Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPÓŁCZESNE SYSTEMY POLITYCZNE. Po zrealizowaniu przedmiotu studenci powinni: Znać: - podstawowe pojęcia z zakresu systemów politycznych; - zagadnienia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPÓŁCZESNE SYSTEMY POLITYCZNE. Po zrealizowaniu przedmiotu studenci powinni: Znać: - podstawowe pojęcia z zakresu systemów politycznych; - zagadnienia."— Zapis prezentacji:

1 WSPÓŁCZESNE SYSTEMY POLITYCZNE

2 Po zrealizowaniu przedmiotu studenci powinni: Znać: - podstawowe pojęcia z zakresu systemów politycznych; - zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu społecznego w relacji do systemu politycznego; - rolę demokracji w systemach politycznych na przestrzeni historii; - funkcjonowanie i istotę systemu państwowego; - funkcjonowanie systemu partyjnego we współczesnych demokracjach. Umieć: - interpretować aktualne wydarzenia polityczne oraz stosunki relacje polityczne we współczesnym świecie. Zasady funkcjonowania demokratycznego państwa. Liczba godzin zajęć dydaktycznych – 45 Zarys programowy treści kształcenia: Pojęcie systemu politycznego, reżimu politycznego, jego historyczny rozwój, interesy polityczne, decyzje polityczne, pojęcie i historia kultury politycznej, pojęcie systemu społecznego, polityczna organizacja społeczeństwa. Pojecie demokracji, zakres pojęć: demokracja, totalitaryzm, dyktatura, autorytaryzm, demokracja parlamentarna. Funkcjonowanie współczesnego państwa, konstytucjonalizm. Rodzaje i funkcje państwa. Partie polityczne, systemy partyjne, pojęcia partii, typologia i klasyfikacja partii politycznych. Systemy partyjne wybranych państw. Opracował: dr Józef ZAWADZKI

3 Wybrana bibliografia do nauki Współczesnych Systemów Politycznych w roku akademickim 2004 Bibliografia: 1.Demokracja Europy Środkowo Wschodniej w perspektywie porównawczej. Pod red. A. Antoszewskiego, R. Herburta, Wrocław Filipowicz Stanisław: O demokracji. Warszawa Kulesza Władysław T.: Ideologie naszych czasów. Warszawa Systemy polityczne rozwiniętych krajów kapitalistycznych. Pod red. A. Jamroza. Warszawa Śpiewak Paweł: Ideologie i obywatele. Warszawa Ulicka Grażyna: Demokracje zachodnie. Warszawa Ulicka Grażyna: Nowe ruchy społeczne. Niepokoje i nadzieje współczesnych społeczeństw. Warszawa Winczorek Piotr: Wstęp do nauki o państwie. Warszawa Winczorek Piotr, Majchrowski Jan: Ustrój państwowy Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa Wojtaszczyk Konstanty A.: Kompendium wiedzy o państwie współczesnym. Warszawa Zawadzka Barbara: Zmiany systemu politycznego w ustawodawstwie państw Europy Środkowej i Wschodniej Warszawa Leksykon Politologii, red. A. Antoszewski i Ryszard Herburt. Wrocław Partie i systemy partyjne, t.3 Encyklopedia politologii. Kraków Ustroje Państw Współczesnych, red. W. Skrzydło, Lublin Leksykon Systemów Politycznych, red. T. Goduń. Warszawa Opracował: dr Józef ZAWADZKI

4 Pojęcie systemu politycznego 1.Istota systemu politycznego; 2.Otoczenie systemu politycznego. Koncepcja instytucjonalna (strukturalna) – system polityczny to ogół instytucji, za pośrednictwem, których są podejmowane decyzje polityczne i stosunki między nimi. Tu utożsamiamy SP z ustrojem państwowym. Koncepcja behawiorystyczno - funkcjonalna – system polityczny to dynamiczny proces społeczny zachodzący w obrębie takich wspólnot jak państwo, partia polityczna, związek zawodowy czy zrzeszenie przedsiębiorstw – istotą, którego jest przetwarzanie impulsów społecznych w decyzje i działania polityczne. Tu utożsamiamy SP z całokształtem zasad dotyczących organizacji i form działania władzy politycznej. Koncepcja systemowa – to relacje między systemem a jego otoczeniem: występują w trzech etapach: wejścia, przetworzenia, i wyjścia. Wejście i wyjście to relacje między systemem a otoczeniem, a przetworzenie to proces wewnętrzny. Koncepcja racjonalna – SP tworzą zależności, jakie powstają w procesie walki o władzę lub o jej utrzymanie. Opracował: dr Józef ZAWADZKI

5 ogół struktur, procedur i instytucji, które działają wspólnie, aby zaleźć sposób rozstrzygnięcia problemów. Politolodzy amerykańscy określają SP jako ogół struktur, procedur i instytucji, które działają wspólnie, aby zaleźć sposób rozstrzygnięcia problemów. system polityczny to całokształt wzajemnych politycznych powiązań istniejących w globalnym systemie, jakim jest społeczeństwo We Francji w słowniku terminów politycznych czytamy, że system polityczny to całokształt wzajemnych politycznych powiązań istniejących w globalnym systemie, jakim jest społeczeństwo SP to złożona struktura spełniająca wiele funkcji i obejmująca swoim zakresem wszystkie zachowania związane z władzą. Struktura systemu politycznego 1.Elementy pierwotne – jednostki ludzkie, grupy społeczne (narody, klasy, warstwy, grupy społeczno zawodowe itd. ); 2.Elementy wtórne – organizacje i instytucje (partie, organy państwowe, grupy nacisku, organizacje społeczne itd.); 3.Forma rządu; 4.Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego; 5.Typ reżimu politycznego. Opracował: dr Józef ZAWADZKI

6 Definicja Systemu politycznego 1.SP – to ogół organów państwowych: partii politycznych, grup interesów, reguł i zasad, na podstawie, których funkcjonują, relacji między nimi i funkcji, jakie wykonują wobec otoczenia; 2.Partie polityczne – dobrowolna organizacja, której celem jest zdobycie lub utrzymanie władzy państwowej dla realizacji określonego programu politycznego; 3.Grupy interesów – organizacje zabezpieczające interesy określonych grup społecznych, które współwpływaja na decyzje rządu, parlamentu, opinię społeczną i partie polityczne np. związki zawodowe, zrzeszenia przedsiębiorców, organizacje kulturowe, filantropijne i humanitarne. 4.Organy państwowe: - organy prawodawcze – przede wszystkim parlament; - organy administracyjne – rządowe i samorządowe; - organy ochrony prawnej – zwłaszcza sądownictwo. 5.SP funkcjonuje na podstawie różnych norm – prawnych, politycznych, moralnych; - prawne – normy prawa państwowego zawarte w konstytucji, ustawach; - normy prawa autonomicznego zawarte np. w statutach politycznych partii; - polityczne – wynikające np. z programów partii czy umów koalicyjnych. SP powinny odwoływać się do norm moralnych. Opracował: dr Józef ZAWADZKI

7 Funkcje systemu politycznego 1.Regulacyjna – sterowanie procesami według reguł przyjętych w danym systemie politycznym; 2.Mediacyjna – rozwiązywanie konfliktów i mediacji dotyczących sporów interesów grupowych; 3.Adaptacyjna – np. usprawnianie działania instytucji, poszerzanie bazy funkcjonowania SP; 4.Innowacyjna – wprowadzanie do SP nowych reguł i mechanizmów działania. Kryteria efektywności systemu politycznego Zdolność do zapewnienia własnego istnienia bez uciekania się do zmasowanej przemocy; 1.Stworzenie warunków do wszechstronnego ekonomicznego, społecznego oraz kulturalnego rozwoju kraju; 2.Gwarancja bezpieczeństwa państwa na zewnątrz. Opracował: dr Józef ZAWADZKI

8 System polityczny i jego otoczenie system ekologiczny system społeczny system gospodarczy system kulturowy system ekologiczny Inne syst. polityczne Organizacje międzyn. System polityczny postulaty poparcia decyzje działania Opracował: dr Józef ZAWADZKI


Pobierz ppt "WSPÓŁCZESNE SYSTEMY POLITYCZNE. Po zrealizowaniu przedmiotu studenci powinni: Znać: - podstawowe pojęcia z zakresu systemów politycznych; - zagadnienia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google