Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW ODDZIAŁU SZCZECIŃSKIEGO SEP Szczecin, 10 kwietnia 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW ODDZIAŁU SZCZECIŃSKIEGO SEP Szczecin, 10 kwietnia 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW ODDZIAŁU SZCZECIŃSKIEGO SEP Szczecin, 10 kwietnia 2013 r.

2 S PRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ O DDZIAŁU S ZCZECIŃSKIEGO SEP

3 Działalność programowa W roku 2012 odbyło się: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów OS SEP w dniu 29 marca 2012 r., 9 posiedzeń Prezydium Zarządu, 9 posiedzeń Zarządu Oddziału, Podjęto łącznie: 7 uchwał Prezydium Zarządu Oddziału, 12 uchwał Zarządu Oddziału.

4 Skład Zarządu wybrany na WZD OS SEP w dniu 25 marca 2010 r. i zmieniony na NWZD OS SEP w dniu 11 kwietnia 2011 r. 1.Borguński Adam– Prezes 2.Kozłowski Paweł– Wiceprezes(Członek Prezydium) 3.Wiszniewski Sebastian– Wiceprezes(Członek Prezydium) 4.Kopycińska Aleksandra– Skarbnik(Członek Prezydium) 5.Wardach Marcin– Sekretarz(Członek Prezydium) 6.Biały Paweł– Członek 7.Dylak Andrzej– Członek 8.Dziedzic Elżbieta– Członek 9.Gwarek Antoni– Członek 10.Kozak Maciej– Członek 11.Oleszak Wojciech– Członek 12.Orłowski Mariusz– Członek 13.Pożarycki Artur– Członek 14.Wawrowicz Wiesław– Członek 15.Ruciński Włodzimierz– Członek 16.Żyto Krzysztof– Członek

5 Skład Komisji Rewizyjnej wybranej na WZD OS SEP w dniu 25 marca 2010 r. 1.Biały Leszek– Przewodniczący 2.Stolarczuk Bartosz– Wiceprzewodniczący 3.Derkowski Piotr– Sekretarz 4.Nienartowicz Bogdan– Członek 5.Szczerba Stefan– Członek Skład Sądu Koleżeńskiego wybranego na WZD OS SEP w dniu 25 marca 2010 r. 1.Graczyk Jan– Przewodniczący 2.Kramarz Wojciech– Wiceprzewodniczący 3.Jankiewicz Zdzisław– Sekretarz 4.Konopelko Andrzej– Członek 5.Miętus Rudolf– Członek

6 Skład Delegatów OS SEP wybrany na WZD OS SEP 25.03.2010 r. i zmieniony na NWZD OS SEP w dniu 11 kwietnia 2011 r.: 1.Borguński Adam 2.Biały Leszek 3.Chojnacka Beata 4.Derkowski Piotr 5.Dylak Andrzej 6.Frankowski Paweł 7.Futyma Wojciech 8.Graczyk Jan 9.Kopycińska Aleksandra 10.Kozłowski Paweł 11.Sikora Konrad 12.Szymczak Piotr 13.Wiszniewski Sebastian 14.Wardach Marcin 15.Żyto Krzysztof

7 Członkowie Oddziału Szczecińskiego uczestniczący w pracach organów centralnych SEP Lp. Nazwisko i imięPełnione funkcje 1. Derkowski PiotrCentralna Komisja Młodzieży i Studentów SEP 2. Domek StefanCentralna Komisja Wydawnictw SEP 3. Graczyk JanCentralna Komisja Odznaczeń i Wyróżnień SEP 4. Gruszczyński MarekPolski Komitet Ochrony Odgromowej 5. Kopycińska AleksandraCentralna Komisja Finansowa 6. Kozłowski PawełGłówna Komisja Rewizyjna 7. Orłowski MariuszCentralna Komisja Uprawnień Zawodowych i SZI SEP 8. Pąsik TomaszCentralna Komisja Organizacyjna SEP 9. Sikora KonradCentralna Komisja Młodzieży i Studentów SEP 10. Szymczak Piotr Zarząd Główny SEP Centralna Komisja Młodzieży i Studentów SEP Centralna Komisja Historyczna SEP 11. Wardach MarcinCentralna Komisja Młodzieży i Studentów SEP 12. Zarębski TomaszCentralna Komisja Norm i Przepisów El. SEP 13. Żyto KrzysztofCentralna Komisja Wyborcza

8 W AŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA OS SEP W ROKU 2012

9 W dniu 8 września 2011 r. Zarząd Główny SEP podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2012 Rokiem Michała Doliwo-Dobrowolskiego, Oddział Szczeciński SEP im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego rozpoczął święto swojego Patrona w dniu 2 stycznia 2012 r. (w 150. rocznicę urodzin Michała Doliwo-Dobrowolskiego) uroczystym złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy pod pamiątkowym obeliskiem na skwerze Michała Doliwo-Dobrowolskiego znajdującego się przy Wydziale Elektrycznym. Ponadto miało miejsce uroczyste spotkanie w sali Rady Wydziału Elektrycznego ZUT. 1. Rok Michała Doliwo-Dobrowolskiego

10 W dniu 20 stycznia 2012 roku Oddział Szczeciński SEP wraz z firmą SONEL ufundował główną nagrodę Dziekana WE ZUT dla najlepszego Absolwenta Wydziału. Uroczystość odbyła się w Sali Bogusława Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. 3. Ufundowanie nagrody dla najlepszego absolwenta WE ZUT

11 31 stycznia 2012 r. odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne członków Zarządu FSNT NOT z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń naukowo- technicznych zrzeszonych w Federacji i zaproszonych gości. Podczas spotkania Prezes dr inż. Piotr Szymczak przedstawił najważniejsze przedsięwzięcia 2011 roku. 4. Udział Członków OS SEP w spotkaniu noworocznym członków Zarządu FSNT NOT w Szczecinie Wręczono również statuetki drugiej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa FSNT NOT w Szczecinie. Laureatami konkursu z Oddziału Szczecińskiego SEP zostali: dr inż. Romuald Nowakowski – w kategorii dbałość o tradycję i historię ruchu stowarzyszeniowego, dr inż. Romuald Nowakowski – w kategorii dbałość o tradycję i historię ruchu stowarzyszeniowego, mgr inż. Tomasz Pąsik – otrzymał nagrodę w kategorii działalność młodzieżowa, mgr inż. Tomasz Pąsik – otrzymał nagrodę w kategorii działalność młodzieżowa, Ponadto Oddział Szczeciński Stowarzyszenia Elektryków Polskich otrzymał wyróżnienie w kategorii działalność na rzecz stowarzyszenia branżowego i Federacji.

12 W dniu 28 marca 2012 r. w hali przy ul. Narutowicza 17 w Szczecinie odbyła się VII edycja Targów Pracy Pomorza Zachodniego, na którym Oddział Szczeciński SEP reklamował profil swojej działalności, w tym; szkolenia, egzaminy na uprawnienia kwalifikacyjne SEP oraz projekt PlasTEP. Szczególne podziękowania należą się Paniom z naszego biura – Beacie Chojnackiej i Iwonie Lewandowskiej – za przygotowanie do Targów. 5. Udział OS SEP w Targach pracy

13 W dniu 29 marca 2012 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Szczecińskiego SEP. NWZD przyjęło informacje dotyczące ubiegłorocznej działalności OS SEP, w formie prezentacji przedstawiono plany działalności OS SEP na bieżący rok, przedstawiono informacje dotyczące realizacji uchwał i zaleceń WZD OS SEP z 2010 r. oraz NWZD OS SEP z 2011 r. 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Szczecińskiego SEP 29.03.2012 r.

14 Ogólnopolska inauguracja Roku Michała Doliwo-Dobrowolskiego – ustanowionego przez SEP – której głównym organizatorem był Ogólnopolski Komitet ds. Promocji Osoby i Dzieła Michała Doliwo- Dobrowolskiego, odbyła się w Szczecinie 13 kwietnia 2012 r. Składało się na nią szereg imprez. Najważniejsza z nich – to uroczyste, okolicznościowe seminarium zorganizowane w sali Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Wzięło w nim udział wiele znakomitych i szacownych osób, ze świata gospodarki, kultury i nauki. 7. Ogólnopolska Inauguracja Roku 2012 jako Roku Michała Doliwo – Dobrowolskiego

15 Prezes i Wiceprezes OS SEP w dniu 27.04.2012 r. wzięli udział w uroczystości 60-lecia Oddziału Zielonogórskiego SEP przekazując stosowny list gratulacyjny. 8. Udział w uroczystości 60-lecia Oddziału Zielonogórskiego SEP

16 W dniu 31.05.2012 r. odbyło się wyjazdowe zebranie Zarządu Oddziału Szczecińskiego SEP w siedzibie Koła przy Zarządzie Morskich Portów Szczecin-Świnoujście. 9. Zebranie Zarządu OS SEP w siedzibie Koła przy Zarządzie Morskich Portów Szczecin-Świnoujście

17 W dniu 28 sierpnia 2012 r. Zarząd Główny SEP Uchwałą nr 65 - 2010/2014, na wniosek Zarządu OS SEP, powołał kol. Piotra Szymczaka na Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego WZD w Szczecinie w 2014 roku. Termin Zjazdu ustalono na 5-8 czerwca 2014r. Do Komitetu Honorowego Zjazdu, na wniosek Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego WZD w Szczecinie i Prezesa OS SEP, powołano Dziekana WE ZUT prof. ZUT, dr. hab. Stefana Domka oraz Dziekana WI ZUT prof. dr. hab. Antoniego Wilińskiego. 10. Powołanie Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego WZD2014 w Szczecinie

18 W dniach 7-9 listopada 2012 r. odbyły się XIV Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka organizowane przez Oddział Częstochowski SEP w Częstochowie. Podczas XIV ODME odbyły się już tradycyjne rozgrywki w ramach Ligi Elektryków. Zespół z AK SEP przy Wydziale Elektrycznym ZUT zdobył pierwsze miejsce w tych rozgrywkach. 11. Udział Członków AK SEP w XIV Ogólnopolskich Dniach Młodego Elektryka

19 W dniach 15 i 16 listopada 2012 roku odbyło się w Szczecinie Międzynarodowe Sympozjum z okazji 150. rocznicy urodzin Michała Doliwo – Dobrowolskiego, pioniera techniki prądu trójfazowego. Zebrani na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2013 r. członkowie Zarządu OS SEP postanowili przyjąć, przygotowane i przedstawione przez Przewodniczącego Ogólnopolskiego Komitetu ds. Osoby i Dzieła Michała Doliwo-Dobrowolskiego kol. Piotra Szymczaka, sprawozdanie z obchodów roku 2012 jako Roku Michała Doliwo-Dobrowolskiego. Zarząd jednocześnie składa podziękowania kol. Piotrowi Szymczakowi za ogromne zaangażowanie w działania związane z Rokiem MDD. 12. Rok 2012 Rokiem Michała Doliwo-Dobrowolskiego

20 Składam serdeczne podziękowania za przygotowany materiał dla redaktora naczelnego Wiadomości Elektrotechnicznych – dr inż. Krzysztof Wolińskiego oraz zdjęcia wykonane przez Adama Bąkowskiego (Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Szczecinie). Dziękuje również za udział TVPlaton ACI ZUT w Szczecinie i fotografie wykonane przez dr inż. Krzysztofa Wolińskiego i Arkadiusza Szajewskiego (Koło SEP przy Uniwersytecie Szczecińskim). Na zakończenie dziękuję wszystkim, którzy dołożyli starań poświęcając swój wolny czas na przygotowania do Międzynarodowego Sympozjum i wszystkim, którzy wzięli w nim udział. Prezes SEP Oddział w Szczecinie – Adam Borguński. 12. Rok 2012 Rokiem Michała Doliwo-Dobrowolskiego

21 W listopadzie 2012 r. OS SEP podpisał umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w sprawie grantu pod nazwą Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.kreator.sep.szczecin.pl/content/o-projekcie. Szczególne podziękowania za pomoc w przygotowaniu wniosku kierujemy do członka Zarządu OS SEP – kol. Antoniego Gwarka. http://www.kreator.sep.szczecin.pl/content/o-projekcie 13. Podpisanie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

22 W dniu 22.11.2012 r. odbyło się wyjazdowe zebranie Zarządu Oddziału Szczecińskiego SEP w siedzibie firmy Elektromontaż. Firma Elektromontaż istnieje od 1949 r. Niegdyś firma wykonywała budowy w całym kraju, a nawet poza jego granicami. Niestety firma, w wyniku przemian w kraju oraz nieodpowiedniego zarządzania, musiała znacznie ograniczyć profil swojej działalności, w zasadzie do wynajmu pomieszczeń, których jest właścicielem. W latach 1954 – 2009 istniało prężnie działające koło SEP. Na fotografiach ostatnia grupa członków Koła przy Elektromotażu na wycieczkach technicznych w Stacji przekażnikowo- przekształtnikowej 700kVA koło Słupska oraz w Ustce. 14. Zebranie Zarządu OS SEP w siedzibie firmy Elektromontaż

23 Dni Techniki Pomorza Zachodniego 2012, które odbywały się w dniach 28-30 listopada 2012 r. zakończyło seminarium pt. Michał Doliwo-Dobrowolski jako wzór do naśladowania w rozwoju zawodowym i innowacyjnej działalności badawczo-rozwojowej. Seminarium odbyło się w Zespole Szkół Elektryczno- Elektronicznych im. prof. M. T. Hubera w Szczecinie. Uczestniczyło w nim ponad 100 osób – uczniowie, kadra dydaktyczna ZSE-E i członkowie stowarzyszeń zrzeszonych w naszej Federacji. Spotkanie prowadzili: prezes FSNT NOT w Szczecinie – dr inż. Piotr Szymczak, dyrektor ZSE-E – mgr inż. Beata Miętus oraz Przewodniczący Komisji Historycznej Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich – dr inż. Romuald Nowakowski. 15. Udział OS SEP w III Dniach Techniki Pomorza Zachodniego

24 W dniu 17.12.2012 r. odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe połączone z prezentacją nt. projektów PlasTEP oraz Kreator innowacyjności. 16. Spotkanie opłatkowe OS SEP

25 W działalności OS SEP, jak co rok, należy również wyróżnić aktywność jedynego w Polsce – Rzecznika Bezpieczeństwa Elektrycznego, kolegi Zdzisława Jankiewicza. Prowadzoną przez kol. Zdzisława Jankiewicza stronę www.bezel.com.pl codziennie odwiedza wielu internautów poszukujących informacji nt. bezpieczeństwa elektrycznego. www.bezel.com.pl 17. Działalność Rzecznika Bezpieczeństwa Elektrycznego – Zdzisława Jankiewicza

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW ODDZIAŁU SZCZECIŃSKIEGO SEP Szczecin, 10 kwietnia 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google