Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System informacji o Funduszach Europejskich na lata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System informacji o Funduszach Europejskich na lata"— Zapis prezentacji:

1

2 System informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 24 marca 2017

3 Plan prezentacji Rola Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie prowadzenia działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych - dokumenty strategiczne 2. Narzędzia wykorzystywane przez MRR w procesie informowania o Funduszach Europejskich - przykłady działań komunikacyjnych 3. Efektywne wykorzystywanie dostępnych narzędzi informacyjnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 24 marca 2017 3

4 Struktura instytucjonalna systemu informacyjnego o Funduszach Europejskich 2007-2013:
IK NSRO (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) - działania informacyjne i promocyjne o charakterze horyzontalnym i przekrojowym, a także wspomaga poszczególne IZ w realizacji celów Strategii. IZ PO/RPO - działania promocyjne i informacyjne dotyczące programów do ogółu społeczeństwa zgodnego z profilem PO/RPO (społeczności regionalnych) oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. IP i IW/IP2 - działania informacyjne adresowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu. Zapewniają przede wszystkim pakiet informacji na temat: kategorii działań, warunków, jakie należy spełnić, by kwalifikować się do wsparcia, procedur związanych z wyborem wniosków, itp. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 24 marca 2017 4

5 Zakres prowadzonych działań:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako instytucja koordynująca działania informacyjne i promocyjne w nowym okresie programowania Zakres prowadzonych działań: Opracowanie i wdrażanie „Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata ” Stworzenie i koordynacja systemu informacji o Funduszach Europejskich Koordynacja działań informacyjnych prowadzonych przez instytucje zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich na poziomie strategicznym Prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych o charakterze horyzontalnym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 24 marca 2017 5

6 System informacji i promocji dot
System informacji i promocji dot. Funduszy Europejskich w Polsce - struktura dokumentów Poziom strategiczny Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z 13 sierpnia 2007 r. w zakresie informacji i promocji Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach NSS na lata Plany komunikacji PO/RPO 4. Roczne plany działań informacyjnych i promocyjnych Poziom operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 24 marca 2017 6

7 Partnerzy społeczni w „Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata ” Ze względu ogromne zaangażowanie organizacji społecznych w życie społeczne kraju oraz potencjał działających w nich liderów - Partnerzy społeczni są wskazani literalnie w Strategii jako grupa docelowa działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich. Zgodnie ze Strategią partnerzy społeczni sprzyjają promowaniu w społeczeństwie takich aspektów Funduszy Europejskich, jak: Bliskości (poprzez wykorzystywanie ich do rozwiązywania problemów małych społeczności) Pomocniczości Wszechstronności Kreatywności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 24 marca 2017 7

8 „Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata ” Obligatoryjne narzędzia komunikacji określone w Strategii: Punkty informacyjne Strony internetowe Publikacje Szkolenia Pozostałe narzędzia dostosowane do potrzeb i specyfiki grup docelowych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 24 marca 2017 8

9 - przykłady działań komunikacyjnych
Narzędzia wykorzystywane przez MRR w procesie informowania o Funduszach Europejskich - przykłady działań komunikacyjnych

10 Kampania wizerunkowa Narodowej Strategii Spójności
„Dobrze nam się układa” Kampania telewizyjna (cz. 1) – „wprowadzenie na rynek” marki NSS Zakres kampanii: Produkcja spotów reklamowych; „Dobrze nam się układa”, „Świetny program” Emisja spotów w 43 stacjach TV Okres emisji: r. – r. Kampania telewizyjna (cz. 2) – „utrwalenie wizerunku” marki NSS Liczba spotów: 1 Okres emisji: r. „Świetny program” Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 24 marca 2017 10

11 Kampania informacyjna „Dobra informacja… na dobry początek”
Kampania telewizyjna - rozpowszechnienie źródeł wiedzy o Funduszach Europejskich. Reklama komunikowała też dostępność Funduszy Europejskich dla „zwykłych” Polaków. Zakres kampanii: Produkcja spotów „Dobra informacja… na dobry początek” Emisja spotów w stacjach TV Okres emisji: r. – r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 24 marca 2017 11

12 Pozostałe działania w ogólnopolskich stacjach TV:
Współprodukcja wydania specjalnego programu „Duże dzieci” emitowanego w TVP2 (1 maja 2008 r.) Tydzień Europejski w programie „Dzień dobry TVN” - cykliczne audycje (7 odcinków) emitowane w okresie 5-12 maja br. Cykl turystyczny pt. „Trzy lata Polski w UE – Polska pięknieje” w programie „Dzień dobry TVN” – śladami miejsc wzbogaconych dzięki interwencji funduszy europejskich (6 wydań weekendowych w okresie od 10 do 15 czerwca 2008 r.) Kawa czy herbata?, Euromapa Funduszy Europejskich. Program emitowany w TVP 1. Jest to seria krótkich materiałów o charakterze reportaży pokazujących, w jaki sposób problemy, z którymi borykają się konkretni ludzie mieszkający w określonych miejscach Polski, mogą być rozwiązywane dzięki Funduszom Europejskim (listopad – grudzień 2008). Obecnie planowane jest kontynuacja tego programu. Słownik Funduszy Europejskich emitowany w TVN 24, TVN CNBC Biznes. Jest to seria 40 krótkich programów, prezentujących ważne pojęcia z zakresu Funduszy Europejskich (grudzień 2008 – marzec 2009) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 24 marca 2017 12

13 Punkty informacyjne Struktura systemu punktów informacyjnych o
Funduszach Europejskich na lata : System został powołany i obecnie jest koordynowany przez MRR, zgodnie z zapisami „Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata ” Działania informacyjne na poziomie regionalnym koordynację są koordynowane przez zarządy województw Szkolenia pracowników punktów informacyjnych są koordynowane, a także częściowo realizowane przez MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 24 marca 2017 13

14 Punktów Informacyjne w regionach
Obecnie działają już Punkty w województwach: wielkopolskim, pomorskim i dolnośląskim oraz Główny Punkt Informacyjny MRR w Warszawie Do końca 2009 roku zostanie utworzonych 16 Głównych Punktów Informacyjnych w wszystkich regionach (obecnie trwa podpisywanie umów z zarządami województw w tym celu) Obok Głównych Punktów Informacyjnych działających w stolicach województw, zostaną utworzone także Lokalne Punkty Informacyjne ( punktów w skali kraju) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 24 marca 2017 14

15 Struktura Sieci Punktów Informacyjnych
Główny Punkt Informacyjny przy UM (16) Centralny Punkt Informacyjny MRR (1) Lokalny Punkt Informacyjny W województwie powinno działać minimum tyle punktów ile jest podregionów.

16 Informacje dostępne dla beneficjentów w Głównych Punktach Informacyjnych (1)
Informacje o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu operacyjnego Wstępna analiza potencjalnego beneficjenta (z jakich programów może skorzystać) i skierowanie do odpowiednich instytucji w celu uzyskania szczegółowych informacji Wstępna analiza projektu (z jakich programów/działań mógłby zostać sfinansowany) i skierowanie pomysłodawcy do odpowiednich instytucji w celu uzyskania szczegółowych informacji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 24 marca 2017 16

17 Informacje dostępne dla beneficjentów w Głównych Punktach Informacyjnych (2)
Wykaz aktualnie realizowanych konkursów, w których można składać wnioski o dofinansowanie projektu Materiały informacyjne na temat Funduszy Europejskich Pełny i aktualny wykaz instytucji wdrażających Fundusze Europejskie wraz z danymi teleadresowymi oraz zakresem realizowanych zadań lub oferowanej pomocy Darmowy dostęp do Internetu w GPI (w miarę możliwości technicznych) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 24 marca 2017 17

18 Inne sieci prowadzące działania informacyjne na temat Funduszy Europejskich:
Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS) Polska Agencja Rozwoju przedsiębiorczości (PARP) Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) Punkty informacyjne organizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 24 marca 2017 18

19 Internet (1): Nowy portal internetowy www.funduszeeuropejskie.gov.pl:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 24 marca 2017 19

20 Internet (3): Nowy portal internetowy www.funduszeeuropejskie.gov.pl:
poświęcony okresowi programowania posiada nowy profil promocyjno-informacyjny Strona „dla ludzi” uporządkowana według grup odbiorców i najczęstszych pytań Podejście „One – stop – shop” – załatw wszystko w 1 miejscu Prostsza architektura, prostszy język Większa liczba materiałów promocyjnych, multimedialnych Nowości: Poradnik dla beneficjenta (cyk życia projektu, kwalifikowalność, sprawozdawczość, monitoring, audyt, rozliczenie projektu) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 24 marca 2017 20

21 Internet (1): Nowy portal internetowy www.funduszeeuropejskie.gov.pl:
Poradnik dla potencjalnego beneficjenta (wyszukiwarka pomocy): - Po odpowiedzi na 3 pytania otrzymujemy wykaz dostępnych form dofinansowania PYTANIA Gdzie chcesz realizować swój projekt? W jakiej dziedzinie chcesz realizować projekt? Określ typ beneficjenta którym jesteś? Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 24 marca 2017 21

22 Internet (2): Serwis „Mapa dotacji UE” 22
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 24 marca 2017 22

23 Internet (3): Portal „Fundusze Strukturalne” (2004-2006):
- Średnia miesięczna liczba wizyt w 2007 r.: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 24 marca 2017 23

24 Konkurs dotacji na działania informacyjne i promocyjne - 2008 r.
Adresaci konkursu: organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców izby gospodarcze, organizacje związkowe, samorządy zawodowe Termin składania wniosków - 26 maja 2008 r. Termin realizacji projektów - czerwiec 2009 r. Charakter projektów: Promocja efektów wykorzystywania FE (np. dobre praktyki) Podnoszenie świadomości nt. możliwości wykorzystywania FE Działania informacyjne wśród beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Szkolenia, konferencje, warsztaty, kampanie społeczne i medialne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 24 marca 2017 24

25 Efektywne wykorzystywanie dostępnych narzędzi informacyjnych o Funduszach Europejskich

26 STEREOTYPOM I PLOTKOM NA TEMAT FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Czego nie należy robić? NIE WOLNO ULEGAĆ STEREOTYPOM I PLOTKOM NA TEMAT FUNDUSZY EUROPEJSKICH Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 24 marca 2017 26

27 Od czego warto zacząć (1)?
Wykonać telefon lub udać się do punktu informacyjnego, aby sprawdzić czy planowane przedsięwzięcie można sfinansować ze środków europejskich. PATRZ !!! Punkty informacyjne. Wyszukiwarka dotacji na portalu internetowym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 24 marca 2017 27

28 Od czego warto zacząć (2)?
Opracować na własne potrzeby podręczny katalog instytucji zajmujących się funduszami europejskimi w interesującym nas obszarze (takie informacje znajdują się na przykład na stronie w szczególności: Ustalić zakres pomocy świadczonej przez poszczególne instytucje Stworzyć własną, używaną na bieżąco bazę teleadresową osób i instytucji PATRZ !!! Punkty informacyjne. Portal internetowy oraz portale innych instytucji wdrażających fundusze europejskie. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 24 marca 2017 28

29 Od czego warto zacząć (3)?
Śledzić bieżące informacje w interesującym nas obszarze: Śledzić strony internetowe instytucji ogłaszających konkursy Czytać prasę branżową i specjalistyczną Zamówić elektroniczny newsletter z instytucji prowadzących działania informacyjne na temat Funduszy Europejskich PATRZ !!! Portal internetowy oraz portale innych instytucji wdrażających fundusze europejskie. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 24 marca 2017 29

30 Od czego warto zacząć (4)?
Uczestniczyć w konferencjach i spotkaniach informacyjnych (np. organizowanych przez regionalne instytucje wdrażające programy operacyjne) Uczestniczyć w szkoleniach z zakresu pisania i prowadzenia projektów Wymieniać doświadcza z innymi beneficjentami PATRZ !!! Punkty informacyjne. Portal internetowy oraz portale innych instytucji wdrażających fundusze europejskie. Serwis internetowy „Mapa dotacji UE” Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 24 marca 2017 30

31 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Informacji, Promocji i Szkoleń Kamil Gaweł Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 24 marca 2017 31


Pobierz ppt "System informacji o Funduszach Europejskich na lata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google