Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Badanie jakości pracy szkoły i opracowywanie wyników Małgorzata Bednarek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Badanie jakości pracy szkoły i opracowywanie wyników Małgorzata Bednarek."— Zapis prezentacji:

1 1 Badanie jakości pracy szkoły i opracowywanie wyników Małgorzata Bednarek

2 2 Cele: poznanie narzędzi i technik stosowanych w pomiarze jakości pracy szkoły, uświadomienie konieczności prowadzenia rzetelnych badań i wnikliwej analizy, kształtowanie umiejętności konstruowania wybranych narzędzi i opracowywania raportu.

3 3 Narzędzia jakości gromadzenia danych graficznego reprezentowania danych analizy wpływów, pokrewieństw, związków przyczynowo skutkowych identyfikacji problemów tworzenia pomysłów podejmowania decyzji

4 4 Sondaż za pomocą ankiety, stosuje się gdy: informacje zbierane od dużej liczby osób temat badania jest drażliwy i możemy liczyć na szczere wypowiedzi tylko w sytuacji anonimowej ankiety Istotne kwestie związane z konstruowaniem kwestionariuszy ankiet: konstrukcja kwestionariusza rodzaje i poprawność formułowania pytań instrukcja dla respondentów

5 5 Rodzaje pytań zamknięte półotwarteotwarte dychotomiczne koniunktywne z uszeregowaniem odpowiedzi dysjunktywne

6 6 Czy lubisz chodzić do szkoły? (podkreśl wybraną odpowiedź) taknietrudno powiedzieć

7 7 Który z wymienionych przedmiotów lubisz najbardziej? (podkreśl tylko jeden wybrany przedmiot) język polski język angielski historia geografia matematyka fizyka

8 8 Który z wymienionych przedmiotów lubisz najbardziej? (podkreśl trzy z przytoczonych przedmiotów) język polski język angielski historia geografia matematyka fizyka

9 9 Który z wymienionych przedmiotów lubisz najbardziej, a który najmniej? (uszereguj je wpisując obok numerki od 1-5) język polski język angielski historia geografia matematyka

10 10 Jakie zajęcia pozalekcyjne powinna oferować szkoła? (proszę podkreślić dwie odpowiedzi) koło plastyczne koło fotograficzne koło informatyczne SKS Inne (proszę wpisać jakie)

11 11 Co Pan/Pani sądzi o bezpieczeństwie dziecka w szkole? (prosimy o udzielenie wyczerpujących wypowiedzi)

12 12 Budowa ankiety

13 13 Źródła oporu nauczycieli przed stosowaniem ankiet w szkole

14 14 Ćwiczenie -proszę wybrać cel badań, -proszę skonstruować ankietę.

15 15 Sposób formułowania pytań

16 16 Wywiad

17 17 Wywiad grupowy zogniskowany – FGI (focus group interviev) Istotne elementy moderator grupy scenariusz grupa (8-12 osób)

18 18 Obserwacja Każdy widzi, co chce widzieć

19 19 Cechy osobowościowe spostrzegawczość cierpliwość wrażliwość czujność podzielność uwagi łatwość kojarzenia faktów rozpoznawania procesów i interakcji zachodzących między ludźmi koncentracji panowania nad emocjami Umiejętności Obserwator

20 20 O czym należy zdecydować przed rozpoczęciem obserwacji? Obiekt/przedmiot obserwacji Stopień zaangażowania obserwatora w obserwowane przedsięwzięcie Charakter obserwacji (jawna/ukryta) Czas i miejsce obserwacji Zasięg obserwacji

21 21 W czasie obserwacji należy pamiętać o:

22 22 Przykładowe dyspozycje do obserwacji zająć:

23 23 Notatki z obserwacji opisowe konkretne szczegółowe z wiernymi cytatami własne spostrzeżenia i odczucia wyraźnie oddzielone od faktów

24 24 Hospitacje Kontrolno-oceniającaWspierającaDiagnozująca Podmiot Cel Obserwator nauczyciel uczeń Ocena nauczyciela znalezienie silnych- słabych stron pomoc w doskonaleniu ocena oddziaływań wych.-dyd. pomoc w doskonaleniu dyrektor wizytator dyrektor doradca m. dyrektor goście nauczyciel

25 25 Analiza dokumentów autentyczność i prawdziwość dokumentów intencje autora okoliczności w jakich powstawały

26 26 Pytania jakie warto zadać analizując dokument Czy autor był ekspertem w dziedzinie, której dotyczy dokument? Czy autor był bezpośrednim świadkiem/uczestnikiem opisywanego zdarzenia? Jaki cel mógł przyświecać tworzeniu tego dokumentu? Czy autor miał odwagę uwzględnić negatywne informacje? W jakim stopniu był pod presją otoczenia? M. Łobocki Metody i techniki badań pedagogicznych

27 27 Analiza danych Selekcja i porządkowanie danych Poszukiwanie kategorii analitycznych Analiza i interpretacja danych Formułowanie wniosków Opracowanie raportu

28 28 Analiza statystyczna Jak dużo? Jaka średnia? Jaki rozrzut ? Jakie proporcje ? Jakie zależności ?

29 29 Struktura raportu

30 30 Cechy dobrego raportu wysoka jakość, logiczny i przejrzysty, mówi o problemach, a nie o osobach, informacje łatwe do zlokalizowania, możliwość sięgnięcia do materiału dowodowego, dostosowanie treści i języka do odbiorców.

31 31 Praktyczne wskazówki używaj czasu teraźniejszego stosuj właściwe tytuły wizualizuj dane (tablice, wykresy) korzystaj z wypowiedzi respondentów bądź otwarty, nie wykluczaj różnych możliwości interpretacji zaufaj wyobraźni baw się materiałem, traktuj siebie i materiał twórczo Na podstawie Autoewaluacja w szkole praca zbiorowa Wydawnictwa CODN

32 32 Odmiany pseudoewaluacja

33 33 Zasady etyczne szkolnej ewaluacji cel i charakter każdego kwestionariusza, wywiadu czy obserwacji podejmowanych podczas ewaluacji są przystępne i zrozumiałe dla zainteresowanych osób; wszelkie dane o respondentach objęte są zasadą poufności pracownicy mają czytać i komentować raporty, które nawet, gdy ich nie identyfikują obrazują ich prace i opinie; dyrekcja ma prawo zachować dla siebie potencjalnie drażliwe dane na temat poszczególnych osób (anonimowość); Jeszcze przed realizacją ewaluacji pracownicy aprobują kryteria określające, kto i w którym spotkaniu uczestniczy. Glyn Rogers, Linda Badham Ewaluatin in schools

34 34 Cele: poznanie narzędzi i technik stosowanych w pomiarze jakości pracy szkoły, uświadomienie konieczności prowadzenia rzetelnych badań i wnikliwej analizy, kształtowanie umiejętności konstruowania wybranych narzędzi i opracowywania raportu.


Pobierz ppt "1 Badanie jakości pracy szkoły i opracowywanie wyników Małgorzata Bednarek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google