Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© Anna Karabowicz Źródła prawa partykularnego w dawnej Polsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© Anna Karabowicz Źródła prawa partykularnego w dawnej Polsce."— Zapis prezentacji:

1 © Anna Karabowicz Źródła prawa partykularnego w dawnej Polsce

2 © Anna Karabowicz Prawo mazowieckie 1 Do 1529 r. Rozwijane przez statuty książąt mazowieckich (najstarszy w 1377 r.) Rozwijane przez statuty książąt mazowieckich (najstarszy w 1377 r.) Zwyczaje ziemi mazowieckiej z XV w. Zwyczaje ziemi mazowieckiej z XV w. Zbiory prawa stanowionego -1421 r., 2 kolejne w poł. XV w. (dla ziemi płockiej i dla czersko- warszawskiej) – tłumaczenie polskie Macieja z Różana Zbiory prawa stanowionego -1421 r., 2 kolejne w poł. XV w. (dla ziemi płockiej i dla czersko- warszawskiej) – tłumaczenie polskie Macieja z Różana Metryka Księstwa Mazowieckiego od pocz. XV w. do I poł. XVI w. Metryka Księstwa Mazowieckiego od pocz. XV w. do I poł. XVI w.

3 © Anna Karabowicz Prawo mazowieckie 2 Po 1529 r. Zwód Prażmowskiego 1530 r. – 25 statutów książąt mazowieckich z l. 1377-1482 + zwód prawa zwyczajowego (248 art.) – brak zatwierdzenia królewskiego Zwód Prażmowskiego 1530 r. – 25 statutów książąt mazowieckich z l. 1377-1482 + zwód prawa zwyczajowego (248 art.) – brak zatwierdzenia królewskiego Zwód Goryńskiego 1540 r. – sankcja królewska, poprawił poprzedni zbiór, obowiązywał do 1576 r. Zwód Goryńskiego 1540 r. – sankcja królewska, poprawił poprzedni zbiór, obowiązywał do 1576 r. 1576 r. – przyjęcie prawa koronnego, Ekscepta mazowieckie 1577 r. (46 artykułów) 1576 r. – przyjęcie prawa koronnego, Ekscepta mazowieckie 1577 r. (46 artykułów)

4 © Anna Karabowicz Prawo pruskie Zbiór prawa zwyczajowego Prusów ok. 1340 r. Zbiór prawa zwyczajowego Prusów ok. 1340 r. Po 1454 r. – prawo magdeburskie, chełmińskie, staropruskie, polskie Po 1454 r. – prawo magdeburskie, chełmińskie, staropruskie, polskie 1476 r. – Kazimierz Jagiellończyk nakazał ujednolicić prawo w Prusach – wszyscy mieli podlegać prawu chełmińskiemu 1476 r. – Kazimierz Jagiellończyk nakazał ujednolicić prawo w Prusach – wszyscy mieli podlegać prawu chełmińskiemu 1598 r. Korektura Pruska – 176 artykułów, dla szlachty, oparta na prawie ziemskim koronnym i rzymskim, I. o spadkach, II. o darowiznach i testamentach, III. o przedawnieniu, IV. o ustroju sądów, urzędnikach, V. prawo procesowe cywilne, VI. proces graniczny (poza tymi dziedzinami szlachtę pruską obowiązywało prawo chełmińskie) 1598 r. Korektura Pruska – 176 artykułów, dla szlachty, oparta na prawie ziemskim koronnym i rzymskim, I. o spadkach, II. o darowiznach i testamentach, III. o przedawnieniu, IV. o ustroju sądów, urzędnikach, V. prawo procesowe cywilne, VI. proces graniczny (poza tymi dziedzinami szlachtę pruską obowiązywało prawo chełmińskie)

5 © Anna Karabowicz Litewskie prawo 1 2 systemy prawa w państwie litewskim w XIV w. – litewski i ruski, początki stanowienia prawa – przywileje 2 systemy prawa w państwie litewskim w XIV w. – litewski i ruski, początki stanowienia prawa – przywileje Od 1385 r. wpływ prawa koronnego Od 1385 r. wpływ prawa koronnego Prawo stanowione – sporadycznie do pocz. XVI w. Prawo stanowione – sporadycznie do pocz. XVI w. 1468 r. Sudiebnik Kazimierza Jagiellończyka – 24 artykuły, prawo karne i procesowe 1468 r. Sudiebnik Kazimierza Jagiellończyka – 24 artykuły, prawo karne i procesowe

6 © Anna Karabowicz Litewskie prawo 2 Statuty Wielkiego Księstwa Litewskiego 1. I Statut Litewski 1529 r. – w języku staroruskim, 282 artykułów w 13 rozdziałach, prawo publiczne (ustrój państwa i organizacja społeczeństwa), prawo sądowe, opierał się na prawie zwyczajowym i stanowionym, przełożony na łacinę 2. II Statut Litewski 1566 r. – uzupełnienie poprzedniego, 368 artykułów w 14 rozdziałach, wpływ prawa koronnego, 1576 r. tłumaczenie na łacinę 3. III Statut Litewski 1588 r. – dostosowanie prawa litewskiego do zmian po Unii Lubelskiej, 488 artykułów, w razie luki dopuszczał stosowanie prawa rzymskiego, jeszcze większy wpływ prawa koronnego, 1614 r. tłumaczenie na język polski, obowiązywał do 1840 r.

7 © Anna Karabowicz Litewskie prawo 3 Statut wołyński – II Statut z 1566 r. znowelizowany w 1588 r., obowiązujący na terenach włączonych do Korony w 1569 r. Statut wołyński – II Statut z 1566 r. znowelizowany w 1588 r., obowiązujący na terenach włączonych do Korony w 1569 r. Metryka Litewska – od I poł. XV w., zachowana od koń. XV w. Metryka Litewska – od I poł. XV w., zachowana od koń. XV w.


Pobierz ppt "© Anna Karabowicz Źródła prawa partykularnego w dawnej Polsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google