Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mechanika Zderzeń. t [s]a/ga [m/s2]V [m/s]C [m]Fs [N]Fba[N]Es [Nm]Eba [Nm] to=0a go =0a o =0 t1a g1 a 1 =a g1 *9.81 t2a g2 a 2 =a g2 *9.81... tna gn a.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mechanika Zderzeń. t [s]a/ga [m/s2]V [m/s]C [m]Fs [N]Fba[N]Es [Nm]Eba [Nm] to=0a go =0a o =0 t1a g1 a 1 =a g1 *9.81 t2a g2 a 2 =a g2 *9.81... tna gn a."— Zapis prezentacji:

1 Mechanika Zderzeń

2 t [s]a/ga [m/s2]V [m/s]C [m]Fs [N]Fba[N]Es [Nm]Eba [Nm] to=0a go =0a o =0 t1a g1 a 1 =a g1 *9.81 t2a g2 a 2 =a g2 *9.81... tna gn a n =a gn *9.81 Czas próbkowania podczas próby zderzeniowej Uśredniona wartość opóźnienia z dwóch czujników umieszczonych na pojeździe wyrażona wielokrotnością przyspieszenia ziemskiego Opóźnienie wyrażone w [m/s 2 ] i=0÷n

3 t [s]a/ga [m/s2]V [m/s]C [m]Fs [N]Fba[N]Es [Nm]Eba [Nm] to=0a go =0a o =0v o =v u t1a g1 a 1 =a g1 *9.81v1v1 t2a g2 a 2 =a g2 *9.81v2v2... tna gn a n =a gn *9.81vnvn t a toto t1t1 titi tntn......... Prędkość w [m/s] i=0÷n

4 t [s]a/ga [m/s2]V [m/s]C [m]Fs [N]Fba[N]Es [Nm]Eba [Nm] to=0a go =0a o =0v o =v u C o =0 t1a g1 a 1 =a g1 *9.81v1v1 C1C1 t2a g2 a 2 =a g2 *9.81v2v2 C2C2... tna gn a n =a gn *9.81vnvn CnCn t v toto t1t1 titi tntn......... Przemieszczenie w [m] i=0÷n

5 t [s]a/ga [m/s2]V [m/s]C [m]Fs [N]Fba[N]Es [Nm]Eba [Nm] to=0a go =0a o =0v o =v u C o =0Fs o =0 t1a g1 a 1 =a g1 *9.81v1v1 C1C1 Fs 1 t2a g2 a 2 =a g2 *9.81v2v2 C2C2 Fs 2... tna gn a n =a gn *9.81vnvn CnCn Fs n Siła bezwładności w [N] wyrażona równaniem: i=0÷n

6 t [s]a/ga [m/s2]V [m/s]C [m]Fs [N]Fba[N]Es [Nm]Eba [Nm] toa go a o =a go *9.81vovo CoCo Fs o Fba o t1a g1 a 1 =a g1 *9.81v1v1 C1C1 Fs 1 Fba 1 tia gi a i =a gi *9.81vivi CiCi Fs i Fba i... tna gn a n =a gn *9.81vnvn CnCn Fs n Fba n Siła z jaką napierał samochód na barierę w [N]. Siła mierzona jest na barierze.

7 t [s]a/ga [m/s2]V [m/s]C [m]Fs [N]Fba[N]Es [Nm]Eba [Nm] toa go a o =a go *9.81vovo CoCo Fs o Fba o Es o t1a g1 a 1 =a g1 *9.81v1v1 C1C1 Fs 1 Fba 1 Es 1 tia gi a i =a gi *9.81vivi CiCi Fs i Fba i Es i... tna gn a n =a gn *9.81vnvn CnCn Fs n Fba n Es n Energia pochłonięta na deformację w [Nm]. Wyznaczona z siły bezwładności wyznaczonej dla samochodu. C Fs CoCo C1C1 CiCi CnCn.........

8 t [s]a/ga [m/s2]V [m/s]C [m]Fs [N]Fba[N]Es [Nm]Eba [Nm] toa go a o =a go *9.81vovo CoCo Fs o Fba o Es o Eba o t1a g1 a 1 =a g1 *9.81v1v1 C1C1 Fs 1 Fba 1 Es 1 Eba 1 tia gi a i =a gi *9.81vivi CiCi Fs i Fba i Es i Eba i... tna gn a n =a gn *9.81vnvn CnCn Fs n Fba n Es n Eba n Energia pochłonięta na deformację w [Nm]. Wyznaczona z siły zmierzonej na barierze. C Fba CoCo C1C1 CiCi CnCn.........

9 Lp. Nr testu Data testu Marka Model Rok modelowy Masa testowa samochodu Mt[kg] Poj. silnika Ustawienie silnika Odległość silnika od zderzaka czołowego [m] Długość samochodu [m] Szerokość samochodu [m] Rozstaw osi samochodu [m] Odległość środka masy od osi przedniej [m] Kąt uderzenia [Deg] Prędkość uderzenia Vo [m/s] Prędkość odbicia od przeszkody V1 [m/s] Prędkość bo [m/s] 1 RRRRRRRRRRRRRRRW2.22 Tabela R – raport, O – obliczenia, W - wykres

10 Na jakiej szerokość dokonano pomiaru deformacji w [m] Pierwsza głębokość deformacji C1 [m] Druga głębokość deformacji C2 [m] Trzecia głębokość deformacji C3 [m] Czwarta głębokość deformacji C4 [m] Piąta głębokość deformacji C5 [m] Szósta głębokość deformacji C6 [m] Głębokość, przy której występują odkształcenia tylko sprężyste Co [m] Głębokość, przy którym występuje pierwsze maksimum siły deformującej Cs [m] Średnie odkształcenie trwałe CRśr [m] Maksymalne odkształcenie trwałe Crmax [m] Maksymalne odkształcenie dynamiczne Cm [m] Głębokość odkształcenia, przy której siła mierzona na ścianie zanika Cms [m] Średnia szerokość deformacji wsr [m] Średnia wysokość deformacji hsr [m] Współczynnik sztywności nadwozia wg metody uproszczonej K1= [N/m] Współczynnik sztywności nadwozia dla metody uproszczonej k= [N/m3] Współczynnik sztywności nadwozia dla metody Crash3 K2= [N/m] Jednostkowa siła niepowodująca deformacji A [N/m] Jednostkowa sztywność nadwozia B [N/m2] Współczynnik sztywności nadwozia dla metody dynamicznej K3= [N/m] RRRRRRROWORW W OOO O O OO O Tabela ciąg dalszy R – raport, O – obliczenia, W - wykres

11 x0x0 xSxS x Rśr x Rmax x Ms xMxM C Co Cs C Rsr C Rmax C Ms CMCM

12 1. Metoda uproszczona Zakłada się, że - średnia szerokość deformacji - średnia wysokość deformacji

13 C 0 – głębokość odkształcenia sprężystego odpowiadająca prędkości b 0 = 8km/h (2,22m/s) 2. Metoda CRASH 3 Zakłada się, że w – szerokość odkształcenia

14 3. Metoda 3

15 Energia zabsorbowana E A F O C R C M C Energia zwrócona E R F O CRCR CMCM C C Energia utracona E D F O CRCR CMCM

16

17


Pobierz ppt "Mechanika Zderzeń. t [s]a/ga [m/s2]V [m/s]C [m]Fs [N]Fba[N]Es [Nm]Eba [Nm] to=0a go =0a o =0 t1a g1 a 1 =a g1 *9.81 t2a g2 a 2 =a g2 *9.81... tna gn a."

Podobne prezentacje


Reklamy Google