Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Joanna DZIONEK-KOZŁOWSKA Materiał uzupełniający do wykładów z historii myśli ekonomicznej Ekonomia, Ekobiznes, studia II stopnia Some Rights Reserved,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Joanna DZIONEK-KOZŁOWSKA Materiał uzupełniający do wykładów z historii myśli ekonomicznej Ekonomia, Ekobiznes, studia II stopnia Some Rights Reserved,"— Zapis prezentacji:

1 dr Joanna DZIONEK-KOZŁOWSKA Materiał uzupełniający do wykładów z historii myśli ekonomicznej Ekonomia, Ekobiznes, studia II stopnia Some Rights Reserved, 2013 CC BY 4.0 Milton FRIEDMAN o roli państwa w gospodarce

2 Należy dążyć do: ZNACZENIE POLITYKI PIENIĘŻNEJ polityka pieniężna jest bardzo ważna, ale jej cele muszą być ograniczone tworzenia ram funkcjonowania gospodarki służących minimalizowaniu wahań cen i stabilizacji oczekiwań podmiotów gospodarczych niedopuszczenia do sytuacji, w której pieniądz stałby się poważnym źródłem wstrząsów w gospodarce

3 Na podstawie analizy teoretycznej Friedman sformułował postulaty dotyczące polityki ekonomicznej: Głównym celem prowadzenia polityki monetarnej powinno być dążenie do utrzymania stabilności cen, a to jest możliwe poprzez kontrolę podaży pieniądza Polityka monetarna jest efektywniejsza od polityki fiskalnej Polityka ekonomiczna powinna być oparta na zasadach ( uznaniowość)

4 ROLA PAŃSTWA W GOSPODARCE wolny rynek gwarantem EFEKTYWNOŚCI gospodarowania i NAJLEPSZEGO ZASPOKOJENIA POTRZEB JEDNOSTKI Założenia: najwyższą wartością jest WOLNOŚĆ JEDNOSTKI LIBERALIZM GOSPODARCZY KONCEPCJA PAŃSTWA MINIMALNEGO ZAKRES DZIAŁANIA RZĄDU MUSI BYĆ OGRANICZONY DECENTRALIZACJA WŁADZY zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego + dostarczanie dóbr publicznych

5 KRYTYKA IDEI PAŃSTWA DOBROBYTU Programy realizowane w celu wcielenia w życie tej idei są NIESKUTECZNE (nie prowadzą do rozwiązania problemów społecznych) a ich efektem jest gigantyczne MARNOTRAWSTWO ŚRODKÓW PUBLICZNYCH GENERUJĄ CAŁY SZEREG NOWYCH PROBLEMÓW Generalną przyczyną fiaska tej koncepcji jest rozerwanie naturalnej relacji ŚWIADCZENIOBIORCA ŚWIADCZENIODAWCA URZĘDNIK (1) brak mechanizmów skutecznej kontroli jakości usług (2) brak bodźców do efektywnego wykorzystania środków

6 KRYTYKA IDEI PAŃSTWA DOBROBYTU REMEDIA 1.dobrowolne ubezpieczenia emerytalne oparte na zasadzie REZERWY KAPITAŁOWEJ 2.zastąpienie celowych programów pomocy społecznej NEGATYWNYM PODATKIEM DOCHODOWYM 3.PRYWATYZACJA służby zdrowia 4.zniesienie dotacji do budownictwa 5.wprowadzenie BONÓW EDUKACYJNYCH


Pobierz ppt "Dr Joanna DZIONEK-KOZŁOWSKA Materiał uzupełniający do wykładów z historii myśli ekonomicznej Ekonomia, Ekobiznes, studia II stopnia Some Rights Reserved,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google