Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza techniczna czy fundamentalna? Autor: Robert Kajzer.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza techniczna czy fundamentalna? Autor: Robert Kajzer."— Zapis prezentacji:

1 Analiza techniczna czy fundamentalna? Autor: Robert Kajzer

2 Podstawy AF Analiza fundamentalna koncentruje się na emitencie papieru wartościowego oraz otoczeniu ekonomicznym, w którym on funkcjonuje. Analiza fundamentalna koncentruje się na emitencie papieru wartościowego oraz otoczeniu ekonomicznym, w którym on funkcjonuje. Badając jego kondycję finansową, silne i słabe strony, perspektywy rozwoju, odpowiada na pytanie czy warto zainwestować w jego papiery wartościowe. Badając jego kondycję finansową, silne i słabe strony, perspektywy rozwoju, odpowiada na pytanie czy warto zainwestować w jego papiery wartościowe.

3 Etapy analizy fundamentalnej Analizy makroekonomicznej. Analizy makroekonomicznej. Analizy sektorowej. Analizy sektorowej. Analizy sytuacyjnej firmy. Analizy sytuacyjnej firmy. Analizy finansowej spółki. Analizy finansowej spółki. Wyceny akcji. Wyceny akcji.

4 Analiza makroekonomiczna Firmy nie działają w próżni, ale w pewnym otoczeniu społecznym, politycznym, gospodarczym. Firmy nie działają w próżni, ale w pewnym otoczeniu społecznym, politycznym, gospodarczym. Ocena przedsiębiorstwa z punktu widzenia makroekonomicznego powinna uwzględniać stan oraz wahania koniunktury gospodarczej. Ocena przedsiębiorstwa z punktu widzenia makroekonomicznego powinna uwzględniać stan oraz wahania koniunktury gospodarczej. Przy jej ocenie bierze się pod uwagę takie wskaźniki jak: deficyt budżetowy, saldo bilansu płatniczego, zmiany produktu krajowego brutto, stopę inflacji itp. Przy jej ocenie bierze się pod uwagę takie wskaźniki jak: deficyt budżetowy, saldo bilansu płatniczego, zmiany produktu krajowego brutto, stopę inflacji itp. Analiza ta dotyczy również polityki banku centralnego w zakresie kształtowania stopy procentowej, kursów walut, przewidywanej podaży pieniądza na rynku, polityki podatkowej rządu, polityki budżetowej rządu. Analiza ta dotyczy również polityki banku centralnego w zakresie kształtowania stopy procentowej, kursów walut, przewidywanej podaży pieniądza na rynku, polityki podatkowej rządu, polityki budżetowej rządu. Analiza makroekonomiczna powinna udzielić odpowiedzi na pytanie o opłacalność inwestowania na danym rynku (np. rynku akcji). Analiza makroekonomiczna powinna udzielić odpowiedzi na pytanie o opłacalność inwestowania na danym rynku (np. rynku akcji).

5 Analiza sektorowa Ocenia się atrakcyjność inwestowania w spółki należące do danej gałęzi gospodarki. Ocenia się atrakcyjność inwestowania w spółki należące do danej gałęzi gospodarki. Na tym etapie przeprowadzanej analizy fundamentalnej ocenia się przewidywaną opłacalność i ryzyko inwestowania w danej gałęzi. Na tym etapie przeprowadzanej analizy fundamentalnej ocenia się przewidywaną opłacalność i ryzyko inwestowania w danej gałęzi. Uwzględnia się także pozycję sektora w relacji do cyklu gospodarczego i warunków makroekonomicznych (głównie w celu odpowiedzi na pytanie jakie są jego zdolności do rozwoju w stosunku do całej gospodarki - czy będzie to rozwój szybszy czy też wolniejszy). Uwzględnia się także pozycję sektora w relacji do cyklu gospodarczego i warunków makroekonomicznych (głównie w celu odpowiedzi na pytanie jakie są jego zdolności do rozwoju w stosunku do całej gospodarki - czy będzie to rozwój szybszy czy też wolniejszy). Analizie poddaje się także czynniki jakościowe charakteryzujące dany sektor, które stwarzają dodatkową szansę na rozwój (doskonałość technologiczna, ochrona rynku przed obcą konkurencją). Analizie poddaje się także czynniki jakościowe charakteryzujące dany sektor, które stwarzają dodatkową szansę na rozwój (doskonałość technologiczna, ochrona rynku przed obcą konkurencją).

6 Analiza sytuacyjna spółki Głównym celem staje się tutaj ocena spółki na tle całej gałęzi. Głównym celem staje się tutaj ocena spółki na tle całej gałęzi. Pod uwagę bierze się przede wszystkim aspekty pozafinansowe, jak: jakość zarządzania, prowadzony marketing, aspekty produkcyjne, jakość kadry, strategię spółki w przyszłości, silne i słabe strony spółki oraz okazje i zagrożenia jakie stwarza jej działalność. Pod uwagę bierze się przede wszystkim aspekty pozafinansowe, jak: jakość zarządzania, prowadzony marketing, aspekty produkcyjne, jakość kadry, strategię spółki w przyszłości, silne i słabe strony spółki oraz okazje i zagrożenia jakie stwarza jej działalność.

7 Analiza finansowa Stanowi ona ocenę całokształtu działalności gospodarczej firmy, łącznie z jej efektem końcowym w postaci wyniku finansowego oraz stanu majątkowo- finansowego. Najczęściej przeprowadza się ją za pomocą analizy wskaźnikowej. Stanowi ona ocenę całokształtu działalności gospodarczej firmy, łącznie z jej efektem końcowym w postaci wyniku finansowego oraz stanu majątkowo- finansowego. Najczęściej przeprowadza się ją za pomocą analizy wskaźnikowej.

8 Wycena akcji Polega na ustaleniu jej wartości w celu zidentyfikowania akcji niedowartościowanych (które można kupić) lub akcji przewartościowanych (które można sprzedać). Polega na ustaleniu jej wartości w celu zidentyfikowania akcji niedowartościowanych (które można kupić) lub akcji przewartościowanych (które można sprzedać). W przypadku pozytywnych wniosków płynących z poprzednich etapów analizy fundamentalnej i decyzji kupna akcji spółki, pojawia się naturalne pytanie o sprawiedliwą cenę akcji, tzn. cenę, która odpowiadałaby wartości. W przypadku pozytywnych wniosków płynących z poprzednich etapów analizy fundamentalnej i decyzji kupna akcji spółki, pojawia się naturalne pytanie o sprawiedliwą cenę akcji, tzn. cenę, która odpowiadałaby wartości.

9 Wady analizy fundamentalnej Założenie, że spółka, której zyski rosły do tej pory, będzie umacniać się nadal - zyski spółek nie rosną dlatego, że robiły to w niedalekiej przeszłości, lecz dlatego, że spółki są znakomicie zarządzane, dysponują coraz lepszą technologią i są świetnie promowane. Założenie, że spółka, której zyski rosły do tej pory, będzie umacniać się nadal - zyski spółek nie rosną dlatego, że robiły to w niedalekiej przeszłości, lecz dlatego, że spółki są znakomicie zarządzane, dysponują coraz lepszą technologią i są świetnie promowane. Założenie, że tempo wzrostu utrzyma się na obecnym poziomie. Założenie, że tempo wzrostu utrzyma się na obecnym poziomie. W życiu gospodarczym nie występują żadne fluktuacje - w gospodarce kapitalistycznej występują ekspansje i recesje, których skutki odczuwają niemal wszystkie przedsiębiorstwa. W życiu gospodarczym nie występują żadne fluktuacje - w gospodarce kapitalistycznej występują ekspansje i recesje, których skutki odczuwają niemal wszystkie przedsiębiorstwa. Brak uwzględnienia faktu, że ceny rynkowe wyprzedzają wiedzę fundamentalną. Brak uwzględnienia faktu, że ceny rynkowe wyprzedzają wiedzę fundamentalną.

10 Sens analizy fundamentalnej Sens analizy fundamentalnej polega nie na wskazaniu firm dobrych, ale na wyselekcjonowaniu spółek, które są lepsze niż ktokolwiek może przypuszczać, czy też sądzić. Firmy kiepsko postrzegane przez rynek mogą stanowić doskonałe okazje inwestycyjne, jeśli oczywiście nie są aż tak złe jak to się powszechnie wydaje. Sens analizy fundamentalnej polega nie na wskazaniu firm dobrych, ale na wyselekcjonowaniu spółek, które są lepsze niż ktokolwiek może przypuszczać, czy też sądzić. Firmy kiepsko postrzegane przez rynek mogą stanowić doskonałe okazje inwestycyjne, jeśli oczywiście nie są aż tak złe jak to się powszechnie wydaje. Nie wystarczy zatem przeprowadzenie dobrej analizy fundamentalnej - zarobić można jedynie wtedy kiedy przeprowadzona analiza jest lepsza niż analiza konkurencji. Nie wystarczy zatem przeprowadzenie dobrej analizy fundamentalnej - zarobić można jedynie wtedy kiedy przeprowadzona analiza jest lepsza niż analiza konkurencji.

11 Czasochłonność Przeciwnicy analizy fundamentalnej bardzo często podważają możliwość uwzględnienia bardzo dużej liczby różnego rodzaju ryzyk w sporządzanej wycenie spółki, w tym m.in. ryzyka stopy procentowej związane ze zmianą podstawowych stóp procentowych na rynku, ryzyka kursów walut na rynku, ryzyka siły nabywczej - zwane też ryzykiem inflacji, ryzyka politycznego związanego ze zmianami legislacyjnymi, podatkowymi itp. Przeciwnicy analizy fundamentalnej bardzo często podważają możliwość uwzględnienia bardzo dużej liczby różnego rodzaju ryzyk w sporządzanej wycenie spółki, w tym m.in. ryzyka stopy procentowej związane ze zmianą podstawowych stóp procentowych na rynku, ryzyka kursów walut na rynku, ryzyka siły nabywczej - zwane też ryzykiem inflacji, ryzyka politycznego związanego ze zmianami legislacyjnymi, podatkowymi itp.

12 Analiza techniczna Analiza techniczna to badanie zachowań rynku, przede wszystkim przy użyciu wykresów, którego celem, jest przewidywanie przyszłych trendów cenowych. Analiza techniczna to badanie zachowań rynku, przede wszystkim przy użyciu wykresów, którego celem, jest przewidywanie przyszłych trendów cenowych.

13 Zasady analizy technicznej 1) Rynek dyskontuje wszystko 2) Ceny podlegają trendom 3) Historia się powtarza

14 Rynek dyskontuje wszystko 1) Jest to kamień węgielny analizy technicznej. 2) Wszystkie czynniki, które mogą oddziaływać na rynkową cenę waloru- fundamentalne, polityczne, psychologiczne bądź jeszcze inne - znajdują pełne odbicie w cenie tego towaru. inne - znajdują pełne odbicie w cenie tego towaru.

15 Ceny podlegają trendom Trend to podstawowe pojęcie analizy technicznej. Trend to podstawowe pojęcie analizy technicznej. Celem analizy technicznej jest jak najwcześniejsze rozpoznanie i śledzenie tworzącego się trendu. Celem analizy technicznej jest jak najwcześniejsze rozpoznanie i śledzenie tworzącego się trendu. Trend wykazuje silniejszą tendencję do kontynuacji swego biegu w dotychczasowym kierunku aniżeli do jego zmiany. Trend wykazuje silniejszą tendencję do kontynuacji swego biegu w dotychczasowym kierunku aniżeli do jego zmiany.

16 Historia się powtarza Analiza techniczna opiera się na badaniu wpływu ludzkiej psychiki na ceny walorów. Analiza techniczna opiera się na badaniu wpływu ludzkiej psychiki na ceny walorów. Zakłada się, że formacje cenowe, które miały miejsce w przeszłości powtórzą się w przyszłości. Zakłada się, że formacje cenowe, które miały miejsce w przeszłości powtórzą się w przyszłości. Psychika ludzka się nie zmienia. Psychika ludzka się nie zmienia. Kluczem do prognozowania cen jest badanie przeszłości. Kluczem do prognozowania cen jest badanie przeszłości.

17 Zarzuty analizy technicznej 1) Samospełniająca się przepowiednia. 2) Nie można wykorzystywać przeszłości do przewidywania przyszłości. 3) Teoria błądzenia losowego. 4) Zbytni uniwersalizm analizy technicznej.

18 Samospełniająca się przepowiednia Każdy inwestor subiektywnie odczytuje formujące się formacje cenowe. Każdy inwestor subiektywnie odczytuje formujące się formacje cenowe. Inwestorzy wchodzą na rynek w różnych terminach i w różny sposób. Inwestorzy wchodzą na rynek w różnych terminach i w różny sposób. Inwestorzy mają różne taktyki inwestowania. Inwestorzy mają różne taktyki inwestowania. Gdyby ta teoria prawdziwa wszyscy inwestorzy stosujący analizę techniczna byliby bogaci. Gdyby ta teoria prawdziwa wszyscy inwestorzy stosujący analizę techniczna byliby bogaci.

19 Nie można wykorzystywać przeszłości do przewidywania przyszłości Wszystkie możliwe prognozy opierają się na danych historycznych. Wszystkie możliwe prognozy opierają się na danych historycznych. Analiza techniczna opiera się na statystyce. Analiza techniczna opiera się na statystyce. Jeśli zaneguje się prawdziwość przewidywania przeszłości w analizie technicznej należałoby również zanegować wszystkie inne prognozy. Jeśli zaneguje się prawdziwość przewidywania przeszłości w analizie technicznej należałoby również zanegować wszystkie inne prognozy.

20 Teoria błądzenia losowego Ceny nie są przypadkowe, ponieważ przez większość czasu krążą wokół ceny rzeczywistej waloru (w przypadku rynku efektywnego). Ceny nie są przypadkowe, ponieważ przez większość czasu krążą wokół ceny rzeczywistej waloru (w przypadku rynku efektywnego). Tylko kilka ruchów cen jest przypadkowych. Tylko kilka ruchów cen jest przypadkowych. Gdyby ruchy cen były przypadkowe nie powstawałyby trendy. Gdyby ruchy cen były przypadkowe nie powstawałyby trendy.

21 Uniwersalne zasady Pomimo, że zasady analizy technicznej powstały dawno temu są one nadal prawdziwe i skuteczne. Pomimo, że zasady analizy technicznej powstały dawno temu są one nadal prawdziwe i skuteczne. Można je stosować z bardzo dobrym skutkiem praktycznie na wszystkich rynkach. Można je stosować z bardzo dobrym skutkiem praktycznie na wszystkich rynkach.

22 Czym tak naprawdę jest cena? Cena to stosunek popytu do podaży. Jeśli popyt rośnie szybciej niż podaż to cena rośnie. Jeśli podaż rośnie szybciej niż popyt to cena spada.

23 Co kształtuje popyt i podaż W krótkim okresie popyt i podaż kształtowana jest poprzez emocje inwestorów W krótkim okresie popyt i podaż kształtowana jest poprzez emocje inwestorów W długim okresie emocje także mają wpływ, ale na popyt i podaż wpływają również racjonalne przesłanki (fundamenty spółek). W długim okresie emocje także mają wpływ, ale na popyt i podaż wpływają również racjonalne przesłanki (fundamenty spółek).

24 Pytania Jakie macie do mnie pytania? Jakie macie do mnie pytania?

25 Start Klubu Inwestorów Rekiny Parkietu Start Klubu 14 października 2010 r. Start Klubu 14 października 2010 r.

26 Co zyskam dzięki Klubowi? Codziennie nową i wartościowa wiedzę w postaci artykułów Codziennie nową i wartościowa wiedzę w postaci artykułów Raz w miesiącu szkolenie w postaci webcastu Raz w miesiącu szkolenie w postaci webcastu Raz w tygodniu obszerną analizę wybranej spółki giełdowej Raz w tygodniu obszerną analizę wybranej spółki giełdowej 10% zniżkę na stacjonarne szkolenie wraz z imprez ą integracyjną 10% zniżkę na stacjonarne szkolenie wraz z imprez ą integracyjną Możliwość codziennie zadawania nieskończonej ilości pytań, na które osobiście odpowiadam. Możliwość codziennie zadawania nieskończonej ilości pytań, na które osobiście odpowiadam. Możliwość codziennej dyskusji z innymi doświadczonymi inwestorami. Możliwość codziennej dyskusji z innymi doświadczonymi inwestorami. Tylko dziś masz możliwość skorzystania z niebywałej promocji (o tym troszkę później). Tylko dziś masz możliwość skorzystania z niebywałej promocji (o tym troszkę później).

27 Rozmowy z innymi inwestorami Rozmowy z innymi inwestorami nie raz uratowały mnie od bankructwa. Kiedy zaczynałem nie miałem dostępu do żadnego Klubu Inwestorów, a fora internetowe były przesiąknięte spamem i bezwartościowymi kłótniami. Czasem czytając takie forum zanim dotrze się do jednej powiązanej z tematem wypowiedzią można stracić nawet kilkadziesiąt minut. Nawet dziś dużo jest takich for jak np. resell.pl Rozmowy z innymi inwestorami nie raz uratowały mnie od bankructwa. Kiedy zaczynałem nie miałem dostępu do żadnego Klubu Inwestorów, a fora internetowe były przesiąknięte spamem i bezwartościowymi kłótniami. Czasem czytając takie forum zanim dotrze się do jednej powiązanej z tematem wypowiedzią można stracić nawet kilkadziesiąt minut. Nawet dziś dużo jest takich for jak np. resell.pl

28 Tylko dziś promocja Standardowo opłata za członkostwo w Klubie Inwestorów wynosi 27 zł miesięcznie. Standardowo opłata za członkostwo w Klubie Inwestorów wynosi 27 zł miesięcznie. Abonament roczny wynosi 277 zł, co pozwala zaoszczędzić 47 zł (prawie dwa miesiące za darmo). Abonament roczny wynosi 277 zł, co pozwala zaoszczędzić 47 zł (prawie dwa miesiące za darmo). Za kilka miesięcy będzie można zamawiać tylko abonament roczny (duża baza wiedzy). Za kilka miesięcy będzie można zamawiać tylko abonament roczny (duża baza wiedzy).

29 Tylko dziś promocja Jeśli jednak zamówisz roczny abonament do godziny 23:59 w nocy z 14 na 15 października mam dla Ciebie niesłychanie interesującą ofertę… Jeśli jednak zamówisz roczny abonament do godziny 23:59 w nocy z 14 na 15 października mam dla Ciebie niesłychanie interesującą ofertę…

30 Oprócz wszystkich rzeczach, o których wspominałem wcześniej otrzymasz ode mnie również: Ebooka ”Jak skutecznie inwestować dzięki świecom japońskim?”, który zostanie oficjalnie wydany pod koniec października. Wartość: 27 zł

31 Oprócz wszystkich rzeczach, o których wspominałem wcześniej otrzymasz ode mnie również: 25% zniżki na warsztaty z zakresu Analizy Fundamentalnej Wartość: 450 zł

32 Oprócz wszystkich rzeczach, o których wspominałem wcześniej, otrzymasz ode mnie również: Indywidualne konsultacje 2 godzinne konsultacje Wartość: 994 zł

33 Tylko dziś promocja Podsumowując dostaniesz ode mnie bonusy o łącznej wartości ponad 1500 zł. Lubię nagradzać ludzi za podjęcie szybkiej decyzji. Chcę Cię nauczyć szybkiego podejmowania decyzji bo to bardzo ważna umiejętność, która MUSISZ opanować, jeżeli chcesz zarabiać naprawdę duże pieniądze na giełdzie. Lubię nagradzać ludzi za podjęcie szybkiej decyzji. Chcę Cię nauczyć szybkiego podejmowania decyzji bo to bardzo ważna umiejętność, która MUSISZ opanować, jeżeli chcesz zarabiać naprawdę duże pieniądze na giełdzie.

34 Ale uwaga! Jeżeli zamówisz roczny abonament już dziś do północy, bezpłatnie otrzymasz również kolejnych 10 godzin konsultacji (po 1 godzinie na każdy miesiąc) Jeżeli zamówisz roczny abonament już dziś do północy, bezpłatnie otrzymasz również kolejnych 10 godzin konsultacji (po 1 godzinie na każdy miesiąc) Wartość tylko tego jednego bonusu: 4970zł

35 Zostań członkiem Klubu Inwestorów już teraz! Wykonaj przelew na nr konta: Wykonaj przelew na nr konta: 49 1140 1010 0000 5158 5300 3123 49 1140 1010 0000 5158 5300 3123 W tytule przelewu prosze wpisać: abonament Klubu Inwestorów wraz aktualnym adresem email, pod którym jesteś bądź będziesz zarejestrowany na forum W tytule przelewu prosze wpisać: abonament Klubu Inwestorów wraz aktualnym adresem email, pod którym jesteś bądź będziesz zarejestrowany na forum Jako kwotę proszę podać 27 zł (miesięczny abonament) lub 277zł (roczny abonament). Jako kwotę proszę podać 27 zł (miesięczny abonament) lub 277zł (roczny abonament).

36 Raport 8 zasad sukcesu na giełdzie http://www.growandgo.pl/kirp

37 Plany na przyszłość- Klub Inwestorów 1) Wprowadzenie cotygodniowych podsumowań tego co działo się na parkiecie. 2) Poranne i wieczorne wiadomości płynące z parkietu. 3) Stworzenie loga dla Klubu Inwestorów. 4) Możliwość zarabiania na Klubie Inwestorów. 5) (…)

38 Dziękuję za uwagę! Robert Kajzer http://www.robertkajzer.plhttp://www.robertkajzer.pl – Forum Klubu Inwestorów http://www.robertkajzer.pl http://www.growandgo.plhttp://www.growandgo.pl – ABC Papierów Wartościowych http://www.growandgo.pl http://abcinwestowania.wordpress.comhttp://abcinwestowania.wordpress.com – porady inwestycyjne http://abcinwestowania.wordpress.com http://zarzadzanie- ryzykiem.zlotemysli.pl/mojafirma,1http://zarzadzanie- ryzykiem.zlotemysli.pl/mojafirma,1 - Zarządzanie ryzykiem http://zarzadzanie- ryzykiem.zlotemysli.pl/mojafirma,1


Pobierz ppt "Analiza techniczna czy fundamentalna? Autor: Robert Kajzer."

Podobne prezentacje


Reklamy Google