Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Transmisja cen na rynku mleka”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Transmisja cen na rynku mleka”"— Zapis prezentacji:

1 „Transmisja cen na rynku mleka”
Jerzy Rembeza grudzień 2005, Warszawa

2 Cele analizy Charakter długookresowych i krótkookresowych powiązań cen na rynku mleka i jego produktów Kierunek przepływu cen w ramach kanałów rynkowych Mechanizm transmisji cen i testowanie przypadków asymetrii Powiązanie cen mleka w Polsce z cenami w UE

3 Ceny mleka w Polsce

4 Ceny produktów mlecznych w Polsce

5 Zmienność cen na rynku mleka
Zmienność cen skupu, producenta i detalicznych na rynku mleka Zmienność cen na rynku mleka Produkt Ceny producenta Ceny detaliczne średnioroczna zmiana w % odchylenia od trendu w % Mleko - skup 5,0* 8,7* - Mleko 2% 5,8 5,2 6,7 Mleko 3% UHT 3,6 6,0 2,2 Mleko w proszku 5,7 9,8 7,4 5,3 Ser gouda 4,7 9,7 5,0 9,5 Twaróg tłusty 4,4 Masło 5,9 12,4 7,5 10,9 Śmietana 4,3 5,5 4,8

6 Marża przetwórcza (różnica logarytmów cen)

7 Marża detaliczna (różnice logarytmów cen)

8 Kierunek transmisji cen (przyczynowość Grangera)
Ceny przetwórcy a ceny skupu mleka m.skup  mleko 2% m.skup  mleko 3% UHT m.skup  mleko w proszku m.skup  ser gouda m.skup  twaróg tłusty m.skup  masło m.skup  śmietana

9 Kierunek transmisji cen (przyczynowość Grangera)
II. Ceny detaliczne a ceny przetwórcy mleko 2% przetw.  detal mleko 3%UHT przetw.  detal mleko w pr.przetw.  detal ser gouda przetw.  detal twaróg tł.przetw.  detal masło przetw.  detal śmietana przetw.  detal

10 Przykład błędnej specyfikacji (ceny mleka 2% przetwórcy a ceny skupu)
lnPp = 0, ,7945lnPs R2 = 0,86 DW = 0,09!!!

11 Model transmisji cen 1. Bez asymetrii 2. Z asymetrią

12 Analiza oparta na modelu VAR (ceny mleka 2% przetwórcy a ceny skupu)
ΔlnPp,t = 0, ,2310lnΔPp,t-1 + 0,1289 ΔlnPs,t – 0,0067ECT-t-1 – 0,1336ECT+t-1 R2 = 0,50 DW = 1,95

13 Skumulowane współczynniki transmisji cen
Produkt Ceny przetwórcy1 Ceny detaliczne2 Mleko 2% 0,13 0,91 Mleko 3% UHT 0,16 0,12 Mleko w pr. 0,22 0,21 Ser gouda 0,31 0,44 Twaróg tłusty 0,08 0,19 Masło 0,14 0,46 Śmietana 0,10 0,48 1 – od cen skupu do cen przetwórcy 2 – od cen przetwórcy do cen detalicznych

14 Przypadki asymetrii w transmisji cen
Ceny przetwórcy a ceny skupu: silniejsza reakcja na wzrost cen skupu: mleko 2%, twaróg silniejsza reakcja na spadek ceny skupu: mleko w proszku, masło II. Ceny detaliczne a ceny przetwórcy: silniejsza reakcja na wzrost cen przetwórcy: mleko w proszku, ser gouda, twaróg, masło, śmietana silniejsza reakcja na spadek cen przetwórcy: mleko 2%, mleko 3% UHT (różnice mniej wyraźne)

15 Przykład asymetrycznej reakcji na impuls cenowy (cena detaliczna masła a wzrost/spadek ceny przetwórcy, tempo powrotu do długookresowej relacji w miesiącach) marża

16 Ceny skupu mleka w wybranych krajach (średnia I 2005 – V 2005)

17 Zmiany cen skupu w wybranych krajach

18 Ceny skupu mleka w Polsce a ceny skupu w Niemczech
Zmienna Stała 0,0049 (0,1153) 0,0044 (0,3785) PLt-1 0,4850 (0,0000) 0,2745 (0,0252) Dt - 0,5591 (0,0020) Dt-1 0,5153 (0,0001) Dt-3 0,4720 (0,0140) ECT -0,0396 (0,0578) -0,0229 (0,4580) R2 0,49 0,39 DW 2,18 2,02 PL – ceny w Polce, D – ceny w Niemczech, w nawiasach podano poziom istotności

19 Najważniejsze wnioski
Marże przetwórcze wykazywały tendencje do spadku, marże detaliczne tendencję do wzrostu. Transmisja cen przebiegała zazwyczaj od cen skupu poprzez ceny przetwórców do cen detalicznych. Zmiany cen silniej przenoszone są z poziomu cen przetwórców na poziom cen detalicznych niż z poziomu cen skupu na poziom cen przetwórców. Stwierdzone przypadki asymetrii w transmisji cen wskazują na silniejsza pozycję handlu detalicznego niż przetwórców. Ceny skupu mleka zbliżyły się do poziomu cen w UE. Nastąpił zarazem wzrost powiązań pomiędzy zmianami cen w Polsce a zmianami cen w UE.

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "„Transmisja cen na rynku mleka”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google