Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co uczeń gimnazjum i jego rodzic powinni wiedzieć o nauczaniu w szkole ponadgimnazjalnej od 1 września 2012 r.? Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co uczeń gimnazjum i jego rodzic powinni wiedzieć o nauczaniu w szkole ponadgimnazjalnej od 1 września 2012 r.? Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli."— Zapis prezentacji:

1 Co uczeń gimnazjum i jego rodzic powinni wiedzieć o nauczaniu w szkole ponadgimnazjalnej od 1 września 2012 r.? Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

2 Matura Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie LO dla dorosłych 3 lata Zasadnicza szkoła zawodowa 3 lata nauki Absolwenci ZSZ rozpoczynają naukę od klasy II Gimnazjum 3 lata nauki LO 3 lata nauki TECHNIKUM 4 lata nauki Jak szkoła po gimnazjum?

3 Rok szkolnyZreformowane nauczanie w klasach 2009/2010 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA I Gimnazjum 2010/2011II Gimnazjum 2011/2012 III Gimnazjum Egzamin gimnazjalny dostosowany do nowej podstawy programowej 2012/2013 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA I LICEUMI TECHNIKUMI ZSZ 2013/2014II LII TII ZSZ 2014/2015 III L Matura dostosowana do nowej podstawy programowej III TIII ZSZ 2015/2016 IV T Matura I LICEUM UZUPEŁNIAJĄCE 2016/2017 II LU Matura Zmiany programowo-organizacyjne

4 Wiadomości Które powinniście zdobyć w szkole Umiejętności Które powinniście opanować w szkole Postawy Które szkoła powinna kształtować REFORMA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Co zawiera podstawa programowa?

5 GIMNAZJUM 3 lata nauki I klasa II klasa III klasa IV klasa LICEUM TECHNIKUM ZSZ Powiązanie programowe gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej

6 Wiadomości i umiejętności w ramach jednego przedmiotu nie powtarzają się. ZATEM Wiadomości i umiejętności nabyte w gimnazjum będziesz wykorzystywać na zajęciach w szkole ponadgimnazjalnej. Wymagania te stanowić będą jedyną podstawę oceniania na egzaminie maturalnym. CO NOWEGO W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ? NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA REFORMA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Podstawa programowa

7 PrzedszkoleSzkoła podstawowaGimnazjum Liceum, technikum Pierwszy język obcy Drugi język obcy Pierwszy język obcy Trzeci język Drugi język albo tak: Będzie tak: REFORMA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Języki obce Pierwszy język obcy Pierwszy język obcy Trzeci język Drugi język albo tak:

8 Języki obce SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM ZAKRES ROZSZERZONY Poziom IV.1 ZAKRES PODSTAWOWY Poziom IV.1 DLA POCZĄTKUJĄCYCH Poziom IV.0 LICEUM TECHNIKUM SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM Poziom III.0 GIMNAZJUM Poziom III.1 Na lekcjach języków obcych obowiązuje podział na grupy w zależności od stopnia zaawansowania znajomości języka.

9 W szkołach ponadgimnazjalnych 1 godz. tygodniowo pozostaje w systemie klasowo-lekcyjnym. Część zajęć (2 godz. tygodniowo) będzie do wyboru: -zajęcia sportowe, -rekreacyjno-zdrowotne, -taneczne, -aktywnych form turystyki. Zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne, pozaszkolne. Wychowanie fizyczne

10 SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA Przedmioty w zakresie rozszerzonym Przedmioty zawodowe Przedmioty w zakresie podstawowym Przedmioty uzupełniające wychowanie fizyczne, godzina z wychowawcą religia/etyka, wychowanie do życia w rodzinie

11 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I klasaII klasaIII klasa Przedmioty w zakresie podstawowym Przedmioty w zakresie rozszerzonym + przedmioty uzupełniające Przedmioty w zakresie podstawowym: język polski, języki obce, matematyka WYCHOWANIE FIZYCZNE, GODZINA Z WYCHOWAWCĄ TECHNIKUM I klasaII klasaIII klasaIV klasa Przedmioty w zakresie podstawowym Przedmioty w zakresie rozszerzonym + przedmioty uzupełniające Przedmioty w zakresie podstawowym: język polski, języki obce, matematyka WYCHOWANIE FIZYCZNE, GODZINA Z WYCHOWAWCĄ Przedmioty zawodowe ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA I klasa II klasaIII klasa Przedmioty w zakresie podstawowym Przedmioty w zakresie podstawowym: język polski, język obcy, matematyka WYCHOWANIE FIZYCZNE, GODZINA Z WYCHOWAWCĄ Przedmioty zawodowe Szkoła ponadgimnazjalna – układ przedmiotów

12 Przedmioty w zakresie podstawowym klasy: I LO, I i II Technikum PrzedmiotyTygodniowy wymiar godzin historia2 podstawy przedsiębiorczości2 wiedza o kulturze1 wiedza o społeczeństwie1 geografia1 biologia1 chemia1 fizyka1 informatyka1 edukacja dla bezpieczeństwa1

13 Przedmioty w zakresie podstawowym klasa I ZSZ PrzedmiotyTygodniowy wymiar godzin historia2 podstawy przedsiębiorczości2 wiedza o kulturze- wiedza o społeczeństwie1 geografia1 biologia1 chemia1 fizyka1 informatyka1 edukacja dla bezpieczeństwa1

14 Przedmioty maturalne w zakresie podstawowym realizowane przez wszystkie lata nauki w szkole klasy: I-III LO, I-IV Technikum PrzedmiotyTygodniowy wymiar godzin język polski12 2 języki obce15 matematyka10

15 2-4 historia biologia chemia fizyka geografia biologia chemia fizyka geografia matematyka 11 Przedmioty w zakresie rozszerzonym LICEUMTECHNIKUM 2 język polski, język obcy, historia, wos, matematyka, informatyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia muzyki, historia sztuki, filozofia, język łaciński i kultura antyczna Pozostałe przedmioty w zakresie rozszerzonym 11-3 OBOWIĄZKOWO jednym z przedmiotów powinna być

16 Przedmioty w zakresie rozszerzonym Przedmioty Minimalny tygodniowy wymiar godzin w okresie nauczania język polski8 historia8 geografia8 biologia8 chemia8 fizyka8 wiedza o społeczeństwie6 język obcy6 matematyka6 informatyka6 historia muzyki8 historia sztuki8 filozofia8 język łaciński i kultura antyczna8

17 Przedmioty uzupełniające LICEUMTECHNIKUM Nie wybranie w zakresie rozszerzonym HISTORII HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Nie wybranie w zakresie rozszerzonym: BIOLOGII, CHEMII, FIZYKI lub GEOGRAFII Wybranie w zakresie rozszerzonym HISTORII i MATEMATYKI PRZYRODA Wybranie w zakresie rozszerzonym: HISTORII i BIOLOGII, CHEMII, FIZYKI lub GEOGRAFII EKONOMIA W PRAKTYCE

18 Przedmioty uzupełniające Dodatkowo szkoła może zaproponować inne przedmioty uzupełniające, które mogą być Ci pomocne do lepszego przygotowania się na wybrany kierunek studiów np. : wiedza o filmie, statystyka, rysunek techniczny, …..

19 Kiedy i jak będziesz mógł wybierać przedmioty rozszerzone? W zależności od rozwiązań przyjętych w szkole będziesz mógł wybierać przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: pod koniec nauki w klasie I, w czasie rekrutacji do szkoły. Wyboru będziesz dokonywać z oferty przygotowanej przez szkołę. Szkoła zdecyduje czy można wybierać : dowolne przedmioty z oferty – tworząc indywidualny pakiet, zestaw przedmiotów zaproponowanych przez szkołę np. matematyka – geografia – j. angielski.

20 Przykładowa oferta przygotowana przez szkoły https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat/kseon.php

21 REFORMA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Egzamin maturalny od 2015 roku Aby uzyskać świadectwo dojrzałości trzeba: 1.zdać dwa egzaminy ustne – z języka polskiego i języka obcego 2. zdać trzy egzaminy pisemne na poziomie podstawowym: - język polski - matematyka - wybrany język obcy 3. przystąpić do egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym z co najmniej dwóch przedmiotów

22 Czym się kierować wybierając szkołę? Jeżeli już wiesz na jakiej uczelni chcesz studiować w przyszłości: Wybierz szkołę, która w swojej ofercie przedmiotów rozszerzonych proponuje te, z których wynik egzaminu maturalnego jest brany pod uwagę na wybranym przez Ciebie kierunku studiów. Jeżeli jeszcze nie wiesz, na jakim kierunku chcesz studiować w przyszłości Wybierz szkołę, w której lubiane przez Ciebie przedmioty będą nauczane w zakresie rozszerzonym. Ważne jest też, żeby szkoła dawała możliwość podjęcia decyzji o ich wyborze pod koniec klasy I. Jeżeli wciąż nie jesteś pewien, czego chcesz się uczyć w liceum i co studiować w przyszłości: Wybierz liceum, które proponuje szeroką ofertę przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym, których wyboru będziesz mógł dokonać pod koniec nauki w klasie I w różnych konfiguracjach. Sprawdź jakie w tej szkole są możliwości zmiany przedmiotu nauczanego w zakresie rozszerzonym.

23 Dziękuję za uwagę Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie


Pobierz ppt "Co uczeń gimnazjum i jego rodzic powinni wiedzieć o nauczaniu w szkole ponadgimnazjalnej od 1 września 2012 r.? Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google