Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŹRÓDŁA PRAWA CYWILNEGO NA ZIEMIACH POLSKICH POD ZABORAMI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŹRÓDŁA PRAWA CYWILNEGO NA ZIEMIACH POLSKICH POD ZABORAMI."— Zapis prezentacji:

1 ŹRÓDŁA PRAWA CYWILNEGO NA ZIEMIACH POLSKICH POD ZABORAMI

2 DATAZABÓR PRUSKIKSIĘST WO WARSZ AWSKIE KRÓLEST WO POLSKIE ZABÓR ROSYJSKI GALICJA I RZECZPO SPOLITA KRAKOW SKA ZABÓR AUSTRIACKI 1772I zabór – Landrecht Wschodniopruski (1721), I cz. Corpus Iuris Fridericiani (1748) 1775kodeks wekslowy 1778patent o opiece dla szlachty 1783prawo małżeńskie (Ehepatent) 01.05. 1787 Kodeks Józefiński 01.06. 1794 II zabór – Powszechne Prawo Krajowe (Landrecht) – jako posiłkowe 1795III zabór – Powszechne Prawo Krajowe (Landrecht) – jako posiłkowe

3 Z. PruskiKs. Warsz.Kr. Pol.Z. Ros.Galicja i WM Kr.Z. Austr. 1795III zabór – Powszechne Prawo Krajowe (Landrecht) – jako posiłkowe 01.01. 1797 Kodeks Cywilny Zachodniogalicyjs ki 01.09. 1797 II i III zabór – PPK jako w pełni obowiązujące prawo Kodeks Cywilny Zachodniogalicyjs ki w Galicji Wschodniej (I zabór) 01.05. 1808 Kodeks Napoleona (1804) 1809Kodeks handlowy francuski (1807) 15.08. 1810 Kodeks Napoleona i Kodeks handlowy francuski 1811ABGB

4 Z. PruskiKs. Warsz.Kr. Pol.Z. Ros.Galicja i WM Kr.Z. Austr. 1818Prawo hipoteczne 1823Prawo hipoteczne 1825Nowelizacja prawa hipotecznego 01.06. 1825 Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego (uchylenie I księgi i odpowiednich tytułów III księgi KN) 1836Prawo o małżeństwie (uchylenie odpowiednich tytułów KCKP) 1840Tom X Zwodu Praw Cesarstwa Rosyjskiego (Svod Zakonov) (1835) – zastąpił Statut Litewski, prawo polskie i pruskie w obwodzie białostockim

5 Z. Pr. KW Kr. Pol.Z. Ros.Galicja i WM Krak.Z. Austr. 1848Kodeks wekslowy 1852- 1855 ABGB 1862Powszechny Niemiecki Kodeks Handlowy (1861) 1867Prawo patentowe 1868Ustawa o małżeństwie (małżeństwa cywilne z konieczności (Nothzivilehe) 1869Prawo autorskie 1870Prawo górnicze Ustawa o małżeństwach osób bezwyznaniowych / należących do nieuznanego wyznania

6 Z. Pr. KW Kr. Pol.Z. Ros.Galicja i WM Krak.Z. Austr. 1871Powszechny Niemiecki Kodeks Handlowy (1861) Prawo łowieckie 1874Ustawa pruska o małżeństwie 1875Ustawa Rzeszy o małżeństwie 1894Ustawa o małżeństwie – Spisz i Orawa 1896BGB (od 01.01.1900) 1897Kodeks handlowy HGB (od 01.01.1900) 1914- 1918 3 nowele ABGB (prawo osobowe, rzeczowe, spadkowe i zobowiązania)


Pobierz ppt "ŹRÓDŁA PRAWA CYWILNEGO NA ZIEMIACH POLSKICH POD ZABORAMI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google