Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P ODSUMOWANIE A KCJI O DBLASKOWA S ZKOŁA. 6.09 R OZDANIE KAMIZELEK ODBLASKOWYCH DZIECIOM Z O DDZIAŁU ZEROWEGO. W REZULTACIE WSZYSCY UCZNIOWIE SZKOŁY POSIADAJĄ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P ODSUMOWANIE A KCJI O DBLASKOWA S ZKOŁA. 6.09 R OZDANIE KAMIZELEK ODBLASKOWYCH DZIECIOM Z O DDZIAŁU ZEROWEGO. W REZULTACIE WSZYSCY UCZNIOWIE SZKOŁY POSIADAJĄ"— Zapis prezentacji:

1 P ODSUMOWANIE A KCJI O DBLASKOWA S ZKOŁA

2 6.09 R OZDANIE KAMIZELEK ODBLASKOWYCH DZIECIOM Z O DDZIAŁU ZEROWEGO. W REZULTACIE WSZYSCY UCZNIOWIE SZKOŁY POSIADAJĄ KAMIZELKI

3 9.09 P RELEKCJA NT. BEZPIECZEŃSTWA Z DZIELNICOWYM P. Z BIGNIEWEM D YJACHEM ORAZ PRZEDSTAWICIELEM S TOWARZYSZENIA NA R ZECZ P RAW P IESZYCH P. R OBERTEM S PYRCZYŃSKIM - PODAROWANIE RZEP ODBLASKOWYCH WSZYSTKIM UCZNIOM.

4 16.09 A KCJA S PRZĄTANIE Ś WIATA PROWADZONA W OKOLICACH Z AGÓRZA W KAMIZELKACH ODBLASKOWYCH.

5 15.09 P OKAZ PIERWSZEJ POMOCY PRZEZ UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ.

6 12.09 -19.09 K ONKURS POETYCKI B EZPIECZNI NA DRODZE.

7 Z APROJEKTOWANIE PRZEZ UCZNIÓW SZKOŁY ULOTKI INFORMACYJNEJ DOTYCZĄCEJ AKCJI, NA KTÓREJ UMIESZCZONO ZWYCIĘSKI WIERSZYK. J ESTEŚMY WIDOCZNI NA DRODZE U CZNIOWIE S ZKOŁY P ODSTAWOWEJ IM. M ARSZAŁKA J ÓZEFA P IŁSUDSKIEGO W Z AGÓRZU C HCESZ BYĆ WIDOCZNĄ I WYSTRZAŁOWĄ ? N OŚ KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ ! C ZY WE MGLE, CZY O ZMROKU W IDAĆ CIĘ NA KAŻDYM KROKU. O LA S AKWA KL. V

8 19.09 – 26.09 K ONKURS PLASTYCZNY B EZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY.

9 20.09 Q UIZ WIADOMOŚCI DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH KARTĘ ROWEROWĄ.

10 19.09, 13.10, 27.10 S PRAWDZANIE PRZEZ NAUCZYCIELI, CZY UCZNIOWIE ZAKŁADAJĄ KAMIZELKI ( PUNKTY DODATNIE LUB UJEMNE Z ZACHOWANIA ).

11 IX,X P ROMOCJA AKCJI NA STRONACH INTERNETOWYCH ( DWIE PUBLIKACJE NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY, JEDNA NA PORTALU WWW. DZIENNIKPOLSKI 24. PL, JEDNA NA STRONIE K OMENDY P OWIATOWEJ W W IELICZCE W BIP, JEDNA NA STRONIE INTERNETOWEJ N IEPOŁOMIC ).

12 X P ROMOCJA AKCJI W PRASIE (D ZIENNIK P OLSKI, DODATEK D ZIENNIK W IELICKI Z DN. 26.10, G AZETA N IEPOŁOMICKA LISTOPAD ).

13 21.10 O RGANIZACJA PRZEMARSZU UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW W KAMIZELKACH ODBLASKOWYCH PRZEZ DWIE WSIE - Z AGÓRZE I S ŁOMIRÓG. U CZNIOWIE SKANDOWALI OKRZYKI NAWOŁUJĄCE DO NOSZENIA ODBLASKÓW, NIEŚLI TRANSPARENT J ESTEŚMY WIDOCZNI NA DRODZE, PREZENTOWALI NA PLACU PRZY DOMU KULTURY W S ŁOMIROGU SYMBOLE ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM. Z AANGAŻOWANY BYŁ RÓWNIEŻ P. Z BIGNIEW D YJACH ORAZ P. T ERESA P IEPRZYCA – SOŁTYS WSI S ŁOMIRÓG.

14 26.10, 27.10, 31.10 Z AJĘCIA POZALEKCYJNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA - KÓŁKO RELIGINO - TURYSTYCZNE, ZAJĘCIA INFORMATYCZNE I ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO

15 IX, X G AZETKI ŚCIENNE ZWIĄZANE Z TEMATEM O DBLASKOWA S ZKOŁA - 5 X.

16 28.10 Z GŁOSZENIE I KLASY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE K LUB B EZPIECZNEGO P UCHATKA.

17 20.10 R OZDAWANIE MIESZKAŃCOM OKOLICZNYCH WSI ULOTEK INFORMACYJNYCH PO WIECZORNYM R ÓŻAŃCU W KOSCIELE W S TANIĄTKACH. K SIĄDZ M. B ĄK POINFORMOWAŁ RÓWNIEŻ O AKCJI Z AMBONY.

18 23. 09 W YKONANIE PRZEZ UCZNIÓW ODBLASKÓW - GWIAZDEK, KTÓRE BYŁY WRĘCZANE DZIECIOM I ICH RODZICOM NOSZĄCYM KAMIZELKI ODBLASKOWE.

19 28.10 Z APREZENTOWANIE SZKOLNEJ MODY ODBLASKOWEJ. 28.10 I NSCENIZACJA PRZYGOTOWANA PRZEZ DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE NA ŚWIETLICĘ SZKOLNĄ G DYBY J AŚ ODBLASKI NOSIŁ.

20 28.10 W RĘCZANIE ULOTEK PRZECHODNIOM ORAZ KIEROWCOM PRZEJEŻDŻAJĄCYM OBOK SZKOŁY ( P. D YJACH ZATRZYMYWAŁ SAMOCHODY, A UCZNIOWIE INFORMOWALI O AKCJI I PROSILI O UWAŻNY PRZEJAZD OBOK SZKOŁY ).

21 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "P ODSUMOWANIE A KCJI O DBLASKOWA S ZKOŁA. 6.09 R OZDANIE KAMIZELEK ODBLASKOWYCH DZIECIOM Z O DDZIAŁU ZEROWEGO. W REZULTACIE WSZYSCY UCZNIOWIE SZKOŁY POSIADAJĄ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google