Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOGIN:……………………………………….. HASŁO:………………………………………..(UWAGA! Dot. hasła:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOGIN:……………………………………….. HASŁO:………………………………………..(UWAGA! Dot. hasła:"— Zapis prezentacji:

1 Instrukcja składania wniosku w systemie Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
LOGIN:……………………………………….. HASŁO:………………………………………..(UWAGA! Dot. hasła: Przynajmniej OSIEM znaków, jedna WIELKA litera, jedna CYFRA) ZALOGUJ SIĘ DO APLIKACJI DLA PRAKTYK  ZAWODOWYCH

2 1. Założenie konta w systemie Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
Aby założyć konto w systemie należy: Wejść na stronę internetową Po lewej stronie wybrać zakładkę ZAREJESTRUJ → Zakładanie konta użytkownika i wybrać (kliknąć)  Rejestr Praktyk Zawodowych Po wejściu w ten link otworzy się formularz rejestrowy, który należy wypełnić Konieczne jest m. in. podanie adresu , na który zostanie przesłany link aktywacyjny Login i hasło należy wymyśleć samodzielnie i zapamiętać (hasło musi mieć przynajmniej 8 znaków, co najmniej jedną wielką literę i co najmniej jedną cyfrę) Po wypełnieniu formularza i wyrażeniu zgody na przesyłanie drogą elektroniczną dokumentów dotyczących rejestru na wskazany przez nas adres zostanie przesłany link aktywacyjny od , który umożliwi dostęp do systemu z wykorzystaniem własnego loginu i hasła Klikamy na przesłany link

3 2.Jeśli mamy już księgę rejestrową w systemie i chcemy dokonać zmian dotyczących wykonywanej działalności leczniczej: Jeśli nie mamy konta w systemie zakładamy je (patrz poprzedni slajd) Jeśli mamy konto w systemie – logujemy się poprzez zakładkę ZALOGUJ i wybranie (kliknięcie)  Rejestr Praktyk Zawodowych Po lewej stronie klikamy w zakładkę „Inne”, a następnie w zakładkę „Jak uzyskać uprawnienia do ksiąg rejestrowych?” Ukaże się wniosek o nadanie uprawnień do księgi rejestrowej: Drukujemy wniosek Poprawnie wypełniamy Dostarczamy wniosek do organu rejestrowego: Osobiście : ul. Kościuszki 27/30-32, Bydgoszcz Pocztą Na adres Organ rejestrowy (OIPiP) nadaje nam uprawnienia do księgi rejestrowej, dzięki którym uzyskujemy dostęp do wniosków o wpis zmian lub wykreślenia działalności leczniczej Uwaga ! Osobom, które składały wniosek o wpis z wykorzystaniem profilu zaufanego system nadał uprawnienia automatycznie – mogą od razu składać wniosek o wpis zmian – po zalogowaniu na koncie widoczne są dwa linki z prawej strony tabeli z danymi zalogowanej osoby: wniosek o wpis zmian wniosek o wykreślenie Wybieramy wniosek o wpis zmian lub wykreślenie i w odpowiednich zakładkach nanosimy zmiany i załączamy zeskanowane dokumenty, potwierdzające zmiany w działalności leczniczej potwierdzenie dokonania opłaty za zmianę wpisu do RPWDL , która w 2015r. wynosi 40,00 zł, na konto OIPiP BGŻ Oddział w Nakle n. Not.: (z dopiskiem opłata za zmianę wpisu do RPWDL) Uwaga! Zmiana wpisu dotycząca zakresu i okresu ubezpieczenia OC NIE PODLEGA OPŁACIE (ale wymaga złożenia wniosku i przedstawienia kopii polisy oc) Przechodzimy do zakładki „informacje dodatkowe” i ją wypełniamy – klikamy „zakończ i zweryfikuj wniosek” , następnie klikamy zielony prostokąt w prawym górnym rogu z napisem „przejdź” – system przekierowuje nas na stronę epuap – logujemy się na konto epuap, potwierdzamy chęć podpisania dokumentu, wpisujemy kod autoryzacyjny z poczty lub SMS i zatwierdzamy, dokument zostaje podpisany - klikamy „ok.” – automatycznie wracamy na stronę rpwdl i klikamy „wyślij wniosek” pojawia się informacja „wniosek został wysłany, możesz go podejrzeć w zakładce wnioski wysłane” Wszystkie zaświadczenia o wpisie (aktualne i archiwalne) można pobrać z zakładki „zaświadczenia praktyk pielęgniarek i położnych”

4 3. Jeśli zakładamy działalność leczniczą po raz pierwszy:
Zakładamy konto w systemie (patrz pierwszy slajd) Logujemy się do systemu Wybieramy wniosek o nowy wpis praktyki pielęgniarek i położnych Wypełniamy poszczególne zakładki: Dane praktyki Miejsca udzielanych świadczeń (w przypadku działalności w przedsiębiorstwie prosimy skorzystać z wyszukiwarki wpisując nr REGON przedsiębiorstwa lub miejscowość i słowo z nazwy przedsiębiorstwa np. „szpital” , „Biziel” , „Salus”) uwaga! przy wyszukiwaniu Szpitala Jurasza, wpisujemy w nazwie przedsiębiorstwa „uniwersytecki” -wybieramy „Uniwersyteckie Centrum Kliniczne” jeśli praktyka będzie się odbywała w szpitalu ) Dane o obowiązkowym ubezpieczeniu oc – wybieramy walutę EUR, wpisujemy i okres ubezpieczenia dołączamy skany załączników: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Ubezpieczenie oc Prawo wykonywania zawodu (dodatkowo strony, na których są adnotacje) Dyplom specjalizacji – w przypadku praktyki specjalistycznej Zaświadczenia potwierdzające 2-letnie doświadczenie zawodowe i wykluczające 5-letnią przerwę w wykonywaniu zawodu w okresie ostatnich 6-lat(aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu i opłacaniu składek, ,świadectwa pracy) W przypadku praktyki w gabinecie – imienna opinia sanitarna o spełnieniu warunków umożliwiających świadczenie usług wydane przez Państwową Inspekcję Sanitarną Potwierdzenie dokonania opłaty za wpis do RPWDL , która w 2015r. wynosi 80,00 zł, na konto OIPiP BGŻ Oddział w Nakle n. Not.: (z dopiskiem opłata za wpis do RPWDL) Przechodzimy do zakładki „informacje dodatkowe” i ją wypełniamy – klikamy „zakończ i zweryfikuj wniosek” , następnie klikamy zielony prostokąt w prawym górnym rogu z napisem „przejdź” – system przekierowuje nas na stronę epuap – logujemy się na konto epuap, potwierdzamy chęć podpisania dokumentu, wpisujemy kod autoryzacyjny z poczty lub SMS i zatwierdzamy, dokument zostaje podpisany - klikamy „ok.” – automatycznie wracamy na stronę rpwdl i klikamy „wyślij wniosek” W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny jest odsyłany przez organ rejestrowy jako „do uzupełnienia” , wtedy trafia do zakładki „wnioski zwrócone” Wszystkie zaświadczenia o wpisie (aktualne i archiwalne) można pobrać z zakładki „zaświadczenia praktyk pielęgniarek i położnych”

5 4. Jak uzyskać tzw. profil zaufany epuap.gov.pl
Wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP w odróżnieniu od podpisu elektronicznego nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. Aby uzyskać profil zaufany należy: I sposób – dla wszystkich obywateli: 1.    zarejestrować się a następnie zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP), 2.    wypełnić wniosek o założenie profilu, i WYSŁAĆ przez ePUAP (na koncie musi pojawić się komunikat - „wniosek został złożony”) 3.    udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości. II sposób – dla osób posiadających podpis elektroniczny: 1.    zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP), 2.    wypełnić wniosek o założenie profilu, 3.    potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem. Lista punktów potwierdzających tożsamość dostępna na platformie Epuap LOGIN:……………………………………….. HASŁO:………………………………………..(UWAGA! Dot. hasła: Przynajmniej OSIEM znaków, jedna WIELKA litera, jedna CYFRA, jeden ZNAK % * SPECJALNY) Załóż profil zaufany 


Pobierz ppt "LOGIN:……………………………………….. HASŁO:………………………………………..(UWAGA! Dot. hasła:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google