Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Smarowanie jest to wprowadzanie pomiędzy powierzchnie trące substancji smarującej Smarowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Smarowanie jest to wprowadzanie pomiędzy powierzchnie trące substancji smarującej Smarowanie."— Zapis prezentacji:

1 Smarowanie jest to wprowadzanie pomiędzy powierzchnie trące substancji smarującej Smarowanie

2 Budowa warstwy granicznej

3 Tarcie z udziałem smaru Oddziaływanie między- cząsteczkowe Oddziaływanie związane z pojawianiem się silnych wiązań chemicznych

4 Rodzaje tarcia z udziałem smaru R = grubość warstwy smarującej__________________________ średnie odchylenia od linii środkowej nierówności współpracujących powierzchni = h___ R a1 + R a2 1 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/17/5588698/slides/slide_4.jpg", "name": "Rodzaje tarcia z udziałem smaru R = grubość warstwy smarującej__________________________ średnie odchylenia od linii środkowej nierówności współpracujących powierzchni = h___ R a1 + R a2 1

5 Funkcje smarowania zmniejszenie: -oporów tarcia -strat energii -zużycia tarciowego zmywanie i usuwanie zanieczyszczeń ochrona przed korozją odprowadzanie ciepła amortyzacja drgań zmniejszenie luzów

6 Środki smarujące

7 Środki smarujące – oleje smarowe Oleje mineralne są złożonymi mieszaninami węglowodorów nasyconych i aromatycznych, zawierających od 20 do 40 atomów węgla w cząsteczce. Oleje syntetyczne są to jednorodne chemicznie związki organiczne otrzymywane na drodze syntez.

8 Cechy olejów smarowych właściwości reologiczne, właściwości niskotemperaturowe, właściwości smarnych i przeciw zużyciowe, temperatura zapłonu i palenia, stabilność termiczna i termooksydacyjna, stabilność chemiczna, kompatybilność z materiałami konstrukcyjnymi, minimalna toksyczność i inne właściwości związane z ochroną środowiska.

9 Środki smarujące

10 Środki smarujące – smary plastyczne Smary plastyczne są środkami smarowymi otrzymywanymi przez zagęszczenie olejów smarowych do stałej lub półstałej konsystencji za pomocą tzw. zagęszczaczy. Jest to układ koloidalny z fazą rozpraszającą (olej) i fazą rozproszoną (cząsteczki mydeł i innych zagęszczaczy).

11 Smary plastyczne wady i zalety płynność po przyłożeniu pewnej siły - utrzymują się lepiej na nie poziomych powierzchniach tarcia, nie wyciekają pod wpływem działania siły ciężkości i odśrodkowej oraz pod wpływem ciśnienia; niższe opory tarcia; lepsze przyleganie do powierzchni tarcia; lepsza charakterystyka lepkościowo-temperaturowa; szerszy zakres stosowania, zwłaszcza przy działaniu zmiennych prędkości; większa odporność na wodę i korozję; lepsze uszczelnienie węzłów tarcia przed wilgocią, agresywnymi gazami i zanieczyszczeniami mechanicznymi, gorzej odprowadzają ciepło z węzła tarcia, trudniejszy jest proces smarowania, mają niższą stabilność chemiczną w przypadku smarów z zagęszczaczami mydlanymi.

12 Środki smarujące

13 Stałe środki smarowe Związki o strukturze warstwowej – m. in. grafit; azotek boru; MoS 2 itd. Związki metali o niskiej twardości – m. in. siarczki kadmu i ołowiu itd. Miękkie metale i nieorganiczne materiały plastyczne: Cu, Ag, Pt, Sn, Pb, Ga, In, Tl, Co, Ni, Cd itd. (MoS 2 ) Organiczne ciała stałe. PTFE, poliamidy, PU, polisilikony.

14 Właściwości smarów Cechy fizykochemiczne smarów – skład chemiczny, – gęstość, – lepkość, – penetracja – smarność, – odporność na starzenie, – zakresy temperatur pracy: temperatura krzepnięcia temperatura topnienia, temperatura kroplenia, temperatura zapłonu.

15 System smarowania

16 Para trąca – Węzły współpracy

17 Smarowanie hydrodynamiczne 1)- panew łożyska, 2)- czop wału, 3)- olej

18 SMAROWANIE ELASTOHYDRODYNAMICZNE Smarowaniem elastohydrodynamicznym (EHD) nazywamy proces tworzenia warstwy środka smarnego między współpracującymi ze sobą powierzchniami. Dwa czynniki, które należy wziąć pod uwagę w przypadku smarowania EHD, to elastyczna deformacja elementów stykających się pod obciążeniem i efekty hydrodynamiczne, które sprawiają, że środek smarny rozdziela powierzchnie styku, natomiast nacisk obciążenia je deformuje. a) Kształt warstwy cieczy smarującej, b) rozkład ciśnień: 1- styk niesmarowany rozkład odkształceń Hertza, 2- styk smarowany

19 Smarowanie hydrostatyczne 1),3) doprowadzenie i odprowadzenie oleju, 2) korpus, 3) kieszenie

20 Smarowanie graniczne W smarowaniu granicznym składniki środka smarowego tworzą sprężystą warstwę adsorpcyjną lub/i reakcyjną

21 Rodzaje tarcia a zużywanie Rys 2.2 Zależność zużycia od rodzaju tarcia i obciążenia (linia ciągła) A – smarowanie hydrodynamiczne, B – smarowanie graniczne lub elastohydrodynamiczne, obszar zużycia adhezyjnego, C – obszar zacierania, D – zatarcie, Z – zespawanie ;

22 Systemy smarowania

23 Sposoby smarowania

24 Smarowanie kroplowe 1) dźwignia zaworu iglicowego 2) sprężyna dźwigni, 3) tulejka szklana – zbiornik oleju 4) olej, 5) gniazdo zaworu, 6) wziernik. 1) pokrywa zbiornika, 2) zbiornik – pojemnik na olej, 3) olej, 4) knot, 5) spinka - mocowanie knota,

25 Smarowanie mgłą olejową 1)zbiornik – pojemnik na olej 2)przewód ssawny, 3)wlot powietrza, 4)zwężka Venturiego, 5)rozpylacz, 6)płytka oporowa, 7)mgła olejowa, 8)wylot mgły. 1) przewód sprężonego powietrza, 2) przewód olejowy, 3) dozownik oleju, 4) mgła olejowa, 5) dozownik sprężonego powietrza,

26 Smarowanie olejowo powietrzne dozownik oleju dolot sprężonego powietrza miejsce smarowane

27 Smarowanie zanurzeniowe zbiornik oleju – miska olejowa pierścień unoszący olej – smarowanie rozbryzgowe

28 Smarowanie obiegowe zbiornik oleju – miska olejowa pompa olejowa filtr

29 Smarowanie natryskowe wtryskiwacz spływ oleju do zbiornika

30 Smarowanie smarem plastycznym na cały okres żywotności wewnętrzna przestrzeń łożyska wypełniona smarem plastycznym uszczelka elastomerowa

31 System smarowania centralnego 1)zbiornik – pojemnik na olej 2)pompa, 3)sterownik, 4)główny przewód ciśnieniowy - magistrala, 5)przewody rozprowadzające, 6)zawór dozownik, 1)tłoczek, 2)korpus zaworu, 3)zawór kulowy -zwrotny,

32 System smarowania mgłą olejową 1)zbiornik – pojemnik na olej 2)pompa, 3)regulator ciśnienia, 4)przewód sprężonego ciśnienia, 5)filtr powietrza sprężonego 6)zawory sterujące przepływem powietrza,, 7)wytwornica mgły, 8)przewody rozprowadzające, 9)zawory dozujące.

33 System smarowania obiegowego 1)zbiornik – pojemnik na olej 2)pompa, 3)główny przewód ciśnieniowy – magistrala 4)manometr, 5)dozownik oleju, 6)filtr, 7)termometr, 8)chłodnica, 9)zawór zwrotny.

34 Eksploatacyjne przyczyny utraty własności olejów

35 Smarowanie smarem plastycznym z dosmarowywaniem Od czoła: uzupełniana jest przestrzeń poza łożyskiem - wypełniona smarem plastycznym w 40 % objętości Przez pierścień i rowki: uzupełniana jest przestrzeń w łożysku - wypełniona smarem plastycznym do 20% objętości

36

37 Diagnostyka olejowa Jest sposobem określania stanu technicznego oleju: o stopień zużycia /zestarzenia/ - zawartość produktów rozpadu smarów, o rezerwa oksydacyjna, o właściwości reologiczne, o właściwości palenia, o właściwości związane z ilością zabsorbowanego powietrza – zdolność do pienienia się, o skłonność do tworzenia emulsji (dot. olejów), o Inne.

38 Podstawowe badania oleju: -klasa czystości olejów, -ilość (postać cząstek stałych) -zawartość pierwiastków z zanieczyszczeń, -zawartość H 2 0 -zawartość innych substancji np. sadzy, glikolu, paliw, gazów rozpuszczalnych Diagnostyka olejowa

39

40 Diagnostyka olejowa klasa czystości ISO 4406: 1999 zakłada pomiar ilości 3 wielkości cząstek 4, 6, i 14  m. Pomiar może być wykonany na zasadzie rozpraszania wiązki światła laserowego - każda cząstka rozprasza światło

41 Diagnostyka olejowa - woda H 2 O powoduje: Powstawanie emulsji olejowo wodnej - przyczyna korozji Zerwanie filmu olejowego Rozpad wody doprowadza do utleniania olejów

42 Pomiary lepkości Pomiary Liczby Kwasowej (total acid number TAN) Pomiary Liczby Zasadowej (toal base number TBN) Diagnostyka olejowa wzrost lepkości jest wynikiem wysokich temperatur pracy produkty utleniania w wysokich temperaturach pracy rozpad lub wytrącanie dodatków

43 Przyczyny utraty własności olejów

44 Zadania dla UR w gospodarce smarowej

45 Literatura: 1) STANISŁAW PŁAZA, LESZEK MARGIELEWSKI, GRZEGORZ CELICHOWSKI – „Wstęp do tribologii i tribochemia” - WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO ŁÓDŹ 2005, 2) „PODSTAWY TECHNIKI SMAROWNICZEJ „ – materiały firmy TOTAL, 3) SKF_6000_PL_00_07_Lubrication.pdf 4) „Utrzymanie Ruchu” – 2005-2014


Pobierz ppt "Smarowanie jest to wprowadzanie pomiędzy powierzchnie trące substancji smarującej Smarowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google