Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013 11 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013 11 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2."— Zapis prezentacji:

1

2 System informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013 11 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2

3 Plan prezentacji 1.Rola Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie prowadzenia działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych - dokumenty strategiczne 2. Narzędzia wykorzystywane przez MRR w procesie informowania o Funduszach Europejskich - przykłady działań komunikacyjnych 3. Efektywne wykorzystywanie dostępnych narzędzi informacyjnych 11 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 3

4 Struktura instytucjonalna systemu informacyjnego o Funduszach Europejskich 2007-2013: IK NSRO (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) - działania informacyjne i promocyjne o charakterze horyzontalnym i przekrojowym, a także wspomaga poszczególne IZ w realizacji celów Strategii. IZ PO/RPO - działania promocyjne i informacyjne dotyczące programów do ogółu społeczeństwa zgodnego z profilem PO/RPO (społeczności regionalnych) oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. IP i IW/IP2 - działania informacyjne adresowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu. Zapewniają przede wszystkim pakiet informacji na temat: kategorii działań, warunków, jakie należy spełnić, by kwalifikować się do wsparcia, procedur związanych z wyborem wniosków, itp. 11 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 4

5 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako instytucja koordynująca działania informacyjne i promocyjne w nowym okresie programowania 2007-2013 Zakres prowadzonych działań: Opracowanie i wdrażanie Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 Stworzenie i koordynacja systemu informacji o Funduszach Europejskich Koordynacja działań informacyjnych prowadzonych przez instytucje zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich na poziomie strategicznym Prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych o charakterze horyzontalnym 11 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5

6 System informacji i promocji dot. Funduszy Europejskich w Polsce - struktura dokumentów 1.Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z 13 sierpnia 2007 r. w zakresie informacji i promocji 2.Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach NSS na lata 2007-2013 3.Plany komunikacji PO/RPO 4. Roczne plany działań informacyjnych i promocyjnych 11 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 6 Poziom strategiczny Poziom operacyjny

7 Partnerzy społeczni w Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 Ze względu ogromne zaangażowanie organizacji społecznych w życie społeczne kraju oraz potencjał działających w nich liderów - Partnerzy społeczni są wskazani literalnie w Strategii jako grupa docelowa działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich. Zgodnie ze Strategią partnerzy społeczni sprzyjają promowaniu w społeczeństwie takich aspektów Funduszy Europejskich, jak: -Bliskości (poprzez wykorzystywanie ich do rozwiązywania problemów małych społeczności) -Pomocniczości -Wszechstronności -Kreatywności 11 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 7

8 Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 Obligatoryjne narzędzia komunikacji określone w Strategii: Punkty informacyjne Strony internetowe Publikacje Szkolenia Pozostałe narzędzia dostosowane do potrzeb i specyfiki grup docelowych 11 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8

9 Narzędzia wykorzystywane przez MRR w procesie informowania o Funduszach Europejskich - przykłady działań komunikacyjnych

10 Kampania wizerunkowa Narodowej Strategii Spójności Kampania telewizyjna (cz. 1) – wprowadzenie na rynek marki NSS 2007-2013 Zakres kampanii: Produkcja spotów reklamowych; Dobrze nam się układa, Świetny program Emisja spotów w 43 stacjach TV Okres emisji: 20.12.2007 r. – 29.02.2008 r. Kampania telewizyjna (cz. 2) – utrwalenie wizerunku marki NSS 2007-2013 Zakres kampanii: Liczba spotów: 1 Okres emisji: 28.04 - 15.05.2008 r. 11 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 10 Dobrze nam się układa Świetny program

11 Kampania informacyjna Dobra informacja… na dobry początek Kampania telewizyjna - rozpowszechnienie źródeł wiedzy o Funduszach Europejskich. Reklama komunikowała też dostępność Funduszy Europejskich dla zwykłych Polaków. Zakres kampanii: Produkcja spotów Dobra informacja… na dobry początek Emisja spotów w stacjach TV Okres emisji: 11.2008 r. – 12.2008r. 11 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 11

12 Pozostałe działania w ogólnopolskich stacjach TV: 1.Współprodukcja wydania specjalnego programu Duże dzieci emitowanego w TVP2 (1 maja 2008 r.) 2.Tydzień Europejski w programie Dzień dobry TVN - cykliczne audycje (7 odcinków) emitowane w okresie 5-12 maja br. 3.Cykl turystyczny pt. Trzy lata Polski w UE – Polska pięknieje w programie Dzień dobry TVN – śladami miejsc wzbogaconych dzięki interwencji funduszy europejskich (6 wydań weekendowych w okresie od 10 do 15 czerwca 2008 r.) 4.Kawa czy herbata?, Euromapa Funduszy Europejskich. Program emitowany w TVP 1. Jest to seria krótkich materiałów o charakterze reportaży pokazujących, w jaki sposób problemy, z którymi borykają się konkretni ludzie mieszkający w określonych miejscach Polski, mogą być rozwiązywane dzięki Funduszom Europejskim (listopad – grudzień 2008). Obecnie planowane jest kontynuacja tego programu. 5.Słownik Funduszy Europejskich emitowany w TVN 24, TVN CNBC Biznes. Jest to seria 40 krótkich programów, prezentujących ważne pojęcia z zakresu Funduszy Europejskich (grudzień 2008 – marzec 2009) 11 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 12

13 Punkty informacyjne Struktura systemu punktów informacyjnych o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013: System został powołany i obecnie jest koordynowany przez MRR, zgodnie z zapisami Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 Działania informacyjne na poziomie regionalnym koordynację są koordynowane przez zarządy województw Szkolenia pracowników punktów informacyjnych są koordynowane, a także częściowo realizowane przez MRR 11 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 13

14 Punktów Informacyjne w regionach Obecnie działają już Punkty w województwach: wielkopolskim, pomorskim i dolnośląskim oraz Główny Punkt Informacyjny MRR w Warszawie Do końca 2009 roku zostanie utworzonych 16 Głównych Punktów Informacyjnych w wszystkich regionach (obecnie trwa podpisywanie umów z zarządami województw w tym celu) Obok Głównych Punktów Informacyjnych działających w stolicach województw, zostaną utworzone także Lokalne Punkty Informacyjne (100-120 punktów w skali kraju) 11 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 14

15 W województwie powinno działać minimum tyle punktów ile jest podregionów. Centralny Punkt Informacyjny MRR (1) Lokalny Punkt Informacyjny Główny Punkt Informacyjny przy UM (16) Struktura Sieci Punktów Informacyjnych

16 Informacje dostępne dla beneficjentów w Głównych Punktach Informacyjnych (1) Informacje o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu operacyjnego Wstępna analiza potencjalnego beneficjenta (z jakich programów może skorzystać) i skierowanie do odpowiednich instytucji w celu uzyskania szczegółowych informacji Wstępna analiza projektu (z jakich programów/działań mógłby zostać sfinansowany) i skierowanie pomysłodawcy do odpowiednich instytucji w celu uzyskania szczegółowych informacji 11 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 16

17 Informacje dostępne dla beneficjentów w Głównych Punktach Informacyjnych (2) Wykaz aktualnie realizowanych konkursów, w których można składać wnioski o dofinansowanie projektu Materiały informacyjne na temat Funduszy Europejskich Pełny i aktualny wykaz instytucji wdrażających Fundusze Europejskie wraz z danymi teleadresowymi oraz zakresem realizowanych zadań lub oferowanej pomocy Darmowy dostęp do Internetu w GPI (w miarę możliwości technicznych) 11 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 17

18 Inne sieci prowadzące działania informacyjne na temat Funduszy Europejskich: Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS) Polska Agencja Rozwoju przedsiębiorczości (PARP) Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) Punkty informacyjne organizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 11 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 18

19 Internet (1): Nowy portal internetowy www.funduszeeuropejskie.gov.pl: 11 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 19

20 Internet (3): Nowy portal internetowy www.funduszeeuropejskie.gov.pl: – poświęcony okresowi programowania 2007-2013 – posiada nowy profil promocyjno-informacyjny – Strona dla ludzi uporządkowana według grup odbiorców i najczęstszych pytań – Podejście One – stop – shop – załatw wszystko w 1 miejscu – Prostsza architektura, prostszy język – Większa liczba materiałów promocyjnych, multimedialnych – Nowości: –Poradnik dla beneficjenta (cyk życia projektu, kwalifikowalność, sprawozdawczość, monitoring, audyt, rozliczenie projektu) 11 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 20

21 Internet (1): Nowy portal internetowy www.funduszeeuropejskie.gov.pl: 11 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 21 Poradnik dla potencjalnego beneficjenta (wyszukiwarka pomocy): - Po odpowiedzi na 3 pytania otrzymujemy wykaz dostępnych form dofinansowania PYTANIA Gdzie chcesz realizować swój projekt? W jakiej dziedzinie chcesz realizować projekt? Określ typ beneficjenta którym jesteś?

22 Internet (2): Serwis Mapa dotacji UE 11 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 22

23 Internet (3): Portal Fundusze Strukturalne (2004-2006): - Średnia miesięczna liczba wizyt w 2007 r.: 175 000 11 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 23

24 Konkurs dotacji na działania informacyjne i promocyjne - 2008 r. 11 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 24 Adresaci konkursu: –organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców –izby gospodarcze, organizacje związkowe, samorządy zawodowe Termin składania wniosków - 26 maja 2008 r. Termin realizacji projektów - czerwiec 2009 r. Charakter projektów: –Promocja efektów wykorzystywania FE (np. dobre praktyki) –Podnoszenie świadomości nt. możliwości wykorzystywania FE –Działania informacyjne wśród beneficjentów i potencjalnych beneficjentów –Szkolenia, konferencje, warsztaty, kampanie społeczne i medialne

25 Efektywne wykorzystywanie dostępnych narzędzi informacyjnych o Funduszach Europejskich

26 Czego nie należy robić? 11 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 NIE WOLNO ULEGAĆ STEREOTYPOM I PLOTKOM NA TEMAT FUNDUSZY EUROPEJSKICH

27 Od czego warto zacząć (1)? 11 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 27 Wykonać telefon lub udać się do punktu informacyjnego, aby sprawdzić czy planowane przedsięwzięcie można sfinansować ze środków europejskich. PATRZ !!! –Punkty informacyjne. –Wyszukiwarka dotacji na portalu internetowym www.funduszeeuropejskie.gov.pl

28 Od czego warto zacząć (2)? 11 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 28 Opracować na własne potrzeby podręczny katalog instytucji zajmujących się funduszami europejskimi w interesującym nas obszarze (takie informacje znajdują się na przykład na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl), w szczególności:www.funduszeeuropejskie.gov.pl –Ustalić zakres pomocy świadczonej przez poszczególne instytucje –Stworzyć własną, używaną na bieżąco bazę teleadresową osób i instytucji PATRZ !!! –Punkty informacyjne. –Portal internetowy www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz portale innych instytucji wdrażających fundusze europejskie.

29 Od czego warto zacząć (3)? 11 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 29 Śledzić bieżące informacje w interesującym nas obszarze: –Śledzić strony internetowe instytucji ogłaszających konkursy –Czytać prasę branżową i specjalistyczną –Zamówić elektroniczny newsletter z instytucji prowadzących działania informacyjne na temat Funduszy Europejskich PATRZ !!! –Portal internetowy www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz portale innych instytucji wdrażających fundusze europejskie.www.funduszeeuropejskie.gov.pl

30 Od czego warto zacząć (4)? 11 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 30 –Uczestniczyć w konferencjach i spotkaniach informacyjnych (np. organizowanych przez regionalne instytucje wdrażające programy operacyjne) –Uczestniczyć w szkoleniach z zakresu pisania i prowadzenia projektów –Wymieniać doświadcza z innymi beneficjentami PATRZ !!! –Punkty informacyjne. –Portal internetowy www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz portale innych instytucji wdrażających fundusze europejskie. –Serwis internetowy Mapa dotacji UE

31 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Informacji, Promocji i Szkoleń Kamil Gaweł 22 461 35 98 kamil.gawel@mrr.gov.pl 11 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 31


Pobierz ppt "System informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013 11 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google