Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kwasy nukleinowe jako leki. Porównanie rodzajów strategii antysensowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kwasy nukleinowe jako leki. Porównanie rodzajów strategii antysensowych."— Zapis prezentacji:

1 Kwasy nukleinowe jako leki

2 Porównanie rodzajów strategii antysensowych

3 Podstawowe mechanizmy aktywności antysensowej

4 ZaletyWady I generacjaOporność na działanie nukleazGenerowanie chiralności Aktywacja RNazy HWiązanie z białkami/toksyczność II generacjaMniejsza toksycznośćBrak aktywacji RNazy H Brak problemów stereochemicznych GapmeryON chimeryczne (środek PS, na końcach OMe lub MOE) III generacja PNANiewielka toksycznośćBrak indukcji RNazy H Problemy z rozpuszczalnością LNADuża odporność na działanie nukleaz Wysokie powinowactwo do mRNA Pożądane cechy ON: - długość 17 – 21 nukleotydów - sekwencja komplementarna do specyficznej sekwencji celu molekularnego - unikanie sekwencji: tworzących niepożądane struktury II-rzędowe, tworzących G-kwartety, motywów CpG - odporność na działanie nukleaz - zdolność do indukowania działania RNazy H - brak efektów ubocznych

5 Strategie antysensowe – preparaty ON otrzymywane na drodze syntezy Schemat syntezy ON na nośniku stałym Z –zasada azotowa DMTr – 4,4-dimetoksytrytyl Sekwencja reakcji: 1. Przyłączanie 3-fosforoamidynowych pochodnych nukleozydów z grupą 5OH ochronioną grupą DMTr do wolnej grupy 5OH nośnika lub poprzedniego nukleotydu. 2. Pozostające wolne grupy 5OH blokuje się poprzez acetylację. 3. Po zsyntezowaniu łańcucha ON - sulfuryzacja Produkt końcowy: mieszanina ON o długości n (produkt dominujący), n-1, n-2, itd..

6

7 Strategie antysensowe Modele struktur II-rzędowych rybozymu hammerhead i enzymu DNA

8 Modyfikowane nukleotydy wykorzystywane do stabilizacji rybozymów i DNA-enzymów

9 Wyciszanie genów przez cząsteczki RNAi dsRNA – dwuniciowe RNA; RISC – RNA-induced silencing complex

10 Podstawowe techniki terapii genowej Substytucja – wprowadzenie genu, którego brak w organizmie chorym, a występuje w zdrowym Addycja – wprowadzany gen nie występuje także w organizmie zdrowym

11 Ogólny schemat procesu produkcyjnego otrzymywania terapeutycznego plazmidowego DNA

12 Terapeutyczne plazmidowe DNA; typowe specyfikacje procedury zwalniającej TestSpecyfikacja Wygląd przejrzysty, bezbarwny roztwór Wielkość, miejsce cięcia zgodność z mapą plazmidu (elektroforeza restrykcyjnego w żelu agarozowym, analiza restrykcyjna) Kolisty plazmid DNA (forma CCC) >95% (elektroforeza w żelu agar., HPLC) DNA, E. coli <0,02 g/ g plazmidowego DNA (Southern blot) Białko niewykrywalne (oznaczenie metodą BCA) RNA niewykrywalne (elektroforeza w żelu agar.) Endotoksyna <0,1 EU/ g plazmidowego DNA (LAL) Sterylność brak wzrostu po 14 dniach (USP) Specyficzna aktywność Odpowiada standardowi referencyjnemu

13 Technologie transferu genów w somatycznej terapii genowej

14 Wirusowe nośniki genów Retrowirusy (+) Wysoka wydajność transfekcji; integracja chromosomalna (-) wielkość DNA do pz; transfekcja tylko do komórek ulegających podziałowi; niebezpieczeństwo aktywacji onkogenów i insercyjnej mutagenezy; w zasadzie wyłącznie ex vivo. Adenowirusy Materiał genetyczny w postaci dwuniciowego DNA; nie następuje integracja chromosomalna; można transfekować komórki nieproliferujące, także in vivo. Adenowirusy II generacji (np. parwowirusy AAV) Materiał genetyczny w postaci jednoniciowego DNA; wymagają obecności wirusów pomocniczych; integracja chromosomalna w chromosomie 19 Problemy generalne: immunogenność; niebezpieczeństwo zanieczyszczenia preparatu wirusami zjadliwymi Zasada ogólna: plazmidowe DNA wprowadzone do wirusów pozbawionych własnego materiału genetycznego

15 Somatyczna terapia genowa - nośniki

16

17

18 Mitochondrialna terapia genowa - nośniki Symulacja komputerowa struktury DQAsomów


Pobierz ppt "Kwasy nukleinowe jako leki. Porównanie rodzajów strategii antysensowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google