Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego Działanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego Działanie."— Zapis prezentacji:

1 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego Działanie 6.2 PO KL

2 Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu oraz pozostałymi urzędami pracy z województwa kujawsko-pomorskiego uczestniczył w realizacji projektu: „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko- pomorskiego” Priorytet VI Działanie 6.2 PO KL.

3 W ramach projektu oferowane było następujące wsparcie:  doradztwo zawodowe i Indywidualny Plan Działania,  szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem (aspekty prawne i ekonomiczne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawo pracy, przygotowanie biznesplanu),  stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów przejazdu na szkolenie,  dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie do ok. 22.000,00 zł.

4 Kto mógł zostać uczestnikiem projektu? Projekt skierowany był do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, które chciałyby podjąć działalność gospodarczą, spełniających jedno z następujących kryteriów:  Wiek do 25 roku życia,  Wiek powyżej 50 roku życia,  Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,  Kobiety,  Posiadanie statusu osoby długotrwale bezrobotnej,  Mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tyś. mieszkańców

5 Jak można było skorzystać ze wsparcia?

6 Osoby zainteresowane dotacją na firmę zgłaszały się do Powiatowego Urzędu Pracy i złożyć formularz zgłoszeniowy w trakcie trwania naboru. Kandydatki i Kandydaci, których formularze zgłoszeniowe przeszły ocenę formalną, zostali zaproszeni na rozmowę z doradcą zawodowym, który zdiagnozował ich predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej. Kandydatki i Kandydaci, którzy otrzymali najwięcej punktów podczas oceny merytorycznej formularza zgłoszeniowego i oceny rezultatów spotkania z doradcą zawodowym, stali się Uczestnikami i Uczestniczkami projektu i zostali skierowani na szkolenie z „ABC Przedsiębiorczości”, w trakcie którego m.in. przygotowali wstępną wersję wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

7 Następnym krokiem było złożenie przez Uczestniczki i Uczestników projektu wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Ostatni etap, było to podpisanie umowy o przyznanie jednorazowych środków, dokonanie zakupów i rozpoczęcie działalności gospodarczej.

8 Informujemy, że w trakcie czterech naborów w latach 2012 – 2015 :  Do projektu przystąpiło 84 osób, w tym 28 kobiet.  49 spośród wszystkich Uczestników, były to osoby do 25 roku życia, po 50 roku życia i osoby niepełnosprawne.

9 Informujemy, że w trakcie czterech naborów w latach 2012r.- 2015 r.:  Szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” ukończyło 83 osoby.  Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej złożyło 79 osób.  72 osób, w tym 23 kobiet otrzymało dotacje na podjęcie działalności.

10 Projekt „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 6.2 PO KL


Pobierz ppt "Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego Działanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google