Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kampania wrześniowa II WOJNA ŚWIATOWA. "O co właściwie chodzi? Czy o swobodę niemieckiej ludności Gdańska, która nie jest zagrożona, czy o sprawy prestiżowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kampania wrześniowa II WOJNA ŚWIATOWA. "O co właściwie chodzi? Czy o swobodę niemieckiej ludności Gdańska, która nie jest zagrożona, czy o sprawy prestiżowe."— Zapis prezentacji:

1 Kampania wrześniowa II WOJNA ŚWIATOWA

2 "O co właściwie chodzi? Czy o swobodę niemieckiej ludności Gdańska, która nie jest zagrożona, czy o sprawy prestiżowe - czy też o odepchnięcie Polski od Bałtyku, od którego Polska odepchnąć się nie da! (...) Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną (...) Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna i tą rzeczą jest honor." Przemówienie Józefa Becka 5 maja 1939

3 Pakt Ribbentrop – Mołotow 23 VIII 1939 Małżeństwo z rozsądku – karykatura sojuszu zawartego pomiędzy Niemcami i ZSRR. Podział stref wpływów w Europie Środkowej pomiędzy Niemcy i ZSRR. Podział terytorium Polski określany jest jako czwarty rozbiór Polski

4 Plan Z nie dać się rozbić przed rozpoczęciem działań sprzymierzonych na Zachodzie.

5 Fall Weiss- BLIETZKRIEG -Walić pięścią, a nie pukać rozstawionymi palcami – Bądźcie bez litości! Bądźcie brutalni! Osiemdziesiąt milionów ludzi musi otrzymać to, co im się należy, a należy im się zapewnienie egzystencji. Prawo jest po stronie najsilniejszego. Trzeba postępować z maksymalną surowością. [...] Pierwszy cel to dojście do Wisły i Narwi. Nasza przewaga techniczna załamie nerwowo Polaków. Każda nowa armia polska, która się pojawi, winna być natychmiast zdruzgotana. Wojna ma być wojną wyniszczenia."

6

7 Etapy kampanii wrześniowej I etap I etap - 1 IX – 7 IX – od ataku Niemiec hitlerowskich na port w Gdańsku do upadku obrony na Westerplatte II etap - 7 IX – 17 IX- od upadku Westerplatte do ataku ZSRR na Polskę i ucieczki polskiego rządu do Rumunii; III etap - 17 IX – 5 X – od ataku ZSRR na Polskę do kapitulacji Armii Polesie- ostatniej armii walczącej w kampanii wrześniowej;

8

9 Wieluń 4.40 Tczew 4.23

10 4:45 niemiecki pancernik szkolny Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzeliwanie Polskiej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. 1-7 września

11 4.45

12 Bitwa pod Mokrą 1 września Bitwa pod Mokrą zakończyła się dużym sukcesem Wołyńskiej BK, która przez cały dzień zatrzymywała marsz kilkakrotnie silniejszej dywizji pancernej i zadała jej poważne straty w ludziach i w sprzęcie, wynoszące ok. 150 wozów bojowych i ok czołgów. Dużą część z nich później naprawiono. Brygada również poniosła ciężkie straty: ok. 500 zabitych i rannych żołnierzy, 6 dział, kilka tankietek i samochodów pancernych oraz 500 koni.

13 Kraków - wrzesień Niemcy wieszają faszystowską flagę.

14 Wizna : 7-10 września Odcinek "Wizna" nad Narwią jest miejscem, w którym batalion polski przez dwie doby odpierał atak niemieckiej dywizji pancernej. Starcie przeszło do historii jako bitwa pod Wizną lub obrona Wizny. Dowodzący tym odcinkiem, kapitan Władysław Raginis, widząc, że już nie ma żadnych szans na zwycięstwo wydał żołnierzom rozkaz przejść na tyły, a sam popełnił samobójstwo. Walczył on do końca odrzucając możliwość złożenia broni. kpt. Władysław Raginis

15 Bitwa nad Bzurą W dniach od 9 do 18 września 1939 roku nad Bzurą rozegrała się największa bitwa w czasie Wojny Obronnej Polski Znana jest jako Bitwa nad Bzurą lub Bitwa pod Kutnem. Została stoczona przez armie polskie "Poznań" i "Pomorze" z niemieckimi 8 i 10 Armią z Grupy Armii "Sud".

16 ABBEVILE 12 WRZEŚNIA Chamberlain - [...] Jest rzeczą jasną, że sojusznicy nie mogą uczynić tego, co mogłoby zapobiec opanowaniu Polski. [...] Jedynie prawdziwa pomoc Polsce leży w wygraniu wojny. [...] Lord Chatfield [brytyjski minister koordynacj i obrony] zapytał - Czy gen. Gamelin rozważa jakieś zmiany w swoich planach na Zachodzie, w razie gdyby Polska zdołała utrzymać się dłużej, niż to pierwotnie przewidywano. Generał Gamelin powiedział: - Nie. Zaoszczędzi to jedynie więcej drogocennego czasu Francji i Wielkiej Brytanii na przygotowania i przeszkodzi Niemcom w przerzucaniu swych sił z frontu wschodniego na zachodni.

17 Obrona Warszawy 7-28 września 1939 roku.

18 Ewakuacja władz polskich do Rumunii 16/17 września Sowiety wkroczyły. Nakazuję ogólne wycofanie na Rumunię i Węgry najkrótszymi drogami. Z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony lub próby rozbrojenia oddziałów. Zadanie Warszawy i miast, które miały się bronić przed Niemcami – bez zmian. Miasta do których podejdą bolszewicy, powinny z nimi pertraktować w sprawie wyjścia garnizonów do Węgier lub Rumunii. [7] [7] Most kolejowy na Czeremoszu łączący Polskę z Rumunią w okolicach Kut

19 "Po jednym uderzeniu armii niemieckiej i drugim - armii sowieckiej przestał istnieć ten pokraczny bękart traktatu wersalskiego."

20 Traktat w sprawie granic i przyjaźni pomiędzy ZSRR i Niemcami z 28 września 1939 r. Rząd Rzeszy Niemieckiej i Rząd ZSRR, po rozpadzie dotychczasowego państwa polskiego, uważają wyłącznie za swoje zadanie stworzyć ponownie spokój i porządek, a żyjącym tam narodom zapewnić odpowiadające ich narodowym właściwościom pokojowe współistnienie. W tym celu uzgodniono, co następuje: Artykuł 1. Rząd Rzeszy Niemieckiej i Rząd ZSRR ustalają jako granicę wzajemnych interesów państwowych na obszarze dotychczasowego państwa polskiego linię, która powinna być bliżej opisana w protokole uzupełniającym. Artykuł 2. Obie strony uznają określoną w Artykule 1 granicę wzajemnych interesów państwowych jako ostateczną i oddalą wszelką ingerencję mocarstw trzecich w tę regulację. Artykuł 3. Niezbędny nowy porządek państwowy przejmie na terenach na zachód od podanej w Artykule 1 linii Rząd Rzeszy Niemieckiej, na terenach na wschód od tej linii Rząd ZSRR. Artykuł 4. Rząd Rzeszy Niemieckiej i Rząd ZSRR uważają przyszły porządek za pewny fundament postępującego rozwoju przyjacielskich stosunków pomiędzy narodami. Artykuł 5. Umowa ta będzie ratyfikowana, a akty ratyfikacji zostaną możliwie najszybciej wymienione w Berlinie. Umowa nabierze mocy w momencie jej podpisania. Sporządzono w dwóch oryginałach, w języku niemieckim i rosyjskim. Za rząd Rzeszy Niemieckiej J.J. Ribbentrop Za rząd ZSSR W. Mołotow

21 W dniach od 2 do 5 października 1939 roku Samodzielna Grupa Operacyjna "Polesie" (dowódca gen. bryg. F. Kleeberg) stoczyła w rejonie Kocka bitwę z niemiecką 13 dywizją zmotoryzowaną Hordzieżka, 5 października 1939 roku Żołnierze! Z dalekiego Polesia, znad Narwi, z jednostek, które się oparły w Kowlu demoralizacji – zebrałem Was pod swoją komendę, by walczyć do końca. Chciałem iść najpierw na południe – gdy to się stało niemożliwe – nieść pomoc Warszawie. Warszawa padła, nim doszliśmy. Mimo to nie straciliśmy nadziei i walczyliśmy dalej, najpierw z bolszewikami, następnie w 5-dniowej bitwie pod Serokomlą z Niemcami. Wykazaliście hart i odwagę w czasie zwątpień i dochowaliście wierności Ojczyźnie do końca. Dziś jesteśmy otoczeni, a amunicja i żywność są na wyczerpaniu. Dalsza walka nie rokuje nadziei, a tylko rozleje krew żołnierską, która jeszcze przydać się może. Przywilejem dowódcy jest brać odpowiedzialność na siebie. Dziś biorę ją w tej najcięższej chwili – każąc zaprzestać dalszej bezcelowej walki, by nie przelewać krwi żołnierskiej nadaremnie. Dziękuję Warn za Wasze męstwo i Waszą karność, wiem, że staniecie, gdy będziecie potrzebni. Jeszcze Polska nie zginęła! Powyższy rozkaz przeczytać przed frontem wszystkich oddziałów. Dowódca SGO Polesie /–/ Kleeberg gen. bryg.

22 Przyczyny klęski kampanii wrześniowej - Dysproporcja sił - Brak przygotowania do wojny – późna mobilizacja sił wojskowych; - Słaba łączność armii z dowództwem; - Długa linia frontu i niedostateczna liczba wojsk - Atak ZSRR - Słaba produkcja przemysłu ciężkiego; Wynik kampanii jest jednak bardzo dobrze oceniany przez historyków. Walki trwały aż 35 dni, a państwo mimo przegranej nigdy nie skapitulowało ( dla porównania kampania francuska Hitlera trwała niecałe 2 tygodnie).


Pobierz ppt "Kampania wrześniowa II WOJNA ŚWIATOWA. "O co właściwie chodzi? Czy o swobodę niemieckiej ludności Gdańska, która nie jest zagrożona, czy o sprawy prestiżowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google