Szkolenia, Pokrycie kosztów badań lekarskich, Pokrycie kosztów dojazdu do miejsca odbywania szkolenia i stażu, Stypendium szkoleniowe i stażowe, Doradztwo zawodowe, Pośrednictwo pracy. Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Staże 198 -osób skierowano na STAŻ Staże odbywały się w: - placówkach oświatowych, urzędach i jednostkach organizacyjnych gmin oraz firmach prywatnych. Staże organizowano na terenie gmin: - Łyse, Myszyniec, Kadzidło, Ostrołęka, Lelis, Czarnia, Baranowo, Małkinia Górna, Łomża, Olszewo-Borki. Staże odbywały się w zawodach: - pracownik biurowy, sprzedawca, robotnik gospodarczy, przedstawiciel handlowy, robotnik budowlany, bibliotekarz, kosmetyczka, krawiec, operator koparko-ładowarki, magazynier, realizator świateł, monter sprzętu radiowego i telewizyjnego. Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Szkolenia Sprzedawca z obsługą komputera, kasą fiskalną i minimum sanitarnym, Obsługa sprzętu ciężkiego – operator koparko- ładowarki kl.III, Magazynier z obsługą wózków jezdniowych, Spawacz metodą TIG I MAG, Pracownik administracyjno-biurowy z elementami płacowo-kadrowymi. Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Szkolenia w 2010 i 2011 roku Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Sprzedawca z obsługą komputera, kasą fiskalną i minimum sanitarnym w 2010 r. (dwie edycje) -Pierwsza edycja marzec 2010 r., -Druga edycja wrzesień, październik 2010 r, -Trzecia edycja od marca 2011 roku Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Sprzedawca z obsługą komputera, kasą fiskalną i minimum sanitarnym w 2010 r. Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Sprzedawca z obsługą komputera, kasą fiskalną i minimum sanitarnym w 2010 r. Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Sprzedawca z obsługą komputera, kasą fiskalną i minimum sanitarnym w 2010 r. Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Sprzedawca z obsługą komputera, kasą fiskalną i minimum sanitarnym Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Sprzedawca z obsługą komputera, kasą fiskalną i minimum sanitarnym Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Obsługa sprzętu ciężkiego – operator koparko-ładowarki kl.III Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Obsługa sprzętu ciężkiego – operator koparko-ładowarki kl.III Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Obsługa sprzętu ciężkiego – operator koparko-ładowarki kl.III Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Obsługa sprzętu ciężkiego – operator koparko-ładowarki kl.III Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Obsługa sprzętu ciężkiego – operator koparko-ładowarki kl.III Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Magazynier z obsługą wózków jezdniowych Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Magazynier z obsługą wózków jezdniowych Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Magazynier z obsługą wózków jezdniowych Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 Magazynier z obsługą wózków jezdniowych Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 Magazynier z obsługą wózków jezdniowych Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 Spawacz metodą TIG i MAG Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

29 Spawacz metodą TIG i MAG Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

30 Spawacz metodą TIG i MAG Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

31 Spawacz metodą TIG i MAG Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

32 Spawacz metodą TIG i MAG Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

33 Spawacz metodą TIG i MAG Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

34 Spawacz metodą TIG i MAG Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

35 Pracownik administracyjno-biurowy z elementami płacowo-kadrowymi Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

36 Pracownik administracyjno-biurowy z elementami płacowo-kadrowymi Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

37 Pracownik administracyjno-biurowy z elementami płacowo-kadrowymi Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

38 Pracownik administracyjno-biurowy z elementami płacowo-kadrowymi Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

39 Pracownik administracyjno-biurowy z elementami płacowo-kadrowymi Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

40 Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadrowo-płacowymi Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

41 Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadrowo-płacowymi Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

42 Planowane Rezultaty projektu „Nowa perspektywa” Planowane Rezultaty projektu: 245 osób zakończy udział w projekcie w tym 170 kobiet. Otrzymają oni wsparcie w formie doradztwa zawodowego i pośrednictwa, 208 osób odbędzie staż, w tym 120 kobiet, 128 osób weźmie udział w szkoleniu, w tym 60 kobiet, Dla 239 osób opracowany zostanie indywidualny plan działania, Zostanie podpisanych 174 umów z pracodawcami na zorganizowanie stażu. Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

43 W rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce na dzień 1 marca 2011 r. figuruje jeszcze 70 osób – byłych pracowników Zakładu Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych, którzy wymagają dalszej kompleksowej pomocy, która zmierza do ich powrotu na rynek pracy. Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

44 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Działania podjęte przez Powiat Ostrołęcki na rzecz aktywizacji rynku pracy po pożarze Zakładu Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych Łyse 26 marca 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google