Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycja ustanowienia medalu Pro bono silvae im. Prof. Józefa Rivolego Małgorzata Mańka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycja ustanowienia medalu Pro bono silvae im. Prof. Józefa Rivolego Małgorzata Mańka."— Zapis prezentacji:

1 Propozycja ustanowienia medalu Pro bono silvae im. Prof. Józefa Rivolego Małgorzata Mańka

2 Polskie Towarzystwo Leśne 122 lata

3 Prof. dr Józef Rivoli doctor honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego wybitny leśnik polski życie poświęcone działaniu dla dobra lasu Pro bono silvae

4 1895

5 Profesor Józef Rivoli ( ) Wielkopolanin praktyki w pruskich lasach państwowych (Bolewice) studia leśne - Tharandt Praca w dobrach kórnickich hrabiów Działyńskich

6 Wykładowca i dydaktyk Od 1873 do 1875 r. Józef Rivoli wykładał w Wyższej Szkole Rolniczej im. Haliny w Żabikowie encyklopedię leśnictwa (z informacjami o chorobach drzew leśnych) i geografię fizyczną ziem polskich Katedra Hodowli Lasu – kierownik Wykłady: geografia leśnictwa, hodowla lasu, urządzanie lasu lasu, urządzanie lasu

7 Badacz i naukowiec Badania naukowe – mikroklimatologia (prekursorska rozprawa dotycząca wpływu drzew na temperaturę dolnych warstw powietrza w lesie) opracowania: Karpaty, Norwegia, Szwajcaria, Portugalia, Półwysep Pirenejski Portugalia, Półwysep Pirenejski – odznaczenie orderem przez króla Portugalii

8 Leśnik – urządzeniowiec lasy całej dawnej Rzeczpospolitej Leśnik – upowszechnieniowiec Przegląd Leśniczy Kórnik 1876 i Poznań 1877 (także informacje o chorobach drzew leśnych) Wielkopolska, Litwa i Galicja Wielkopolska, Litwa i Galicja

9 Organizator życia naukowego 1866 – współzałożyciel Wydziału Leśnego przy Centralnym Towarzystwie Gospodarczym w Poznaniu (utworzonym w 1861r.) w Poznaniu (utworzonym w 1861r.) – kierował Wydziałem przez 50 lat, do 1916r. – kierował Wydziałem przez 50 lat, do 1916r – Towarzystwo Leśne w Wielkim Księstwie Poznańskim (kontynuacja Wydziału Leśnego) Poznańskim (kontynuacja Wydziału Leśnego)

10 Organizator życia naukowego – Lwów 1867 – pierwsze działania dla utworzenia Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego 1877 – redakcja statutu Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego 1882 – I Walne Zgromadzenie Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego Henryk Strzelecki (dyrektor krajowej Szkoły Lasowej we Lwowie) Władysław Szafer Stanisław Sokołowski Polskie Towarzystwo Leśne

11 Organizator życia naukowego 1907 – Kraków – Zjazd leśników polskich ze wszystkich dzielnic naszej Ojczyzny (prezes Towarzystwa Leśnego w Poznaniu) Specjalna komisja do spraw ujednolicenia polskiego słownictwa techniczno-leśnego, (przewodniczący – Józef Rivoli)

12

13 Niepodległość 1918 –Sekcja Leśna 1918 – Sekcja Leśna na Wydziale Rolniczo-Leśnym na Wydziale Rolniczo-Leśnym Wszechnicy Piastowskiej Wszechnicy Piastowskiej (od 1920 Uniwersytet Poznański) (od 1920 Uniwersytet Poznański) 1919 – kierownik Katedry Hodowli Lasu 1921 – przewodniczący obrad III Ogólnego Zjazdu Leśników w Poznaniu III Ogólnego Zjazdu Leśników w Poznaniu

14 1922 – doktoraty honorowe Uniwersytetu Poznańskiego Maria Skłodowska-Curie Roman Dmowski Józef Rivoli 1923 – Krzyż Komandorski Orderu Polonia Restituta Orderu Polonia Restituta

15

16

17

18

19 Zasługi Profesora Józefa Rivolego dla polskiego i europejskiego leśnictwa mają charakter uniwersalny, jako że działał na terenie wszystkich zaborów na ziemiach polskich oraz w niepodległej Polsce i zyskał europejską sławę naukową. Właśnie dlatego Jego osoba ze wszech miar nadaje się na patrona ogólnopolskiego odznaczenia, jakim winien być proponowany Medal im. Józefa Rivolego, przyznawany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Leśnego.

20 Projekt medalu

21 Przyznawanie Medalu Pro bono silvae osobom fizycznym i osobom prawnym osobom fizycznym i osobom prawnym za wybitny wkład do rozwoju za wybitny wkład do rozwoju leśnictwa i lasów polskich leśnictwa i lasów polskich oraz do promowania wiedzy oraz do promowania wiedzy o lasach i leśnictwie o lasach i leśnictwie określona liczba przyznawanych określona liczba przyznawanych w danym roku medali w danym roku medali

22 Inicjatywa nadania medalu Przewodniczący Zarządu Głównego PTL Przewodniczący Zarządu Głównego PTL Zarządy Oddziałów Zarządy Oddziałów członkowie honorowi PTL członkowie honorowi PTL

23 Kapituła Medalu Przewodniczący Zarządu Głównego PTL Przewodniczący Zarządu Głównego PTL Przewodniczący Oddziału Wielkopolskiego Przewodniczący Oddziału Wielkopolskiego PTL PTL Dziekan Wydziału Leśnego Akademii Dziekan Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu w Poznaniu Prezes Zarządu Fundacji Kórnickiej Prezes Zarządu Fundacji Kórnickiej osoby uprzednio odznaczone Medalem osoby uprzednio odznaczone Medalem

24 Wręczenie medalu przez Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego powinno mieć każdorazowo charakter uroczysty.

25


Pobierz ppt "Propozycja ustanowienia medalu Pro bono silvae im. Prof. Józefa Rivolego Małgorzata Mańka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google