Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wigilia w naszej szkole. Wszyscy uczniowie obchodzili ten dzie ń szczególnie uroczy ś cie...

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wigilia w naszej szkole. Wszyscy uczniowie obchodzili ten dzie ń szczególnie uroczy ś cie..."— Zapis prezentacji:

1 Wigilia w naszej szkole

2 Wszyscy uczniowie obchodzili ten dzie ń szczególnie uroczy ś cie...

3 Misterium wigilijne przygotowała pani Barbara Ardanowska wraz z uczniami klas IV-tych

4 Zło ż enie ż ycze ń ś wi ą tecznych i noworocznych przez pani ą dyrektor Marzen ę Zieli ń sk ą

5 Spotkania wigilijne poszczególnych klas z wychowawcami Oddzia ł „0A” Oddzia ł „0B”

6 Klasa IA

7 Klasa IB

8 Klasa IVA

9 Klasa IVB

10 Klasa VA

11 Klasa VB

12 Klasa VIA

13 Klasa VIB

14 Na zbli ż aj ą ce si ę Ś wi ę ta pragniemy zło ż yć ż yczenia prze ż ywania Bo ż ego Narodzenia w zdrowiu, rado ś ci i ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny za ś rok 2010 niech b ę dzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierze ń.


Pobierz ppt "Wigilia w naszej szkole. Wszyscy uczniowie obchodzili ten dzie ń szczególnie uroczy ś cie..."

Podobne prezentacje


Reklamy Google