Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BLOK 5 Zwierzęta - a rozwój dzieci

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BLOK 5 Zwierzęta - a rozwój dzieci"— Zapis prezentacji:

1 BLOK 5 Zwierzęta - a rozwój dzieci
Wpływ zwierząt na psychikę człowieka BLOK 5 Zwierzęta - a rozwój dzieci

2 Dotychczasowe wyniki badań
Bardziej prawdopodobne, że rodziny z dziećmi będą posiadały zwierzęta domowe, niż rodziny bezdzietne (Salmon & Salmon, 1983). 88% studentów brytyjskich wspomina, że w dzieciństwie miało zwierzę (Paul & Serpell, 1992).

3 Dotychczasowe wyniki badań
Mniej prawdopodobne, że rodziny z bardzo małymi dziećmi lub nastolatkami będą posiadały zwierzęta niż rodziny z dziećmi w wieku szkolnym. Rost i Hartman (Niemcy) stwierdzili, że 80% dzieci z czwartej klasy szkoły podstawowej aktualnie ma lub niedawno miało zwierzę, podobnie jak w grupie badanej ze środkowo-zachodnich Stanów 70% (Melson, 1988), z Kaliforni – 90% (Kidd and Kidd’s, 1985, 1990a, 1990b). Ale tylko 44% dzieci w wieku przedszkolnym żyło w rodzinach ze zwierzętami (Melson, 1988).

4 Dotychczasowe wyniki badań
Posiadanie wielu zwierząt jest również powszechne. 60% dzieci w wieku 10 lat z Kalifornii posiadało dwa lub więcej zwierzęta (Bryant, 1985), podobnie rodziny badane jaką rolę odgrywają zwierzęta dla dzieci, 60% posiadających zwierzęta miało ich więcej niż jedno (Melson & Schwartz, 1994).

5 Dotychczasowe wyniki badań
Wiele czynników dotyczących dziecka, rodziny i środowiska ma wpływ na posiadanie zwierzęcia. Posiadanie zwierzęcia jest bardziej prawdopodobne, gdy dziecko nie ma rodzeństwa lub ma niewiele rodzeństwa (Melson, 1988; Rost & Hartmann, 1994), czy też żyje na wsi, lub żyje w domujednorodzinnym (Rost & Hartmann, 1994). Nie mniej jednak, większość dzieci z zachodnich, uprzemysłowionych krajów żyje w towarzystwie zwierząt.

6 Dotychczasowe wyniki badań
Posiadanie zwierzęcia to niewątpliwie największe źródło “dostępności” zwierząt dla dziecka. Ale też zwierzęta w sąsiedztwie czy u dalszej rodziny może stwarzać dostępność zwierzęcia dla dzieci (Bryant, 1985). Coraz częściej klasy w szkole czy centra opieki posiadają swoich zwierzęcych rezydentów.

7 Dotychczasowe wyniki badań
Badania nad dziećmi i zwierzętami domowymi wykazały, że posiadanie zwierzęcia (obecność zwierzęcia w domu) nie jest związane w znaczący sposób ze stopniem rozwoju dzieci (Melson, 1988; Poresky & Hendrix, 1990). Nie jest to zaskakujące, bo to jakość związku ze zwierzęciem, a nie tylko możliwość interakcji z nim mogą być znaczące.

8

9 Teoria ekologiczna Pierwsza hipoteza:Zwierzęta domowe zwiększają jakość życia dzieci, poprzez przyczynianie się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa. Hipoteza druga: Zwierzęta domowe zwiększają jakość życia dzieci, poprzez ułatwianie zabawy, eksploracji i niezależności.

10 Teoria ekologiczna Hipoteza trzecia: Zwierzęta domowe zwiększają jakość życia dzieci, poprzez pomoc w uczeniu się i w nabywaniu poczucia własnych możliwości. Hipoteza czwarta: Zwierzęta domowe odgrywają rolę w poszukiwaniu tożsamości i jej osiągnięciu, poprzez bycie “nieosądzającym audytorium”

11 Teoria „zasobów” Wpływ posiadania zwierzęcia na dobre samopoczucie u młodzieży zależy od wychowania w rodzinach o różnych “zasobach” Zasoby rodzinne - klimat rodzinny, obecność w ciągu dnia jej członków oraz ilość czasu wolnego spędzanego z rodziną.

12 Badania Rodzaj rodziny (z kim mieszkają na stałe) - 5 typów:
1 – rodzina prawdziwa – obydwoje rodzice biologiczni 2 – rodzina tylko z matką 3 – rodzina tylko z ojcem 4 – rodzina powiększona, matka biologiczna i przyjaciel lub ojczym 5 – rodzina powiększona, ojciec biologiczny i przyjaciółka lub macocha

13 Badania “Zasoby” rodzinne podzielono na trzy kategorie:
1) obecność członków rodziny – 19 pytań dot. obecności członków rodziny w różnych porach dnia 2) spędzanie wolnego czasu z członkami rodziny – 6 pytań 3) klimat rodzinny związek rodzice-dzieci – 6 pytań skłonność do konfliktów w rodzinie – 3 pytania

14 Badania Grupy różniły się dość znacznie. Więcej dziewcząt niż chłopców posiada zwierzęta. Starsi (14-16) częściej mają zwierzęta niż młodsi (12-13). W porównaniu do nieposiadających zwierząt, posiadacze częściej mieszkają w domu niż w mieszkaniach. Posiadanie zwierzęcia (test ANOVA) miało istotny wpływ na dobre samopoczucie.


Pobierz ppt "BLOK 5 Zwierzęta - a rozwój dzieci"

Podobne prezentacje


Reklamy Google