Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praktyka w Binz 2009 uczniów Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praktyka w Binz 2009 uczniów Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego."— Zapis prezentacji:

1 Praktyka w Binz 2009 uczniów Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego

2 Warunki wyjazdu… pozytywna opinia o zachowaniu ucznia oraz spełnianiu obowi ą zków szkolnych minimum dobre oceny z j ę zyka niemieckiego oraz przedmiotów zawodowych jasna sytuacja ocen na koniec semestru z wszystkich przedmiotów ch ęć wyjazdu w celu rozwijania swoich umiej ę tno ś ci j ę zykowych oraz zawodowych

3 Szczegóły wyjazdu … Termin: 1.04.2009r. – 30.06.2009r. Miejsce docelowe : Binz – Wyspa Rugia (Niemcy) nad Morzem Bałtyckim Miejsce pracy : Hotel Rialto i Bistro Cappuccino Uczestnicy: 3 osoby z klasy (obecnie) 4dt Podró ż : 13 godzin samochodem Potrzebne dokumenty: umowa podpisana przez pracodawc ę Wynagrodzenie miesi ę czne 350 euro

4 Ostseebad Binz Ostseebad Binz - poło ż one jest w północno wschodnich Niemczech, w kraju zwi ą zkowym Meklemburgia- Pomorze Przednie, w powiecie Rugen, na wyspie Rugia. Jest to miasteczko o stosunkowo niewielkiej powierzchni i liczbie mieszka ń ców (5,4 tys. Mieszka ń ców). Rozwini ę ta sie ć hoteli to cecha charakterystyczna miasteczka i najlepszy dowód na to ż e jest ono ch ę tnie odwiedzane przez turystów.

5 Ostseebad Binz

6 Hotel Rialto & Esplanade

7 Tak to si ę zacz ę ło … Tu ż po dotarciu na miejsce odbyli ś my rozmow ę z naszym pracodawc ą. Pan Vito Bruno w rozmowie przedstawił nam zakres naszych praw i obowi ą zków, warunki mieszkaniowe i ż ywieniowe. Nie było wi ę kszych problemów z komunikacj ą. Po krótkim odpoczynku w pokojach udali ś my si ę do restauracji hotelowej Rialto, gdzie podano nam kolacj ę. Podczas kolacji nawi ą zali ś my pierwszy kontakt z naszymi przyszłymi współpracownikami. Okazało si ę ż e personel składa si ę prawie wył ą cznie z obcokrajowców. Pochodzili oni w szczególno ś ci z Włoch, Czech i Słowacji.

8 Nasz nowy dom na 3 miesi ą ce 1 kwietnia otrzymali ś my klucze do wynaj ę tego dla nas mieszkania. Mieszkanie to dzielili ś my z Niemk ą Jessic ą. Składało si ę z trzech du ż ych pokoi, kuchni i łazienki. Znajdowało si ę przy głównym deptaku. Odległo ść od miejsca pracy ok.200m W tym budynku po lewej stronie mieszkali ś my A to widok z naszego okna

9 Czas do pracy ! Pierwszego dnia zapoznano nas ze struktur ą restauracji, przepisami bhp i regulaminem. Poznali ś my pracowników bufetu oraz kelnerów, czyli naszych współpracowników. Personel obsługiwał 120 stolików wewn ą trz restauracji oraz ok. 60 na tarasie. Lokal ten specjalizuje si ę w przygotowywaniu napojów i potraw kuchni włoskiej. Du żą popularno ś ci ą ciesz ą si ę lody własnej receptury.

10 Bistro Cappuccino Podobnie jak restauracja Rialto, Bistro Cappuccino znajduje si ę przy głównym deptaku miasteczka Binz. Restauracja ta jest miejscem niezwykle popularnym i licznie odwiedzanym przez turystów. Za dnia przewa ż ali ludzie starsi i rodziny, natomiast wieczorem lokal przeistaczał si ę w miejsce spotka ń ludzi młodych, w mniejszym stopniu byli to tury ś ci. Przewa ż ali pracownicy z innych lokali lub miejscowa młodzie ż. Wraz ze zmian ą klientów zmieniał si ę cały nastrój lokalu.

11 Nasze obowi ą zki : Przygotowywanie napojów zimnych (alkoholowych i bezalkoholowych) zgodnie z zamówieniami które przychodziły w formie bonów, mycie i polerowanie naczy ń barowych( pucharów do lodów, szklanek, kieliszków, kufli itd.), przygotowywanie ró ż nego rodzaju deserów-głównie lodowych serwowanie napojów i deserów go ś ciom Parzenie ró ż nego rodzaju kaw (espresso, przez Latte Machiatto po Irish Coffe) nauka przyrz ą dzania ró ż nego rodzaju drinków, które tylko na pocz ą tku sprawiały troch ę problemów.

12 Nasze miejsca pracy … Bistro Michał z kelnerem Janem i Soft Eis

13 Po prawej: Anna tu ż przed prac ą Po lewej Jorg i Jule za barem. Wzorowa obsługa!

14 Rialto Na górze: Karolina za barem, obok miejsce przygotowywania deserów. Po prawej : Michał, Julia i Jessica podczas biegu kelnerów

15 Dni wolne od pracy… Dni wolne podczas naszych praktyk to ż adne leniuchowanie. Razem postanowili ś my zobaczy ć wszystkie najciekawsze miejsca znajduj ą ce si ę w pobli ż u. Tote ż ka ż dy dzie ń wolny upływał nam na podró ż ach w niezwykle komfortowych i tanich niemieckich poci ą gach. Odwiedzili ś my mi ę dzy innymi takie miasta jak: Bergen ( na Rugii), Stralsund, Rostock.

16 Od Binz a ż po Rostock

17 Rostock

18 Ż al odje ż d ż a ć … Dzi ę ki wyjazdowi na ten sta ż mogli ś my si ę wiele nauczy ć. To co podobało nam si ę najbardziej to równe traktowanie praktykanta i pracownika. Dzi ę ki temu mieli ś my mo ż liwo ść zdobycia nowych umiej ę tno ś ci. Uwa ż amy t ę praktyk ę za najlepsza jak ą odbyli ś my- niestety praktyki w Polsce nie daj ą takiej szansy rozwoju jak te zagraniczne. Nasz ą praktyk ę zako ń czyli ś my 30 czerwca 2009 roku. Wyjechali ś my bogatsi w do ś wiadczenia i pewniejsi siebie.

19 Uczniowie klasy 4dt Karolina Zarzeczna Anna Grabysa Michał Czajkowski


Pobierz ppt "Praktyka w Binz 2009 uczniów Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google