Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Działdowie Samorządy zmieniły nasz kraj od podstaw, czyli o dwudziestu latach w wolnej Polsce… Gmina miasto Działdowo,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Działdowie Samorządy zmieniły nasz kraj od podstaw, czyli o dwudziestu latach w wolnej Polsce… Gmina miasto Działdowo,"— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Działdowie Samorządy zmieniły nasz kraj od podstaw, czyli o dwudziestu latach w wolnej Polsce… Gmina miasto Działdowo, Powiat działdowski

2 Wstęp W ramach projektu 20 lat wspólnie zajęliśmy się historią i współczesną działalnością samorządów na naszym terenie. Przeprowadziliśmy więc kilka rozmów z osobami, które są blisko związane z tym tematem. W dalszej części prezentacji chcielibyśmy przedstawić rezultaty naszej pracy.

3 Gmina M iasto Działdowo Symbole miasta

4 Położenie Gmina M iasto Działdowo

5 Obecna siedziba Urzędu Miasta Gmina M iasto Działdowo

6 Obrady obecnej Rady Miasta Gmina M iasto Działdowo

7 p. Bronisław Mazurkiewicz Burmistrz Miasta Działdowo

8 p. Bronisław Mazurkiewicz Burmistrz Miasta Działdowo Fragment wywiadu z p. Bronisławem Mazurkiewiczem W działalność samorządową włączyłem się, startując w pierwszych wyborach do Rady Miasta w '98 roku. Nie wszedłem do tej Rady. Dopiero w 2002 startowałem w wyborach do Rady Powiatu. Uzyskałem najwyższy wynik. Przez 4 lata pracowałem w Radzie. W 2006 roku startowałem w wyborach na Burmistrza Działdowa – z powodzeniem.

9 p. Bronisław Mazurkiewicz Burmistrz Miasta Działdowo Fragment wywiadu z p. Bronisławem Mazurkiewiczem Urzędy przeszły pewną ewolucję. (...) Wszystko przychodziło z czasem. W pierwszych latach nie można było jeszcze dostrzec tej transformacji. Dzisiaj jest już określony model i mamy określone dochody.

10 p. Bronisław Mazurkiewicz Burmistrz Miasta Działdowo Fragment wywiadu z p. Bronisławem Mazurkiewiczem Wszelkie zmiany, które prowadzą do tego, żeby obywatelowi żyło się lepiej i żeby był traktowany jako podmiot, a nie przedmiot, są filarami demokracji.

11 p. Bronisław Mazurkiewicz Burmistrz Miasta Działdowo Fragment wywiadu z p. Bronisławem Mazurkiewiczem Zawsze to co jest dobre, to co będzie służyło obywatelowi, powinno być reformowane. Nie możemy stać w miejscu, bo i życie nie stoi w miejscu. Powinniśmy dostosowywać się do potrzeb i wykorzystywać w tym zakresie wszystkie pojawiające się nowinki, technologie.

12 p. Zdzisław Karaszewski Radny Rady Miasta w latach p. Zdzisław Karaszewski

13 Fragment wywiadu z p. Zdzisławem Karaszewskim Dzień przed wyborami do Rady Miasta i Gminy wśród kandydatów nastąpił rozłam. Mniejsza część z nich wystartowała jako członkowie Komitetu Obywatelskiego, większa zaś z ramienia SDPR, która była partią komunistyczną. p. Zdzisław Karaszewski Radny Rady Miasta w latach

14 Fragment wywiadu z p. Zdzisławem Karaszewskim Większość nowych radnych należała, niestety, do SDPR (16:12). Ten fakt bardzo utrudnił działalność Rady. Chodziło głównie o trudności w przyjęciu jakiejkolwiek uchwały, co wymagało większości głosów. Członkowie SDPR zazwyczaj to uniemożliwiali. Na szczęście, po jakimś czasie kilku z nich udało się przeciągnąć na stronę Komitetu Obywatelskiego. p. Zdzisław Karaszewski Radny Rady Miasta w latach

15 Fragment wywiadu z p. Zdzisławem Karaszewskim Wyborcy mieli dość ustroju komunistycznego. Pragnęli wolności. Duża część z nich głosowała więc na członków Komitetu Obywatelskiego, często nie wiedząc nawet, na kogo oddają swój głos. p. Zdzisław Karaszewski Radny Rady Miasta w latach

16 Fragment wywiadu z p. Zdzisławem Karaszewskim Nowi radni nie byli przygotowani do rządzenia. Nie mieli żadnych wzorców działania, postępowania. Nie były jeszcze sformułowane zasady funkcjonowania Rady. Uczyli się więc wszystkiego na nowo, sprawdzali na własnej skórze. Często konsultowali się z Radami z innych miast, pytali jak dana sprawa rozwiązywana jest na ich terenie. Działdowscy radni wiedzieli jedynie, że muszą działać na rzecz dobra wszystkich mieszkańców miasta. Chcieli, żeby po ciężkich czasach wreszcie żyło im się lepiej. p. Zdzisław Karaszewski Radny Rady Miasta w latach

17 Fragment wywiadu z p. Zdzisławem Karaszewskim Sesje Rady odbywały się około raz na trzy miesiące. Czasem zwoływano również posiedzenia nadzwyczajne. Spotkania bywały trudne i ciężkie, niekiedy kończyły się dopiero o drugiej w nocy. p. Zdzisław Karaszewski Radny Rady Miasta w latach

18 Fragment wywiadu z p. Zdzisławem Karaszewskim W czasie posiedzeń Rady często zdarzały się sprzeczki między radnymi. Trudno było podjąć jakąkolwiek decyzję. Ciągle wynikały jakieś problemy, które ciężko było rozwiązać. Brakowało zgodności, jednomyślności. Jedyną dobrą rzeczą w takiej sytuacji był fakt, że radni, pomimo kłótni, sporów, nigdy sobie nie ubliżali. p. Zdzisław Karaszewski Radny Rady Miasta w latach

19 p. Andrzej Gierłachowski Prezes Sądu Rejonowego w Działdowie

20 p. Andrzej Gierłachowski Prezes Sądu Rejonowego w Działdowie Fragment wywiadu z p. Andrzejem Gierłachowskim Dopiero w '90 roku władza została oddana społeczeństwu. Społeczeństwo rządzi się samo, źle czy dobrze, ale samo. Nikt nie narzuca nam władzy. (...) Możemy sami w swoim mieście rządzić i wybierać osoby, do których mamy zaufanie i powierzać im władzę.

21 p. Andrzej Gierłachowski Prezes Sądu Rejonowego w Działdowie Fragment wywiadu z p. Andrzejem Gierłachowskim Nic lepszego nie da się wymyślić, jeśli chodzi o sprawowanie władzy, bo nadawanie władzy z zewnątrz i przywożenie kogoś w teczce, jak to bywało dawniej... To już przerabialiśmy. Teraz możemy mieć tylko pretensje do siebie, że wybraliśmy te czy inne osoby.

22 p. Andrzej Gierłachowski Prezes Sądu Rejonowego w Działdowie Fragment wywiadu z p. Andrzejem Gierłachowskim Na początku lat '90 byłem przewodniczącym Rady Miejskiej. (...) Było to jeszcze w czasach gdy sędziowie mogli brać udział w wyborach. Później wprowadzono zakaz. Sędziowie nie mogą kandydować i pełnić funkcji samorządowych.

23 p. Andrzej Gierłachowski Prezes Sądu Rejonowego w Działdowie Fragment wywiadu z p. Andrzejem Gierłachowskim 2O lat zmieniło Polskę. Samorządy zmieniły Polskę od podstaw. We wszystkich samorządach, lepiej lub gorzej, ludzie działają dla społeczeństwa. (...) Najważniejsza sprawa to demokracja, która pozwala nam samym decydować o sobie.

24 Powiat działdowski Symbole

25 Powiat działdowski Położenie

26 Obecna siedziba Starostwa Powiat działdowski

27 p. Marian Janicki p. Marian Janicki Starosta Powiatu działdowskiego

28 Fragment wywiadu z p. Marianem Janickim Myślę, że samorząd gminny, funkcjonujący na naszym terenie już od dwudziestu lat, sprawdził się i wszyscy mieszkańcy widzą owoce jego działania. Wybrani radni i inni urzędnicy starają się o rozwój okolicy, by nam wszystkim żyło się lepiej. p. Marian Janicki Starosta Powiatu działdowskiego

29 Fragment wywiadu z p. Marianem Janickim Celem powstania samorządów była desocjalizacja. Dziś każdy ma możliwość wpływania na działania podejmowane w dotyczących go sprawach, kandydowania w wyborach, wyrażania swojej opinii oraz składania nowych propozycji. (...) Dzięki samorządom wzrosła liczba ludzi aktywnych, którzy chcą wpływać na otaczającą ich rzeczywistość.

30 p. Marian Janicki Starosta Powiatu działdowskiego Fragment wywiadu z p. Marianem Janickim Do wdrążania w życie reform przed dwudziestu laty najbardziej przyczynili się działacze Solidarności, pierwsi kandydaci i wszyscy, którzy współorganizowali wówczas wybory samorządowe. Było to wydarzenie rewolucyjne. Nikt nie potrafił do końca przewidzieć efektów nadchodzących przemian.

31 Fragment wywiadu z p. Marianem Janickim Przez te dwadzieścia lat nastąpiła ogromna rewolucja. Wszyscy, a nie tylko wybrane osoby, dostali szanse rozwoju. O to chodzi w demokracji. p. Marian Janicki Starosta Powiatu działdowskiego

32 p. Paweł Rutkowski Radny Rady Powiatu p. Paweł Rutkowski

33 Fragment wywiadu z p. Pawłem Rutkowskim p. Paweł Rutkowski Radny Rady Powiatu Powiat jako struktura nie był tworem, żeby wykonywać jakieś dodatkowe zadania, np. w sensie poprawy infrastruktury. Miał on wspierać administrację państwową pomiędzy województwem a gminą. (…) W tej chwili zadania powiatu są okrojone.

34 Fragment wywiadu z p. Pawłem Rutkowskim p. Paweł Rutkowski Radny Rady Powiatu Powiat to struktura, która z czasem powinna wygasnąć w takiej formule, w jakiej obecnie jest.

35 Podsumowanie Naszym zdaniem samorządy spełniają ważną rolę w życiu miasta, gminy, powiatu, województwa i państwa. Bez nich funkcjonowanie ludności byłoby dużo trudniejsze. Podzielamy opinię wszystkich naszych rozmówców, a w szczególności jednego, który uważa, że najkorzystniejszym owocem samorządności jest to, że społeczeństwo samo może decydować o swoich lokalnych sprawach. Cieszymy się, że już za dwa lata będziemy mogli brać większy udział w życiu naszego regionu i wybierać swoich przedstawicieli.

36 Podsumowanie Dzięki pracy nad tym projektem mieliśmy okazję poznać kulisy funkcjonowania samorządów na naszym terenie. Dowiedzieliśmy się również wiele na temat ich powstawania. Nasi rozmówcy bardzo chętnie dzielili się z nami swoimi wspomnieniami i opiniami, my zaś mieliśmy okazję sprawdzić się jako dziennikarze. Mamy nadzieję, że nam się udało…

37 Sara Drzymalska 1994, klasa III c Daria Góralska 1994, klasa III c Dawid Rogoziński 1994, klasa III e Gimnazjum Nr 2 w Działdowie p. Zenona Rosłon W skład Zespołu Projektowego wchodzą… Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Działdowie Samorządy zmieniły nasz kraj od podstaw, czyli o dwudziestu latach w wolnej Polsce… Gmina miasto Działdowo,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google