Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycja ustanowienia medalu im. Prof. Józefa Rivolego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycja ustanowienia medalu im. Prof. Józefa Rivolego"— Zapis prezentacji:

1 Propozycja ustanowienia medalu im. Prof. Józefa Rivolego
„Pro bono silvae” im. Prof. Józefa Rivolego Małgorzata Mańka

2 Polskie Towarzystwo Leśne
122 lata

3 Pro bono silvae Prof. dr Józef Rivoli doctor honoris causa
Uniwersytetu Poznańskiego wybitny leśnik polski życie poświęcone działaniu dla dobra lasu Pro bono silvae

4 1895

5 Profesor Józef Rivoli (1838-1926)
Wielkopolanin praktyki w pruskich lasach państwowych (Bolewice) studia leśne - Tharandt Praca w dobrach kórnickich hrabiów Działyńskich

6 Wykładowca i dydaktyk Od 1873 do 1875 r. Józef Rivoli wykładał
w Wyższej Szkole Rolniczej im. Haliny w Żabikowie encyklopedię leśnictwa (z informacjami o chorobach drzew leśnych) i geografię fizyczną ziem polskich. 1919 Katedra Hodowli Lasu – kierownik Wykłady: geografia leśnictwa, hodowla lasu, urządzanie lasu

7 Badacz i naukowiec Badania naukowe – mikroklimatologia
(prekursorska rozprawa dotycząca wpływu drzew na temperaturę dolnych warstw powietrza w lesie) opracowania: Karpaty, Norwegia, Szwajcaria, Portugalia, Półwysep Pirenejski – odznaczenie orderem przez króla Portugalii

8 Leśnik – urządzeniowiec
lasy całej dawnej Rzeczpospolitej Leśnik – upowszechnieniowiec „Przegląd Leśniczy” Kórnik 1876 i Poznań 1877 (także informacje o chorobach drzew leśnych) Wielkopolska, Litwa i Galicja

9 Organizator życia naukowego
1866 – współzałożyciel Wydziału Leśnego przy Centralnym Towarzystwie Gospodarczym w Poznaniu (utworzonym w 1861r.) – kierował Wydziałem przez 50 lat, do 1916r. 1908 – Towarzystwo Leśne w Wielkim Księstwie Poznańskim (kontynuacja Wydziału Leśnego)

10 Polskie Towarzystwo Leśne
Organizator życia naukowego – Lwów 1867 – pierwsze działania dla utworzenia Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego 1877 – redakcja statutu 1882 – I Walne Zgromadzenie Henryk Strzelecki (dyrektor krajowej Szkoły Lasowej we Lwowie) Władysław Szafer Stanisław Sokołowski Polskie Towarzystwo Leśne

11 Organizator życia naukowego
1907 – Kraków – „Zjazd leśników polskich ze wszystkich dzielnic naszej Ojczyzny” (prezes Towarzystwa Leśnego w Poznaniu) Specjalna komisja do spraw ujednolicenia polskiego słownictwa techniczno-leśnego, (przewodniczący – Józef Rivoli)

12

13 Niepodległość 1918 – Sekcja Leśna na Wydziale Rolniczo-Leśnym
Wszechnicy Piastowskiej (od Uniwersytet Poznański) 1919 – kierownik Katedry Hodowli Lasu 1921 – przewodniczący obrad III Ogólnego Zjazdu Leśników w Poznaniu

14 Orderu Polonia Restituta
1922 – doktoraty honorowe Uniwersytetu Poznańskiego  Maria Skłodowska-Curie  Roman Dmowski  Józef Rivoli 1923 – Krzyż Komandorski Orderu Polonia Restituta

15

16

17

18

19 Zasługi Profesora Józefa Rivolego
dla polskiego i europejskiego leśnictwa mają charakter uniwersalny, jako że działał na terenie wszystkich zaborów na ziemiach polskich oraz w niepodległej Polsce i zyskał europejską sławę naukową. Właśnie dlatego Jego osoba ze wszech miar nadaje się na patrona ogólnopolskiego odznaczenia, jakim winien być proponowany Medal im. Józefa Rivolego, przyznawany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Leśnego.

20 Projekt medalu

21 Przyznawanie Medalu „Pro bono silvae”
 osobom fizycznym i osobom prawnym  za wybitny wkład do rozwoju leśnictwa i lasów polskich oraz do promowania wiedzy o lasach i leśnictwie  określona liczba przyznawanych w danym roku medali

22 Inicjatywa nadania medalu
 Przewodniczący Zarządu Głównego PTL  Zarządy Oddziałów  członkowie honorowi PTL

23 Kapituła Medalu PTL Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
 Przewodniczący Zarządu Głównego PTL  Przewodniczący Oddziału Wielkopolskiego PTL  Dziekan Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu  Prezes Zarządu Fundacji Kórnickiej  osoby uprzednio odznaczone Medalem

24 Wręczenie medalu przez Przewodniczącego Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Leśnego powinno mieć każdorazowo charakter uroczysty.

25


Pobierz ppt "Propozycja ustanowienia medalu im. Prof. Józefa Rivolego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google