Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY"— Zapis prezentacji:

1 POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA CHEMII ORGANICZNEJ, BIOORGANICZNEJ I BIOTECHNOLOGII Wpływ hipoksji na ekspresję genu HSPA2 w keratynocytach NHEK i HaCaT oraz komórkach raka płaskonabłonkowego Anna HABRYKA Promotor: prof. Zdzisław KRAWCZYK Promotor pomocniczy: dr Dorota ŚCIEGLIŃSKA

2 HSPA2 Gen należący do rodziny HSPA.
Ulega ekspresji w komórkach nowotworowych (m.in. A549, NCIH1299, MCF7, HeLa) oraz guzach pierwotnych płuc, szyjki macicy i pęcherza moczowego (Rohde i wsp., 2005; Ścieglińska i wsp., 2008; Garg i wsp.2010; Ścieglińska i wsp., 2014). Ulega ekspresji w licznych narządach i tkankach somatycznych człowieka, przy czym ekspresja ograniczona jest do specyficznych populacji komórek (Ścieglińska i wsp., 2011). Ścieglińska i wsp., 2011

3 Hipoksja Obniżenie stężenia tlenu poniżej wartości fizjologicznej.
Występuje często w guzach litych i jest związana z nieprawidłowościami w budowie naczyń krwionośnych i/lub ich niedostateczną gęstością (Vaupe i Harrison, 2004; Wouters i wsp., 2007; Rofstad i wsp., 2007; Brahimi-Horn i wsp., 2007). W guzach litych wiąże się ze zmniejszoną wrażliwością komórek na działanie czynników terapeutycznych takich jak radioterapia czy chemioterapia (Brahimi-Horn i wsp., 2007; Wilson i Hay, 2011). B16(F10) De Vita JR i wsp., 2001 Olbryt i wsp., 2006

4 Czynnik transkrypcyjny HIF-1
Heterodimer zbudowany z podjednostek: α (zależnej od stężenia tlenu w komórce) oraz β (ulegającej konstytutywnej ekspresji). Regulacja stabilności podjednostki HIF-1 α zachodzi na drodze regulacji przez hydroksylazy proliny (PHD) oraz hydroksylazę asparaginy (FIH). Wiąże się do sekwencji (A/G)CGTG zwanej Hypoxia Responsive Element (HRE).

5 Hipoksja i HIF-1 w skórze
Rola HIF-1 w skórze FIZJOLOGICZNA Prawidłowe różnicowanie keratynocytów (Weir i wsp., 2009) Ochrona przed infekcjami (Werth i wsp., 2010) Gojenie się ran (Fitsialos i wsp., 2008; Rezvani i wsp., 2011) PATOLOGICZNA Defekty w różnicowaniu naskórka (Takagi i wsp., 2003, Geng i wsp., 2006) Łuszczyca (Rosenberger i wsp., 2007) Chroniczne rany (Mace i wsp., 2007; Botusan i wsp., 2008) Transformacja melanocytów (Bedogni i wsp., 2005) Powstawanie niemelanocytarnych nowotworów skóry (Lining i wsp., 2009; An i wsp., 2014) za Nys i wsp., 2011, zmodyfikowane HIF1 Revzani i wsp., 2011

6 Główny model badawczy :
Ekspresja HSPA2 i HIF1 w keratynocytach warstwy bazalnej naskórka Analiza in silico promotora HSPA2 HIF1 Revzani i wsp., 2011 Główny model badawczy : immortalizowane keratynocyty HaCaT

7 Główny cel pracy doktorskiej
Wyjaśnienie czy w keratynocytach aktywność genu HSPA2 może być modulowana poprzez oddziaływanie czynnika transkrypcyjnego HIF-1 z sekwencją HRE.

8 Hipoksja – 1% O2 Stabilizacja białka HIF-1α
Poziom transkryptów genów markerowych: CAIX, GLUT1, NDRG1 Poziom transkryptów HSPA2 Poziom białka HSPA2 Oddziaływanie HIF-1 z HRE –> ChIP-qPCR Analiza funkcjonalna promotora -> Dual Lucyferase Reporter Assay System (Promega)

9 Hipoksja powoduje obniżenie ekspresji HSPA2 w keratynocytach HaCaT
qRT-PCR Względny poziom mRNA HSPA2 Taki sam wynik uzyskano dla pierwotnych keratynocytów NHEK oraz komórek raka płaskonabłonkowego A431.

10 HIF-1α wiąże się do sekwencji HRE w promotorze genu HSPA2
Lokalizacja starterów ChIP-qPCR k – kontrola h3 – hipoksja 3h h3e – hipoksja 3h + echinomycyna 160 nM h6 – hipoksja 6h h6e – hipoksja 6h + echinomycyna 160 nM

11 Aktywność promotora HSPA2 spada w warunkach hipoksji
Plazmid zawierający fragment sekwencji promotora genu VEGF połączony z genem kodującym lucyferazę. Względny poziom aktywności Plazmid pHRE-luc został podarowany przez prof. Józefa Dulaka z UJ oraz dr H. Kimure z Southwestern Medical Center w Dallas (USA)

12 Stabilizacja HIF-1α w warunkach standardowych
Deferoksamina (DFO) Chlorek kobaltu (CoCl2) Nadekspresja stabilnej formy białka HIF-1α

13 Deferoksamina i chlorek kobaltu powodują stabilizację HIF-1α
w warunkach standardowych Względny poziom aktywności NDRG1 NDRG1

14 Hipoksja ≠ Hipoksja chemiczna
Deferoksamina Chlorek kobaltu Względny poziom aktywności Wzrost aktywacji promotora HSPA2 niezależny od HRE Chlorek kobaltu powoduje powstawanie wolnych rodników Hipoksja ≠ Hipoksja chemiczna

15 Nadekspresja stabilnej formy białka HIF-1α w warunkach standardowych
prowadzi do obniżenia poziomu transkryptów HSPA2 Wektory do nadekspresji podarowane przez prof. Lorenza Poellingera z Instytutu Karolińska w Sztokholmie. Wektor kontrolny (kodujący białko zielonej fluorescencji) podarowany przez dr Agnieszkę Łobodę i prof. Józefa Dulaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

16 Inhibicja HIF-1 w warunkach hipoksji
N-acetylocysteina (NAC) – destabilizacja białka HIF-1 Echinomycyna – hamowanie oddziaływania HIF-1 z DNA Wyciszenie HIF-1α metodą RNAi

17 Obniżenie poziomu HIF-1α przez N-acetylocysteinę (NAC) zwiększa aktywność promotora HSPA2

18 Zahamowanie oddziaływań HIF-1 z DNA przez echinomycynę
powoduje wzrost ekspresji HSPA2 Analiza funkcjonalna promotora genu HSPA2 Chipa na poczatek Western blot PCR K – kontrola H – Hipoksja He1 – Hipoksja + Echinomycyna 80 nM He2 – Hipoksja + Echinomycyna 160 nM

19 Wyciszenie HIF-1α w warunkach hipoksji prowadzi do wzrostu ekspresji HSPA2
Względny poziom mRNA HIF-1α Względny poziom mRNA HSPA2 Scr H / shC H / shD H Scr / Scr H / shC H / shD H Zmienic wykresy na słupki Scr – wstawka kontrolna Scrambled shC – wstawka C wyciszająca HIF-1α shD – wstawka D wyciszająca HIF-1α H – hipoksja 24h

20 HepG2 MCF-7 HeLa Pierwsza strona, linie i ze rośnie

21 HIF-1 aktywuje ekspresję HSPA2 w komórkach HeLa
Analiza funkcjonalna promotora genu HSPA2 Nadekspresja HIF-1α Hipoksja - 24 godziny

22 Reoksygenacja 1% O2 hipoksja 24h 21% O2 warunki standardowe 4h lub 8h
Stres oksydacyjny

23 Ekspresja HSPA2 wzrasta w warunkach reoksygenacji
Funkcjonalna analiza promotora Poziom mRNA

24 WNIOSKI: W keratynocytach HIF-1 działa jako negatywny regulator ekspresji genu HSPA2. Udział czynnika transkrypcyjnego HIF-1 w regulacji ekspresji genu HSPA2 może by zróżnicowany i zależeć od typu komórek. Ekspresja genu HSPA2 może by pobudzana w warunkach stresu oksydacyjnego.

25 Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów
Badania finansowane z grantów: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego N oraz Narodowego Centrum Nauki N/NZ1/05/2012/00022 Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów dr Dorota Ścieglińska dr Agnieszka Gogler-Pigłowska prof. Zdzisław Krawczyk mgr Damian Sojka mgr Katarzyna Klarzyńska Krystyna Klyszcz Klinika Chirurgii Onkologicznej dr Mariusz Kryj

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google