Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ODPRAWA SŁUŻBOWA PODSUMOWANIE 2014 ROKU Mońki, 20 luty 201 4 r. Komenda Powiatowa Policji w Mońkach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ODPRAWA SŁUŻBOWA PODSUMOWANIE 2014 ROKU Mońki, 20 luty 201 4 r. Komenda Powiatowa Policji w Mońkach."— Zapis prezentacji:

1

2 ODPRAWA SŁUŻBOWA PODSUMOWANIE 2014 ROKU Mońki, 20 luty 201 4 r. Komenda Powiatowa Policji w Mońkach

3 Położenie: w centralnej części woj. podlaskiego, u zbiegu rzek Biebrzy i Narwi, graniczy z powiatami: łomżyńskim, białostockim, augustowskim, grajewskim, sokólskim i zambrowskim Obszar: 138 2 km kw., tj. ok.7% powierzchni woj. podlaskiego Podział administracyjny: 3 miasta i 7 gmin (3 gminy miejsko-wiejskie, 4 gminy wiejskie) Ludność: ok. 42,000 tj. ok. 3,6% mieszkańców Podlasia POWIAT MONIECKI

4 Mierniki skuteczności PION PREWENCJI Nazwa miernika/obszaru monitorowanego SŁUŻBA PATROLOWA I OBCHODOWA PrógWynik Liczba bezwzględna policjantów skierowanych do służby zewnętrznej 39314244 Średnia liczba służb 2013r.2014r. 169168 Zwolnienia lekarskie – służba patrolowa 2013r.2014r. 1,74,1 Czas reakcji na zdarzenie - teren miejski4:38 min4:16 min Czas reakcji na zdarzenie - teren wiejski13:3113:44 Liczba debat społecznych22 ŹRÓDŁO Biuletyn służby prewencyjnej podlaskiej Policji styczeń – grudzień 2014

5 Mierniki skuteczności PION PREWENCJI Obszary monitorowane SŁUŻBA DZIELNICOWYCHWynik Liczba odwiedzonych rodzin 20132014 64067482 Liczba opracowanych KZD 20132014 189166 Liczba spotkań środowiskowych, w tym „mini debaty” wiejskie 20132014 332302 Liczba prowadzonych procedur „Niebieska Karta” 20132014 5565 Liczba zatrzymanych osób poszukiwanych 20132014 2523 Liczba zatrzymanych z przedmiotami 20132014 76 Zwolnienia lekarskie 20132014 3,42,7

6 Interwencje policyjne w 2014r.

7 Interwencje policyjne w 2014r.

8 Interwencje policyjne z podziałem na gminy

9 Wykroczenia MANDATY KARNE

10 Liczba przeprowadzonych czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia ZMIANA PRZEPISÓW ustawa z dnia 27.09.2013 o zmianie ustawy – KpK oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2013r., poz 1247) w zakresie Kodeksu wykroczeń (Dz.U z 2013r., poz.482, 829) – weszło w życie od 9 listopada 2013r.

11 Liczba przeprowadzonych czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia 2014r.

12 Działalność interwencyjno-diagnostyczna PRZEMOC W RODZINIE Interwencje w ramach procedury NK – 118 Zatrzymano sprawców z art. 15a Ustawy o Policji i inne podstawy prawne – 18 osób Doprowadzono do Izby Wytrzeźwień – 42 osoby  Udział w posiedzeniach Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych – 40  Udział w posiedzeniach Grupy Roboczej – 128  Wspólne służby dzielnicowych z pracownikami socjalnymi w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 314  Stosowanie narzędzi szacowania ryzyka

13 Współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi Liczba służb: Biebrzański Park Narodowy – 26 Straż Pożarna – 34 Straż Leśna – 8 Inne służby (SG, ŻW, ITD,Sanepid,KRUS) – 45 Uzyskane wyniki: nałożono 23 mandaty karne zabezpieczono 3 sieci służące do kłusownictwa wodnego wspólne kontrole kompleksów leśnych, kąpielisk i terenów przywodnych wspólne poszukiwania osób zaginionych wspólne kontrole ruchu drogowego

14 Zabezpieczenia imprez masowych, niemasowych i sportowych Zabezpieczenia imprez sportowych:  Spotkania z Prezesami Klubów sportowych – 3  III liga piłki nożnej klubu „Promień Mońki”– 7  IV liga piłki nożnej klubu „Promień Mońki”– 8 Nie odnotowano incydentów podczas meczy 1 osoba objęta zakazem wstępu na wszelkie imprezy masowe na terytorium RP oraz mecze piłki nożnej rozgrywane przez polską kadrę narodową lub polski klub sportowy poza RP Zabezpieczenia imprez masowych:  Rock na Bagnie – lipiec 2014r.  Dni Moniek – lipiec 2014r. Zabezpieczenia imprez nie masowych m.inn:  Noc Świętojańska – czerwiec 2014r.  Święto gm. Knyszyn - Teraz rodzina – lipiec 2014r.  Dni Trzciannego – lipiec 2014r.  Spotkanie z folklorem i tradycją w Krypnie – lipiec 2014r  Zielna w Czechowiźnie – sierpień 2014r.  Dni Ziemniaka – wrzesień 2014r.  Turniej Wsi – wrzesień 2014r.  Dyskoteka „Fantazja” w m. Jaświły – 48 imprez

15 Działalność interwencyjno-diagnostyczna NIELETNI Ujawniono nieletnich zagrożonych demoralizacją – 152 w tym znajdujących się pod wpływem alkoholu – 55 Inne przejawy demoralizacji – 97 Ujawniono rodziców niewłaściwie sprawujących opiekę nad dziećmi – 25 Przesłane informacje do Sądu – 99 Przeprowadzono rozmowy: - profilaktyczno-wychowawcze z nieletnimi – 102 - profilaktyczno-ostrzegawcze z rodzicami – 127

16 Działalność profilaktyczna NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI Uratowano osób – 29 Przewieziono do miejsca zamieszkania – 14 Doprowadzono do Izby Wytrzeźwień – 13 Przekazano Służbie Zdrowia – 2

17 Wybrane działania profilaktyczne realizowane na terenie powiatu monieckiego Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Bezpieczne ferie zimowe/wakacje Konkurs „BĄDŹMY BEZPIECZNI” Ogólnopolski „Głos Profilaktyki” Bezpieczna droga do szkoły/domu Bezpieczny uczeń Nie bądźmy obojętni Dzień „Białej Laski” Meeteng osób Niepełnosprawnych Nadbiebrzański Piknik Integracyjny Liczba spotkań z dziećmi/młodzieżą/- 208 kadrą pedagogiczną/rodzicami – 13 Liczba uczestników tych spotkań – 5450

18 Bezpieczne Ferie zimowe

19 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

20 Ogólnopolski „Głos Profilaktyki” w Jasionówce

21 V edycja konkursu Bądźmy Bezpieczni

22 Bezpieczne wakacje

23 Działania Plaża

24 Biebrzański Piknik Pamięci

25 Bezpieczna droga do szkoły/domu

26 Ogólnopolska akcja Stop wariatom drogowym

27 Debaty Społeczne

28 Autorskie gadżety profilaktyczne

29 Efekty działań w zakresie zwalczania przestępczości

30 Zagrożenie przestępczością OGÓŁEM

31 Nazwa gminy Liczba popełnionych przestępstw Procent w ogólnej liczbie przestępstw Mońki 1 47 3 3,1 % Gm. Knyszyn 42 9,4%9,4% Gm. Krypno 41 9,2%9,2% Gm. Mońki 4141 9,2%9,2% Gm. Jaświły46 10, 5 % Gm. Trzcianne 4242 9,4%9,4% Gm. Goniądz 57 12,8 % Gm. Jasionówka28 6,3%6,3% Geografia przestępstw w powiecie monieckim w 201 4 r.

32 Przestępczość kryminalna P-KO ŻYCIU I ZDROWIU

33 Przestępczość kryminalna USZCZERBEK NA ZDROWIU

34 Przestępczość kryminalna BÓJKA LUB POBICIE

35 Przestępczość kryminalna P-KO MIENIU

36 Przestępczość kryminalna KRADZIEŻ CUDZEJ RZECZY

37 Przestępczość kryminalna KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM

38 Przestępczość kryminalna O CHARAKTERZE ROZBÓJNICZYM

39 Przestępczość kryminalna USZKODZENIE RZECZY

40 Przestępczość narkotykowa

41 Przestępczość gospodarcza

42 Przestępczość korupcyjna

43 Przestępczość nieletnich

44 2011201220132014 22242023 Wypadki drogowe

45 Ranni wskutek wypadków drogowych 2011201220132014 31283024

46 Wypadki ze skutkiem ś miertelnym 2011201220132014 2414

47 Procentowy udział wypadków drogowych spowodowanych przez okre ś lonych u ż ytkowników drogi a efektywno ść zastosowanych wobec nich ś rodków prawnych JEDNOSTKAKIEROWCYPIESI KPP w Mońkach styczeń-grudzień 2013r. Wypadki % = xk* Reakcja % Wartość oczekiwana reakcji nie mniej niż xk +/- Wypadki % = xp* Reakcja % Wartość oczekiwana reakcji nie mniej niż xp +/- 89,5%95,4%89,5%5,9%4,3%7,5%8,8%-1,3% *SEWIK stan na dzień 09.01.2014r. xk - udział procentowy wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami xp - udział procentowy wypadków spowodowanych przez pieszych

48 Kolizje drogowe 2011201220132014 274242246247 Kolizje drogowe

49 Przyczyny wypadków i kolizji drogowych Najcz ę stszymi przyczynami wypadków drogowych s ą :  nadmierna pr ę dko ść, niedostosowanie jej do warunków panuj ą cych na drodze  nieust ą pienie pierwsze ń stwa przejazdu,  nieprawidłowe manewry (wyprzedzanie, wymijanie, cofanie) Najcz ę stszymi przyczynami kolizji drogowych s ą :  nieust ą pienie pierwsze ń stwa przejazdu innym uczestnikom ruchu drogowego, drogowego,  niezachowanie bezpiecznej odległo ś ci mi ę dzy pojazdami,  nieprawidłowe omijanie,  nieprawidłowe wyprzedzanie,  nieprawidłowe wymijanie.

50 Liczba bada ń na zawarto ść alkoholu 2011201220132014 10648143201466214188

51 Ujawnienie i eliminowanie z ruchu drogowego kieruj ą cych po alkoholu 2011201220132014 225162124114

52 Liczba ukaranych mandatami za wykroczenia drogowe 201220132014 189620753178, w tym videorejestrator 1664/303480 zł

53 ujawniono 4 poszukiwane osoby, ujawniono 4 poszukiwane osoby, ujawniono 2 poszukiwane pojazdy, ujawniono 2 poszukiwane pojazdy, sporządzono 6 meldunków informacyjnych, sporządzono 6 meldunków informacyjnych, sporządzono 46 informacji do UFG, sporządzono 46 informacji do UFG, zatrzymano 65 praw jazdy, w tym 35 za kierowanie po spożyciu alkoholu, zatrzymano 65 praw jazdy, w tym 35 za kierowanie po spożyciu alkoholu, zatrzymano 692 dowody rejestracyjne, zatrzymano 692 dowody rejestracyjne,

54 Działania przeprowadzone w 2014 r. Nazwa działaniaLiczba działańWspółpraca Alkohol i narkotyki12 Trzeźwy poranek16 Prędkość6 Błyskcodziennie Pieszy54 Pasy bezpieczeństwa/ Foteliki6 Bezpieczny weekend12 Bezpieczna droga12 BUS/TRUCK13ITD Niebezpieczne przewozy2Straż Pożarna Dyskoteka1 Jedź Łośtrożnie6BPN, Straż Leśna Semafor2 Bezpieczny rowerzysta1 Gimbus2

55 Działania „GIMBUS”

56 Akcja „Jedź Łośtrożnie”

57 Działania „PIESI”

58 Działania pozostałe Znicz 2014 Znicz 2014 Zabezpieczenie Biegów ulicznych w Mońkach Zabezpieczenie Biegów ulicznych w Mońkach Zabezpieczenie uroczystości Święta Niepodległości Zabezpieczenie uroczystości Święta Niepodległości Zabezpieczenie uroczystości Święta Narodowego 3 Maja Zabezpieczenie uroczystości Święta Narodowego 3 Maja Zabezpieczenie procesji Drogi Krzyżowej Zabezpieczenie procesji Drogi Krzyżowej Zabezpieczenie procesji Bożego Ciała Zabezpieczenie procesji Bożego Ciała Zabezpieczenie pielgrzymek do Krypna Zabezpieczenie pielgrzymek do Krypna Zabezpieczenie uroczystości Dni Moniek Zabezpieczenie uroczystości Dni Moniek Zabezpieczenie Rocku na Bagnach w Goniądzu Zabezpieczenie Rocku na Bagnach w Goniądzu Zabezpieczenie Rajdu Motocyklowego po terenie pow. Monieckiego Zabezpieczenie Rajdu Motocyklowego po terenie pow. Monieckiego Tunel, Motocykliści, Bezpieczna 65 Tunel, Motocykliści, Bezpieczna 65

59 Środki finansowe pozyskane na działalność profilaktyczną od samorządu terytorialnego w 2014 roku Jednostka Samorządu terytorialnego Starostwo Powiatowe Mońki Urząd Miejski Mońki Urząd Miasta Goniądz Urząd Miasta Knyszyn Urząd Gminy Jaświły Urząd Gminy Jasionówka Urząd Gminy Trzcianne Urząd Gminy Krypno kwota150017002000900720400750700 Łącznie: 8.670,-

60 StarostwoPowiatowe 5 tys. zł Urząd Miasta 5 tys. zł Darowizny w roku 2014 na rzecz służb ponadnormatywnych Monieckiej Policji

61 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ODPRAWA SŁUŻBOWA PODSUMOWANIE 2014 ROKU Mońki, 20 luty 201 4 r. Komenda Powiatowa Policji w Mońkach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google