Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z A R Z Ą D Z A Ć Potrafię PRAKTYCZNIE WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z A R Z Ą D Z A Ć Potrafię PRAKTYCZNIE WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH."— Zapis prezentacji:

1 Z A R Z Ą D Z A Ć Potrafię PRAKTYCZNIE WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH

2 Wydział Humanistyczno-Społeczny Kierunek: Zarządzanie Profil studiów: praktyczny Specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

3 Zarządzanie zasobami ludzkimi Wydział Humanistyczno-Społeczny Profil Absolwenta Absolwent specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi będzie profesjonalnie przygotowanym specjalistą z zakresu HR, niezbędnym w efektywnym zarządzaniu kapitałem ludzkim każdej organizacji. Pozna podstawowe narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi, takie jak: planowanie, rekrutacja i selekcja, oceny pracownicze, szkolenia pracownicze, systemy motywacyjne i systemy wynagrodzeń. Nauczy się dobierać metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi do aktualnych potrzeb organizacji. Ponadto pozna sposoby rozwijania potencjału pracowników i budowania przewagi konkurencyjnej opartej na innowacyjności.

4 Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne Zarządzanie zasobami ludzkimi Wydział Humanistyczno-Społeczny Specjalnościowe efekty kształcenia - WIEDZA Absolwent tej specjalności: zna zasady budowania efektywnego zespołu oraz prawidłowego pełnienia roli menedżera, ma specjalistyczną wiedzę na temat wybranych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi.

5 Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne Zarządzanie zasobami ludzkimi Wydział Humanistyczno-Społeczny Specjalnościowe efekty kształcenia - UMIEJĘTNOŚCI Absolwent tej specjalności: potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do skutecznego kierowania zespołem oraz zwiększania potencjału własnego, a także innych osób w środowisku pracy, potrafi prawidłowo posługiwać się wybranymi narzędziami zarządzania zasobami ludzkimi i adekwatnie do sytuacji dobierać techniki i metody, potrafi sporządzić opis stanowiska pracy i przeprowadzić proces ich wartościowania.

6 Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne Zarządzanie zasobami ludzkimi Wydział Humanistyczno-Społeczny Specjalnościowe efekty kształcenia - KOMPETENCJE Absolwent tej specjalności: potrafi prawidłowo pełnić role w zespole, w tym role kierownicze oraz organizować pracę zespołu, a także brać odpowiedzialność za powierzone mu zadania, rozumie potrzebę postępowania etycznego w pełnieniu ról zawodowych i społecznych.

7 Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne Zarządzanie zasobami ludzkimi Wydział Humanistyczno-Społeczny Przedmioty specjalnościowe Psychologia kierowania i przywództwa, Narzędzia i techniki rekrutacji i selekcji, Rozwój i szkolenie pracowników, Budowa zespołu pracowniczego, Ocena pracowników, Wartościowanie pracy i systemy wynagrodzeń, Rozwijanie kreatywności pracowników, Projekty realizowane w ramach specjalności: Problemy kierowania zespołem pracowniczym, Opis wybranego stanowiska pracy.

8 Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne Zarządzanie zasobami ludzkimi Wydział Humanistyczno-Społeczny Kariera zawodowa Absolwenci specjalności będą przygotowani do podjęcia pracy: na stanowiskach kierowniczych i eksperckich w działach personalnych, działach zatrudnienia i płac, specjalistów ds. szkoleń, rekrutacji i selekcji, w charakterze coacha, konsultanta ds. strategii biznesowych, menedżera średnich szczebli zarządzania w różnych typach przedsiębiorstw i instytucji.

9 Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne Zarządzanie zasobami ludzkimi Wydział Humanistyczno-Społeczny Opiekun specjalności dr Bożena Afiniec Katedra Zarządzania i Psychologii Stosowanej T: 32 355 97 93 w. 103 @: bafiniec@wszop.edu.plbafiniec@wszop.edu.pl

10 WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH Wydział Humanistyczno-Społeczny ul. Bankowa 8 40-007 Katowice @: dziekanat.hs@wszop.edu.pldziekanat.hs@wszop.edu.pl T: 32 355 97 70 wew. 13


Pobierz ppt "Z A R Z Ą D Z A Ć Potrafię PRAKTYCZNIE WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google