Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W YBÓR PATRONA S ZKOŁY ETAP II KONKURSU. M ARIA G ÓRALÓWNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W YBÓR PATRONA S ZKOŁY ETAP II KONKURSU. M ARIA G ÓRALÓWNA."— Zapis prezentacji:

1 W YBÓR PATRONA S ZKOŁY ETAP II KONKURSU

2 M ARIA G ÓRALÓWNA

3 Maria Góralówna urodziła się 10 stycznia 1919 roku w Tarnowie, zmarła 11 maja 1995 roku w Warszawie.

4 W 1936 roku rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego, które przerwała wojna i okupacja. Studia ukończyła po wojnie i w roku 1949 otrzymała dyplom lekarski. W czasie studiów zainteresowała się otolaryngologią i pierwsze doświadczenia w tej dziedzinie zdobywała, pracując jako studentka w Klinice w Poznaniu pod kierunkiem prof. A. Zakrzewskiego. M. Góralówna zamieszkała w Warszawie, gdzie podjęła pracę w Akademii Medycznej, wniosła ogromny wkład w powstanie i rozwój otolaryngologii dziecięcej. Otolaryngologia – dziedzina medycyny zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem chorób ucha, nosa, krtani, gardła oraz innych narządów głowy i szyi.

5 Doc. Maria Góralówna na spotkaniu poświęconym współpracy międzynarodowej. M. Góralówna znała kilka języków obcych, mogła korzystać z doświadczenia i piśmiennictwa ośrodków zagranicznych i chętnie dzieliła się ta wiedzą z kolegami. Podczas szkoleń w Szwecji i Wielkiej Brytanii zainteresowała się i pogłębiła swoją wiedzę na temat postępowania z dziećmi głuchymi i niedosłyszącymi. Wokół tej tematyki ogniskowała się później jej działalność naukowa.

6 Po dziesięciu latach pracy w Akademii Medycznej przeszła na samodzielne stanowisko ordynatora Oddziału Laryngologicznego w Szpitalu Dziecięcym na Saskiej Kępie przy ul. Niekłańskiej. Swoje działania rozszerzała z diagnozy również na terapię, protezowanie, usprawnianie słuchu dziecka głuchego, a także wyrównywanie emocjonalne i przygotowanie do współpracy rewalidacyjnej rodziców.

7 W 1967 roku wprowadziła korespondencyjne poradnictwo dla rodziców dzieci z problemami słuchowymi, wzorując się na John Tracy Clinic z USA. Napisała ponad 2000 listów z odpowiednimi zaleceniami. W 1989 roku M. Góralówna zorganizowała w szpitalu na ul. Niekłańskiej Ośrodek Audiologiczny Społecznej Fundacji Solidarności. Pani Docent wniosła duży wkład w opracowanie pierwszego polskiego programu rehabilitacji chorych po wszczepach ślimakowych. W 1993r. Maria Góralówna przyjęła propozycję prof. dr hab. Henryka Skarżyńskiego i się z całym zespołem do nowopowstającego Ośrodka Diagnostyczno- Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla osób Niesłyszących i Niedosłyszacych „Cochlear Center” w Warszawie.

8 Maria Góralówna jest autorką licznych publikacji i poradników przeznaczonych dla rodziców, pedagogów, surdopedagogów, protetyków i wszystkich zajmujących się rehabilitacją i kształceniem osób niesłyszących. Opracowane metody rehabilitacji dzieci z niedosłuchem, opublikowane w podręczniku „Rehabilitacja małych dzieci z wada słuchu” są do chwili obecnej wykorzystywane, a podręcznik stanowi podstawowe źródło informacji na ten temat dla osób zajmujących się niesłyszącym dzieckiem.

9 Pośród wielu ciepłych określeń M. Góralówna była również nazywana matką matek dzieci głuchych. Dowodem Jej uznania były liczne odznaczenia w tym krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i ten, z którego była najbardziej dumna Order Uśmiechu. Został on Jej wręczony po wypiciu pucharu soku z cytryny bez skrzywienia 12 maja 1987r. w Teatrze Polskim w Warszawie. W uzasadnieniu nagrody napisano: „Tak bardzo dzieciom potrzebna i tak bardzo przez nie kochana…”

10 CO ZAPAMIĘTAŁEŚ ???

11 1. K TO TO JEST ?

12 MARIA GÓRALÓWNA

13 2. KIEDY I GDZIE SIĘ URODZIŁA?

14 UR. 1919 R. W T ARNOWIE

15 3. KIEDY I GDZIE ZMARŁA?

16 Z M. 1995 R. W W ARSZAWIE

17 4. JAKI BYŁ JEJ ZAWÓD ?

18 LEKARZ - OTOLARYNGOLOG

19 5. CZYM ZAJMUJE SIĘ OTOLARYNGOLOG?

20 O TOLARYNGOLOG ZAJMUJE SIĘ ROZPOZNAWANIEM I LECZENIEM CHORÓB UCHA, NOSA, KRTANI, GARDŁA ORAZ INNYCH NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI.

21 6. KOGO LECZYŁA?

22 DZIECI NIESŁYSZĄCE I SŁABOSŁYSZĄCE

23 7. DLA KOGO PISAŁA LISTY Z PORADAMI? ILE LISTÓW NAPISAŁA?

24 D LA RODZICÓW DZIECI NIESŁYSZĄCYCH 2000 LISTÓW

25 7. W JAKIM MIEŚCIE PRACOWAŁA ?

26 W W ARSZAWIE

27 8. Z JAKIM ZNANYM LEKARZEM WSPÓŁPRACOWAŁA ?

28 Z PROF. DR. HAB. HENRYKIEM SKARŻYŃSKIM

29 9. JAKI JEST TYTUŁ PODRĘCZNIKA, KTÓRY NAPISAŁA MARIA GÓRALÓWNA?

30 „REHABILITACJA MAŁYCH DZIECI Z WADĄ SŁUCHU”

31 10. J AKIE NAGRODY OTRZYMAŁA M ARIA G ÓRALÓWNA ?

32 K RZYŻ KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA P OLSKI ORDER UŚMIECHU

33 D ZIĘKUJEMY


Pobierz ppt "W YBÓR PATRONA S ZKOŁY ETAP II KONKURSU. M ARIA G ÓRALÓWNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google