Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szpitalna Grupa Zakupowa potencjał oszczędności ZAMOŚĆ 2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szpitalna Grupa Zakupowa potencjał oszczędności ZAMOŚĆ 2013"— Zapis prezentacji:

1 Szpitalna Grupa Zakupowa potencjał oszczędności ZAMOŚĆ 2013
Polska Federacja Szpitali Szpitalna Grupa Zakupowa potencjał oszczędności ZAMOŚĆ 2013

2 Polska Federacja Szpitali
Grupa zakupowa (GPO ang. – Group Purchaising Organisation) – stowarzyszenie kupujących, którzy agregują swój popyt zakupowy w skonsolidowany zakup lub dokonują go za pośrednictwem jednego, wspólnego podmiotu w celu osiągnięcia lepszych warunków cenowych i jakościowych w efekcie skali zakupu

3 Polska Federacja Szpitali
EUROPA GPO Francja - Uni.H.A.– 54 szpitale, 20 centrów zakupowych Hiszpania Ribera Salud –9 szpitali i około 100 placówek służby zdrowia Niemcy AGKAMED –156 szpitali Niemcy Prospitalia - ponad 580 obiektów - szpitali, domów opieki 3

4 Zadania GPO przejęte od europejskich szpitali
Polska Federacja Szpitali Zadania GPO przejęte od europejskich szpitali Przetargi i Negocjowanie umów Negocjowanie cen i warunków współpracy Analiza rynku Analiza ekonomiczne Standaryzacja i unifikacja produktów Zarządzanie dostawami Doradztwo produktowe Wsparcie przy zmianie produktów Zadania do przekazania Zadania przejęte Przez GPO Zadania, na które nie ma w danych jednostkach potrzeby

5 Zadania GPO przejęte od europejskich szpitali
Polska Federacja Szpitali Zadania GPO przejęte od europejskich szpitali Logistyka magazynowa Wymiana informacji o dostawcach Wymiana informacji o cenach i warunkach Szkolenia personelu Outsourcing/doradztwo Audyt/Analiza procesów Wsparcie przy przetargach Zadania przejęte przez GPO Zadania do przekazania Zadania, których nie ma potrzeby przekazywać 5

6 Rodzaj produktów kupowanych poprzez GPO w ramach jed
Polska Federacja Szpitali Rodzaj produktów kupowanych poprzez GPO w ramach jed Produkty kupowane w ramach Grup Zakupowych Produkty kupowane poza Grupą Zakupową Podstawowe wyroby medyczne (artykuły jednorazowe i drobny sprzęt medyczny) Specjalistyczne wyroby medyczne (w tym leki) Produkty zaawansowanej techniki medycznej *Źródło: Badania Prof. Dr. Jörg Schlüchtermann Universität Bayreuth - Lehrstuhl BWL V

7 Warunki sprzyjające powstaniu Szpitalnej Grupy Zakupowej w Polsce
Polska Federacja Szpitali Warunki sprzyjające powstaniu Szpitalnej Grupy Zakupowej w Polsce Brak szybkiej perspektywy wzrostu środków finansowych w NFZ Brak alternatywnych źródeł znacznego finansowania szpitali Zmniejszające się środki w Samorządach przeznaczone na rozwój szpitali Przekształcenia szpitali w przypadku złej sytuacji finansowej Trudności w uzyskaniu kredytowania bankowego Możliwość standaryzacji i unifikacji zamówienia

8 Cel Szpitalnej Grupy Zakupowej w Polsce
Polska Federacja Szpitali Cel Szpitalnej Grupy Zakupowej w Polsce Zmniejszenie kosztów działalności jednostek medycznych poprzez: - konsolidację wolumenów zakupowych - standaryzację i unifikację asortymentową - wymianę informacji ułatwiającą wprowadzanie zmian - podniesienie jakości usług (tańsze koszty nowoczesnej technologii)

9 Korzyści dla szpitali – członków Grupy Zakupowej
Polska Federacja Szpitali Korzyści dla szpitali – członków Grupy Zakupowej obniżenie kosztów zakupów od 7% do 30 % unifikacja zakupów redukuje wpływ kadry na nieracjonalny wybór asortymentu jakość i bezpieczeństwo usług szpitalnych na wyższym poziomie – kupno lepszego asortymentu za niższą cenę możliwość wprowadzenia nowych technologii ze względu na konkurencyjność cenową np. obłożenia i ubiory jednorazowe na blokach operacyjnych, zamknięte systemy do pobierania krwi, system Unit Dose itd..

10 Polska Federacja Szpitali
Unifikacja zakupów wpływ kadry na nieracjonalny wybór asortymentu PRZYKŁADY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w ………… styczeń 2013 pakiet nr .. rękawice opisane pod firmę ……., który jako jedyny składa ofertę na ,0  natomiast po rynkowych cenach, gdyby inne firmy zostały dopuszczone do składania oferty, pakiet opiewałby ma niecałe 200 tys. zł – koszty wyższe o ok. 22% W powyższym przypadku pakiet został zablokowany przez firmę ………. jedną pozycją nr …, gdzie umieszczono 10 op. rękawic pokrytych aloesem na kwotę 486 zł Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w ………………. styczeń 2013r. cały asortyment zawarty w jednym pakiecie, gdzie startuje tylko firma ……………. i wygrywa na kwotę ,65 zł, co ciekawe tak duży pakiet blokuje tylko i wyłącznie opis rękawic z pozycji nr ….. na kwotę 590,40 zł. Gdyby Zamawiający dopuścił konkurencję, oszczędność wyniosłaby ok. 100 tys. zł. tj. ok. 20%

11 DLACZEGO WARTO WSPÓLNIE ROBIĆ ZAKUPY
Polska Federacja Szpitali DLACZEGO WARTO WSPÓLNIE ROBIĆ ZAKUPY Eliminacja regionalnej „wyłączności” dostawców i nieformalnego podziału rynku (zawyżanie cen) Zainteresowanie sprzedażą bezpośrednio producentów lub importerów (skumulowany duży wolumen eliminuje pośredników) Racjonalne przygotowanie przetargowego zamówienia asortymentowego pozwalające na uzyskanie najlepszej oferty

12 Przykład oszczędności Euromedic
Polska Federacja Szpitali Przykład oszczędności Euromedic Kategoria Oszczędności w % Materiały Biurowe i Tonery % Rękawice, sól, leki niestrategiczne, pozostałe drobne materiały 24% Materiały medyczne, odzież % Telekomunikacja % Materiały opatrunkowe % Materiały angio (stenty, balony, cewniki) 12% Woda dla pacjentów % Sprzątanie % Oszczędności w obszarze energii (optymalizacja kosztów energii czynnej, zarządzanie mocami i taryfami) 15% Materiały do radioterapii %

13 Zakupy grupowe – estymacja potencjału oszczędności
Polska Federacja Szpitali Zakupy grupowe – estymacja potencjału oszczędności Indywidualny estymowany potencjał oszczędności w % Grupowy (5-7 szpitali) estymowany potencjał oszczędności w % Kategoria kosztu Szpital 500 łóżek Apteka k PLN 3 % - 5 % 5 % - 15 % Sprzęt medyczny i aparatura o wartości powyżej PLN 2 338 k PLN 3 % - 7 % 10 % - 20 % Sprzęt medyczny i aparatura o wartości poniżej PLN 8 948 k PLN 3 % - 5 % 10 % - 25 % Żywienie pacjentów 7 400 PLN 2 % - 4 % 10 % - 15 % Sprzątanie PLN 2 % - 4 % 10 % -15 % Sterylizacja 120,5 k PLN 3 % - 5 % 5 % - 20 % Dezynfekcja i deratyzacja 225 k PLN 3 % - 5 % 15 % - 30 % 120,8 k PLN 3 % - 5 % 5 % - 15 % Administracja 7 % - 12 % Media 2 000 k PLN 3 % - 5 % 2 260 k PLN 10 % - 25 % Informatyka 3 % - 5 % Siedlce hospital

14 Zakupy grupowe – estymacja potencjału oszczędności c.d
Polska Federacja Szpitali Zakupy grupowe – estymacja potencjału oszczędności c.d Indywidualny estymowany potencjał oszczędności w % Grupowy estymowany potencjał oszczędności w % Kategoria kosztu Szpital 500 łóżek Telekomunikacja 35,4 k PLN 3 % - 5 % 10 % - 50 % Serwis techniczny medyczny 478 k PLN 3 % - 7 % 8 % - 20 % Serwis Techniczny niemedyczny 1 420 k PLN 3 % - 5 % 15 – 40 % Ubezpieczenia i gwarancje ubezpieczeniowe 1 500 k PLN 2 % - 4 % 5 % - 20 % Doradztwo i Consulting 200 k PLN 2 % - 5 % 10 % -20 % Usługi transportowe 5 000 PLN 2 % - 3 % 3 % - 5 % Outsourcing medyczny 200 k PLN 3 % - 5 % 6 % - 15 % Produkty i usługi finansowe 8 000 k PLN 3 % - 5 % 8 % - 15 % Suma k PLN 3 % - 5 % 7 % - 20 % 2,9-8,9 mln PLN Siedlce hospital

15 Polska Federacja Szpitali
UCZCIWOŚĆ I ZASADY Uczestnictwo w Szpitalnej Grupie Zakupowej organizowanej przez Synergy Platform jest na zasadzie WIN &WIN

16 BEZPIECZEŃSTWO Jeśli nie ma oszczędności nie ma kosztów
Polska Federacja Szpitali BEZPIECZEŃSTWO Jeśli nie ma oszczędności nie ma kosztów Możliwość rezygnacji z uczestnictwa zakupach grupowych w dowolnym momencie trwania umowy Prowizja Operatora uzależniona od oszczędności Wszystkie koszty postępowania przetargowego po stronie operatora Możliwość indywidualizacji zamówienia

17 SZANSE Redukcja kosztów funkcjonowania szpitala
Polska Federacja Szpitali SZANSE Redukcja kosztów funkcjonowania szpitala bez dodatkowych nakładów i ryzyka

18 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI
Polska Federacja Szpitali ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY DZIAŁALNŚĆ I ROZWÓJ GRUPY ZAKUPOWEJ ODBYWA SIĘ POD PATRONATEM POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI NAJWIEKSZEJ ORGANIZACJI SZPITALNEJ W POLSCE PONAD PODZIAŁAMI

19 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Polska Federacja Szpitali ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY KONTAKT WOJCIECH KASZYŃSKI V-ce Prezes Polskiej Federacji Szpitali Prezes Synergy Platform Sp. z o.o. Tel kom ; lub

20 Proste rozwiązanie Polska Federacja Szpitali Bezprzetargowa umowa z Operatorem Synergy Platform Sp. z o.o. Zasady wynagrodzenia Operatora - wynagrodzenie 3% od łącznej kwoty zakupów płatna od następnego miesiąca po rozstrzygnięciu wspólnego przetargu, podstawą będzie kwota faktycznie zrealizowanych zakupów - wynagrodzenie całkowite Operatora z tytułu uczestnictwa szpitala we wspólnych zakupach nie przekroczy EURO netto oraz nie przekroczy 30% wartości obniżenia kosztów zakupów, gdzie podstawą są ceny określone na podstawie obowiązującej lub ostatniej umowy z dostawcą oraz ceny uzyskane we wspólnym przetargu - Wynagrodzenie Operatora przestaje być płacone, gdy osiągnie ono łącznie EURO lub 3% prowizji od obrotu lub 30% wartości obniżenia kosztów Pierwsze wspólne zamówienia będą wykonane na okres od lipca 2013 roku do czerwca 2014 roku bez względu na czas zakończenia trwających umów Zamówienia będą dotyczyć pełnego asortymentu materiałów jednorazowych oraz materiałów medycznych i sprzętu i aparatury medycznej o wartości jednostkowej nie przekraczającej 50 tys zł netto Każdy szpital będzie składał zamówienia w sposób elektroniczny za pomocą portalu zakupowego Synergy Platform przy użyciu wystandaryzowanej bazy asortymentowej

21 BEZPROBLEMOWE WŁĄCZENIE SIĘ PROJEKTU
Polska Federacja Szpitali BEZPROBLEMOWE WŁĄCZENIE SIĘ PROJEKTU UMOWA BEZ PRZETARGU WYNIKAJĄCA z Ograniczenie kosztów Uczestnika do EURO


Pobierz ppt "Szpitalna Grupa Zakupowa potencjał oszczędności ZAMOŚĆ 2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google