Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fuzje i przejęcia Praktyczne aspekty pracy Poznań, 12 stycznia 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fuzje i przejęcia Praktyczne aspekty pracy Poznań, 12 stycznia 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Fuzje i przejęcia Praktyczne aspekty pracy Poznań, 12 stycznia 2011 r.

2 © 2011 Deloitte Polska Plan Co robimy? Jak robimy? Co trzeba umieć? Kogo zatrudniamy? 2

3 © 2011 Deloitte Polska Co robimy? 3 Przedmiot przejęcia: - Indywidualne aktywa - Przedsiębiorstwa Transakcje: - Fuzje (Mergers) - Przejęcia (Acquisitions / Take-overs) M & A

4 © 2011 Deloitte Polska Co robimy? 4 Podmioty: - Nabywca (Buyer / Acquirer) - Sprzedający (Seller / Vendor) - Doradcy (Advisors): Sell-side Buy-side Firmy doradcze nie inwestują

5 © 2011 Deloitte Polska Co robimy? 5 Rynki transakcji M&A: - Publiczny - Prywatny Firmy doradcze najczęściej działają na rynku prywatnym

6 © 2011 Deloitte Polska Co robimy? 6 Nabywcy i Sprzedający (robią M&A): - Strategiczni (branżowi) - Finansowi: Fundusze PE / VC Banki (rzadko) Doradcy (żyją z transakcji M&A) - Banki inwestycyjne - Butiki inwestycyjne - Firmy doradcze o rodowodzie księgowym/audytowym - Doradcy prawni / techniczni / OŚ itd itp

7 © 2011 Deloitte Polska Co robimy? 7 Doradcy – możliwe zakresy prac: - Doradztwo wiodące (Lead advisory) - Due diligence (finansowe, podatkowe, prawne, biznesowe itd., itp) - Wyceny (przedsiębiorstw) Lead advisory: - Organizacja – koordynacja całego procesu - Opracowanie struktury transakcji - Opracowanie modelu finansowego transakcji - Negocjacje - Koordynacja umowy SPA - Pisanie teasera i memorandum informacyjnego (sell side)

8 © 2011 Deloitte Polska Co robimy? 8 Banki inw.Butiki inw.Big 4Inni doradcy Lead – ogólnieXXX Lead – MIXXX Lead – strukturaXXX Lead – modelXXX Lead - negocjacjeXXX Lead – SPAXXXX Due diligenceXX WycenyXXX Banki – duże i średnie transakcje (Polska: od ca 250 MPLN) Butiki – małe transakcje (Polska: do ca. 250 MPLN) Firmy typu Deloitte – średnie transkacje (Polska: ca 100 – MPLN)

9 © 2011 Deloitte Polska Co robimy? 9 Firmy typu Deloitte: - Doradztwo, nie inwestowanie - Transakcje M&A przedsiębiorstwami - Zarówno Buy- jak i Sell-side - Zazwyczaj rynek prywatny - Średni rozmiar transakcji - Lead advisory, due diligence, wyceny i modelowanie

10 © 2011 Deloitte Polska Co robimy? Rynek doradztwa M&A w CE (wg Mergermarket): 10

11 © 2011 Deloitte Polska Jak robimy (Sell-side)? 11 Etap I Lead advisory: - Rozmowa z Klientem – ocena racjonalności potencjalnej transakcji - Długa lista (long list) - Teaser - Krótka lista (short list) - Wyłączność

12 © 2011 Deloitte Polska Jak robimy (Sell-side)? 12 Etap II Due diligence: - Zapotrzebowanie informacyjne (info request) - Praca w polu (fieldwork) - Databook (master file) – wsad do modelu finansowego i raportu - Raport (prezentacja): Wstępny Końcowy

13 © 2011 Deloitte Polska Jak robimy (Sell-side)? 13 Etap III Lead advisory: - Model finansowy - Struktura transakcji - Kolejne wersje umowy SPA - Negocjacje - Zamknięcie Transakcja może zostać przerwana w każdej chwili

14 © 2011 Deloitte Polska Jak robimy (Buy-side)? Zakres prac typowej analizy FINANSOWEJ Due Diligence: Opis działalności - krótko RZiS (normalizacja EBITDA, analizy marż, wynagrodzenia) Bilans (korekty KW) ZPP (uzgodnienie EBITDA do przepływów operacyjnych, kapitał obrotowy, capex) Skorygowany dług netto Zasady rachunkowości Prognozy finansowe - opcjonalnie 14

15 © 2011 Deloitte Polska Jak robimy (Sell-side)? Zakres prac typowej analizy FINANSOWEJ Vendor Due Diligence: Opis działalności - obszernie RZiS (normalizacja EBITDA, analizy marż) Bilans (korekty KW) ZPP (uzgodnienie EBITDA do przepływów operacyjnych, kapitał obrotowy, capex) Skorygowany dług netto Zasady rachunkowości Zarządzanie: struktura kierownictwa, raportowanie zarządcze Carve-out issues Prognozy finansowe - zawsze 15

16 © 2011 Deloitte Polska Jak robimy (Buy-side)? Ostatnio realizowane transakcje (1/3): Przejęcie dużej sieci sklepów spożywczych (ponad 2 mld PLN obrotu rocznie): projekt bez klarownego zakresu prac, co tydzień uzgadnianie z Klientem w którym kierunku pójść w kolejnym tygodniu koncentracja na: sprzedaży i rentowności sklepów (w tym run rate i erozja ajentów), kapitale obrotowym, długu netto, historycznym capex. 16 Inwestor branżowy

17 © 2011 Deloitte Polska Jak robimy (Buy-side)? Ostatnio realizowane transakcje (2/3): Przejęcie dużego producenta sprzętu AGD (ponad 1 mld PLN obrotu rocznie): projekt z klarownym zakresem prac koncentracja na: sprzedaży i rentowności linii produktowych i rynków geograficznych w układzie pro-forma skonsolidowanym (spółka-matka i zagraniczne spółki sprzedażowe), pro-forma skonsolidowanej pozycji walutowej, wpływie niedawnej transakcji spin-off na pozostały biznes. 17 Inwestor branżowy

18 © 2011 Deloitte Polska Jak robimy (Buy-side)? Ostatnio realizowane transakcje (3/3): Przejęcie dużego operatora transmisji RTV: projekt z dość klarownym zakresem prac, okresowo zmienianym przez Klienta koncentracja na: sprzedaży i rentowności linii usługowych i głównych odbiorców, normalizacji EBITDA, długu netto brak prognoz w zakresie prac – Klient robi swoje 18 Inwestor finansowy

19 © 2011 Deloitte Polska Co trzeba umieć? 19 Potrzebne umiejętności są różne w zależności od profilu doradcy (bank / butik / Deloitte) i od zakresu prac (lead advisory / due diligence / wycena i modelowanie). W firmach typu Deloitte są odrębne zespoły: - CF: Corporate Finance (lead advisory) - TS: Transaction Services (due diligence + dodatki) - V&M: Valuation & Modelling (model finansowy i wycena) W dużych praktykach (np. Londyn, Niemcy) zespoły są wyspecjalizowane branżowo.

20 © 2011 Deloitte Polska Co trzeba umieć? 20 CF (ci od gadania): - Zdolności organizatorskie - Zdolności negocjacyjne i prezentacyjne - Spotkania: klarowne i precyzyjne wysławianie się po polsku i angielsku - Rozumienie rachunkowości i modelowania finansowego - Rozumienie aspektów prawnych transakcji - Cierpliwość, opanowanie DD (ci od sprawozdań finansowych): - Zdolności analityczne - Rozumienie kwestii rachunkowo-księgowych w różnych branżach - Praca pod bardzo dużą presją czasu, w warunkach braku informacji - Rapotowanie: klarowne i precyzyjne wysławianie się po polsku i angielsku - Zdolności negocjacyjne i prezentacyjne - Rozumienie aspektów prawnych transakcji

21 © 2011 Deloitte Polska Co trzeba umieć? 21 V&M (ci od Excela): - Zdolności numeryczne - Biegłość w MS Excel - Rozumienie struktury transakcji opracowanej przez CF - Raportowanie: klarowne i precyzyjne wysławianie się po polsku i angielsku W każdym przypadku: - Polski - Angielski - Matematyka - Logiczne, precyzyjne myślenie i wysławianie się - Koncentracja na projekcie - Dyspozycyjność...

22 © 2011 Deloitte Polska Kogo zatrudniamy w FAS? 22 Osoby po studiach ekonomicznych Wymagana praktyka min 2 lata: - Audyt Big 4 - Butik inwestycyjny - Fundusz PE / VC Testy profilowane – ocena pod kątem przydatności do CF / TS / V&M Wiek: im wcześniej, tym lepiej... Płeć nie gra roli, ale w praktyce więcej mężczyzn

23 © 2011 Deloitte Polska Kontakt 23 Piotr Pażucha, ACCA Assistant Director Deloitte Polska

24 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.www.deloitte.com/pl/about


Pobierz ppt "Fuzje i przejęcia Praktyczne aspekty pracy Poznań, 12 stycznia 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google