Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Nie ma zysku bez ryzyka Opracowanie dr Mirosław Kachniewski Przemysław Wasilewski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Nie ma zysku bez ryzyka Opracowanie dr Mirosław Kachniewski Przemysław Wasilewski."— Zapis prezentacji:

1 1 Nie ma zysku bez ryzyka Opracowanie dr Mirosław Kachniewski Przemysław Wasilewski

2 2 Czym jest ryzyko? Ryzyko to prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia losowego o charakterze negatywnym dla dotkniętego nim podmiotu. Ryzyka nigdy nie można całkowicie wyeliminować. Nie ma zysku bez ryzyka

3 3 Ryzyko a niepewność to prawdopodobieństwo statystyczne – wymierne. Zawsze można je oszacować. ma miejsce, gdy brak jest danych, by obliczyć ryzyko. Ryzyko Niepewność Nie ma zysku bez ryzyka

4 4 Ryzyko towarzyszy nam od zawsze Ryzyko jest nieodłącznie związane z życiem człowieka. Niektóre rodzaje ryzyka są zmniejszane, ale na ich miejsce pojawiają się nowe. Ryzyko zachorowania na gruźlicę Ryzyko zachorowania na alergię Ryzyko śmierci głodowej Ryzyko śmierci spowodowanej otyłością Nie ma zysku bez ryzyka

5 5 Ryzykowne wydaje się nam to, co nieznane. Nie wiemy, na czym polegają modyfikacje genetyczne żywności, więc traktujemy je jako ryzykowne. Ryzykowne wydaje się nam to, nad czym nie mamy kontroli. Pasażer samochodu inaczej postrzega manewry niż sam kierowca. Ryzyko – błędy w postrzeganiu (1) To, co przynosi nam korzyści, wydaje się mniej ryzykowne. W rzeczywistości ryzyko jest ceną za korzyści (telefony komórkowe, konserwanty żywności). Nie ma zysku bez ryzyka

6 6 Ryzykowne wydaje się nam to, czego nie lubimy. Co jest bardziej niebezpieczne: pistolet czy basen? Co roku w USA w przydomowych basenach tonie ok. 550 dzieci w wieku poniżej 10 lat. W trakcie zabawy bronią rodziców ginie 175 dzieci. Ryzyko – błędy w postrzeganiu (2) W USA znajduje się około 6 milionów basenów i około... 200 milionów pistoletów. W jednym na 11 000 basenów tonie dziecko, a zaledwie jeden na 1 000 000 pistoletów przyczynia się do śmierci dziecka. Dla dziecka basen jest prawie 100 razy bardziej niebezpieczny niż pistolet ! Źródło: Steven Levitt Pools More Dangerous than Guns, Chicago Sun-Times, July 28, 2001. Nie ma zysku bez ryzyka

7 7 Postrzeganie ryzyka zmienia się wraz z wiekiem. Ludzie młodzi mają większą skłonność do ryzyka niż ludzie starsi. Dlaczego? Starsi mają więcej doświadczeń – wiele razy ryzykowali i pamiętają, że zdarzało im się przegrać. Starsi posiadają większą wiedzę – im więcej wiesz, tym bardziej boisz się. Starsi mają więcej do stracenia – majątek, rodzinę. Młodsi mają więcej przed sobą – w przypadku przegranej, mają szansę odegrać się. Starsi mogą nie zdążyć. Ryzyko – zmiany w postrzeganiu Nie ma zysku bez ryzyka

8 8 Efektywnie inwestując nie można jednocześnie zwiększyć stopy zwrotu i zmniejszyć ryzyka. Portfolio Selection - H. Markowitz (1952) Nagroda Nobla z ekonomii z 1990 r. (wraz z M. Millerem i W. Sharpem) Ryzyko na rynku kapitałowym Większy zysk oznacza większe ryzyko – a więc również możliwość poniesienia straty. Nie ma zysku bez ryzyka

9 9 Wyobraźmy sobie akcje dwóch podobnych firm, które kosztują tyle samo – powiedzmy 10 zł. Dlaczego zysk ~ ryzyko? (1) Jest szansa, że obie firmy osiągną w tym roku zysk w wysokości 1 000 000 zł. Gdyby tak się stało, to cena ich akcji wzrosłaby do 12 zł. Nie jest to jednak pewne. Firma I ma 75% szans na taki zysk, Firma II ma tylko 50% szans. Nie ma zysku bez ryzyka

10 10 Firma I Dlaczego zysk ~ ryzyko? (2) Firma II Cena: 10 zł Cena za rok: 12 zł Zysk: 2 zł Prawdopodobieństwo zysku: 75% Cena: 10 zł Cena za rok: 12 zł Zysk: 2 zł Prawdopodobieństwo zysku: 50% Które akcje wybierzemy? Nie ma zysku bez ryzyka

11 11 Co się teraz stanie? Dlaczego zysk ~ ryzyko? (3) Akcje I i akcje II kosztują tyle samo, ale ryzyko z nimi związane jest inne. Popyt na akcje I wzrośnie, popyt na akcje II spadnie. Co się dzieje, gdy wzrasta lub maleje popyt? Więcej inwestorów będzie chciało kupić akcje I ! Nie ma zysku bez ryzyka

12 12 Firma IFirma II Cena: 11 zł Cena za rok: 12 zł Zysk: 1 zł Prawdopodobieństwo zysku: 75% Cena: 9 zł Cena za rok: 12 zł Zysk: 3 zł Prawdopodobieństwo zysku: 50% Giełdowi inwestorzy sami doprowadzili do sytuacji, że ryzyko odpowiada zyskowi. Dlaczego zysk ~ ryzyko? (4) Nie ma zysku bez ryzyka

13 13 Ryzyko jest ceną za zysk! Jeżeli ktoś oferuje Ci wysoki zysk, zachowaj czujność. Wysoki zysk wiąże się z wysokim ryzykiem. Gdyby zysk przy małym ryzyku był rzeczywiście ogromny, to czy ktoś oferowałby to innym, czy skorzystałby sam? Dlaczego zysk ~ ryzyko? (5) Nie ma zysku bez ryzyka

14 14 Ryzyko w inwestowaniu na rynku kapitałowym Inwestycja: lokata bankowa Ryzyko: bardzo małe (wojna, rewolucja, upadek systemu bankowego) Zysk: niewielki Inwestycja: akcje młodego przedsiębiorstwa z branży biotechnologicznej Ryzyko: ogromne (niepowodzenie projektu, błędne założenia badań, utrata źródeł finansowania, ograniczenia rządowe, bankructwo, ucieczka właścicieli z kapitałem itd.) Zysk: potencjalnie ogromny Nie ma zysku bez ryzyka

15 15 Ryzyko – przykład 1 (1) Cofnijmy się w wyobraźni 20 lat, do roku 1986. Wyobraźmy sobie, że mamy 1000 dolarów, które możemy zainwestować na 20 lat w: Złoto Akcje spółki informatycznej I Akcje spółki informatycznej III Akcje spółki informatycznej II Ryzyko: niewielkieRyzyko: ogromne Wiemy, że złoto jest inwestycją bardzo bezpieczną. O każdej z tych spółek informatycznych wiemy niewiele. Tylko tyle, że produkują system operacyjny dla komputerów. Kto wybierze który wariant inwestycyjny? Nie ma zysku bez ryzyka

16 16 Ryzyko – przykład 1 (2) Jakie osiągnęlibyśmy wyniki? Strata: 1000 $, czyli 100 % Zysk: 357 724 $, czyli 35 772,4 % Zysk: 22 504 $, czyli 2 250,4 % Zysk: 453 $, czyli 45,3 % Wartość inwestycji w 2006: 0 $ Wartość inwestycji w 2006: 358 724 $ Wartość inwestycji w 2006: 23 504 $ Wartość inwestycji w 2006: 1453 $ Wartość inwestycji w 1986: 1000 $ Digital ResearchMicrosoftApple Corp. Akcje spółki informatycznej III Akcje spółki informatycznej II Akcje spółki informatycznej I Złoto Nie ma zysku bez ryzyka

17 17 Ryzyko jest sprawiedliwe – dotyka każdego Rozważmy fundusz inwestycyjny. Założyciele: dwóch przyszłych noblistów z ekonomii, wybitnych specjalistów od rynków kapitałowych oraz były wiceszef banku centralnego Stopy zwrotu w pierwszych trzech latach działalności funduszu: 47%, 45%, 17% Strategia inwestycyjna: oparta na modelach matematycznych stworzonych przez owych dwóch naukowców Nie ma zysku bez ryzyka

18 18 Jaka może być stopa zwrotu w kolejnym roku? Jakie jest ryzyko? Ryzyko – przykład 2 (1) Nie ma zysku bez ryzyka

19 19 Fakty W 1994 roku Myron Scholes i Robert Merton (Nobel 1997) oraz David Mullins (były wiceszef Fed) założyli fundusz LTCM (Long-Term Capital Management). W 1998 roku fundusz LTCM niemal zbankrutował grożąc upadkiem amerykańskiemu systemowi finansowemu. Posiadał zobowiązania netto w wysokości ponad 200 mld dolarów przy kapitale własnym mniejszym niż 1 mld dolarów. Sytuacja została uratowana przez konsorcjum 13 największych amerykańskich banków, które przejęły 90% akcji funduszu. Ryzyko – przykład 2 (2) Nie ma zysku bez ryzyka

20 20 Ograniczyć ryzyko inwestycyjne można w prosty sposób – dywersyfikując portfel. Kluczem do obliczenia ryzyka jest znajomość: zachowań cen w przeszłości (odchylenie standardowe), współzależności ruchów cen (korelacja). Ryzyko – dywersyfikacja (1) Nie ma zysku bez ryzyka

21 21 Odchylenie standardowe – wartość, o jaką wynik przeciętnie odchyla się od średniej. Im wyższe odchylenie standardowe, czyli im większy rozrzut wyników – tym większe ryzyko. Ryzyko – dywersyfikacja (2) Nie ma zysku bez ryzyka

22 22 Korelacja – współzależność zmiennych -1 = zmienne zależne ujemnie 0 = zmienne niezależne +1 = zmienne zależne dodatnio Ryzyko – dywersyfikacja (3) Nie ma zysku bez ryzyka

23 23 Posiadając akcje spółki informatycznej powinniśmy kupić np. akcje spółki z sektora tradycyjnego, obligacje lub nieruchomości. Dywersyfikacja przyniesie najlepsze efekty w ograniczaniu ryzyka, jeżeli kurs instrumentów, w które inwestujemy, jest skorelowany ujemnie. Ryzyko – dywersyfikacja (4) Nie ma zysku bez ryzyka

24 24 prawdopodobnie spadną ceny akcji przedsiębiorstw zagrożonych: bezpośrednio: fabryk z zagrożonego regionu, ubezpieczycieli, pośrednio: firm, których główni dostawcy pochodzą z zagrożonego regionu; W przypadku klęski żywiołowej (np. powodzi) prawdopodobnie wzrosną ceny akcji: przedsiębiorstw budowlanych, konkurentów fabryk z zagrożonego regionu. Ryzyko – dywersyfikacja, ujemna korelacja (1) Nie ma zysku bez ryzyka

25 25 zarówno akcje ubezpieczycieli, jak i przedsiębiorstw budowlanych, akcje firm produkcyjnych z różnych regionów kraju. Aby poprzez dywersyfikację zabezpieczyć się przed ryzykiem powodzi, powinniśmy w swoim portfelu posiadać np.: W przypadku powodzi ceny niektórych posiadanych przez nas akcji spadną, ale inne wzrosną. Wpływ powodzi zostanie zneutralizowany. Ryzyko – dywersyfikacja, ujemna korelacja (2) Nie ma zysku bez ryzyka

26 26 Ryzyko jest ceną za większy zysk. To znaczy, że duży zysk wiąże się z równie dużym ryzykiem. Ryzyko jest sprawiedliwe – dotyka wszystkich w taki sam sposób – nawet laureatów Nagrody Nobla. Ryzyko – podsumowanie (1) Nie ma zysku bez ryzyka

27 27 Postrzeganie ryzyka zmienia się wraz z wiekiem. Młodsi są bardziej skłonni ryzykować niż starsi. Przed ryzykiem można się bronić – dywersyfikując (różnicując) portfel inwestycji. Najlepszą dywersyfikację zapewniają instrumenty, których ceny zmieniają się w sposób skorelowany ujemnie (czyli zmieniają się przeciwstawnie). Ryzyko – podsumowanie (2) Nie ma zysku bez ryzyka


Pobierz ppt "1 Nie ma zysku bez ryzyka Opracowanie dr Mirosław Kachniewski Przemysław Wasilewski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google