Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

B UDOWLE E UROPY. M OST, T OWER B RIDGE, L ONDYN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "B UDOWLE E UROPY. M OST, T OWER B RIDGE, L ONDYN."— Zapis prezentacji:

1 B UDOWLE E UROPY

2 M OST, T OWER B RIDGE, L ONDYN

3 B IG BEN – DZWON UMIESZCZONY NA WIEŻY PAŁACU W ESTMINSTERSKIEGO

4 P ARTENON NA A KROPOLU - G RECJA

5 S TONEHENGE – A NGLIA UK

6 SAGRADA FAMILIA – B ARCELONA ARCH. G AUDI

7 C OLOSEUM – R ZYM W ŁOCHY

8 K RZYWA W IEŻA W P IZZIE - W ŁOCHY

9 K ATEDRA N ARODZIN Ś WIĘTEJ M AGDALENY W M EDIOLANIE

10 W IEŻA E IFFLA -P ARYŻ

11 P AŁAC I OGRODY W W ERSALU POD P ARYŻEM

12 B RAMA B RANDENBURSKA W B ERLINIE - N IEMCY

13 S OBÓR S OFIJSKI W K IJOWIE - U KRAINA

14 K REML W M OSKWIE - R OSJA

15 P AŁAC B UCKINGHAM W L ONDYNIE SIEDZIBA BRYTYJSKICH MONARCHÓW

16 W INDSOR Z AMEK KRÓLEWSKI W L ONDYNIE

17 P AŁAC W ESTMINSTERSKI SIEDZIBA BRYTYJSKIEGO PARLAMENTU

18 K ATEDRA N OTERDAM W P ARYŻU

19 M UZEUM LUVR W PARYŻU

20 Ł UK TRIUMFALNY W P ARYŻU

21 B AZYLIKA ŚWIĘTEGO P IOTRA W W ATYKANIE

22 K ATEDRA ŚW. P IOTRA I N AJŚWIĘTSZEJ M ARII P ANNY W K OLONII – N IEMCY NAJWYŻSZA KATEDRA EUROPY

23 S IEDZIBA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO B RUKSELI - B ELGIA

24 M ERCURY C ITY T OWER NAJWYŻSZY WIEŻOWIEC W E UROPIE - M OSKWA WIEŻOWIECE UROPIE

25 M OST PRZEZ W IELKI B EŁT - NAJDŁUŻSZY W E UROPIE - D ANIA

26 W IADUKT M ILLAU – NAJWYŻSZY MOST E UROPY - F RANCJA

27 Ś WIĄTYNIA A RTEMIDY W E FEZIE Ś WIĄTYNIA A RTEMIDY W E FEZIE - G RECJA

28 P AŁAC ZIMOWY NAD N EWĄ

29 R EICHSTAG - G MACH PARLAMENTU NIEMIECKIEGO

30 Z AMEK N EUSCHWANSTEIN, POŁOŻONY W A LPACH W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI B AWARII - N IEMCY

31 P AŁAC K ULTURY I N AUKI W W ARSZAWIE


Pobierz ppt "B UDOWLE E UROPY. M OST, T OWER B RIDGE, L ONDYN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google