Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE informacyjne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE informacyjne"— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE informacyjne
dla Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, zamierzających wyjechać za granicę na studia cząstkowe na praktykę Rzeszów, styczeń 2013

2 Stypendia zagraniczne http://www. univ. rzeszow
Stypendia zagraniczne ERASMUS Stypendia Programu CEEPUS Stypendia BUWiWM Stypendia Funduszu Wyszehradzkiego Stypendia DAAD Stypendia na studia semestralne w Niemczech GFPS COMENIUS- Asystentura Językowa Roczne studia w Wielkiej Brytanii kończące się tytułem licencjata

3

4

5

6 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (The Lifelong Learning Programme)
ERASMUS UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (The Lifelong Learning Programme) LLP-Erasmus

7 Program Erasmus Aktywny udział polskich uczelni w programie SOCRATES-Erasmus rozpoczął się w roku 1998/99, kiedy to 46 polskich szkół wyższych podpisało kontrakt uczelniany z Komisją Europejską. Od roku akademickiego 2007/08 Erasmus jest częścią programu "Uczenie się przez całe życie" (The Lifelong Learning Programme), programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidzianego na lata Od roku 2014/2015 Erasmus będzie najprawdopodobniej częścią programu YES Europe.

8 25-lecie Erasmusa 33 kraje 4 tys. uczelni z Polski ponad 2 mln studentów dostało stypendia tys. z Polski 240 tys. nauczycieli - 21 tys. wykładowców z Polski 5 tys. pracowników polskich uczelni skorzystało ze szkoleń

9 Program ERASMUS Wyjazdy polskich studentów Przyjazdy zagranicznych studentów na stypendium Erasmusa: na stypendium Erasmusa do Polski: 1998/1999:  /1999:  1999/2000:  /2000: 2000/2001:  /2001: 2001/2002:  /2002:  2002/2003:  /2003:  2003/2004:  /2004: 2004/2005:  /2005:  2 332 2005/2006: /2006: 2006/2007: /2007: 2007/2008: /2008: 2008/2009: /2009: 2009/2010: /2010: 2010/2011: /2011: _____________ ________________ Suma

10 Program ERASMUS Studia
Wyjazdy studentów Przyjazdy studentów zagranicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego do Uniwersytetu Rzeszowskiego 2001/2002:  /2002:  - 2002/2003:  /2003: 2003/2004: /2004: 2004/2005: /2005: 16 2005/2006: /2006: 35 2006/2007: /2007: 49 2007/2008: /2008: 45 2008/2009: /2009: 45 2009/2010: /2010: 82 2010/2011: /2011: 95 2011/2012: /2012: 118 2012/2013: /2013: 121 ________________ _______________ Suma:

11 Program ERASMUS studenci UR - studia 29 210
Rok akademicki 2010/2011 Działanie Miejsce Liczba uczelni polskich Wyjazdy UR realizujących działanie studenci UR - studia studenci UR – praktyk nauczyciele akademiccy UR pracownicy UR – cel szkoleniowy

12 Program ERASMUS Studia Wyjazdy studentów UR wg kierunków
sztuki piękne - 12 muzyka technol. żywności fizyka biologia grafika filozofia politologia pielęgniarstwo - 4 rolnictwo położnictwo fil. polska z j. ang biotechnologia - 3 architekt. krajobrazu - 3 informatyka ochrona środowiska - 1 Razem - 876 do 2011/2012 prawo filologia germańska turystyka i rekreacja ekonomia wych. fizyczne filologia rosyjska socjologia technika z informat fizjoterapia pedagogika filologia angielska kulturoznawstwo archeologia historia matematyka europeistyka

13 Program ERASMUS Studia
Wyjazdy studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego wg krajów do 2011/2012 Hiszpania Belgia Włochy Dania Niemcy Bułgaria Rumunia Austria Węgry Finlandia Słowacja Holandia Turcja Islandia Wielka Brytania Cypr Norwegia Litwa Czechy Portugalia Łotwa

14 Program ERASMUS Praktyka Wyjazdy studentów UR wg kierunków
muzyka politologia pielęgniarstwo - 1 położnictwo fil. polska z j. ang biotechnologia - 1 pedagogika matematyka Razem - 129 do 2011/2012 fizjoterapia prawo filologia germańska ekonomia turystyka i rekreacja socjologia historia technika z informat filologia angielska europeistyka ratownictwo med

15 Program ERASMUS Praktyka Wyjazdy studentów UR wg kierunków
muzyka politologia pielęgniarstwo - 1 położnictwo fil. polska z j. ang biotechnologia - 1 pedagogika matematyka Razem - 129 do 2011/2012 fizjoterapia prawo filologia germańska ekonomia turystyka i rekreacja socjologia historia technika z informat filologia angielska europeistyka ratownictwo med

16 Program ERASMUS Praktyka
Wyjazdy studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego wg krajów do 2011/2012 Niemcy Austria Wielka Brytania Dania Hiszpania Portugalia Grecja Czechy Francja Słowacja - 1 Litwa Rumunia - 1 Włochy Węgry Islandia

17 Program ERASMUS Studia
Przyjazdy studentów zagranicznych do Uniwersytetu Rzeszowskiego do 2011/2012 Turcja Finlandia - 1 Hiszpania Cypr - 1 Rumunia Bułgaria - 1 Słowacja Łotwa - 1 Włochy Chorwacja - 1 Węgry Czechy Razem - 498 Portugalia Niemcy Belgia

18 na studia semestralne lub roczne na praktyki (3-12 miesięcy)
Program „Uczenie się przez całe życie” Erasmus Wyjazdy studentów na studia semestralne lub roczne na praktyki (3-12 miesięcy)

19 Program „Uczenie się przez całe życie”
Erasmus Cel ERASMUSA: podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych. Kraje uczestniczące w programie ERASMUS: 27 krajów Unii Europejskiej, 4 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria kraj kandydujący: Turcja, Chorwacja Uniwersytet Rzeszowski ma podpisane umowy ze 170 uczelniami partnerskimi

20 Program ERASMUS Studia
Karta Studenta Erasmusa Wyjeżdżając za granicę studenci otrzymują Kartę Studenta Erasmusa określającą jego prawa i obowiązki. Jako student Erasmusa, masz prawo oczekiwać m.in. że: uczelnia przyjmująca nie będzie pobierać od Ciebie czesnego, wpisowego, ani żadnych opłat za egzaminy, korzystanie z laboratoriów;

21 Program ERASMUS Studia
Karta Studenta Erasmusa c.d. otrzymasz Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) pomiędzy uczelnią macierzystą a uczelnią przyjmującą, w którym będą ustalone szczegóły planowanych studiów za granicą, w tym - liczba punktów kredytowych, jakie powinieneś/ powinnaś uzyskać;

22 Program ERASMUS Studia
Karta Studenta Erasmusa c.d. po zakończeniu okresu studiów w uczelni przyjmującej otrzymasz podpisany przez tę uczelnię Wykaz zaliczeń (Transcript of Records), w którym zamieszczone będą uzyskane przez Ciebie punkty i oceny (zaliczenia);

23 Program ERASMUS Studia
Karta Studenta Erasmusa c.d. Twoja uczelnia macierzysta w pełni uzna oceny i punkty uzyskane przez Ciebie w uczelni zagranicznej w czasie odbytego tam okresu studiów, zgodnie z ustaleniami Porozumienia o programie zajęć (Learning Agreement);

24 Program ERASMUS Studia
Karta Studenta Erasmusa c.d. zachowasz prawo do korzystania ze stypendiów krajowych, do których nabyłeś/ nabyłaś prawa przed wyjazdem.

25

26

27 Program ERASMUS Studia
GRANT (EURO/m-c) 2009/ / /2012 Finlandia, Norwegia Austria, Niemcy, Hiszpania Turcja Węgry Rumunia, Czechy, Łotwa

28 Program ERASMUS Studia
KURSY JĘZYKOWE Uniwersytet Rzeszowski oferuje studentom zakwalifikowanym na wyjazd intensywne kursy języków: hiszpańskiego włoskiego

29 Program ERASMUS Studia
KURSY JĘZYKOWE EILC – Erasmus Intensive Language Courses - czyli kursy przygotowawcze w zakresie rzadziej używanych i nauczanych języków UE i innych krajów uczestniczących w Programie Erasmus włoski, turecki, rumuński, węgierski, słowacki i inne

30 Program ERASMUS Studia
KURSY JĘZYKOWE Kurs języka niemieckiego dla studentów Erasmusa - bezpłatny, organizowany przez „Deutsch-Uni Online” Kurs języka hiszpańskiego w Hiszpanii - płatny

31 Program ERASMUS Praktyki
Praktyka musi być związana z dziedziną, jaką się studiuje. Praktyka może stanowić część programu studiów (praktyka obowiązkowa) albo dawać możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności (praktyka nieobowiązkowa) Miejsce praktyki może sobie znaleźć każdy student we własnym zakresie. Praktyki nie można odbywać w instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami.

32 Program „Uczenie się przez całe życie”
Erasmus Cytaty z ankiet, jakie studenci wypełniają po powrocie ze studiów: „Nie zastanawiaj się tylko jedź!!!!” „Studia za granicą przynoszą same korzyści tj. przebywanie wśród studentów z całej Europy, doskonalenie języka oraz poznanie nowej kultury. Erasmus jest raz w życiu, nigdy się go nie zapomni. „ „Wyjechać na Erasmusa naprawdę warto! Trzeba korzystać z takiej fantastycznej okazji” „Mnóstwo pieniędzy, otwartość, luz – recepta na udany Erasmus.” „Darmowa” lekcja życia!”

33 „Erasmus to naprawdę świetna sprawa.”

34 „Najlepszy okres w moim życiu
„Najlepszy okres w moim życiu. Poznałam nową kulturę oraz wspaniałych ludzi z całego świata.”

35 „Na pewno dacie radę, o nic się nie martwcie – to będą piękne chwile!”

36 Program ERASMUS Na studia w ramach Erasmusa można wyjechać tylko raz !!! Na praktykę w ramach Erasmusa można wyjechać tylko raz !!! Przez wszystkie miesiące trwania studiów i praktyki należy być studentem UR

37 Program ERASMUS O stypendium Erasmusa mogą ubiegać się studenci, którzy: posiadają średnią ocen min. 4,0 mają zaliczone wszystkie dotychczasowe przedmioty posiadają certyfikaty znajomości języka obcego, opinię lektora o poziomie znajomości potrafią porozumiewać się w języku obcym przedstawią pozytywną opinię merytoryczną pracownika dydaktyczno - naukowego UR (najlepiej opiekuna roku) uczestniczą aktywnie w życiu uczelni należą do kół naukowych, stowarzyszeń studenckich itp. chętnie nauczą się kolejnego języka obcego pragną poznać nowe kraje, ludzi i ich kulturę Kwestionariusze należy składać w Dziale Współpracy z Zagranicą – Al. Rejtana 16 C, pok. 26 do 31 marca każdego roku

38 Linki Uniwersytet Rzeszowski http://www.univ.rzeszow.pl – stypendia
Erasmus – Nasi studenci za granicą – Pytania i odpowiedzi Wykaz uczelni partnerskich na dany rok akademicki Agencja Narodowa Programu Erasmus

39 Dziękuję za uwagę Lucyna Kustra Dział Współpracy z Zagranicą
Rejtana 16 C, pok. 26 Tel:


Pobierz ppt "SPOTKANIE informacyjne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google