Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZPITALNA GRUPA ZAKUPOWA POTENCJAŁ OSZCZĘDNOŚCI ZAMOŚĆ 2013 Polska Federacja Szpitali.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZPITALNA GRUPA ZAKUPOWA POTENCJAŁ OSZCZĘDNOŚCI ZAMOŚĆ 2013 Polska Federacja Szpitali."— Zapis prezentacji:

1 SZPITALNA GRUPA ZAKUPOWA POTENCJAŁ OSZCZĘDNOŚCI ZAMOŚĆ 2013 Polska Federacja Szpitali

2 Grupa zakupowa (GPO ang. – Group Purchaising Organisation) – stowarzyszenie kupujących, którzy agregują swój popyt zakupowy w skonsolidowany zakup lub dokonują go za pośrednictwem jednego, wspólnego podmiotu w celu osiągnięcia lepszych warunków cenowych i jakościowych w efekcie skali zakupu Polska Federacja Szpitali

3 3 EUROPA GPO Francja - Uni.H.A.– 54 szpitale, 20 centrów zakupowych Hiszpania EUROPA GPO Francja - Uni.H.A.– 54 szpitale, 20 centrów zakupowych Hiszpania Ribera Salud –9 szpitali i około 100 placówek służby zdrowia Niemcy AGKAMED –156 szpitali Niemcy Prospitalia - ponad 580 obiektów - szpitali, domów opieki Polska Federacja Szpitali

4 Zadania GPO przejęte od europejskich szpitali Przetargi i Negocjowanie umów Negocjowanie cen i warunków współpracy Analiza rynku Analiza ekonomiczne Standaryzacja i unifikacja produktów Zarządzanie dostawami Doradztwo produktowe Wsparcie przy zmianie produktów Zadania do przekazania Zadania przejęte Przez GPO Zadania, na które nie ma w danych jednostkach potrzeby Polska Federacja Szpitali

5 5 Zadania GPO przejęte od europejskich szpitali Logistyka magazynowa Wymiana informacji o dostawcach Wymiana informacji o cenach i warunkach Szkolenia personelu Outsourcing/doradzt wo Audyt/Analiza procesów Wsparcie przy przetargach Zadania przejęte przez GPO Zadania do przekazania Zadania, których nie ma potrzeby przekazywać Polska Federacja Szpitali

6 Rodzaj produktów kupowanych poprzez GPO w ramach jed Produkty kupowane w ramach Grup Zakupowych Produkty kupowane poza Grupą Zakupową Podstawowe wyroby medyczne (artykuły jednorazowe i drobny sprzęt medyczny) Specjalistyczne wyroby medyczne (w tym leki) Produkty zaawansowanej techniki medycznej *Źródło: Badania Prof. Dr. Jörg Schlüchtermann Universität Bayreuth - Lehrstuhl BWL V Polska Federacja Szpitali

7 Warunki sprzyjające powstaniu Szpitalnej Grupy Zakupowej w Polsce Brak szybkiej perspektywy wzrostu środków finansowych w NFZ Brak alternatywnych źródeł znacznego finansowania szpitali Zmniejszające się środki w Samorządach przeznaczone na rozwój szpitali Przekształcenia szpitali w przypadku złej sytuacji finansowej Trudności w uzyskaniu kredytowania bankowego Możliwość standaryzacji i unifikacji zamówienia Polska Federacja Szpitali

8 Zmniejszenie kosztów działalności jednostek medycznych poprzez: - konsolidację wolumenów zakupowych - standaryzację i unifikację asortymentową - wymianę informacji ułatwiającą wprowadzanie zmian - podniesienie jakości usług (tańsze koszty nowoczesnej technologii) Cel Szpitalnej Grupy Zakupowej w Polsce Polska Federacja Szpitali

9 Korzyści dla szpitali – członków Grupy Zakupowej obniżenie kosztów zakupów od 7% do 30 % unifikacja zakupów redukuje wpływ kadry na nieracjonalny wybór asortymentu jakość i bezpieczeństwo usług szpitalnych na wyższym poziomie – kupno lepszego asortymentu za niższą cenę możliwość wprowadzenia nowych technologii ze względu na konkurencyjność cenową np. obłożenia i ubiory jednorazowe na blokach operacyjnych, zamknięte systemy do pobierania krwi, system Unit Dose itd.. Polska Federacja Szpitali

10 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w ………… styczeń 2013 pakiet nr.. rękawice opisane pod firmę ……., który jako jedyny składa ofertę na ,0 natomiast po rynkowych cenach, gdyby inne firmy zostały dopuszczone do składania oferty, pakiet opiewałby ma niecałe 200 tys. zł – koszty wyższe o ok. 22% W powyższym przypadku pakiet został zablokowany przez firmę ………. jedną pozycją nr …, gdzie umieszczono 10 op. rękawic pokrytych aloesem na kwotę 486 zł Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w ………………. styczeń 2013r. cały asortyment zawarty w jednym pakiecie, gdzie startuje tylko firma ……………. i wygrywa na kwotę ,65 zł, co ciekawe tak duży pakiet blokuje tylko i wyłącznie opis rękawic z pozycji nr ….. na kwotę 590,40 zł. Gdyby Zamawiający dopuścił konkurencję, oszczędność wyniosłaby ok. 100 tys. zł. tj. ok. 20% Unifikacja zakupów wpływ kadry na nieracjonalny wybór asortymentu PRZYKŁADY Polska Federacja Szpitali

11 Eliminacja regionalnej wyłączności dostawców i nieformalnego podziału rynku (zawyżanie cen) Zainteresowanie sprzedażą bezpośrednio producentów lub importerów (skumulowany duży wolumen eliminuje pośredników) Racjonalne przygotowanie przetargowego zamówienia asortymentowego pozwalające na uzyskanie najlepszej oferty DLACZEGO WARTO WSPÓLNIE ROBIĆ ZAKUPY Polska Federacja Szpitali

12 Przykład oszczędności Euromedic Kategoria Oszczędności w % Materiały Biurowe i Tonery 28% Rękawice, sól, leki niestrategiczne, pozostałe drobne materiały 24% Materiały medyczne, odzież 18% Telekomunikacja 65% Materiały opatrunkowe 14% Materiały angio (stenty, balony, cewniki) 12% Woda dla pacjentów 42% Sprzątanie 20% Oszczędności w obszarze energii (optymalizacja kosztów energii czynnej, zarządzanie mocami i taryfami) 15% Materiały do radioterapii 35% Polska Federacja Szpitali

13 Zakupy grupowe – estymacja potencjału oszczędności Siedlce hospital 13 Kategoria kosztu Apteka Sprzęt medyczny i aparatura o wartości powyżej PLN Sterylizacja Sprzęt medyczny i aparatura o wartości poniżej PLN Żywienie pacjentów Sprzątanie Dezynfekcja i deratyzacja Administracja Media Informatyka Szpital 500 łóżek k PLN k PLN k PLN PLN PLN 120,5 k PLN Indywidualny estymowany potencjał oszczędności w % Grupowy (5-7 szpitali) estymowany potencjał oszczędności w % 3 % - 5 % 3 % - 7 % 3 % - 5 % 2 % - 4 % 3 % - 5 % 5 % - 15 % 10 % - 20 % 10 % - 25 % 10 % - 15 % 5 % - 20 % 15 % - 30 % 5 % - 15 % 7 % - 12 % 10 % - 25 % 225 k PLN 120,8 k PLN k PLN k PLN Polska Federacja Szpitali

14 Zakupy grupowe – estymacja potencjału oszczędności c.d Siedlce hospital 14 Kategoria kosztu Telekomunikacja Serwis techniczny medyczny Usługi transportowe Suma Indywidualny estymowany potencjał oszczędności w % 3 % - 5 % 3 % - 7 % 3 % - 5 % 2 % - 4 % 2 % - 5 % 2 % - 3 % Serwis Techniczny niemedyczny Ubezpieczenia i gwarancje ubezpieczeniowe Doradztwo i Consulting 10 % - 50 % 8 % - 20 % 7 % - 20 % 15 – 40 % 5 % - 20 % 10 % -20 % 3 % - 5 % Grupowy estymowany potencjał oszczędności w % Outsourcing medyczny 3 % - 5 % 6 % - 15 % Produkty i usługi finansowe 3 % - 5 % 8 % - 15 % Szpital 500 łóżek 35,4 k PLN k PLN 478 k PLN k PLN 200 k PLN PLN 200 k PLN k PLN k PLN 2,9-8,9 mln PLN Polska Federacja Szpitali

15 UCZCIWOŚĆ I ZASADY Uczestnictwo w Szpitalnej Grupie Zakupowej organizowanej przez Synergy Platform jest na zasadzie WIN &WIN Polska Federacja Szpitali

16 BEZPIECZEŃSTWO Jeśli nie ma oszczędności nie ma kosztów Możliwość rezygnacji z uczestnictwa zakupach grupowych w dowolnym momencie trwania umowy Prowizja Operatora uzależniona od oszczędności Wszystkie koszty postępowania przetargowego po stronie operatora Możliwość indywidualizacji zamówienia Polska Federacja Szpitali

17 SZANSE Redukcja kosztów funkcjonowania szpitala bez dodatkowych nakładów i ryzyka Polska Federacja Szpitali

18 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY DZIAŁALNŚĆ I ROZWÓJ GRUPY ZAKUPOWEJ ODBYWA SIĘ POD PATRONATEM POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI NAJWIEKSZEJ ORGANIZACJI SZPITALNEJ W POLSCE PONAD PODZIAŁAMI Polska Federacja Szpitali

19 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY KONTAKT WOJCIECH KASZYŃSKI V-ce Prezes Polskiej Federacji Szpitali Prezes Synergy Platform Sp. z o.o. Tel kom ; lub Polska Federacja Szpitali

20 Proste rozwiązanie Bezprzetargowa umowa z Operatorem Synergy Platform Sp. z o.o. Zasady wynagrodzenia Operatora - wynagrodzenie 3% od łącznej kwoty zakupów płatna od następnego miesiąca po rozstrzygnięciu wspólnego przetargu, podstawą będzie kwota faktycznie zrealizowanych zakupów - wynagrodzenie całkowite Operatora z tytułu uczestnictwa szpitala we wspólnych zakupach nie przekroczy EURO netto oraz nie przekroczy 30% wartości obniżenia kosztów zakupów, gdzie podstawą są ceny określone na podstawie obowiązującej lub ostatniej umowy z dostawcą oraz ceny uzyskane we wspólnym przetargu - Wynagrodzenie Operatora przestaje być płacone, gdy osiągnie ono łącznie EURO lub 3% prowizji od obrotu lub 30% wartości obniżenia kosztów Pierwsze wspólne zamówienia będą wykonane na okres od lipca 2013 roku do czerwca 2014 roku bez względu na czas zakończenia trwających umów Zamówienia będą dotyczyć pełnego asortymentu materiałów jednorazowych oraz materiałów medycznych i sprzętu i aparatury medycznej o wartości jednostkowej nie przekraczającej 50 tys zł netto Każdy szpital będzie składał zamówienia w sposób elektroniczny za pomocą portalu zakupowego Synergy Platform przy użyciu wystandaryzowanej bazy asortymentowej Polska Federacja Szpitali

21 BEZPROBLEMOWE WŁĄCZENIE SIĘ PROJEKTU UMOWA BEZ PRZETARGU WYNIKAJĄCA z Ograniczenie kosztów Uczestnika do EURO Polska Federacja Szpitali


Pobierz ppt "SZPITALNA GRUPA ZAKUPOWA POTENCJAŁ OSZCZĘDNOŚCI ZAMOŚĆ 2013 Polska Federacja Szpitali."

Podobne prezentacje


Reklamy Google