Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Blaski i cienie INTERNETU. Internet jest wspaniałym wynalazkiem, skarbnicą wiedzy, narzędziem komunikacji i edukacji, rozrywki i zabawy, pozwala poznać

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Blaski i cienie INTERNETU. Internet jest wspaniałym wynalazkiem, skarbnicą wiedzy, narzędziem komunikacji i edukacji, rozrywki i zabawy, pozwala poznać"— Zapis prezentacji:

1 Blaski i cienie INTERNETU

2 Internet jest wspaniałym wynalazkiem, skarbnicą wiedzy, narzędziem komunikacji i edukacji, rozrywki i zabawy, pozwala poznać ludzi z całego świata a przede wszystkim ułatwia naukę i pracę. Internet a szkoła

3 Blaski i cienie INTERNETU Internet a szkoła Komputer w szkole spełnia wiele istotnych funkcji. Uczy, pomaga w korzystaniu z ogromu zasobów edukacyjnych, daje możliwość pełnego rozwoju poprzez bezpośredni kontakt ze źródłem informacji, ale również umożliwia nawiązanie międzynarodowej współpracy szkół. Internet to niepowtarzalna okazja do ciągłego zdobywania wiedzy i wykształcenia nawyku uczenia się przez całe życie.

4 Blaski i cienie INTERNETU Internet a szkoła Przed nauczycielem staje więc niełatwe zadanie. Powinniśmy zatem jako pedagodzy przygotować uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji i komunikacji poprzez zapewnienie im możliwości korzystania z TI w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów.

5 Blaski i cienie INTERNETU INTERNET Internet daje dostęp do informacji naukowej, zapewnia wymianę myśli, uczy demokracji, współpracy, wspomaga rozwój nauki, kultury i sztuki".

6 Blaski i cienie INTERNETU INTERNET jest kompendium wiedzy – jest ogromną encyklopedią zawierającą wiedzę na każdy temat.

7 Blaski i cienie INTERNETU INTERNET zawiera informacje z każdej dziedziny – od rozrywki po literaturę i sztukę.

8 Blaski i cienie INTERNETU rozwija zainteresowania – w Internecie istnieje wiele grup dyskusyjnych. Tu internauci mogą wymieniać się informacjami na temat różnych dyscyplin sportowych, ciekawych tras turystycznych, fani muzyki dyskutować o ulubionych wokalistach. INTERNET

9 Blaski i cienie INTERNETU pomaga w nauce języków – przez Internet mamy dostęp do stron w obcym języku. Uczący się np. języka angielskiego ma możliwość sprawdzenia i pogłębienia umiejętności posługiwania się nim, czytając informacje na stronach anglojęzycznych. INTERNET

10 Blaski i cienie INTERNETU daje możliwość zapoznawania się ze sztuką INTERNET

11 Blaski i cienie INTERNETU stwarza możliwość słuchania muzyki INTERNET

12 Blaski i cienie INTERNETU stwarza możliwość oglądania filmów INTERNET

13 Blaski i cienie INTERNETU zastępuje telefon – daje możliwości rozmowy z użytkownikiem sieci o każdej porze dnia i nocy INTERNET

14 Blaski i cienie INTERNETU stwarza możliwość najszybszego wysyłania i odbierania poczty INTERNET

15 Blaski i cienie INTERNETU stwarza możliwość zabawy INTERNET

16 Blaski i cienie INTERNETU stwarza możliwość zakupów INTERNET

17 Blaski i cienie INTERNETU Globalna sieć stwarza wiele nowych możliwości, szans i korzyści, jednak jej niewłaściwe i nieodpowiednie wykorzystanie może nieść ze sobą szereg zagrożeń.

18 Blaski i cienie INTERNETU Uwaga!!! Należy uczyć takiego posługiwania się komputerem i Internetem, by nie zagrażał on zdrowiu człowieka i kontaktom międzyludzkim.

19 Blaski i cienie INTERNETU Zagrożenia nękanie w Internecie, uzależnienie od Internetu, szkodliwość dla zdrowia, koszty połączenia z Internetem, uszkodzenie sprzętu, wirusy, dialery, problemy psychospołeczne (uzależnienie od sieci, zaburzenia relacji interpersonalnych), kontakt ze szkodliwymi treściami: pornografią, przemocą, wulgarnością, hazardem, używkami i nienawiścią, nieświadome udostępnianie danych.

20 Blaski i cienie INTERNETU Walka z Internetem Najważniejszym przeciwdziałaniem w walce z niebezpieczeństwami i zagrożeniami ze strony Internetu jest nasza wiedza o nim. Istotną rolę w jej przekazywaniu młodemu człowiekowi mają rodzice i nauczyciele.

21 Blaski i cienie INTERNETU Problemy w walce z zagrożeniami niski poziom wiedzy opiekunów na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, niechęć do zgłaszania przestępstw odpowiednim służbom, lekceważenie zagrożeń przez użytkowników Internetu, brak wiedzy na temat działalności organizacji zajmujących się bezpieczeństwem w sieci, brak nadzoru nad dziećmi korzystającymi z Internetu, brak odpowiedniego ustawodawstwa pomagającego w walce z przestępczością w Internecie.

22 Blaski i cienie INTERNETU Aby uchronić dziecko przed nieodpowiednim wpływem Internetu, należy: stosować zasadę najpierw obowiązki, potem komputer, częściej zapraszać do domu koleżanki i kolegów dziecka, nakłaniać dziecko do aktywnego poznawania otaczającego go świata poprzez udział w zabawach, grach na świeżym powietrzu i wycieczkach, nie pozostawiać dziecka samego sobie.

23 Blaski i cienie INTERNETU Zabezpieczenia w szkole Należy zauważyć konieczność korzystania z zabezpieczeń w szkole. Bezpieczeństwo to wzrośnie, gdy: szkoła zaangażuje się w rozwój i wdrażanie zasad bezpieczeństwa i zapozna z nimi społeczność szkolną, nauczyciele będą pamiętać, że stosowanie zasad bezpieczeństwa w Internecie może zapewnić tylko odpowiedni nadzór nad uczniami i skuteczne zarządzanie klasą.

24 Blaski i cienie INTERNETU Jak chronić dzieci? uczyć zasad bezpieczeństwa, rozmawiać z nimi, pokazywać to, co w sieci wartościowe, wychowywać je do korzystania z sieci, filtrować szkodliwe treści z Internetu, edukować rodziców, opiekunów, egzekwować prawo.

25 Blaski i cienie INTERNETU Co możemy zrobić jako nauczyciele? uświadamiać uczniom, rodzicom i nauczycielom negatywne społeczne, etyczne i prawne konsekwencje rozwoju TI; promować odpowiedzialną postawę dorosłych oraz prawo dzieci do bezpiecznego korzystania z Internetu; kształtować świadomego i mądrego użytkownika mediów; uświadomić dzieciom i rodzicom jakie korzyści niesie Internet; uświadamiać dzieciom i rodzicom jakie zagrożenia wynikają z użytkowania Internetu;

26 Blaski i cienie INTERNETU motywować do dbania o cudze i własne bezpieczeństwo w Internecie; nadzorować obszary internetowe, po których porusza się uczeń; zapoznać dzieci i rodziców z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu; informować dzieci i rodziców o możliwościach wsparcia ze strony organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w Internecie. Co możemy zrobić jako nauczyciele?

27 Blaski i cienie INTERNETU Wnioski Bez cienia wątpliwości nasuwa się wniosek, że komputer wkrada się w naszą codzienność, pozbawia nas logicznego i jasnego rozumowania. W zastępstwie otrzymujemy masowy sposób istnienia. Pozbawieni indywidualności i kreatywności stajemy się oddychającymi bazami do przetwarzania danych". Zalew elektroniki wpływa i chyba zawsze będzie ujemnie wpływać na młode jeszcze niedojrzałe umysły. Niewątpliwie edukacja zyskuje, dzięki ogólnemu postępowi elektronicznemu. Dzisiaj młodzież ma ułatwione zadanie, jeśli chodzi o dostęp do wiedzy. Wystarczy kliknąć! Jednak z drugiej strony, także wiele traci, całkowicie zapomina o korzeniach wiedzy i dzięki gotowcom, pozbawia się możliwości poszerzania intelektu. Od nas zależy czy nie damy się pochłonąć internetowej sieci".

28 Blaski i cienie INTERNETU Internet widziany oczami dziecka Jak widać dzieci do zbierania różnych danych, nie potrzebują już dorosłych. Nie wychodząc z pokoju, mają dostęp do najlepszych i najciekawszych informacji. Mogą uczestniczyć w debatach i dyskusjach, a nawet zaprzyjaźnić się. Jakub M. kl. V a

29 Blaski i cienie INTERNETU Internet widziany oczami dziecka Jakub M. kl. V a Komputer stanowi narzędzie wyzwalające procesy twórcze, pomaga je rozwijać. Dzięki tzw. grom edukacyjnym, dzieci i młodzież z przyjemnością przyswajają wiedzę z wielu dziedzin. Gry logiczne kształtują umiejętności wykonywania mniej lub bardziej złożonych operacji myślowych na materiale symbolicznym. Rozwijają zdolność koncentracji uwagi i kojarzenia faktów, przez co wpływają na rozwój intelektualny. Wprowadzając młodego człowieka w świat wirtualny należy pamiętać o uświadomieniu różnic wynikających z zestawienia świata rzeczywistego z fikcyjnym.

30 Blaski i cienie INTERNETU Internet widziany oczami dziecka Przeszukując zasoby sieci - dzieci poznają skrajnie różne punkty widzenia na jedną sprawę, poznają specyfikę życia ludzi w innych uwarunkowaniach kulturalnych. Poznaję poglądy znanych ludzi, sławnych, uchodzących za autorytety. Wśród niewątpliwych zalet INTERNETU należy wymienić ułatwienie i usprawnienie pracy we wszystkich niemal dziedzinach życia i nauki, jak i możliwości gromadzenia i przechowywania danych oraz informacji. Michał S. kl. VI c

31 Blaski i cienie INTERNETU Komputer jest dobry, ale nie wtedy, gdy staje się jedynym nauczycielem, przyjacielem i... bogiem dziecka.

32 Blaski i cienie INTERNETU Maszyna ma służyć człowiekowi, a nie panować nad nim.

33 Blaski i cienie INTERNETU Przydatne adresy:

34 Blaski i cienie INTERNETU Prezentacja powstała na bazie materiałów opublikowanych w Internecie. Autor: Joanna Błażusiak - Dudała


Pobierz ppt "Blaski i cienie INTERNETU. Internet jest wspaniałym wynalazkiem, skarbnicą wiedzy, narzędziem komunikacji i edukacji, rozrywki i zabawy, pozwala poznać"

Podobne prezentacje


Reklamy Google