Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Do wymagającego czytelnika, na wprost wychodzi „Polonistyka”!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Do wymagającego czytelnika, na wprost wychodzi „Polonistyka”!"— Zapis prezentacji:

1 Do wymagającego czytelnika, na wprost wychodzi „Polonistyka”!

2 Komitet redakcyjny: Red. naczelny: Bożena Chrząstowska Red. naczelny: Bożena Chrząstowska Zofia Budrewiczowa Zofia Budrewiczowa Małgorzata Czermińska Małgorzata Czermińska Katarzyna Kuczyńska Katarzyna Kuczyńska Maria Kwiatkowska Maria Kwiatkowska Anna Legeżyńska Anna Legeżyńska Wioletta Michałek Wioletta Michałek Michał Ratajczak Michał Ratajczak Piotr Śliwiński Piotr Śliwiński Zenon Uryga Zenon Uryga Wiesława Wantuch Wiesława Wantuch Seweryna Wysłołuch Seweryna Wysłołuch

3 Struktura czasopisma: Od redakcji Horyzonty polonistyki Tajniki warsztatu Spotkania / Kronika / Recenzje

4 Wiodące tematy z kilku wybranych numerów:  Opinia na temat nowej listy lektur z języka polskiego z języka polskiego  Dramat i teatr współczesny  Metafizyka  Oblicza współczesnego języka  Kultura żydowska  Edukacja dla twórczości

5 Czasopismo „Polonistyka”: adresowane jest do nauczycieli polonistów gimnazjów i liceów, adresowane jest do nauczycieli polonistów gimnazjów i liceów, poświęcone metodyce nauczania literatury poświęcone metodyce nauczania literatury i języka polskiego, i języka polskiego, przedstawia analizę utworów literackich, przedstawia analizę utworów literackich, proponuje ciekawe tematy lekcji, proponuje ciekawe tematy lekcji, prezentuje nowatorskie interpretacje tekstów literackich, prezentuje nowatorskie interpretacje tekstów literackich, ukazuje pewien obszar natury psychologiczej … ukazuje pewien obszar natury psychologiczej …

6 Treść czasopisma obejmuje również: Merytoryczne oceny podręczników, Merytoryczne oceny podręczników, Ciekawostki i nowinki, np.: Ciekawostki i nowinki, np.: „Wychowywane przy włączonym telewizorze dzieci nie czytają literek po kolei, lecz obejmują wzrokiem stronę – jak ekran” „Wychowywane przy włączonym telewizorze dzieci nie czytają literek po kolei, lecz obejmują wzrokiem stronę – jak ekran” „Znajomość języka polskiego stała się w wyższych warstwach społeczeństwa rumuńskiego znamieniem starannego wykształcenia i wyższej kultury”

7 Nauczyciele polonistyki mogą szukać inspiracji w wydaniach specjalnych, które podsuwają:  pomysły na zastępstwo,  zabawy i projekty dydaktyczne,  sztukę tworzenia - warsztaty

8 Treść czasopisma uświadamia nauczycielom, jak ważne jest poszerzanie horyzontów polonisty nie tylko o wiedzę polonistyczną. A także jak połączyć obszary refleksji filmoznawczej z polonistyczną.

9 Czytelnik ma możliwość wziąć udział w tworzeniu pisma przez prezentację własnych poglądów. Ma szansę wpływania nie tylko na to, co dzieje się w szkolnej klasie, ale na to, co tworzy oświatowe standardy i system edukacji.

10 Lektura czasopisma pozwala nauczycielom dużo mówić o polskiej kulturze, współczesnym odbiorze poezji, muzyce i jej związkach z literaturą na lekcjach języka polskiego.

11 Odbiorcy od stycznia 2003 roku mają możliwość zapoznania się z wieloma artykułami w Internecie, pod adresem: www.edupress.pl Mogą także dokonać prenumeraty czasopisma „Polonistyka”. Rocznie ukazuje się 10 czasopism. Cena jednego egzemplarza wynosi 10,90 prenumerata zaś 109,00.

12 Adres redakcji: 61-867 Poznań, ul. Garbary 24, (liceum og. św. Marii Magdaleny, p.108) tel. (0-61) 829-36-85 e-mail: polonistyka@interia.pl Dziękuję, Aleksandra Ziółek Aleksandra Ziółek


Pobierz ppt "Do wymagającego czytelnika, na wprost wychodzi „Polonistyka”!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google