Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

D LACZEGO J ANUSZ K ORCZAK BYŁ PRZYJACIELEM DZIECI ? Wykonali: Paulina Bińkowska, Mateusz Herka, Patrycja Walczak, Dobromiła Turczyn, Aleksandra Jaremko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "D LACZEGO J ANUSZ K ORCZAK BYŁ PRZYJACIELEM DZIECI ? Wykonali: Paulina Bińkowska, Mateusz Herka, Patrycja Walczak, Dobromiła Turczyn, Aleksandra Jaremko."— Zapis prezentacji:

1 D LACZEGO J ANUSZ K ORCZAK BYŁ PRZYJACIELEM DZIECI ? Wykonali: Paulina Bińkowska, Mateusz Herka, Patrycja Walczak, Dobromiła Turczyn, Aleksandra Jaremko Opiekun projektu: Agnieszka Polaczyk

2 K IEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT.

3 Janusz Korczak był wielkim przyjacielem dzieci. Nie tylko je kochał i był dla nich dobry, lecz je szanował i przyznawał im prawa równe prawom dorosłych. Uczył także dzieci, że nie tylko mają prawa, lecz i obowiązki.

4 Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit urodził się 22 lipca 1878 lub 1879 roku w Warszawie. Zmarł 6 sierpnia 1942 roku w Treblince. Polski pedagog, publicysta, pisarz, lekarz, działacz społeczny żydowskiego pochodzenia. Działał na rzecz praw dzieci i równouprawnienia dziecka.

5 WYCHOWAWCA NA KOLONIACH LETNICH ORGANIZATOR KOLONII LETNICH LEKARZ W SZPITALU DLA DZIECI PROWADZIŁ BIBLIOTEKĘ BYŁ LEKARZEM WOJSKOWYM NA FRONCIE WOJNY ROSYJSKO- JAPOŃSKIEJ POGŁĘBIAŁ WIEDZĘ NA WYKŁADACH W PARYŻU I BERLINIE ZREZYGNOWAŁ Z ZAŁOŻENIA WŁASNEJ RODZINY CAŁKOWICIE POŚWIĘCIŁ SIĘ PRACY Z DZIEĆMI

6 J ANUSZ K ORCZAK W D OMU S IEROT

7 o DYREKTOR DOMU SIEROT. o AKTYWNY CZŁONEK ORGANIZACJI tj.: Komisja do Spraw Organizacji Oświatowych, Centralny Komitet Pomocy dla Dzieci, Wydział Opieki nad Dzieckiem Robotniczym, Fundacja Polsko - Amerykańskiego Komitetu Pomocy Dzieciom. o WYDAWCA WIELU TYGODNIKÓW DLA DZIECI M.IN. Mały Przegląd. o POD PSEUDONIMEM STARY DOKTOR WYGŁASZAŁ POGADANKI DLA DZIECI NA ŁAMACH RADIA. o W 1937 ROKU ZOSTAŁ ODZNACZONY ZŁOTYM WAWRZYNEM POLSKIEJ AKADEMII LITERATURY ZA TWÓRCZOŚĆ LITERACKĄ.

8 W 1938 ROKU WSPÓŁPRACOWAŁ Z CZASOPISMAMI WYDAWANYMI W JĘZYKU HEBRAJSKIM I ŻYDOWSKIM,m.in.:Olami, Olami Hakata, Hechaluc Hacair, PUBLIKUJĄC NA ICH ŁAMACH POWIASTKI, MONOLOGI I BAJKI DLA DZIECI. ORGANIZOWAŁ TAJNE NAUCZANIE. WALCZYŁ O ŚRODKI FINANSOWE I DARY NA UTRZYMANIE DZIECI.

9 J ANUSZ K ORCZAK Z DZIEĆMI

10 UTWORY JANUSZA KORCZAKA Dzieci ulicy, 1901 r. - Pierwsza powieść przedstawiająca życie dzieci z ulic warszawskich. Koszałki opałki, 1905 r.- Satyra społeczna poruszająca zarówno istotne i błahe sprawy społeczne. Dziecko salonu, 1906 r.- Powieść zawiera wątki autobiograficzne, wyraża uczucie buntu wobec mieszczańskiej rodziny. Mośki, Joski, Srule, 1909 r. - Opowieść dla dzieci. Uparty chłopiec 1938 r.- Książka o młodych latach Ludwika Pasteura. Józki, Jaśki, Franki, 1910 r. - Opowieść dla dzieci. Tematem są wydarzenia, obserwacje z kolonii letnich w Wilhemówce.

11 Józki, Jaśki, Franki, 1910 r. - Opowieść dla dzieci. Tematem są wydarzenia, obserwacje z kolonii letnich w Wilhelmówce. Sława, 1912 r. - Opowieść o biednych dzieciach, które marzą o sławie. Bobo, 1913 r. - Książka zawiera trzy samodzielne utwory: Bobo, Spowiedź motyla, Feralny tydzień. Jak kochać dzieci,1920-1921.- Jedno z ważniejszych dzieł pisarskich Korczaka. Król Maciuś Pierwszy, 1922 r. Król Maciuś na wyspie bezludnej, 1923 r. Bankructwo małego Dżeka, 1924 r. Kajtuś czarodziej, 1934 r.

12 Prawo dziecka do szacunku, 1928 r.- Książka zawiera Korczakowską deklarację praw dziecka, którą tworzył przez wiele lat obserwacji. Pozwala lepiej poznać dziecko i jego przeżycia.

13 W dniu 6 sierpnia 1942 roku hitlerowscy okupanci wyprowadzili z Domu Sierot Korczaka, Wilczyńską, wszystkich współpracowników i dwustu wychowanków. Wszyscy zostali wywiezieni w wagonach krytych, zatłoczonych, z okienkami zakratowanymi drutem kolczastym do obozu zagłady w Treblince, niedaleko Małkini.

14 W godzinie śmierci, Korczak nie opuścił swoich podopiecznych. Istnieją relacje, że w ostatniej drodze do Treblinki-obozu zagłady, opowiadał dzieciom bajki.

15 O STATNIA DROGA K ORCZAKA Z DZIEĆMI WG FILMU KORCZAK

16 C YTATY K ORCZAKA O DZIECIACH Dzieci nie są głupsze od dorosłych, tylko mają mniej doświadczenia...Nie ma dzieci - są ludzie, ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia, innych popędach, innej grze uczuć. Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy.

17 o Dziecko nie staje się człowiekiem, ale już nim jest. o Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może. o Dziecko to jutro.

18 P AMIĘĆ O J ANUSZU K ORCZAKU Pamięć o Januszu Korczaku, jego dorobku i postawie pielęgnowana jest przez liczne ośrodki nauki, kultury, oświaty, stowarzyszenia i komitety w Polsce i na całym świecie. Rok 1978 był ogłoszony przez UNESCO Rokiem Korczaka.

19 o Powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka z siedzibą w Warszawie. o Dzieła Korczaka tłumaczone są na wiele języków świata, m.in. angielski, hebrajski, francuski, włoski, węgierski, łaciński, niemiecki itd.

20 o Nagrano filmy: -Jest pan wolny, doktorze Korczak- reż.A.Ford. -Korczak -reż.A.Wajda.

21 o Jego imieniem nazywane są ulice, osiedla, place, szkoły, instytucje. o Napisano wiele wierszy, piosenek i publikacji na temat J.Korczaka. o Ufundowano Mu wiele pomników i tablic pamiątkowych.

22 P OMNIK NA C MENTARZU Ż YDOWSKIM W W ARSZAWIE

23 W W ARSZAWIE PRZED P AŁACEM K ULTURY I N AUKI

24 P OMNIK J ANUSZA K ORCZAKA W Y AD V ASHEM, NA G ÓRZE P AMIĘCI W J EROZOLIMIE

25

26 P OMNIK W T REBLINCE


Pobierz ppt "D LACZEGO J ANUSZ K ORCZAK BYŁ PRZYJACIELEM DZIECI ? Wykonali: Paulina Bińkowska, Mateusz Herka, Patrycja Walczak, Dobromiła Turczyn, Aleksandra Jaremko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google