Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SIÓSTR SALEZJANEK IM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SIÓSTR SALEZJANEK IM"— Zapis prezentacji:

1 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SIÓSTR SALEZJANEK IM
KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SIÓSTR SALEZJANEK IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W RUMI NA LATA 2014 – 2017/2018 Dokument opracowany i uchwalony Uchwałą Rady Pedagogicznej Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny przy współudziale rodziców w dniu r. Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego z późniejszymi zmianami - Statut Przedszkola

2 I. MISJA PRZEDSZKOLA „Wychowywać dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli” (św. Jan Bosko) W pracy kierujemy się systemem prewencyjnym św. Jana Bosko opartym na trzech filarach:   rozumie miłości, religii

3 W misji przedszkola leży:
Ks. Bosko miał jasny ideał wychowawczy: „wychować dobrego chrześcijanina i uczciwego obywatela”, czyli człowieka wiernego Kościołowi, który znajdzie w społeczeństwie swoje miejsce i przez uczciwe życie przyczyni się do rozwoju własnego państwa. W misji przedszkola leży: wspieranie rodziny w katolickim wychowaniu dzieci, wzmacnianie poczucia tożsamości z parafią, troska o rozwój duchowy i moralny dzieci wspieranie rozwoju intelektualnego, społecznego i fizyczno-zdrowotnego, rozwijanie aktywności twórczej.

4 Wychowanie religijne przedszkole realizuje poprzez: codzienną wspólną modlitwę dzieci w kaplicy, modlitwę przed i po posiłkach, cotygodniową katechezę, przybliżanie treści roku liturgicznego. Rodzice stanowią ważną społeczność, gdyż aby dzieci wychowywać w myśl założeń chrześcijańskich, proces kształcenia musi odbywać się w sposób jednoznaczny. Podstawą naszej pracy jest: wychowanie ukierunkowane na przyjęcie wartości chrześcijańskich jako zasadniczych wartości życia. Kierując się miłością do dziecka, nie dąży do szybkich, spektakularnych sukcesów, ale koncentruje się na kształtowaniu „głębi” – prawego człowieka. wspomaganie integralnego rozwoju osobowego dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, aby realizować ideał „dobrego chrześcijanina i uczciwego obywatela  współdziałanie z rodziną i wspomaganie rodziny w integralnym wychowaniu dzieci, szanujemy prawa rodziców jako pierwszych nauczycieli i wychowawców, wychodząc naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom; „Wychowanie jest sprawą serca, do którego klucze posiada jedynie Bóg”

5 Cele szczegółowe: zapewnienie dzieciom opieki i poczucia bezpieczeństwa w atmosferze akceptacji wdrażanie w życie grupy społecznej, do zgodnego współdziałania z rówieśnikami przygotowanie do życia w społeczności lokalnej i w państwie w duchu poszanowania dziedzictwa kulturowego i kształtowania postawy patriotycznej rozwijanie u dzieci umiejętności porozumiewania się, uważnego słuchania innych, wyrażania własnych myśli, rozpoznawanie i wyrażanie uczuć, własnych emocji i potrzeb, kontrolowanie własnych zachowań tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta kształtowanie umiejętności modlitwy, postawy zawierzenia Panu Bogu i oddania się w opiekę Maryi Wspomożycielki zapoznanie z patronem przedszkola – Świętą Rodziną budowanie u dziecka pozytywnego obrazu własnej osoby i wzmacnianie jego poczucia własnej wartości wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej, otaczającego świata i ukazanie miejsca i roli człowieka w tym świecie zapewnienie warunków i możliwości do osiągnięcia pełnej dojrzałości szkolnej w procesie poznawania i zdobywania wiedzy na danym etapie rozwoju uczenie dzieci rozwiązywania trudnych sytuacji

6 Teraz jest zalążek, wy doprowadzicie owoce do dojrzewania…”
II. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA Słowa ks. Bosko: „Największym szczęściem dla dziecka jest świadomość, że jest kochane” System Prewencyjny: Metoda otwarta:   “Wy dopełnicie dzieła, które ja rozpocząłem: Ja dałem szkic, wy wypełnicie go kolorami. Teraz jest zalążek, wy doprowadzicie owoce do dojrzewania…”

7 Nasze przedszkole swoją misje wychowania dzieci realizuje według systemu wychowawczego św. Jana Bosko zwanego systemem prewencyjnym Realizujemy ten system jako duchowość i jako metodę oddziaływań wychowawczych, ze świadomością, że duchowość jest warunkiem skuteczności metody. Wzorem wychowawcy dla wszystkich uczestniczących w misji przedszkola są założyciele rodziny salezjańskiej; św. Jan Bosko i św. Maria Dominika Mazzarello. “Moim jedynym pragnieniem jest widzieć Was szczęśliwymi: teraz i w wieczności”

8 SYSTEM PREWENCYJNY Sztuka relacji wychowawczych
Duchowość to znaczy, że zasady systemu prewencyjnego stają się stylem osobistego życia wychowawcy. Dzieci są odbiorcami świadectwa tej duchowości, a następnie w sposób naturalny jej naśladowcami. Metoda wychowawcza to określony styl relacji międzyosobowych nauczyciel – uczeń i celowych oddziaływań realizowanych w tej relacji. Proces wychowawczy realizuje się w konkretnych warunkach czasowych, w obecności osób, które działają w danym miejscu. Wspólnota wychowawcza składa się z rodziców, nauczycieli i wychowawców, personelu pomocniczego, który choć ma różne zadania to jednak działa w jednym celu – wychowanie dziecka. SYSTEM PREWENCYJNY Sztuka relacji wychowawczych

9 III. TRADYCJE PRZEDSZKOLA Tradycja przedszkola jest elementem jego tożsamości, strażnikiem wartości i nadziei na przyszłość, która jest w ciągłym procesie tworzenia się. Głównym jej elementem są przeżywane święta. Wspólne świętowanie ma na celu przeżywanie radości we wspólnocie rodzinnej. Szczególny nacisk kładziemy na współpracę z rodzicami, z którymi organizujemy „spotkania rodzinne”, takie jak: Zawierzenie Matce Bożej - Msza św. dla rodzin 11 listopad – Dzień Niepodległości

10 Spotkanie ze św. Mikołajem
Boże Narodzenie – Wigilia : dzielenie się opłatkiem oraz „Jasełka” przygotowane przez dzieci

11 Dzień wdzięczności babciom i dziadkom

12 Uroczystość św. Jana Bosko
Dzień patrona – św. Rodziny Wielkanoc – święcenie pokarmów i życzenia świąteczne

13 Dzień Rodziny – wdzięczność rodzicom, życzenia i Msza św.
Zakończenie roku przedszkolnego – przedstawienie wykonane przez dzieci, podziękowania nauczycielom i całemu personelowi

14 Udział dzieci w konkursach
Festyn Rodzinny Udział dzieci w konkursach Przedszkole organizuje wycieczki w celu zapoznania dzieci z różnymi ciekawymi miejscami, wyjazdy do teatru oraz zaprasza artystów, którzy w przedszkolu przedstawiają programy edukacyjne i bajkowe.

15 IV. FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Udział we wspólnych Mszach św., rekolekcjach. Zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci do przedszkola. Prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac). Organizacja i prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.

16 Organizacja szkoleń, warsztatów dla rodziców.
Włączenie rodziców w organizowanie uroczystości przedszkolnych. Angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola, włączanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

17 FORMY PRACY Z DZIECKIEM
poprzez zabawę poprzez edukację poprzez pracę

18 VI. WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIE BĘDĄCE FUNDAMENTEM PRACY PRZEDSZKOLA
Wychowanie do życia w wierze. Poznanie i rozwijanie wartości chrześcijańskich takich jak: miłość Boga i bliźniego, umiejętność przebaczania, prawda, zaufanie Bogu. Wychowanie do prawdy i kształtowanie szlachetnego charakteru oraz prawego sumienia. Wychowanie do miłości i wdzięczności. Wdrażanie do przestrzegania norm moralnych przyjętych w społeczeństwie. Wychowanie do umiłowania ojczyzny i do postawy patriotycznej

19 VII. SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek posiada wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach umożliwiające mu osiągnięcie dojrzałości szkolnej. pogłębia wiedzę oraz wieź z Bogiem; zna wartość rodziny jest przygotowany do podjęcia nauki w szkole; nawiązuje prawidłowe kontakty z rówieśnikami i dorosłymi; rozpoznaje i akceptuje potrzeby innych; rozpoznaje wartości takie jak prawda, piękno, tolerancja, miłość i przyjaźń

20 VIII. KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA
Rozumie się przez nie wartości, które uznajemy za najważniejsze dla rozwoju dziecka w naszym przedszkolu. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Wychowanie do wartości chrześcijańskich z uwzględnieniem okresów liturgicznych, nabożeństw maryjnych oraz świąt salezjańskich.


Pobierz ppt "KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SIÓSTR SALEZJANEK IM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google