Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin 2 Politechnika Świętokrzyska, Leszek CHODOR Teoria sprężystości i plastyczności 1 2013-09-09 Zasady w skrócie: 1.Zakres: 10 pytań punktowane w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin 2 Politechnika Świętokrzyska, Leszek CHODOR Teoria sprężystości i plastyczności 1 2013-09-09 Zasady w skrócie: 1.Zakres: 10 pytań punktowane w."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin 2 Politechnika Świętokrzyska, Leszek CHODOR Teoria sprężystości i plastyczności Zasady w skrócie: 1.Zakres: 10 pytań punktowane w skali 0 do 2 pkt co 0,5 pkt-> max 20 pkt 2.Czas po 8 min na każde pytanie, tzn. łączny czas egzaminu 80 min i NIE może być przedłużony 3.Student kontroluje czas odpowiedzi, tak by w czasie 8 min udzielić odpowiedzi na zadanie, przy czym najważniejsze kwestie umieszcza na początku wypowiedzi. 4.Jeśli w pytaniu zawarte jest zadanie Z, to w 1-szej kolejności należy rozwiązać zadanie lub nakreślić jego szkic [punktacja za zadanie wynosi 3x0,5=1,5 pkt], a za uzupełniającą teorię T 0,5 pkt 5.Fragmenty odpowiedzi nie na temat punktowane są ujemnie -2x0,5pkt [ nie opłaca się pisać nie na temat, bo można stracić dużo punktów]

2 Zadanie Z ( 1,5 pkt) : znaleźć ekstremalne naprężenia styczne w punkcie ciała, w którym dany jest tensor naprężeń: Start +8 min Teoria T ( 0,5 pkt) : Omów fundamentalne założenia teorii sprężystości. 1 rząd 2 rząd

3 Z: Znajdź długość naprężenia normalnego przy przecięciu bryły płaszczyzną o wersorze normalnym w punkcie w którym dana jest macierz naprężeń z zad 1, Start +16 min 1 rząd 2 rząd T: Co to jest i jakie są własności macierzy przejścia

4 Z: Dla belki Kelvina, wyznaczyć przebieg strzałki ugięcia w czasie T: 1rząd : Ciało Newtona 2 rząd : Próba pełzania Start +24 min E2*10 6 kN/m 2 h 3*10 5 kNs/m 2 J1 m 4 L6 m E 3 *10 6 kN/m 2 h 4*10 5 kNs/m 2 J2 m 4 L9 m 1 rząd 2 rząd

5 Start +32 min Z: Naszkicuj dowód zasady prac wirtualnych 1 rząd 2 rząd Z: Naszkicuj dowód twierdzenia Lagrangea T: Pojęcie funkcjonału i wariacji funkcjonału

6 Start +40 min Z: Wyznacz położenie środka ścinania dla przekroju 1 rząd 2 rząd T: 1 rząd : Założenia teorii Własowa 2 rząd : Idea i korzyści z teorii nośności nadkrytycznej

7 Z: Stosując MES wyznaczyć siłę krytyczną słupa Start +48 min 1 rząd 2 rząd T: 1 rząd : Macierz kształtu elementu 2 rząd : Współrzędne naturalne elementu płyty

8 Z: Znależć położenie przegubów plastycznych Start +56 min 1 rząd 2 rząd T: 1 rząd : Twierdzenia nośności granicznej 2 rząd : Nośność graniczna płyt

9 Start +64 min Z: Obliczyć zmianę objętości jednostkowego sześcianu ciała pozostającego pod wpływem naprężeń z zadania 1. Ciało jest idealnie plastyczne ze stałymi materiałowymi: [moduł Younga E, stała plastyczna Levyego-Misesa l] Teoria T : 1 Rząd : Podstawowe teorie plastyczności 2 Rząd : Wytężeniowa teoria Mohra 1 rząd 2 rząd

10 T: Omów wyznaczanie rekcji podpór tarczy Start +72 min Z: Podaj wyrażenie na wyraz globalnej macierzy sztywności w węźle tarczy, przy założonych (znanych) macierzach sztywności elementów. 1 rząd 2 rząd węzeł 7 węzeł 14

11 Start +80 min Rząd 1: Analiza mechanistyczna w projektowaniu dróg. Gdzie i dlaczego konieczne jest stosowanie takiej analizy. Model konstrukcji nawierzchni Start +80 min Rząd 2 : Projektowanie konstrukcji drogi w modelu dwuwarstwowym z wykorzystaniem zależności dla podłoża jednowarstwowego. Warunki brzegowe w modelu nawierzchni. Nomogramy do projektowania. Start +80 min


Pobierz ppt "Egzamin 2 Politechnika Świętokrzyska, Leszek CHODOR Teoria sprężystości i plastyczności 1 2013-09-09 Zasady w skrócie: 1.Zakres: 10 pytań punktowane w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google