Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 w Instytucie Neofilologii i Komunikacji Społecznej INIKS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 w Instytucie Neofilologii i Komunikacji Społecznej INIKS."— Zapis prezentacji:

1 Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 w Instytucie Neofilologii i Komunikacji Społecznej INIKS

2 Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, Szablą odbierzemy. Marsz, marsz, Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski, Za twoim przewodem Złączym się z narodem. Hymn państwowy

3 Witam Wszystkich bardzo serdecznie Szczególnie ciepło myślę o naszych nowych studentach, którzy stoją u progu swojej edukacji akademickiej. Witam Was serdecznie i dziękuję Wam za wybór naszego Instytutu oraz zaufanie, jakim nas obdarzyliście.

4 Koszalin jest jednym z 15. miast, które posiadają uczelnię wyższą o nazwie politechnika. Poli – oznacza wiele (kierunków), a technika - sposób postępowania. Obecnie jest ich 26. Są to kierunki o profilu technicznym, ekonomicznym, humanistycznym oraz artystycznym. Uczelnia też się rozrosła i mieści się w trzech capmusach: W 1968 r. kiedy Politechnika Koszalińska rozpoczynała swoją działalność, jeszcze jako Wyższa Szkoła Inżynierska w obiektach przy ul Racławickiej, tych kierunków było 2. Politechnika Koszalińska ul. Racławicka

5 Politechnika Koszalińska ul. Śniadeckich 2 Politechnika Koszalińska ul. Kwiatkowskiego 6 Wśród kierunków humanistycznych, 2 realizowane są w naszym Instytucie. Są to: - dziennikarstwo i komunikacja społeczna, - filologia angielska i germańska.

6 Dzisiaj mamy uroczystość 5. inauguracji roku akademickiego w Instytucie Neofilologii i Komunikacji Społecznej. 3 października byliśmy świadkami 4 4. już inauguracji roku akademickiego w Politechnice Koszalińskiej.

7 Początki na studiach bywają trudne. – Wiem, co to oznacza, bo przecież ja również byłem kiedyś studentem pierwszego roku. Byłem dokładnie w tym samym miejscu, co nasi nowi studenci. Nawet przez myśl mi wtedy nie przeszło, że będę rektorem i profesorem i że to właśnie ja otwierać będę nowy rok akademicki. (Rektor Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński Wszystko co jest, kiedyś się zaczęło

8 Doctrina multiplex, veritas una Horacy (Nauka jest wieloraka, prawda jedna) Motto naszej dzisiejszej inauguracji:

9 Misją Instytutu jest szerokie kształcenie umiejętności komunikowania się. Człowiek to istota społeczna, żeby funkcjonować w społeczeństwie, musi umieć porozumiewać się z innymi jego uczestnikami. Misja Instytutu – dokąd zmierzamy

10 Efektem kształcenia winna być synteza trzech rodzajów wiedzy w kierunku mądrości: 1. wiedza i rozumienie - wiem co? 2. wiedza jak działać - wiem jak? 3. wiedza jak należy - wiem jak być. Oczekiwane efekty kształcenia

11 Instytut jest jednostką samorządną na prawach wydziału, ale jako jedna z 8. jednostek organizacyjnych Politechniki Koszalińskiej ma swoje Zwierzchności, Moce i Władze, które regulują nasze obowiązki. Nie są to byty objawione, ale ludzie z wyboru społeczności akademickiej. INIKS

12 Rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal Prorektor ds. Studenckich, Organizacji i Rozwoju prof. dr hab. inż. Przemysław Borkowski Prorektor ds. Kształcenia prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Gulbiński WŁADZE POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

13 W życiu społeczności akademickiej są dwie najważniejsze uroczystości: ABSOLUTORIUM – na które studenci zapraszają nas, IMMATRYKULACJA – na którą my zapraszamy studentów. Dzisiaj mamy tę pierwszą uroczystość. Jest ona oficjalnym wpisem na studia wyższe. Wiąże się bowiem z otrzymaniem indeksu przez studentów I roku, którzy składają na niej ślubowanie.

14 Wstępując do społeczności akademickiej Politechniki Koszalińskiej ślubuję uroczyście: - zdobywać wiedzę i umiejętności zawodowe, - dbać o godność studenta i dobre imię Uczelni oraz przestrzegać zasad współżycia społeczności akademickiej, - postępować zgodnie z regulaminem studiów, - kultywować i tworzyć tradycje Politechniki Koszalińskiej. Ślubowanie studenta

15 Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! Post iucundam iuventutem, post molestam senectutem nos habebit humus, nos habebit humus. Vivat Academia, vivant professores, vivat Academia, vivant professores, vivat membrum quodlibet, vivant membra quælibet, semper sint in flore, semper sint in flore! GAUDEAMUS IGITUR (RADUJMY SIĘ WIĘC) Radujmy się więc, dopókiśmy młodzi, Radujmy się więc, dopókiśmy młodzi, po przyjemnej młodości, po uciążliwej starości posiędzie nas ziemia, posiędzie nas ziemia. Niechaj żyje Akademia, niech żyją profesorowie, Niechaj żyje Akademia, niech żyją profesorowie, niech żyje każdy z nas, niech żyją wszyscy z osobna, niechaj kwitną zawsze, niechaj kwitną zawsze!

16 GAUDEAMUS IGITUR Niech żyje Akademia, Niech żyją profesorowie, Niech żyje każdy z naszej wspólnoty. Rok akademicki 2011/2012 w Instytucie Neofilologii i Komunikacji Społecznej uważam za otwarty.

17 Po złożeniu ślubowania studenckiego staliście się członkami wspólnoty, którą określa się jako szkoła wyższa. Drodzy STUDENCI Dzisiaj zaczynamy tworzyć nowy zespół. Zwykle przy takiej okazji kierownik zespołu wygłasza swoje expose. Chciałbym zatem przedstawić w nim, syntetycznie to, co się liczy w szkole wyższej, o czym warto pamiętać rozpoczynając swoje studia.

18 STUDIA TO SŁOWO + WSPÓLNOTA

19 Kto nie zgłębia słowa, nie jest studentem. Jest co najwyżej osobą zapisaną na studia.

20 Inauguracja INIKS 2010 Prof. Jan Miodek (foto PAP) językoznawca Słowo - wymawia się łatwo, rzecz samą osiągnąć trudniej (Eric Emmanuel Schmitt)

21 Wspólnota to GRUPA razem dążąca do wyznaczonego celu, który wszystkim członkom grupy daje korzyści.

22 Jeden muzyk, nawet najwybitniejszy, nie stworzy muzyki - stworzy ją orkiestra, która zagra dzięki pracy dyrygenta oraz dlatego, że każdy z muzyków ma ten sam zapis nutowy. Dlaczego tak ważna jest wspólnota? rzeszowzaprasza.pl

23 Piszący o uniwersytecie zgodnie podkreślają, iż jest on wyjątkowym rodzajem wspólnoty: wspólnoty nauczających i uczących się – universitas studiorum et studentium, której celem jest bezinteresowne, lecz naukowo odpowiedzialne (czyli uzasadnione) poznawanie i głoszenie prawdy (Henryk Kiereś) Słowo uniwersytet (z łac. universus – całkowity, powszechny, ogólny) oznacza w pierwszym znaczeniu wspólnotę osób pragnących poznawczo dochodzić do prawdy.

24 W szkole wyższej wyłania się to, co stanowi serce uniwersytetu – obecność Mistrza, który poznawszy prawdę, dzieli się nią ze swoimi uczniami i tym samym uczy, jak ją poznawać. Racją istnienia uniwersytetu jest Mistrz. Inaczej mówiąc kompetentny nauczyciel ( mistrz) jest niezbędnym pośrednikiem pokonywania przez adeptów prawdy, przeszkód w rozumieniu świata. Bez Mistrza nie ma szkoły, a bez tej ostatniej nie ma uniwersytetu!

25 Mistrz nie tylko głosi odkryte przez siebie prawdy, ale przede wszystkim uzasadnia je w sposób właściwy do natury przedmiotu. Mistrz nie tylko wie, ale wie również, w jaki sposób wie.

26 Relacje organizacyjne we wspólnocie, tworzą różnice w zachowaniu, które powodują, że jedni osiągają swoje cele, a inni nie. Pozytywne relacje określamy często jako duch zespołu Podstawowym spoiwem, które łączy ludzi we wspólnocie są relacje.

27 To duch zespołu jest tym, co pozwala wspólnocie na szybki ruch w górę efektywności.

28 Co to jest duch zespołu? Duch zespołu (duch współdziałania) stawia na pierwszym planie grupę ludzi, a nie pojedynczą osobę. W zespole ludzie zaczynają być dla siebie o tyle ważni, że istnieją razem w ramach świata, który jest dla nich tym samym. Wymiar stadny, zamienia się w wymiar społeczno-kulturowy.

29 Według oceny MNiSW z 2011 r. Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej – jako jedyny w Politechnice Koszalińskiej – otrzymał pierwszą kategorię (jednostki o najwyższej efektywności ) w grupie jednostek małych i średnich. Kiedy się zna ducha zespołu, wtedy łatwo można zwiększyć efektywność grupy.

30 Dr Anna Mrożewska – Kierownik Zakładu Filologii Germańskiej Dr Wojciech Klepuszewski – Kierownik Zakładu Filologii Angielskiej Dr Piotr Szarszewski – Kierownik Zakładu Komunikacji i Nauk Społecznych Dr Elżbieta Juszczak-Maraszkiewicz – Kierownik Zakładu Dziennikarstwa i Nowych Mediów Prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski - zastępca ds. naukowych Dr Elżbieta Juszczak-Maraszkiewicz - zastępca ds. studenckich Mgr Żaklina Wolniak - zastępca ds. kształcenia moim dotychczasowym współpracownikom za tworzenie ducha zespołu, który doprowadził do wysokiej efektywności Instytutu: Podziękowania

31 Bardzo serdecznie dziękuję za dotychczasową współpracę i proszę o dalszą na nowych funkcjach

32 kolarstwo.s24.pl Peleton jedzie tym szybciej, im częściej są zmiany na czele To peleton pokazuje, jaka jest siła zespołu.

33 Kierunek studiów: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna Zakład komunikacji i nauk społecznych Kierownik prof. nadzw. dr hab. Z. Kroplewski Zakład dziennikarstwa i nowych mediów Kierownik prof. nadzw. dr hab. J. Kania Kierunek studiów: Filologia Angielska i Germańska Zakład filologii germańskiej Kierownik prof. dr hab. B. Andrzejewski Zakład badań nad literaturą i kulturą angielską Kierownik prof. nadzw. dr hab. J. Fabiszak Zakład językoznawstwa i dydaktyki angielskiej Kierownik prof. nadzw. dr hab. O. Sokołowska Kierownik administracyjny mgr K. Ziobro Sekretariat Instytutu Dziekanat kierunku filologicznego M. Kochanowska L. Majchrzak Dziekanat kierunku dziennikarstwa J. Jabłońska E. Hońko Sekcja administracyjna A. Pawlewicz A. Kwiatkowska Sekcja ekonomiczna D. Kurkus Zastępca dyrektora ds. nauki dr W. Klepuszewski Zastępca dyrektora ds. studenckich dr P. Szarszewski Zastępca dyrektora ds. kształcenia dr M. Zborowski DYREKTOR Prof. nadzw. dr hab. inż. B. Słowiński RADA INSTYTUTU

34 LpStanowiskoIlość ogółem 1profesor7 2profesor nadzwyczajny7 3doktor19 4wykładowca/ lektor18 5administracyjno-techniczni9 Razem60 Pracownicy Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej

35 ZAKŁAD FILOLOGII GERMAŃSKIEJ 1.Prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski – kierownik 2.Prof. dr hab. Klaus Hammer 3.Prof. nadzw. dr hab. Joachim Casparius 4.Prof. nadzw. dr hab. Eberhard Demm 5.Prof. nadzw. dr hab. Peter Garbe 6.Prof. nadzw. Dieter Fuchs 7.Dr Anna Mrożewska 8.Dr Krzysztof Nerlicki 9.Dr Anna Nieroda-Kowal 10.Mgr Krystyna Grat 11. Mgr Ewa Lemiesz 12. Mgr Michał Szczawiński 13. Mgr Wiesław Trojanowicz Razem 13 osób, w tym - 5 profesorów - 3 doktorów - 4 lektorów Lektorzy

36 ZAKŁAD BADAŃ NAD KULTURĄ I LITERATURĄ ANGIELSKĄ 1.Prof. nadzw. dr hab. Jacek Fabiszak -kierownik 2.Prof. dr hab. Jadwiga Węgrodzka 3.Prof. Stephen Bulter 4. Dr Wojciech Klepuszewski 5.Dr Brygida Gasztold 6.Dr Łukasz Neubauer 7.B.A. Rohan Crickmar 8.Mgr Jacek Czyżyk Razem 8 osób, w tym - 3 profesorów - 4 doktorów - 1 lektor

37 ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTAWA I DYDAKTYKI ANGIELSKIEJ 1.Prof. nadzw. dr hab. Olga Sokołowska -kierownik 2.Prof. dr Michael Hornsby 3.Dr Mariusz Zborowski 4.Dr Małgorzata Ekiert 5.Mgr Izabela Dixon 6.Andrew Dixon, B.A. 7.Mgr Marta G ó recka Razem 12 osób, w tym - 2 profesorów - 2 doktorów - 8 lektorów 8.Mgr Anna Hajek 9.Mgr Monika Ziętek 10. Mgr Agnieszka Marciniak 11. Mgr Agnieszka Małecka 12. Mgr Tomasz Stępowski

38 ZAKŁAD DZIENNIKARSTAWA I NOWYCH MEDIÓW 1.Prof. nadzw. dr hab. Jan Kania – kierownik 2.Dr Elżbieta Juszczak-Maraszkiewicz 4.Dr Zenon Kachnicz 5.Dr Krzysztof Łuszczek 6.Dr inż. Mirosław Wiśniewski 7.Mgr Małgorzata Kołowska 8.Mgr Jolanta Rudnik 9.Dr inż. Janusz Konfisz 10. Mgr Radosław Brzostek 11. Mgr Radosław Jankowski 12. Mgr Sławomir Pankowski 13. Mgr Andrzej Rudnik 14. Mgr Marcin Stefanowski 15. Mgr Piotr Zaczek Razem 15 osób, w tym - 1 profesor - 7 doktorów - 7 specjalistów specjaliści

39 ZAKŁAD KOMUNIKACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Razem 10 osób, w tym - 2 profesorów - 6 doktorów - 1 wykładowca - 1 asystent 1.Prof. Zdzisław Kroplewski - kierownik 2.Prof. Jan Nikołajew 3.Dr Piotr Chrzczonowicz 3. Dr Monika Kaczmarek-Śliwińska 5. Dr Mariusz Kołaciński 6. Dr Lidia Sudakiewicz 7. Dr Piotr Szarszewski 8. Dr Iwona Wierzchowiecka 9. Mgr Żaklina Wolniak 10. Mgr Grzegorz Śliżewski

40 NrJednostka organizacyjna Politechniki Koszalińskiej Liczba studentów Procent całości 1Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska % 2Instytut Ekonomii i Zarządzania223223,5 % 3Wydział Elektroniki i Informatyki % 4Wydział Mechaniczny % 5Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej100710,5 % 6Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych 8008,5 % 7Instytut Wzornictwa4444,5 % 8Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej 2813 % Łącznie % Liczba studentów INIKS w porównaniu do innych wydziałów Politechniki Koszalińskiej stan na r.

41 Łącznie 284 osób (10 % przyjętych do PK) ( w rekrutacji na 2010 r. przyjęto 345 osób) Filologia angielska 170 osoby Filologia germańska 42 osoby Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 72 osoby 60 % 15 % 25 % Wyniki tegorocznej rekrutacji do INIKS

42 Liczba maturzystów w Polsce liczba szkół wyższych w Polsce w roku akademickim 2010/2011 Źródło CKE.GUS - 70 tys tys. rok 310 tys. zdało maturę około 5 % wybiera się na filologię angielską około 4 % na dziennikarstwo i komunikację społeczną z tego

43 Filologia angielska Stacjonarne Niestacjonarne I rok II rok III rok Razem Łącznie 403 Liczba studentów w Instytucie na dzień

44 Filologia germańska Stacjonarne Niestacjonarne I rok 42 0 II rok 29 0 III rok 36 7 Razem Łącznie 114 Liczba studentów w Instytucie na dzień

45 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Stacjonarne Niestacjonarne I rok 72 0 II rok III rok Razem Łącznie 323 Liczba studentów w Instytucie na dzień

46 Wspólnota akademicka INIKS Pracownicy 60 osób Filologia germańska 114 osób Filologia angielska 403 osób Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 323 osób Razem 900 osób 45 % 36 % 12 % 7 %

47 Nowe przepisy wprowadzają do naszego systemu edukacji sprawdzone w Europie najlepsze wzorce w postaci tzw. ram kwalifikacji, które opisują efekty kształcenia. Kluczowe znaczenie w ocenie efektywności dydaktyki będą mieć: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, które mają dziś decydujące znaczenie na rynku pracy. Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2011/2012 weszła w życie reforma szkolnictwa wyższego, która rozpoczyna nowy przełomowy rozdział w historii polskich uczelni.

48 Jeśli chcesz mieć pożytek ze studiów, musisz wspierać wędrówkę myśli ciężką pracą, otwartością umysłu i... nieposkromioną ciekawością. Ku pamięci nowoprzyjętym studentom

49 Z okazji rozpoczynającego się Roku Akademickiego życzę Wspólnocie Akademickiej Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej wielu sukcesów i satysfakcji z osiągania ambitnych celów! Życzenia Dyrektor INIKS Prof. nadzw. dr hab.inż. Bronisław Słowiński


Pobierz ppt "Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 w Instytucie Neofilologii i Komunikacji Społecznej INIKS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google