Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W YCIECZKA DO W ARSZAWY Julia Hołub. P OD S TADIONEM N ARODOWYM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W YCIECZKA DO W ARSZAWY Julia Hołub. P OD S TADIONEM N ARODOWYM."— Zapis prezentacji:

1 W YCIECZKA DO W ARSZAWY Julia Hołub

2 P OD S TADIONEM N ARODOWYM

3 P OD P AŁACEM K ULTURY I N AUKI

4 W JEDNEJ Z SAL P AŁACU K ULTURY I N AUKI

5 C ZEKAMY NA PRZEJAZD METREM

6 P OD S YRENKĄ W ARSZAWSKĄ

7 P OD NASZYM NOCLEGIEM

8 P OD Z AMKIEM K RÓLEWSKIM

9 P OD P OMNIKIEM M AŁEGO P OWSTAŃCA

10 P OD P AŁACEM P REZYDENCKIM

11 P OD POMNIKIEM J ÓZEFA P IŁSUDZKIEGO

12 G RÓB N IEZNANEGO ŻOŁNIERZA

13 N A S TARYM M IEŚCIE

14 N A K ONGRESIE M ISYJNYM

15 A MELKA

16 W SAMOCHODZIE

17 N A TRAWIE

18 P OD P AŁACEM W W ILANOWIE

19 P OD Ł AZIENKAMI K RÓLEWSKIMI

20 P OD POMNIKIEM F RYDERYKA C HOPINA

21 N A LOTNISKU

22 W RACAMY DO DOMU


Pobierz ppt "W YCIECZKA DO W ARSZAWY Julia Hołub. P OD S TADIONEM N ARODOWYM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google