Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie jakości pracy szkoły i opracowywanie wyników

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie jakości pracy szkoły i opracowywanie wyników"— Zapis prezentacji:

1 Badanie jakości pracy szkoły i opracowywanie wyników
Małgorzata Bednarek

2 Cele: poznanie narzędzi i technik stosowanych w pomiarze jakości pracy szkoły, uświadomienie konieczności prowadzenia rzetelnych badań i wnikliwej analizy, kształtowanie umiejętności konstruowania wybranych narzędzi i opracowywania raportu.

3 Narzędzia jakości gromadzenia danych
graficznego reprezentowania danych analizy wpływów, pokrewieństw, związków przyczynowo skutkowych identyfikacji problemów tworzenia pomysłów podejmowania decyzji

4 Sondaż za pomocą ankiety, stosuje się gdy:
informacje zbierane od dużej liczby osób temat badania jest drażliwy i możemy liczyć na szczere wypowiedzi tylko w sytuacji anonimowej ankiety Istotne kwestie związane z konstruowaniem kwestionariuszy ankiet: konstrukcja kwestionariusza rodzaje i poprawność formułowania pytań instrukcja dla respondentów Konstrukcja wstęp – informacje o autorze, tytuł, cel badania. Prosimy o szczere i wyczerpujące , apewniamy o poufnościodpowiedzi

5 z uszeregowaniem odpowiedzi
Rodzaje pytań zamknięte zamknięte półotwarte otwarte dychotomiczne dysjunktywne koniunktywne z uszeregowaniem odpowiedzi

6 Czy lubisz chodzić do szkoły? (podkreśl wybraną odpowiedź)
tak nie trudno powiedzieć

7 Który z wymienionych przedmiotów lubisz najbardziej?
(podkreśl tylko jeden wybrany przedmiot) język polski język angielski historia geografia matematyka fizyka

8 Który z wymienionych przedmiotów lubisz najbardziej?
(podkreśl trzy z przytoczonych przedmiotów) język polski język angielski historia geografia matematyka fizyka

9 Który z wymienionych przedmiotów lubisz najbardziej, a który najmniej?
(uszereguj je wpisując obok numerki od 1-5) język polski język angielski historia geografia matematyka

10 Jakie zajęcia pozalekcyjne powinna oferować szkoła?
(proszę podkreślić dwie odpowiedzi) koło plastyczne koło fotograficzne koło informatyczne SKS Inne (proszę wpisać jakie)

11 Co Pan/Pani sądzi o bezpieczeństwie dziecka w szkole?
(prosimy o udzielenie wyczerpujących wypowiedzi)

12 Budowa ankiety

13 Źródła oporu nauczycieli przed stosowaniem ankiet w szkole

14 Ćwiczenie proszę wybrać cel badań, proszę skonstruować ankietę.

15 Sposób formułowania pytań

16 Wywiad

17 Wywiad grupowy zogniskowany – FGI (focus group interviev)
Istotne elementy moderator grupy scenariusz grupa (8-12 osób)

18 Każdy widzi, co chce widzieć
Obserwacja Każdy widzi, co chce widzieć

19 Obserwator Cechy osobowościowe Umiejętności spostrzegawczość
cierpliwość wrażliwość czujność podzielność uwagi łatwość kojarzenia faktów rozpoznawania procesów i interakcji zachodzących między ludźmi koncentracji panowania nad emocjami

20 O czym należy zdecydować przed rozpoczęciem obserwacji?
Obiekt/przedmiot obserwacji Stopień zaangażowania obserwatora w obserwowane przedsięwzięcie Charakter obserwacji (jawna/ukryta) Czas i miejsce obserwacji Zasięg obserwacji

21 W czasie obserwacji należy pamiętać o:

22 Przykładowe dyspozycje do obserwacji zająć:

23 własne spostrzeżenia i odczucia wyraźnie oddzielone od faktów
Notatki z obserwacji opisowe konkretne szczegółowe z wiernymi cytatami własne spostrzeżenia i odczucia wyraźnie oddzielone od faktów

24 Hospitacje Kontrolno-oceniająca Wspierająca Diagnozująca Podmiot Cel
nauczyciel nauczyciel nauczyciel uczeń Cel Ocena nauczyciela znalezienie silnych-słabych stron pomoc w doskonaleniu ocena oddziaływań wych.-dyd. pomoc w doskonaleniu Obserwator dyrektor wizytator dyrektor doradca m. dyrektor „goście”

25 Analiza dokumentów autentyczność i prawdziwość dokumentów
intencje autora okoliczności w jakich powstawały

26 Pytania jakie warto zadać analizując dokument
Czy autor był ekspertem w dziedzinie, której dotyczy dokument? Czy autor był bezpośrednim świadkiem/uczestnikiem opisywanego zdarzenia? Jaki cel mógł przyświecać tworzeniu tego dokumentu? Czy autor miał odwagę uwzględnić negatywne informacje? W jakim stopniu był pod presją otoczenia? M. Łobocki „Metody i techniki badań pedagogicznych”

27 Analiza danych Selekcja i porządkowanie danych
Poszukiwanie kategorii analitycznych Analiza i interpretacja danych Formułowanie wniosków Opracowanie raportu

28 Analiza statystyczna Jak dużo? Jaka średnia? Jaki rozrzut ?
Jakie proporcje ? Jakie zależności ?

29 Struktura raportu

30 Cechy dobrego raportu wysoka jakość, logiczny i przejrzysty,
mówi o problemach, a nie o osobach, informacje łatwe do zlokalizowania, możliwość sięgnięcia do materiału dowodowego, dostosowanie treści i języka do odbiorców.

31 Na podstawie „Autoewaluacja w szkole” praca zbiorowa Wydawnictwa CODN
Praktyczne wskazówki używaj czasu teraźniejszego stosuj właściwe tytuły wizualizuj dane (tablice, wykresy) korzystaj z wypowiedzi respondentów bądź otwarty, nie wykluczaj różnych możliwości interpretacji zaufaj wyobraźni baw się materiałem, traktuj siebie i materiał twórczo Na podstawie „Autoewaluacja w szkole” praca zbiorowa Wydawnictwa CODN

32 Odmiany pseudoewaluacja

33 Zasady etyczne szkolnej ewaluacji
cel i charakter każdego kwestionariusza, wywiadu czy obserwacji podejmowanych podczas ewaluacji są przystępne i zrozumiałe dla zainteresowanych osób; wszelkie dane o respondentach objęte są zasadą poufności pracownicy mają czytać i komentować raporty, które nawet, gdy ich nie identyfikują obrazują ich prace i opinie; dyrekcja ma prawo zachować dla siebie potencjalnie drażliwe dane na temat poszczególnych osób (anonimowość); Jeszcze przed realizacją ewaluacji pracownicy aprobują kryteria określające, kto i w którym spotkaniu uczestniczy. Glyn Rogers, Linda Badham Ewaluatin in schools

34 Cele: poznanie narzędzi i technik stosowanych w pomiarze jakości pracy szkoły, uświadomienie konieczności prowadzenia rzetelnych badań i wnikliwej analizy, kształtowanie umiejętności konstruowania wybranych narzędzi i opracowywania raportu.


Pobierz ppt "Badanie jakości pracy szkoły i opracowywanie wyników"

Podobne prezentacje


Reklamy Google