Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŹRÓDŁA PRAWA CYWILNEGO NA ZIEMIACH POLSKICH POD ZABORAMI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŹRÓDŁA PRAWA CYWILNEGO NA ZIEMIACH POLSKICH POD ZABORAMI"— Zapis prezentacji:

1 ŹRÓDŁA PRAWA CYWILNEGO NA ZIEMIACH POLSKICH POD ZABORAMI

2 GALICJA I RZECZPOSPOLITA
DATA ZABÓR PRUSKI KSIĘSTWO WARSZAWSKIE KRÓLESTWO POLSKIE ZABÓR ROSYJSKI GALICJA I RZECZPOSPOLITA KRAKOWSKA ZABÓR AUSTRIACKI 1772 I zabór – Landrecht Wschodniopruski (1721), I cz. Corpus Iuris Fridericiani (1748) 1775 kodeks wekslowy 1778 patent o opiece dla szlachty 1783 prawo małżeńskie (Ehepatent) 01.05. 1787 Kodeks Józefiński 01.06. 1794 II zabór – Powszechne Prawo Krajowe (Landrecht) – jako posiłkowe 1795 III zabór – Powszechne Prawo Krajowe (Landrecht) – jako posiłkowe

3 Z. Pruski Ks. Warsz. Kr. Pol. Z. Ros. Galicja i WM Kr. Z. Austr. 1795 III zabór – Powszechne Prawo Krajowe (Landrecht) – jako posiłkowe Kodeks Cywilny Zachodniogalicyjski II i III zabór – PPK jako w pełni obowiązujące prawo Kodeks Cywilny Zachodniogalicyjski w Galicji Wschodniej (I zabór) Kodeks Napoleona (1804) 1809 Kodeks handlowy francuski (1807) Kodeks Napoleona i Kodeks handlowy francuski 1811 ABGB

4 Z. Pruski Ks. Warsz. Kr. Pol. Z. Ros. Galicja i WM Kr. Z. Austr. 1818 Prawo hipoteczne 1823 1825 Nowelizacja prawa hipotecznego Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego (uchylenie I księgi i odpowiednich tytułów III księgi KN) 1836 Prawo o małżeństwie (uchylenie odpowiednich tytułów KCKP) 1840 Tom X Zwodu Praw Cesarstwa Rosyjskiego (Svod Zakonov) (1835) – zastąpił Statut Litewski, prawo polskie i pruskie w obwodzie białostockim

5 Powszechny Niemiecki Kodeks Handlowy (1861)
Z. Pr. KW Kr. Pol. Z. Ros. Galicja i WM Krak. Z. Austr. 1848 Kodeks wekslowy ABGB 1862 Powszechny Niemiecki Kodeks Handlowy (1861) 1867 Prawo patentowe 1868 Ustawa o małżeństwie (małżeństwa cywilne z konieczności (Nothzivilehe) 1869 Prawo autorskie 1870 Prawo górnicze Ustawa o małżeństwach osób bezwyznaniowych / należących do nieuznanego wyznania

6 Powszechny Niemiecki Kodeks Handlowy (1861) Prawo łowieckie
Z. Pr. KW Kr. Pol. Z. Ros. Galicja i WM Krak. Z. Austr. 1871 Powszechny Niemiecki Kodeks Handlowy (1861) Prawo łowieckie 1874 Ustawa pruska o małżeństwie 1875 Ustawa Rzeszy o małżeństwie 1894 Ustawa o małżeństwie – Spisz i Orawa 1896 BGB (od ) 1897 Kodeks handlowy HGB (od ) 3 nowele ABGB (prawo osobowe, rzeczowe, spadkowe i zobowiązania)


Pobierz ppt "ŹRÓDŁA PRAWA CYWILNEGO NA ZIEMIACH POLSKICH POD ZABORAMI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google