Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PR i komunikacja w organizacjach pozarządowych Sylwia Szparkowska Fundacja Polityki Rozwojowej www.fpr.org.pl Projekt jest współfinansowany w ramach programu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PR i komunikacja w organizacjach pozarządowych Sylwia Szparkowska Fundacja Polityki Rozwojowej www.fpr.org.pl Projekt jest współfinansowany w ramach programu."— Zapis prezentacji:

1 PR i komunikacja w organizacjach pozarządowych Sylwia Szparkowska Fundacja Polityki Rozwojowej Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г

2 Czym jest PR? Z angielskiego: public relations czyli w praktyce: To budowanie pozytywnego wizerunku własnej organizacji Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г

3 PR dzieli się na: zewnętrzny – czyli wpływanie na to, jak nas postrzegają inni wewnętrzny – jak postrzegają nas członkowie naszej własnej instytucji PR wewnętrzny i PR zewnętrzny muszą być spójne Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г

4 Dlaczego rozmawiamy o PR? Bo chcemy wzmocnić nasz wpływ na decyzje ludzi Dlatego, że PR jest najtańszą formą wpływania na opinię innych o organizacji pozarządowej Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г

5 Dlaczego rozmawiamy o PR? Dlatego, że modnie jest mówić, że wszystko dziś jest fantasmagorią, pozorem, złudzeniem i chcemy umieć to złudzenie stwarzać (fałsz!) Dlatego, że nie warto tracić punktów tylko dlatego, że nie umiemy dobrze zaprezentować siebie, albo swojej organizacji / instytucji (to już bardziej prawda) Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г

6 Dlaczego rozmawiamy o PR? Dlatego, że podejście PR-owskie do własnych działań ułatwia zarządzanie instytucją i ułatwia nam osiąganie własnych celów na zewnątrz Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г

7 Jak budujemy swój pozytywny wizerunek? Musimy: znaleźć swoje mocne strony unikać wpadek: promowania cech, które są w oczywisty sposób mało wiarygodne i przede wszystkim: pamiętać, że OKAZJĄ DO AUTOPROMOCJI JEST NASZA PRACA / KONKRETNE WYDARZENIE Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г

8 Jak budujemy swój pozytywny wizerunek? Czyli: żeby promować się musimy po prostu coś robić i starać się z tą informacją atrakcyjnie wyjść na zewnątrz. Komunikacja odbywa się na dwóch poziomach: publicznym i prywatnym (przykłady?) Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г

9 Jak budujemy swój pozytywny wizerunek? Zasada 1. Każdy przekaz prywatny ma mniejszy zasięg, ale większą siłę niż każdy przekaz publiczny Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г

10 Jak budujemy swój pozytywny wizerunek? Wyjątkiem od Zasady 1 są tzw. media społecznościowe / nowe media Wrażenie osobistego kontaktu, przy dużym zasięgu: facebook, w kontakcie.ru, twitter, akcje mailingowe Youtube, portale informacyjne, blogi – działają tak, jak tradycyjne media przy bardzo niskich nakładach finansowych Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г

11 Jak budujemy swój pozytywny wizerunek? Metody: 1.pokazywanie swoich działań w kontekście społecznym / ekonomicznym / kulturalnym. Pokazujemy, że to, co robimy jest częścią szerszego zjawiska – musimy mieć wiedzę o tym zjawisku i podpierać się nią. W takim podejściu informacja o nas jest ciekawa dla odbiorcy, bo jest ilustracją pewnego typowego zjawiska – dowodem na szerszą tendencję społeczną. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г

12 Jak budujemy swój pozytywny wizerunek? Przykład metody 1: uogólnianie Jeśli na Białorusi powstaje piekarnia na wsi mówimy: na Białorusi albo w naszym regionie / na terenach cennych przyrodniczo / rozwija się przedsiębiorczość wiejska. Powstała już kuźnia artystyczna, firma naprawiająca zabytkowe dachy, a teraz tradycyjna piekarnia. Nasza piekarnia... Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г

13 Jak budujemy swój pozytywny wizerunek? Metoda 2. Pokazywanie swojej wyjątkowości: Przykład: W naszym regionie powstała pierwsza w kraju prywatna piekarnia. To pierwsza piekarnia wykorzystująca pracę osób niepełnosprawnych. Pierwsza na terenach wiejskich. Jedna z nielicznych utrzymujących się bez dotacji. (takich przedsiębiorstw na wsi jest zaledwie kilka: firma budująca piece, kuźnia artystyczna). Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г

14 Jak budujemy swój pozytywny wizerunek? W praktyce, kiedy chcecie włączyć się w jakiś międzynarodowy projekt, ale też uzyskać jakąś pomoc u siebie warto po te techniki sięgać. Jestem wyjątkowy, więc za moim przykładem będą szli inni podejmując jakieś pozytywne / wartościowe społecznie działania (Metoda 2) Moje działania są ściśle związane z potrzebami społecznymi / wynikają z potrzeb społecznych – zatem jest szansa, że rzeczywiście za nimi pójdą inni. (Metoda 1) Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г

15 Jak budujemy swój pozytywny wizerunek? W naszym kręgu kulturowym te dwa podejścia łączy i wzmacnia jeszcze jeden przekaz: informacja, że TAK SIĘ ROBI ZA GRANICĄ (film: PFRON – polub nas) Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г

16 Podstawowe zasady komunikacji Podstawową zasadą która rządzi współczesną komunikacją jest to, że sprawy WAŻNE są zastępowane przez sprawy CIEKAWE. To nie jest jednak jednoznaczne ciekawe jest to, co jest wyjątkowe / rzadkie / straszne / niepokojące albo bliskie i znane – takie, które mnie bezpośrednio dotyczy. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г

17 Podstawowe zasady komunikacji Wzmacnia perswazyjność przekazu także zindywidualizowanie narracji – konkretne dziecko czeka na Twoją pomoc Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г

18 Podstawowe zasady komunikacji Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г

19 Podstawowe zasady komunikacji Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г

20 Podstawowe zasady komunikacji Najprostszym zabiegiem perswazyjnym jest odwołanie się do emocji Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г

21 Podstawowe zasady komunikacji Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г

22 Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г

23 Podstawowe zasady komunikacji Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г

24 Podstawowe zasady komunikacji Nie będziemy pokazywać reklam antytytoniowych które odwołują się do obrzydzenia Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г

25 Podstawowe zasady komunikacji Bardzo często, jeśli chcemy osiągnąć swój cel / przekonać kogoś do czegoś musimy właśnie odwołać się do jego EMOCJI albo też do WARTOŚCI które wyznaje. (pułapka emocjonalności) Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г

26 Podstawowe zasady komunikacji W takim wypadku metodą wzmacniającą siłę naszej informacji jest też odwołanie się do autorytetów, badań, statystyk. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г

27 Podstawowe zasady komunikacji Najlepiej oba te podejścia łączyć: emocjonalne i racjonalne podobnie jak ogólne i zindywidualizowane [film 1: dziecko] (zasada bliskości) Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г

28 Podstawowe zasady komunikacji Film 2: indywidualizacja. Kampania Pełnosprawni w pracy Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г

29 Podstawowe zasady komunikacji Pułapka: Wiktor, twarz kampanii "Pełnosprawni w pracy", tak naprawdę wcale nie jeździ na wózku. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tłumaczy, że zatrudnienie zdrowego człowieka jest tańsze i pracuje on wydajniej. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г

30 Podstawowe zasady komunikacji Pułapka 2: Szum informacyjny Zmęczenie ludzi skrajnie sprofesjonalizowanym, skrajnie emocjonalnym przekazem Dwa spoty wyborcze, które pokazują, że nawet jeśli komuś jakaś jego własna akcja nie wyjdzie, ale jest osobista i oryginalna, może zupełnie niespodziewanie zrobić furorę Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г

31 Podstawowe zasady komunikacji Spot wyborczy: Beata Bublewicz wyświetleń Ryszard Listwan – 12 tysięcy wyświetleń Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г

32 Podstawowe zasady komunikacji Pułapka: Wiktor, twarz kampanii "Pełnosprawni w pracy", tak naprawdę wcale nie jeździ na wózku. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tłumaczy, że zatrudnienie zdrowego człowieka jest tańsze i pracuje on wydajniej. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г

33 Podstawowe zasady komunikacji Pułapka: Wiktor, twarz kampanii "Pełnosprawni w pracy", tak naprawdę wcale nie jeździ na wózku. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tłumaczy, że zatrudnienie zdrowego człowieka jest tańsze i pracuje on wydajniej. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г


Pobierz ppt "PR i komunikacja w organizacjach pozarządowych Sylwia Szparkowska Fundacja Polityki Rozwojowej www.fpr.org.pl Projekt jest współfinansowany w ramach programu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google