Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycja terenów inwestycyjnych woj. podlaskiego Białystok Wrzesień 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycja terenów inwestycyjnych woj. podlaskiego Białystok Wrzesień 2014."— Zapis prezentacji:

1 Propozycja terenów inwestycyjnych woj. podlaskiego Białystok Wrzesień 2014

2 Województwo podlaskie Liczba ludności 1 120 72 mieszkańców (30.01.2014) Powierzchnia 20 187,02 km²

3 Ogólna charakterystyka woj. podlaskiego Województwo podlaskie położone jest w północno-wschodniej Polsce. Graniczy z Litwą oraz Białorusią. Jest to region głównie rolniczy, z dynamicznie rozwijającym się sektorem spożywczym, a w szczególności przetwórstwem mleka, mięsa, drobiu oraz zbóż, a także z sektorami: lekkim, drzewnym, budowlanym i maszynowym.

4 Ogólna charakterystyka woj. podlaskiego Położenie w geograficznym centrum Europy oraz w Unii Europejskiej, co odgrywa zasadniczą rolę zarówno w transporcie lokalnym, jak i transporcie międzynarodowym, Na terenie województwa zlokalizowanych jest wiele tranzytowych dróg szybkiego ruchu, z których najważniejszą jest Berlin – Warszawa – Grodno – Sankt Petersburg i trasa Warszawa – Helsinki (część drogi ekspresowej – Via Baltica, która łączy kraje nadbałtyckie z zachodnią Europą.

5 Ogólna charakterystyka woj. podlaskiego Kapitał ludzki województwa tworzą największe w regionie uczelnie wyższe:  Uniwersytet w Białymstoku – główne kierunki kształcenia: informatyka, biologia, chemia, ekonomia, fizyka, matematyka, ochrona środowiska, prawo, socjologia, filologia wschodniosłowiańska,  Politechnika Białostocka – główne kierunki kształcenia: architektura i urbanistyka, automatyka przemysłowa, budownictwo, elektronika i telekomunikacja, inżynieria elektryczności, informatyka, inżynieria ochrony środowiska, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie produkcją,  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii oraz Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,

6 Limity dofinansowania dla firm z Funduszy Unijnych na lata 2014-2020

7 Transgraniczna Agencja Inwestycji TAI Struktura działająca w zakresie podnoszenia kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego poprzez szkolenia, doradztwo, wspieranie przy aranżowaniu i zbieraniu ofert inwestycyjnych oraz pomoc w pozyskiwaniu inwestorów.

8 Atrakcyjność inwestycyjna gmin województwa podlaskiego - gotowe tereny inwestycyjne

9 Ciechanowiec (powiat wysokomazowiecki) -Odległość od Warszawy : 141 km -Odległość od Białegostoku: 85 km -Wielkość działki : kilka działek uzbrojonych/nie uzbrojonych w przedziale 1,5 ha – 10 ha (właściciel – Miasto Ciechanowiec + właściciele prywatni) - Cena : około 38 PLN/m2 z VAT

10 Łomża (powiat łomżyński) Odległość od Warszawy : 143 km Odległość od Białegostoku: 80 km Wielkość działki : 1. Działki uzbrojone w Podstrefie Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (7 ha)– cena 100-150 PLN/m2 z VAT 2. Działka nieuzbrojone 900 000m2 – cena 3zł/m2 +VAT

11 Łapy (powiat białostocki) Odległość od Warszawy : 180 km Odległość od Białegostoku: 30 km Wielkość działki : Działki uzbrojone ponad 11 ha w Podstrefie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Działka 2,46 ha poza strefą (właściciel – Miasto Łapy) Cena : po wycenie rzeczoznawcy

12 Bielsk Podlaski (powiat bielski) Odległość od Warszawy : 208 km Odległość od Białegostoku: 50 km Wielkość działki : Działki uzbrojone około 5,5 ha (właściciel – Miasto Bielsk Podlaski) UWAGA teren przygotowany pod Suwalska Specjalną Strefę Ekonomiczną – wniosek złożony do Ministerstwa Cena : 60- 80 PLN/m2 z VAT

13 Zambrów (powiat zambrowski) Odległość od Warszawy : 130 km Odległość od Białegostoku: 68 km Wielkość działki : 1. około 5 ha działka w pełni uzbrojona (właściciel – Gmina Zambrów) Cena : 20-22 PLN/m2 z VAT 2. około 8 ha działka nieuzbrojona – planowane uzbrojenie – 2015-2016 rok (właściciel – Gmina Zambrów) Uwaga- zwolnienie z podatku przez 5 lat od momentu zainwestowania

14 Hajnówka (powiat hajnowski) Odległość od Warszawy : 230 km Odległość od Białegostoku: 68 km Wielkość działki : 1.Tereny inwestycyjne (turystyka – wypoczynek-rehabilitacja) – 7ha 2.Tereny inwestycyjne przemysłowe – podstrefa SSSE – 6ha (właściciel – Miasto Hajnówka) Uwaga- możliwość zwolnienia z podatku Cena : po wycenie rzeczoznawcy

15 Czyżew (powiat wysokomazowiecki) Laureat konkursu GRUNT NA MEDAL 2014 Odległość od Warszawy : 138 km Odległość od Białegostoku: 95 km Wielkość działki : działka uzbrojona około 7 ha z możliwością wydzielenia odpowiedniej działki (właściciel – Gmina Czyżew) UWAGA teren przygotowany pod Suwalska Specjalną Strefę Ekonomiczną – wniosek złożony do Ministerstwa Cena : bardzo atrakcyjna do uzgodnienia na spotkaniu

16 Kleszczele (powiat hajnowski) Odległość od Warszawy : 183 km Odległość od Białegostoku: 68 km Wielkość działki : 1. teren inwestycyjny około 24 ha – położony w atrakcyjnej lokalizacji (przejście graniczne z BY – Połowce) Cena : bardzo atrakcyjna do uzgodnienia na spotkaniu

17 Zabłudów (powiat białostocki) Odległość od Warszawy : 210 km Odległość od Białegostoku: 18 km Wielkość działki : 4 oddzielne działki uzbrojone o łącznej powierzchni 27,73 ha (właściciel – Gmina Zabłudów oraz osoby prywatne- 6,5 ha) Cena : 60PLN/m2 z VAT

18 Suraż (powiat białostocki) Odległość od Warszawy : 183 km Odległość od Białegostoku: 26 km Wielkość działki : 1. działka 19 ha- użytki kopalne nieeksploatowane (żwirownia) 2. Działka 13 ha- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe (właściciel – Gmina Suraż ) Cena : do ustalenia na spotkaniu

19 Czarna Białostocka (powiat białostocki) Odległość od Warszawy : 213 km Odległość od Białegostoku: 25 km Wielkość działki : działka 0,6 ha posiada księgę wieczystą możliwość dzierżawy na 20 lat, z prawem pierwszeństwa kupna posiada warunki zagospodarowania pod działalność produkcyjną UWAGA- działka znajduje się na terenie Podlaskiego Parku Przemysłowego - jest to ostatnia nieruchomość z 6 ha terenu Parku (właściciel – Gmina Czarna Białostocka) Cena : do ustalenia na spotkaniu

20 Michałowo (powiat białostocki) Odległość od Warszawy : 228 km Odległość od Białegostoku: 35 km Wielkość działki : 1. 5 działek o łącznej powierzchni 300 ha 2. działka 10 ha- w pełni uzbrojona – z przeznaczeniem pod przemysł i usługi UWAGA- działki są w przygotowaniu pod obszar SSSE – wniosek w Ministerstwie (właściciel – Gmina Michałowo) Cena : do ustalenia

21 Narewka (powiat hajnowski) Odległość od Warszawy : 255 km Odległość od Białegostoku: 62 km Wielkość działki : działki o łącznej powierzchni 30 ha UWAGA- 10 ha jest przeznaczone pod obszar SSSE – wniosek w Ministerstwie (właściciel – Gmina Narewka) Cena : do negocjacji (przedział od 15 do 40 PLN/m2)

22 Supraśl (powiat białostocki) Odległość od Warszawy : 205 km Odległość od Białegostoku: 11 km Wielkość działki : działka o łącznej powierzchni 2 ha z przeznaczeniem pod budowę szpitala uzdrowiskowego z możliwością wydobywania borowiny UWAGA- Supraśl ma status uzdrowiska (właściciel gruntu – Gmina Supraśl) Cena : do ustalenia

23 Augustów (powiat augustowski) Odległość od Warszawy : 242 km Odległość od Białegostoku: 90 km Wielkość działki : działki o łącznej powierzchni 4,3 ha z przeznaczeniem pod budowę mieszkaniowa wielorodzinną Cena : do ustalenia działki o łącznej powierzchni 0,3 ha z przeznaczeniem pod budowę mieszkalno – usługową Cena : do ustalenia

24 Suwałki (powiat suwalski) Odległość od Warszawy : 275 km Odległość od Białegostoku: 125 km Wielkość działki : Działka o łącznej powierzchni 40 ha Cena : 45 netto/m2 Obszar podległy pod Suwalska Specjalną Strefę Ekonomiczną Działki o łącznej powierzchni 5,6 ha UWAGA- działki znajduje się na terenie Parku Naukowo Technologicznego Polska Wschód Cena : do ustalenia

25 Gmina Suwałki (powiat suwalski) Odległość od Warszawy : 275 km Odległość od Białegostoku: 125 km Wielkość działki : Działki o łącznej powierzchni 100 ha (właściciel gruntu – Agencja Nieruchomości Rolnych) Grunt podlega pod Suwalska Specjalną Strefę Ekonomiczną Cena : do ustalenia

26 Szypliszki (powiat suwalski) Odległość od Warszawy : 290 km Odległość od Białegostoku: 140 km Wielkość działki : Działka o łącznej powierzchni 4,3 ha (właściciel gruntu – Gmina Szypliszki) Cena : do ustalenia

27 Szczuczyn (powiat grajewski) Odległość od Warszawy : 185km Odległość od Białegostoku: 95 km Wielkość działki : Działka o łącznej powierzchni 12 ha z (właściciel gruntu – Gmina Szczuczyn) Cena : do ustalenia

28 Sejny (powiat sejneński) Odległość od Warszawy : 185km Odległość od Białegostoku: 285 km Wielkość działki : Działka o łącznej powierzchni 5,4 ha (właściciel gruntu – Miasto Sejny) Cena : 25-30 zł brutto Działka o łącznej powierzchni 3,8 ha (właściciel gruntu – Miasto Sejny) UWAGA -teren przygotowany pod Suwalska Specjalną Strefę Ekonomiczną – wniosek złożony do Ministerstwa

29 Zapraszamy do współpracy! Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju Lniana 41 15-665 Białystok Tel + 48 85 651 41 46 Fax +48 85 651 41 48 www.cpir.org.pl Agencja TAI Anna Milewska Lniana 41 15-665 Białystok Tel + 48 85 651 41 46 Fax +48 85 651 41 48 www.tai24.eu


Pobierz ppt "Propozycja terenów inwestycyjnych woj. podlaskiego Białystok Wrzesień 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google