Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doradcy24, ul. Pańska 73, Warszawa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doradcy24, ul. Pańska 73, Warszawa"— Zapis prezentacji:

1 Doradcy24, ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa www.doradcy24.pl
Doradcy24 – Strategia i założenia modelu biznesowego Doradcy24, ul. Pańska 73, Warszawa

2 Doradcy24, ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa www.doradcy24.pl
AGENDA Podstawowe informacje o Spółce Historia Zespół Zakres działalności Model biznesowy Rynek Struktura kapitałowa przed ofertą prywatną Prywatna emisja akcji Cele emisji i debiutu na NewConnect Struktura kapitałowa po ofercie prywatnej Dlaczego warto zainwestować Prognozy finansowe Doradcy24, ul. Pańska 73, Warszawa

3 Podstawowe informacje o Spółce
W pełni niezależny doradca finansowy działający na dynamicznie rosnącym rynku W pierwszym etapie model biznesu oparty na dystrybucji produktów finansowych – kredytów hipotecznych, produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych. Współpraca ze wszystkimi wiodącymi instytucjami finansowymi w Polsce przy jednoczesnym braku zależności właścicielskiej; Obiektywne metody wynagradzania doradców finansowych. Działalność na terenie całego kraju Oddziały w Warszawie (x2), Poznaniu, Gdańsku, Łodzi, Krakowie i we Wrocławiu. Łącznie 16 oddziałów do końca 2008 r. Model planowania finansowego Stworzenie długoterminowej relacji z klientem w zakresie planowania jego finansów bazującej na opracowanej dla klienta polityce finansowej i inwestycyjnej. Usługi dla osób fizycznych Doradztwo i planowanie finansowe dla osób fizycznych. Centrum Kompetencyjne Wsparcie doradców poprzez Centrum Kompetencyjne, zatrudniające analityków finansowych, doradców inwestycyjnych. Doradcy24, ul. Pańska 73, Warszawa

4 Doradcy24, ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa www.doradcy24.pl
Historia Doradcy24 12/06 Powstanie MyFinance Sp. z o.o. 06/07 Otwarcie I oddziału Spółki - Warszawa 07/07 Otwarcie II oddziału Spółki - Wrocław Rozpoczęcie sprzedaży Wprowadzenie nowych produktów (produkty ubezpieczeniowo- inwestycyjne) 11/07 Otwarcie III oddziału Spółki – Kraków 12/07 Zmiana nazwy na Doradcy24 IQ/08 Otwarcie kolejnych oddziałów w Warszawie, Łodzi, Gdańsku i Poznaniu Doradcy24, ul. Pańska 73, Warszawa

5 Doradcy24, ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa www.doradcy24.pl
Zespół Zarząd Dariusz Koczar, CFA - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu ze specjalnością Finanse i Bankowość, posiadacz tytułu Certified Financial Analyst ® (CFA) nadanego przez CFA Institute. Od stycznia 2007 roku Prezes Zarządu Doradcy24 S.A. Karierę zawodową związał z finansami pracując w firmie doradztwa finansowego Ernst & Young. Posiada praktyczną wiedzę w zakresie projektowania przedsiębiorstw, zarządzania projektami oraz ryzykiem finansowym. Posiadacz certyfikatu Master’s In Project Management, Członek CFA Institute Society of Poland oraz Członek Zarządu Professional RiskManagement Association (oddział we Wrocławiu). Uczestnik wielu szkoleń, m.in. Derivatives Bootcamp oraz International Treasury Management (Cambridge), Measuring and Managing Value at Risk (Luksemburg), a także Association of Corporate Treasurers (Newport, Wielka Brytania). Tomasz Adamski, MBA - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Zarządzania, na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, na kierunku Handel Zagraniczny. Posiada dyplom Executive MBA zdobyty na University of Illinois at Urbana Champaign. Karierę zawodową rozpoczynał pracując jako dealer transakcji na rynku walutowym oraz pieniężnym w Departamencie Skarbu Citibank S.A., następnie jako specjalista finansowy w spółce giełdowej AB S.A. oraz starszy specjalista w KGHM Polska Miedź S.A. Od stycznia 2006 Senior Consultant w dziale Enterprise Risk Services firmy doradczej Deloitte. Od stycznia 2007 roku Członek Zarządu i Dyrektor ds. Operacyjnych firmy Doradcy24 S.A. odpowiedzialny za strategię produktową firmy oraz działalność operacyjną związaną z budową sieci oddziałów spółki. Jarosław Orliński, CFA – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Absolwent Wydziału Gospodarki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jeden z założycieli Doradcy24 sp. z o.o., od stycznia 2007 roku Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Spółki. Doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa finansowego zdobywał pracując jako konsultant w Dziale Instrumentów Pochodnych i Ryzyk Finansowych firmy Ernst&Young. Specjalizuje się w planowaniu finansowym oraz zarządzaniu ryzykiem. Posiada praktyczną wiedzę w zakresie wyceny instrumentów finansowych. Posiada liczne certyfikaty i uprawnienia, m.in. Chartered Financial Analyst ® (CFA) oraz dyplom Master's Certificate in Project Management Uniwersytetu George'aWashingtona. Uczestnik szkoleń z zakresu finansów oraz zarządzania ryzykiem w Cambridge, Londynie (w tym prestiżowego Derivatives Bootcamp) organizowanych przez Euromoney. Członek Zarządu CFA Society of Poland. Remigiusz Ukleja – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Zarządzania Siecią Sprzedaży Remigiusz Ukleja – od ponad 7 lat zarządza zespołami w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Doświadczenie zdobywał pracując na stanowiskach menedżerskich, m.in. jako Dyrektor Personalny w Koelner S.A., odpowiedzialny za reorganizację w strukturze organizacyjnej Grupy Koelner SA i udział w przygotowaniach do debiutu giełdowego. Pełnił również funkcję Dyrektora Zarządzającego w firmie doradczej, gdzie był odpowiedzialny za projekty z obszaru budowania zespołów i strategii sprzedażowych. Doktorant w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, temat pracy naukowej – "Proaktywne osobowościowe wyznaczniki efektywności zawodowej". Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim i Wyższej Szkoły Bankowej. Autor projektów naukowo-doradczych w zakresie praktycznych i teoretycznych podstaw w zakresie kreowania innowacyjności w biznesie. Doradcy24, ul. Pańska 73, Warszawa 5

6 Doradcy24, ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa www.doradcy24.pl
Model biznesowy Doradcy24 to ogólnopolska firma doradztwa finansowego oferującą usługi dla klientów indywidualnych. Firma świadczy bezpłatne usługi doradztwa finansowego, pośrednicząc w sprzedaży produktów większości wiodących instytucji finansowych w Polsce. Aktualnie współpracuje z kilkunastoma bankami, towarzystwami funduszy inwestycyjnych oraz towarzystwami ubezpieczeniowymi (w zakresie produktów typu unit-link). Doradcy24 uzyskują przychody w postaci prowizji w związku z dystrybucją produktów instytucji finansowych, z którymi posiada umowy o współpracę, w szczególności: prowizje z tytułu kredytów hipotecznych, kredytów budowlanych oraz pożyczek hipotecznych, prowizje z tytułu nabycia i umorzenia jednostek funduszy inwestycyjnych, prowizje z tytułu opłaty za zarządzanie aktywami zgromadzonymi w TFI, prowizje z tytułu zawartych polis ubezpieczeniowych, polis inwestycyjnych, lokat strukturyzowanych oraz planów systematycznego oszczędzania. Spółka posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego wydane w dniu 29 stycznia 2008 roku w zakresie bezpośredniej dystrybucji jednostek funduszy inwestycyjnych oraz w tym dniu została wpisana na listę dystrybutorów prowadzoną przez Urząd Komisji. Zróżnicowane kanały dystrybucji Istotnym elementem warunkującym pozycję konkurencyjną na rynku pośredników i doradców finansowych jest dostęp do szerokiej grupy klientów. Ważną rolę pełnią dobrze dobrane i łatwo dostępne kanały dystrybucji. Ze względu na charakter usług i oparcie na zaufaniu, najistotniejszą rolę pełnią: Oddziały Spółki budowane pod marką Doradcy24 do osobistego kontaktu z klientami, Kanał internetowej dystrybucji produktów finansowych – platforma transakcyjna (w przygotowaniu). Doradcy24, ul. Pańska 73, Warszawa 6

7 Doradcy24, ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa www.doradcy24.pl
Produkty i usługi Emitenta Oferta Spółki skierowana jest w głównej mierze do osób fizycznych: Poszukujących finansowania na zakup nieruchomości, Pragnących efektywnie zainwestować oszczędności, Zainteresowanych planami systematycznego oszczędzania, Zainteresowanych oszczędzaniem na emeryturę. Docelowo, w miarę rozwoju rynku usług finansowych w Polsce oraz wraz ze wzrostem świadomości oraz oczekiwań klientów, Spółka zamierza zaoferować usługi planowania finansowego (ang. „financial planning”), w ramach których dla klienta tworzona będzie Indywidualna Polityka Finansowa, tzw. IPS (ułożona wraz z doradcą) aktywnie monitorowana i zarządzana w określonym horyzoncie czasowym. Doradcy finansowi zatrudnieni w Doradcy24 są dla swoich klientów źródłem pełnej i rzetelnej wiedzy o dostępnych produktach finansowych oraz oferują w pełni niezależne doradztwo finansowe. Niezależność wynika z braku powiązań kapitałowych Spółki z podmiotami dostarczającymi produkty finansowe oraz z konstrukcji systemu wynagradzania doradców, który nie faworyzuje produktów żadnej z instytucji finansowych będących w ofercie Doradcy24 S.A. Niezależność firmy oraz jej pracowników jest również uregulowana w Kodeksie Etycznym Doradcy24 oraz w przyjętych zasadach i procedurach obsługi klienta. Usługi świadczone przez Centrum Kompetencyjne Emitent w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej współpracuje z przedsiębiorstwem zagranicznym, Riedel Research Group Inc. (RRG). Emitent odpłatnie świadczy usługi badania atrakcyjności rynku finansowego i spółek notowanych na GPW S.A. Celem tej działalności jest wsparcie procesów doradczych i sprzedażowych wykonywanych w ramach podstawowej działalności spółki. Dodatkowo spółka oferuje usługi doradztwa i pośrednictwa kredytowego dla podmiotów gospodarczych. Doradcy24, ul. Pańska 73, Warszawa 7

8 Odbiorcy usług Internetowy kanał dystrybucji MARKA DORADCY24
produktów finansowych oraz kontaktu z klientem MARKA DORADCY24 MARKA EUROCREDIT Przeznaczona dla osób: mieszkających w średnich i dużych miastach w wieku: lat o dochodach równych lub wyższych od średniej krajowej planujących zakup mieszkania posiadających nadwyżki gotówkowe Przeznaczona dla Polaków: pracujących za granicą posiadających udokumentowane dochody zainteresowanych nabyciem mieszkania w Polsce Usługi świadczone przez Centrum Kompetencyjne Doradcy24, ul. Pańska 73, Warszawa

9 Doradcy24, ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa www.doradcy24.pl
Struktura sprzedaży Emitenta Tabela: Prognozowana struktura sprzedaży Emitenta (tyś zł) Źródło: Emitent Emitent zamierza w kolejnych okresach zwiększać wielkość osiąganych całkowitych przychodów do kwoty przekraczającej 48 mln złotych w roku Największy udział procentowy w strukturze przychodów Emitenta w latach ma stanowić wpływ ze sprzedaży kredytów hipotecznych. Doradcy24, ul. Pańska 73, Warszawa

10 Doradcy24 , ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa www.doradcy24.pl
Strategia rozwoju ROZBUDOWA SIECI SPRZEDAŻY Budowa sieci oddziałów w Polsce pod marką Doradcy placówki do końca 2009 roku Obsługa klientów-Polaków pracujących za granicą w placówkach partnerskich (Londyn, Dublin) Rozwój kanałów internetowych – platforma dystrybucji produktów inwestycyjnych, portal Eurocredit.pl oraz portal skierowany do mieszkańców Polski POSZERZENIE PORTFOLIO PRODUKTÓW Wprowadzenie do oferty bezpośredniej dystrybucji jednostek funduszy inwestycyjnych Pełne wdrożenie usługi Planowania Finansowego INWESTYCJE W TECHNOLOGIĘ I MARKETING Inwestycje w technologię – wsparcie doradztwa finansowego w postaci budowy Centrum Kompetencyjnego Zwiększenie rozpoznawalności marki Trójmiasto (2x) Olsztyn (1x) Szczecin (1x) Białystok (1x) Bydgoszcz (1x) Warszawa Poznań (5x) (2x) Zielona Góra (1x) Lublin Łódź (1x) (1x) Wrocław (2x) Katowice (2x) Kraków (2x) Doradcy24 , ul. Pańska 73, Warszawa

11 Doradcy24 , ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa www.doradcy24.pl
Kanały sprzedaży Kraków (2x) Trójmiasto Poznań Szczecin (1x) Wrocław Łódź Warszawa (5x) Katowice Lublin Białystok (1x) Zielona Góra (1x) Bydgoszcz (1x) Olsztyn (1x) Emitent planuje pozyskanie nowych klientów przede wszystkim poprzez tworzenie własnych oddziałów, zwiększanie liczby zatrudnionych doradców efektywne rozwijanie możliwości sprzedażowych w oparciu o nowoczesne technologie. Aktywne budowanie relacji z klientem wspomóc ma własny serwis internetowy oraz dalszy rozwój opracowywanych portali informacyjnych takich jak np. EuroCredit.pl (skierowanego do grupy docelowej Polaków pracujących za granicą, zainteresowanych nabyciem mieszkania w Polsce) oraz mieszkaj24 (skierowanego do grupy docelowej osób niezamożnych planujących zakup mieszkania, posiadających niewielkie nadwyżki gotówkowe, o dochodach równych lub niższych od średniej krajowej) Wykres: Planowana liczba oddziałów i doradców Spółki Oddziały w centrach Warszawy (x2), Wrocławia, Poznania, Gdańska, Łodzi i Krakowa. Powstanie 16 oddziałów do końca 2008 roku. Serwis Serwis Współpraca z deweloperami i agencjami nieruchomości Sprzedaż własna doradców Sieć agencyjna - zewnętrzna Źródło: Emitent Doradcy24 , ul. Pańska 73, Warszawa

12 Doradcy24, ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa www.doradcy24.pl
Rynek kredytów hipotecznych Wykres: Portfel kredytów hipotecznych (mld PLN) Wzrost wartości portfela kredytów hipotecznych do poziomu blisko 250 mld PLN w ciągu 3 kolejnych lat. Źródło: IBnGR Głównym obszarem rozwoju na rynku produktów kredytowych w 2007 roku były kredyty hipoteczne. Boom na nieruchomości, którego świadkami byliśmy w ostatnich latach spowodował, że wielkość zaciągniętych kredytów hipotecznych przekroczyła 100mld zł. Prognozy IBnGR przewidują, że wartość ta będzie systematycznie rosnąć do 250mld zł w 2011 roku (CAGR = 20,6%). Doradcy24, ul. Pańska 73, Warszawa

13 Rynek produktów inwestycyjnych
Wykres: Struktura oszczędności Polaków (mld PLN) Źródło: Analizy OnLine Wraz ze wzrostem zamożności polskiego społeczeństwa rośnie również świadomość inwestycyjna. Coraz więcej osób dostrzega ryzyko niskich emerytur i stara się zabezpieczyć inwestując bieżące nadwyżki finansowe. Wg portalu Analizy Online poziom oszczędności społeczeństwa w stosunku do PKB wzrósł w ciągu ostatnich dziesięciu lat z około 25% (1996) do ponad 60% (obecnie). Spośród szerokiego spektrum możliwości inwestycyjnych w ostatnich latach największy sukces odniosły fundusze inwestycyjne. Korzystając z hossy giełdowej oraz poszukiwań alternatywy wobec lokat bankowych szybko zajęły znaczącą pozycję w portfelu oszczędnościowo-inwestycyjnym Polaków. Doradcy24, ul. Pańska 73, Warszawa

14 Doradcy24, ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa www.doradcy24.pl
Rynek pośredników finansowych Sektor pośrednictwa i doradztwa finansowego w Polsce dynamicznie się rozwija. Poprzez pomoc w porównaniu i wyborze oferty produktu doradcy finansowi służą zarówno bankom i instytucjom finansowym, którym zapewniają nowe kanały dystrybucji i zwiększenie potencjalnej grupy odbiorców ich produktu, jak i konsumentom, którzy mogą oczekiwać specjalistycznej pomocy w wyborze produktu najbardziej dopasowanego do ich potrzeb. Tabela: Wartość kredytów i pożyczek udzielonych przez pośredników w Polsce (mln PLN) I-VI 2006 VII – XII 2006 I-VI 2007 pożyczki i kredyty 5 850,0 5 221,2 10 228,7 - hipoteczne 1 983,1 2 227,4 5 178,8 produkty ubezpieczeniowe 256,4 26,5 263,4 jednostki TFI 363,8 57,8 801,0 Źródło: GUS Wraz z rozwojem branży oferta pośredników ulega poszerzeniu. Dobra koniunktura gospodarcza zwiększyła zainteresowanie klientów produktami inwestycyjnymi, takimi jak: - jednostki i certyfikaty udziałowe funduszy inwestycyjnych, - produkty inwestycyjne typu „unit-linked” umożliwiające inwestowanie w szeroką gamę funduszy w formie polisy ubezpieczeniowej, - produkty strukturyzowane. W krajach rozwiniętych kolejnym etapem jest oferowanie szerszych i długoterminowych rozwiązań, jak np. plany emerytalne, a docelowo świadczenie usług tzw. planowania finansowego, czyli dogłębnej analizy sytuacji finansowej klient i doboru odpowiednich rozwiązań pomagających w realizacji jego celów finansowych. Według „Rzeczpospolitej” w Polsce na jednego doradcę przypada ok mieszkańców. W krajach rozwiniętych UE wskaźnik ten jest wielokrotnie niższy (w Niemczech i Wielkiej Brytanii około 300). Wydaje się, że na polskim rynku jest jeszcze miejsce do rozwoju zarówno obecnych jak i nowych podmiotów. Doradcy24, ul. Pańska 73, Warszawa

15 Przybliżona liczba placówek Szacunkowa liczba doradców
Konkurencja Obecnie podmioty działające na polskim rynku doradców finansowych znajdują się nadal w fazie szybkiego rozwoju. W zakresie produktów kredytowych pośrednicy odbierają coraz więcej klientów placówkom bankowym proponując klientom wybór spośród szerokiej gamy oferowanych możliwości kredytowania. Tabela: Liczba oddziałów i doradców ogólnopolskich pośredników finansowych (2006) Firma Przybliżona liczba placówek Szacunkowa liczba doradców Open Finance 46 172 Xelion 14 160 Notus 11 135 Expander 42 130 Goldenegg 9 b.d. Money Expert Wielkość sprzedaży kredytów hipotecznych w największych sieciach doradców: Open Finance i Expander (dysponujące kilkudziesięcioma oddziałami w całej Polsce) wyniosła odpowiednio 2,9 i 2,2 mld PLN (informacje prasowe) w 2006 roku. W roku 2007 wielkości te silnie wzrosły. Open Finance sprzedał kredyty za około 4,7mld (Expander nie upublicznił danych). Wśród mniejszych podmiotów kilkanaście placówek i parokrotnie niższą sprzedaż mają między innymi: Xelion.Doradcy Finansowi, Money Expert, Goldenegg, Dom Kredytowy Notus czy A-Z Finanse. Nowym i szybko rozwijanym kanałem dystrybucji są doradcy mobilni. Szeroka sieć dystrybucyjna i rozpoznawalna marka pozwalają zwiększać potencjalną grupę klientów, co jest jednym z kluczowych argumentów podczas negocjacji z instytucjami finansowymi. Doradcy24, ul. Pańska 73, Warszawa

16 Doradcy24, ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa www.doradcy24.pl
Właściciele Struktura kapitałowa przed prywatną ofertą Doradcy24, ul. Pańska 73, Warszawa

17 Doradcy24, ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa www.doradcy24.pl
Prywatna emisja akcji Cele: Rozwój sieci Oddziałów pod marką Doradcy24 Rozwój Centrum Kompetencyjnego Dokapitalizowanie projektów portali internetowych Budowa rozpoznawalności marki Inwestycja w technologię – wsparcie doradztwa i procesów biznesowych Wprowadzenie nowych produktów Debiut na NewConnect: Potrzeby inwestycyjne Spółki w okolicach 10 mln PLN Termin debiutu: maj/czerwiec 2008 r. Przeprowadzającym Ofertę Prywatną, w procesie pozyskania finansowania jest Wrocławski Dom Maklerski S.A. Autoryzowany Doradca: CEE Capital Sp. z o.o. Doradcy24, ul. Pańska 73, Warszawa

18 Doradcy24, ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa www.doradcy24.pl
Akcjonariat Struktura kapitałowa po prywatnej ofercie Doradcy24, ul. Pańska 73, Warszawa

19 Doradcy24, ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa www.doradcy24.pl
Dlaczego warto zainwestować w spółkę Doradcy24? Doradcy 24 to dynamicznie rozwijająca się spółka z branży usług finansowych. Obecnie Spółka dysponuje siecią 7 oddziałów w największych miastach Polski. Na koniec 2009 liczba ta ma wzrosnąć do 22 w połączeniu z innymi kanałami dystrybucji (internet, sieć agencyjna) obejmować będzie cały kraj, a także niszową grupę docelową, jaką są Polscy emigranci z terenu całej Europy. Długofalowym planem Emitenta jest zdobycie pozycji wiodącej, najnowocześniejszej i wysoce innowacyjnej firmy z branży doradztwa finansowego w kraju, co sprawi, że stanie się najbardziej rozpoznawalnym i pożądanym partnerem biznesowym dla klienta. Szeroka i stale rozwijana oferta. Spółka szybko rozwija i dopasowuje ofertę do potrzeb klientów. Ciągłej analizie poddawane są oferty instytucji kredytowych oraz dostępne rozwiązania inwestycyjne (fundusze inwestycyjne, produkty strukturyzowane, polisy „unit-linked”). Spółka zamierza wprowadzać bardziej zaawansowane produkty inwestycyjne, a docelowo usługę planowania finansowego. Szybko rosnący, choć konkurencyjny rynek. Pomimo silnych wzrostów w ostatnich latach prognozowany jest dalszy rozwój polskiego rynku zarówno finansowania hipotecznego, jak i inwestycji. Oczekuje się wzrostu znaczenia kanału dystrybucyjnego jakim są doradcy i pośrednicy finansowi. Doradcy24, ul. Pańska 73, Warszawa

20 Doradcy24, ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa www.doradcy24.pl
Dlaczego warto zainwestować w spółkę Doradcy24? (2) Wykwalifikowane zaplecze personalne. Doradcy24 duży nacisk kładzie na doskonalenie kompetencji swoich doradców. W strukturze Emitenta funkcjonuje departament Centrum Kompentencyjnego dbający o szkolenia oraz aktualne uzupełnianie informacji zatrudnionej kadry w zakresie tendencji rynkowych i opłacalności poszczególnych rozwiązań finansowych. Profesjonalny Zarząd. W Zarządzie Spółki występuje czterech profesjonalnych członków, charakteryzujących się wysokim poziomem wykształcenia w dziedzinie ekonomii, rynku kapitałowego, inwestycji, oraz kilkuletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach kierowniczych. Posiadane prestiżowe certyfikaty CFA świadczą o zaawansowanej wiedzy dotyczącej sfery finansowej i inwestycyjnej. Doświadczenie w jednej z największych polskich firm, sektorze bankowym i branży konsultingowej owocować będzie skutecznym zarządzaniem Spółką. Potencjał wysokich stóp zwrotu. Doradcy24 planuje uzyskiwać coraz lepsze wyniki finansowe z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Utrzymanie ponadprzeciętnego zwrotu z kapitału własnego będzie jednym z głównych celów strategicznych Spółki. Największy udział procentowy w strukturze przychodów Emitenta w najbliższych latach stanowić będzie wpływ ze sprzedaży kredytów hipotecznych. Doradcy24, ul. Pańska 73, Warszawa

21 Doradcy24 , ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa www.doradcy24.pl
Prognozy finansowe Intensywny wzrost w przychodów w latach Wpływ inwestycji w budowę sieci sprzedaży na wynik netto roku 2008 Skokowy wzrost wartości zysku netto w latach Od roku 2010 – koncentracja na wzroście rentowności przy stabilnym wzroście przychodów Wykres: Prognozy finansowe Emitenta (tyś zł) Źródło: Emitent Doradcy24 , ul. Pańska 73, Warszawa

22 Doradcy24, ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa www.doradcy24.pl
Zastrzeżenie Przedstawione w niniejszym dokumencie projekcje wyników finansowych oraz innych wyników, które w przyszłości zamierza osiągnąć Spółka Doradcy24 S.A. są jedynie przewidywaniami i nie mogą być uznane za zobowiązanie Spółki lub jej Zarządu do ich osiągnięcia. Inwestor ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za stosowanie niezależnej i krytycznej oceny w odniesieniu do wszelkich informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Doradcy24, ul. Pańska 73, Warszawa

23 Doradcy24, ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa www.doradcy24.pl
Dziękujemy za uwagę ! Doradcy24, ul. Pańska 73, Warszawa


Pobierz ppt "Doradcy24, ul. Pańska 73, Warszawa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google